Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spoříte si na důchod ?

Spoříte si na důchod ?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Šušková
Šetření:07. 04. 2014 - 07. 05. 2014
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude sloužit k vypracování absolventské práce. Jedná se o penzijní připojištěním - v jaké míře je využíváno.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2175 %75 %  
muž725 %25 %  

Graf

2. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný1035,71 %35,71 %  
v páru1035,71 %35,71 %  
vdaná/ženatý828,57 %28,57 %  

Graf

3. Která z kategorií zahrnuje Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 291553,57 %53,57 %  
30 - 39621,43 %21,43 %  
50 - 59414,29 %14,29 %  
40 - 49310,71 %10,71 %  

Graf

4. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 5, Střední s vyučenímotázka č. 5, Střední s maturitouotázka č. 5, Vyšší odbornéotázka č. 5, Vysokoškolskéotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1864,29 %64,29 %  
Střední s maturitou725 %25 %  
Střední s vyučením13,57 %3,57 %  
Vyšší odborné13,57 %3,57 %  
Základní13,57 %3,57 %  

Graf

5. Co vystihuje Váš pracovní vztah ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný1760,71 %60,71 %  
Student725 %25 %  
Nezaměstnaný310,71 %10,71 %  
Mateřská dovolená13,57 %3,57 %  

Graf

6. Pracujete pro firmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 250 osob828,57 %28,57 %  
méně jak 50 osob725 %25 %  
nepracuji725 %25 %  
méně než 10 osob414,29 %14,29 %  
méně jak 250 osob27,14 %7,14 %  

Graf

7. Benefity od zaměstnavatele

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný1346,43 %46,43 %  
Stravenky725 %25 %  
mobilní telefon517,86 %17,86 %  
příspěvek na vzdělání310,71 %10,71 %  
jiný310,71 %10,71 %  
13 plat310,71 %10,71 %  
osobní automobl13,57 %3,57 %  

Graf

8. Motivují vás benefity ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1450 %50 %  
Ano1450 %50 %  

Graf

9. Přispívá zaměstnavatel na penzijní pojištění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2074,07 %71,43 %  
ano414,81 %14,29 %  
nevím311,11 %10,71 %  

Graf

10. Jaká částka ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02180,77 %75 %  
300311,54 %10,71 %  
100013,85 %3,57 %  
200013,85 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:79.17
Minimum:0
Maximum:1000
Variační rozpětí:1000
Rozptyl:48677.54
Směrodatná odchylka:220.63
Medián:0
Modus:0

Graf

11. Máte zájem o příspěvek od zaměstnavatele ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2071,43 %71,43 %  
ne517,86 %17,86 %  
nevím310,71 %10,71 %  

Graf

12. Přispíváte si sami na penzijním připojištěním ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2071,43 %71,43 %  
ne828,57 %28,57 %  

Graf

13. Jakou částkou ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500725,93 %25 %  
0725,93 %25 %  
300518,52 %17,86 %  
1000311,11 %10,71 %  
10027,41 %7,14 %  
40013,7 %3,57 %  
360013,7 %3,57 %  
60013,7 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:368
Minimum:0
Maximum:1000
Variační rozpětí:1000
Rozptyl:98100
Směrodatná odchylka:313.21
Medián:300
Modus:500

Graf

14. Jak dlouho spoříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let1140,74 %39,29 %  
více než 10 let829,63 %28,57 %  
méně než 5 let414,81 %14,29 %  
5 -10 let27,41 %7,14 %  
nespořím27,41 %7,14 %  

Graf

15. Víte v kolika letech půjdete do důchodu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1242,86 %42,86 %  
ne1035,71 %35,71 %  
nevím621,43 %21,43 %  

Graf

16. Spoříte si na penzi jiným způsobem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný1035,71 %35,71 %  
Životní pojištění932,14 %32,14 %  
Celoživotní spoření517,86 %17,86 %  
spořící účet310,71 %10,71 %  
Spoléhám na státní důchod13,57 %3,57 %  

Graf

17. Uvědomujete si, že je nutnost zabezpečit se na stáří

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28100 %100 %  

Graf

18. Víte jaký je průměrný důchod ve vaší zemi ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1657,14 %57,14 %  
nevím725 %25 %  
ne517,86 %17,86 %  

Graf

19. Myslíte, že si můžete spolehnout na státní důchod

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2382,14 %82,14 %  
nevím310,71 %10,71 %  
ano27,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šušková, V.Spoříte si na důchod ? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39553.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.