Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkohol v dopravě

Alkohol v dopravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Svoboda
Šetření:30. 03. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):23 / 16.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění krátkého a jednoduchého dotazníku, který se týká názoru na požití alkoholu za volantem. V současné době píši diplomovou práci a výsledky dotazníku budou použity k ověření názoru na tuto problematiku. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění by mi velmi pomohlo.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7260 %60 %  
muž4840 %40 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 – 28 let5142,5 %42,5 %  
méně než 22 let4235 %35 %  
28 – 45 let1915,83 %15,83 %  
46 let a více86,67 %6,67 %  

Graf

3. Jste řidič s vlastním řidičským průkazem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9680 %80 %  
ne2420 %20 %  

Graf

4. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně jednou za týden7461,67 %61,67 %  
dvakrát až třikrát za týden2722,5 %22,5 %  
jsem abstinent1411,67 %11,67 %  
častěji než třikrát za týden54,17 %4,17 %  

Graf

5. Víte o někom z blízkých či známých kdo řídil pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8268,33 %68,33 %  
ne3831,67 %31,67 %  

Graf

6. Řídil jste někdy pod vlivem alkoholu?

Pokud jste odpověděli ne – můžete přejit k otázce č.15.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9579,17 %79,17 %  
ano2520,83 %20,83 %  

Graf

7. Kolikrát jste řídil pod vlivem alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva až pětkrát1557,69 %12,5 %  
jednou1038,46 %8,33 %  
více než pětkrát13,85 %0,83 %  

Graf

8. Jaké bylo množství vámi požitého alkoholu?

(za běžný alkoholický nápoj lze mít např. jedno pivo, jeden panák tvrdého alk., 2dcl vína)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden běžný alkoholický nápoj830,77 %6,67 %  
čtyři a více běžných alkoholických nápojů726,92 %5,83 %  
dva623,08 %5 %  
tři519,23 %4,17 %  

Graf

9. Jaká byla vaše řidičská praxe v době řízení pod vlivem alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden až tři roky1453,85 %11,67 %  
tři až sedm let726,92 %5,83 %  
více než sedm let311,54 %2,5 %  
do jednoho roku27,69 %1,67 %  

Graf

10. Který den v týdnu to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sobota1144 %9,17 %  
pondělí až čtvrtek832 %6,67 %  
pátek520 %4,17 %  
neděle14 %0,83 %  

Graf

11. V kterou denní dobu to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v noci1352 %10,83 %  
večer520 %4,17 %  
odpoledne416 %3,33 %  
ráno28 %1,67 %  
dopoledne14 %0,83 %  

Graf

12. Vzdálenost kterou jste ujel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden až pět km1040 %8,33 %  
více jak patnáct km624 %5 %  
do jednoho km520 %4,17 %  
pět až patnáct km416 %3,33 %  

Graf

13. Kam jste jel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domů1664 %13,33 %  
jinam (můžete uvést)………………………………………624 %5 %  
ke známému či kamarádovi312 %2,5 %  

Graf

14. Kolik bylo ve vozidle osob?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám1144 %9,17 %  
se spolujezdcem832 %6,67 %  
více jak dvě osoby624 %5 %  

Graf

15. Jel jste někdy ve vozidle, které řídila osoba pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7663,33 %63,33 %  
ano4436,67 %36,67 %  

Graf

16. Považujete jízdu pod vlivem alkoholu za nebezpečnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10688,33 %88,33 %  
ne1411,67 %11,67 %  

Graf

17. Souhlasil byste s uzákoněním tolerance určité hranice alkoholu za volantem?

V případě, že jste odpověděl ne, můžete přejít k otázce č.19

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6957,5 %57,5 %  
ano5142,5 %42,5 %  

Graf

18. V případě, že souhlasíte s tolerancí alkoholu při řízení, tak v jakém limitu.

(za běžný alk. nápoj lze považovat půllitr piva,sklenku vína)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně jeden běžný alk. nápoj, přibližně 0,3 ‰4284 %35 %  
2-3 běžné alk. nápoje, přibližně 0,6 – 0,8 ‰714 %5,83 %  
více než tři, tedy 1 ‰ a více12 %0,83 %  

Graf

19. Považujete současnou legislativu postihující řízení pod vlivem za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6251,67 %51,67 %  
ano5848,33 %48,33 %  

Graf

20. Měl by být postih za řízení pod vlivem alkoholu přísnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, při opakovaném řízení pod vlivem7360,83 %60,83 %  
ano, vždy3831,67 %31,67 %  
ne97,5 %7,5 %  

Graf

21. Byl byste pro doživotní zákaz řízení při opakujícím se řízení pod vlivem alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, výjimečně (např. nehoda se zrněním)5445 %45 %  
ano, vždy4840 %40 %  
ne1815 %15 %  

Graf

22. Je prevence v oblasti alkoholu za volantem dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8167,5 %67,5 %  
ano3932,5 %32,5 %  

