Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autismus

Autismus

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Šátralová
Šetření:31. 03. 2014 - 30. 04. 2014
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

píšu seminární práci na téma Autismus. Prosím Vás o pár minutek Vašeho času a vyplnění krátkého dotazníku, který je samozřejmě anonymní

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je autismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21699,08 %99,54 %  
nevím20,92 %0,92 %  

Graf

2. Kde jste se o autismu dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
blízké okolí7635,19 %35,02 %  
média5927,31 %27,19 %  
internet5425 %24,88 %  
rodina209,26 %9,22 %  
lékař73,24 %3,23 %  

Graf

3. Co nejlépe vystihuje autismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nevyléč11653,7 %53,46 %  
autisté bývají geniální6931,94 %31,8 %  
je nevyl2411,11 %11,06 %  
je vyléčitelný73,24 %3,23 %  

Graf

4. Jaké jsou hlavní znaky autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opožděný vývoj13763,43 %63,13 %  
nadprůměrná inteligence7936,57 %36,41 %  

Graf

5. Myslíte si, že dětí s diagnózou autismus v dnešní době přibývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13462,04 %61,75 %  
nevím7534,72 %34,56 %  
ne73,24 %3,23 %  

Graf

6. Co je podle vás hlavní příčinou nárůstu autistických dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
správné a včasné stanovení diagnózy9443,52 %43,32 %  
nevím5525,46 %25,35 %  
informovanost okolí a rodiny3415,74 %15,67 %  
nepřesná diagnóza3315,28 %15,21 %  

Graf

7. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15471,3 %70,97 %  
nevím5023,15 %23,04 %  
ano125,56 %5,53 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17882,41 %82,03 %  
muž3817,59 %17,51 %  

Graf

9. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2512256,48 %56,22 %  
26 - 407233,33 %33,18 %  
41 a více2210,19 %10,14 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou11955,09 %54,84 %  
vysokoškolské6329,17 %29,03 %  
základní209,26 %9,22 %  
střední104,63 %4,61 %  
vyšší odborné41,85 %1,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Váš věk?

  • odpověď 15 - 25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je autismus?

2. Kde jste se o autismu dozvěděli?

3. Co nejlépe vystihuje autismus?

4. Jaké jsou hlavní znaky autismu?

5. Myslíte si, že dětí s diagnózou autismus v dnešní době přibývá?

6. Co je podle vás hlavní příčinou nárůstu autistických dětí?

7. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o autismu?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš věk?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je autismus?

2. Kde jste se o autismu dozvěděli?

3. Co nejlépe vystihuje autismus?

4. Jaké jsou hlavní znaky autismu?

5. Myslíte si, že dětí s diagnózou autismus v dnešní době přibývá?

6. Co je podle vás hlavní příčinou nárůstu autistických dětí?

7. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o autismu?

8. Vaše pohlaví?

9. Váš věk?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šátralová, M.Autismus (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39243.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.