Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoj veřejnosti k zdravému stravování.

Postoj veřejnosti k zdravému stravování.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Časnocha
Šetření:05. 04. 2014 - 12. 04. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku za účelem zpracování semestrální práce pro zjištění postoje veřejnosti k zdravému stravování. 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát denně jite?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5x denně3332,67 %32,67 %  
3x denně2726,73 %26,73 %  
4x denně2625,74 %25,74 %  
více než 5 x denně1211,88 %11,88 %  
2x a méně32,97 %2,97 %  

Graf

2. Jíte pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5352,48 %52,48 %  
ano4847,52 %47,52 %  

Graf

3. Jaký ze způsobů stravování preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jim cokoliv8382,18 %82,18 %  
jsem vegetarián1211,88 %11,88 %  
jím dělenou stravu43,96 %3,96 %  
pouze maso10,99 %0,99 %  
snažím se jíst zdravou stravu10,99 %0,99 %  

Graf

4. Kde se nejčastěji stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma9493,07 %93,07 %  
menza, jídelna3130,69 %30,69 %  
restaurace2221,78 %21,78 %  
fast food54,95 %4,95 %  
koleje10,99 %0,99 %  
na kolejích10,99 %0,99 %  
V OZO marketu (chutné odpadky) 10,99 %0,99 %  
v práci10,99 %0,99 %  
U Marka10,99 %0,99 %  

Graf

5. Myslíte si, že se stavujete zdravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4948,51 %48,51 %  
spíše nesouhlasím2726,73 %26,73 %  
nevím98,91 %8,91 %  
nesouhlasím98,91 %8,91 %  
souhlasím76,93 %6,93 %  

Graf

6. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nesportujiotázka č. 9, 1x za týdenotázka č. 7, 2x za týdenotázka č. 7, 3x za týdenotázka č. 7, více krát než 3x za týdenotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za týden2625,74 %25,74 %  
2x za týden2423,76 %23,76 %  
nesportuji2423,76 %23,76 %  
3x za týden1615,84 %15,84 %  
více krát než 3x za týden1110,89 %10,89 %  

Graf

7. Věnujete se sportu závodně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7293,51 %71,29 %  
ano56,49 %4,95 %  

Graf

8. Chodíte do fitness centra?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5571,43 %54,46 %  
ano2228,57 %21,78 %  

Graf

9. Jste kuřák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7473,27 %73,27 %  
ano, občas1918,81 %18,81 %  
ano, jsem pravidelný kuřák87,92 %7,92 %  

Graf

10. Konzumujete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně7170,3 %70,3 %  
často1413,86 %13,86 %  
vůbec1413,86 %13,86 %  
denně21,98 %1,98 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7574,26 %74,26 %  
muž2625,74 %25,74 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let7978,22 %78,22 %  
30 - 40 let1110,89 %10,89 %  
15 - 20 let98,91 %8,91 %  
40 -50 let10,99 %0,99 %  
méně než 15 let10,99 %0,99 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6968,32 %68,32 %  
zaměstnanec2120,79 %20,79 %  
na mateřské dovolené54,95 %4,95 %  
OSVČ32,97 %2,97 %  
nezaměstnaný32,97 %2,97 %  

Graf

14. Jaká je Vaše váha?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61 - 70 kg3434,34 %33,66 %  
51 - 60 kg3131,31 %30,69 %  
71 - 80 kg2020,2 %19,8 %  
81 - 90 kg55,05 %4,95 %  
91- 100 kg33,03 %2,97 %  
nad 100 kg33,03 %2,97 %  
méně než 50 kg33,03 %2,97 %  

Graf

15. Jaká je vaše výška?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
161 - 170 cm4848 %47,52 %  
171 - 180 cm4040 %39,6 %  
méně než 161 cm88 %7,92 %  
181 - 190 cm44 %3,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát denně jite?

2. Jíte pravidelně?

3. Jaký ze způsobů stravování preferujete?

4. Kde se nejčastěji stravujete?

5. Myslíte si, že se stavujete zdravě?

6. Jak často sportujete?

7. Věnujete se sportu závodně?

8. Chodíte do fitness centra?

9. Jste kuřák?

10. Konzumujete alkohol?

11. Vaše pohlaví

12. Kolik je vám let?

13. Jste?

14. Jaká je Vaše váha?

15. Jaká je vaše výška?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát denně jite?

2. Jíte pravidelně?

3. Jaký ze způsobů stravování preferujete?

4. Kde se nejčastěji stravujete?

5. Myslíte si, že se stavujete zdravě?

6. Jak často sportujete?

7. Věnujete se sportu závodně?

8. Chodíte do fitness centra?

9. Jste kuřák?

10. Konzumujete alkohol?

11. Vaše pohlaví

12. Kolik je vám let?

13. Jste?

14. Jaká je Vaše váha?

15. Jaká je vaše výška?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Časnocha, M.Postoj veřejnosti k zdravému stravování. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39483.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.