Graf

23. Kterou formu prevence v této oblasti považujete za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kampaň ve sdělovacích prostředcích5041,67 %41,67 %  
dopravně bezpečnostní akce na silnicích4739,17 %39,17 %  
formou přednášky či školení1310,83 %10,83 %  
kombinace všech10,83 %0,83 %  
plná zodpovědnost za své činy10,83 %0,83 %  
Prevence už na středních školách s ukázkami (fotky, aby viděli, co se může stát)10,83 %0,83 %  
nevím10,83 %0,83 %  
na alkoholiky neplatí nic10,83 %0,83 %  
všechny10,83 %0,83 %  
snad ani žádnou... Lidi se moc neponaučí10,83 %0,83 %  
dostatečně odstrašující příklady nehod zaviněných opilým řidičem už na ZŠ/SŠ10,83 %0,83 %  
za nejúčinnější považuji vštěpování etických zásad dětem v útlém věku jejich rodiči10,83 %0,83 %  
příkladné potrestání, bez jakékoliv tolerance nebo zlehčování (regionální, oslavy, pije každý, apod.)10,83 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Řídil jste někdy pod vlivem alkoholu?

 • odpověď ano:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dva až pětkrát na otázku 7. Kolikrát jste řídil pod vlivem alkoholu?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až tři roky na otázku 9. Jaká byla vaše řidičská praxe v době řízení pod vlivem alkoholu?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sobota na otázku 10. Který den v týdnu to bylo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v noci na otázku 11. V kterou denní dobu to bylo?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jeden až pět km na otázku 12. Vzdálenost kterou jste ujel?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám na otázku 14. Kolik bylo ve vozidle osob?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi domů na otázku 13. Kam jste jel?

17. Souhlasil byste s uzákoněním tolerance určité hranice alkoholu za volantem?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi maximálně jeden běžný alk. nápoj, přibližně 0,3 ‰ na otázku 18. V případě, že souhlasíte s tolerancí alkoholu při řízení, tak v jakém limitu.

20. Měl by být postih za řízení pod vlivem alkoholu přísnější?

 • odpověď ano, při opakovaném řízení pod vlivem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám na otázku 14. Kolik bylo ve vozidle osob?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste řidič s vlastním řidičským průkazem?

4. Jak často pijete alkohol?

5. Víte o někom z blízkých či známých kdo řídil pod vlivem alkoholu?

6. Řídil jste někdy pod vlivem alkoholu?

7. Kolikrát jste řídil pod vlivem alkoholu?

9. Jaká byla vaše řidičská praxe v době řízení pod vlivem alkoholu?

10. Který den v týdnu to bylo?

11. V kterou denní dobu to bylo?

12. Vzdálenost kterou jste ujel?

13. Kam jste jel?

14. Kolik bylo ve vozidle osob?

15. Jel jste někdy ve vozidle, které řídila osoba pod vlivem alkoholu?

16. Považujete jízdu pod vlivem alkoholu za nebezpečnou?

17. Souhlasil byste s uzákoněním tolerance určité hranice alkoholu za volantem?

18. V případě, že souhlasíte s tolerancí alkoholu při řízení, tak v jakém limitu.

19. Považujete současnou legislativu postihující řízení pod vlivem za dostačující?

20. Měl by být postih za řízení pod vlivem alkoholu přísnější?

21. Byl byste pro doživotní zákaz řízení při opakujícím se řízení pod vlivem alkoholu?

22. Je prevence v oblasti alkoholu za volantem dostačující?

23. Kterou formu prevence v této oblasti považujete za nejúčinnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik je Vám let?

3. Jste řidič s vlastním řidičským průkazem?

4. Jak často pijete alkohol?

5. Víte o někom z blízkých či známých kdo řídil pod vlivem alkoholu?

6. Řídil jste někdy pod vlivem alkoholu?

7. Kolikrát jste řídil pod vlivem alkoholu?

9. Jaká byla vaše řidičská praxe v době řízení pod vlivem alkoholu?

10. Který den v týdnu to bylo?

11. V kterou denní dobu to bylo?

12. Vzdálenost kterou jste ujel?

13. Kam jste jel?

14. Kolik bylo ve vozidle osob?

15. Jel jste někdy ve vozidle, které řídila osoba pod vlivem alkoholu?

16. Považujete jízdu pod vlivem alkoholu za nebezpečnou?

17. Souhlasil byste s uzákoněním tolerance určité hranice alkoholu za volantem?

18. V případě, že souhlasíte s tolerancí alkoholu při řízení, tak v jakém limitu.

19. Považujete současnou legislativu postihující řízení pod vlivem za dostačující?

20. Měl by být postih za řízení pod vlivem alkoholu přísnější?

21. Byl byste pro doživotní zákaz řízení při opakujícím se řízení pod vlivem alkoholu?

22. Je prevence v oblasti alkoholu za volantem dostačující?

23. Kterou formu prevence v této oblasti považujete za nejúčinnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, R.Alkohol v dopravě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39179.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.