Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sexismus a genderové rozdíly v reklamě.

Sexismus a genderové rozdíly v reklamě.

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Šťastný
Šetření:07. 04. 2014 - 14. 04. 2014
Počet respondentů:328
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu mé bakalářské práce Sexismus a genderové rozdíly v reklamě. Dotazník je 100% anonymní a zabere vám pouze pár minut.

 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pojem GENDER:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento pojem mi není znám.8225,08 %25 %  
Pohlaví7021,41 %21,34 %  
rozdíly mezi muži a ženami61,83 %1,83 %  
Rozdíly mezi pohlavími51,53 %1,52 %  
rozdíly mezi mužem a ženou41,22 %1,22 %  
rozdil mezi pohlavimi30,92 %0,91 %  
rozdíl mezi muži a ženami30,92 %0,91 %  
pohlavie30,92 %0,91 %  
pohlavní role20,61 %0,61 %  
Pohlaví (muž x žena)20,61 %0,61 %  
rozdíly mezi pohlavím20,61 %0,61 %  
kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami20,61 %0,61 %  
pohlavý20,61 %0,61 %  
rod20,61 %0,61 %  
Kulturní rozdíly mezi pohlavími20,61 %0,61 %  
rozdílnost mezi muži a ženami20,61 %0,61 %  
Sociální dělení dle pohlaví10,31 %0,3 %  
pohlaví nebo ještě lépe rod10,31 %0,3 %  
Rozdilnost zen a muzu10,31 %0,3 %  
rozdělení osob podle pohlaví10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi mužem a ženou10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi pohlavími?10,31 %0,3 %  
Rozdil mezi muzi a zenami, spise kulturniho razu10,31 %0,3 %  
pohlavní rozdíl10,31 %0,3 %  
kulturní odlišování mužů a žen10,31 %0,3 %  
sociální a kulturní rozdíly mezi ženským a mužským pohlavím10,31 %0,3 %  
Deleni spolecnosti dle pohlavi10,31 %0,3 %  
pohlaví, rozdílnost pohlaví10,31 %0,3 %  
To, čím se osoba cítí být na základě společenského a sociálního postavení10,31 %0,3 %  
pohlaví, ženaxmuž, 10,31 %0,3 %  
kulturně vytvořené rozdíly mezi ženami a muži10,31 %0,3 %  
problematika rozdílnému přístupu k pohlavím10,31 %0,3 %  
vnitřní pohlaví10,31 %0,3 %  
nejsem si jistý,a lae myslím si že je to pohlaví10,31 %0,3 %  
pohled na rozdílnost pohlaví10,31 %0,3 %  
Nauka o kulturních rozdílech mezi pohlavími.10,31 %0,3 %  
Problémy rozdílů mezi pohlavím.10,31 %0,3 %  
pohlaví (ve společenském významu)10,31 %0,3 %  
rozdíly ve společnosti10,31 %0,3 %  
mužxžena10,31 %0,3 %  
pohlaví (obecně) konkrétně rozdíly ve vnímání mužů a žen10,31 %0,3 %  
Umele vytvorene rozdily mezi pohlavimi10,31 %0,3 %  
znamená rod a rozdíly mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami.10,31 %0,3 %  
upřednostnění jednoho pohlaví před druhým10,31 %0,3 %  
Pohlaví, poměry mezi pohlavím ve společnosti, rozdíly mezi pohlavími10,31 %0,3 %  
genderové role jsou určovány dívkám a chlapcům od narození. např. růžová pro dívky, dívky se starají o domácnost, děti apod. Chlapci mají modré oblečení, hrají si s autíčky, musí živit rodinu, nesmějí plakat apod.10,31 %0,3 %  
starší10,31 %0,3 %  
vagína10,31 %0,3 %  
sociální rozdíly mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
kulturní rozdíly mezi ženami a muži10,31 %0,3 %  
studiuj o rozdilnosti pohlaví10,31 %0,3 %  
orientace10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi muži a ženami v kultuře, který podle feministek neexistuje10,31 %0,3 %  
gender je soubor rolí, chování a zvyklostí, které společnost připisuje určitému pohlaví10,31 %0,3 %  
"sociální pohlaví"10,31 %0,3 %  
se používá kk označení kulturně vytvořených rozdílů mezi ženami a muži10,31 %0,3 %  
Pohlaví...ženy nebo muži10,31 %0,3 %  
Gender je tozdělení sociálních rolí (které ovšem nemusí být totožné s pohlavím) na základě sebeidentifikace 10,31 %0,3 %  
Pohlaví člověka, určené spíše dle psychického stavu než dle fyzických proporcí a pohlavních znaků10,31 %0,3 %  
rozdíly mezi pohlavím na základě kulturního vývoje10,31 %0,3 %  
předurčená role - muž / žena10,31 %0,3 %  
Označení založené na pohlaví nebo individuálními vnímání sebe samého10,31 %0,3 %  
snad rozdíly mazi pohlavími10,31 %0,3 %  
kulturou vytvořené rozdíly mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
pohlavní rozdíly10,31 %0,3 %  
ženy muzi10,31 %0,3 %  
Stěžejní postava (robot) seriálu Futurama.10,31 %0,3 %  
rozdíly mezi muži a ženami (např. kulturní)10,31 %0,3 %  
určitý rozdíly mezi mužem a ženou10,31 %0,3 %  
sociologické a kulturní rozdíly mezi mužem a ženou 10,31 %0,3 %  
rozdílná role pohlaví10,31 %0,3 %  
rozdíly mezi ženami a muži a jejich vzájemným spolupřivlastňováním vzájemných genetických, socialních i fyziologických pravidel, určování kdo co kdo... gender, jako trans, gay, femin...10,31 %0,3 %  
gender=pohlaví, v dnešním chápání je to věda o zkoumání rozdílů rozdílů v možnostech rozvoje a kvality života dané pohlavím10,31 %0,3 %  
kulturní rozdíly muže a ženy10,31 %0,3 %  
společenské rozdíly mezi ženami u muži10,31 %0,3 %  
kulturní rozdíly mezi mužem a ženou10,31 %0,3 %  
Obor zabývající se čerpáním zcizených peněz za účelem vytváření a řešení "problémů".10,31 %0,3 %  
obecný přístup k pohlaví: muž a žena10,31 %0,3 %  
"boj pohlaví", muž vs žena - rozdíly které definovala společnost (hodně zmiňované v zaměstnání, stejná práce za méně peněz pro ženy atd)10,31 %0,3 %  
rozdil mezi muzi a zenami10,31 %0,3 %  
kulturni rozdily mezi muzem a zenou10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi pohlavím10,31 %0,3 %  
pohlavi, rozdily a vztah mezi nimi10,31 %0,3 %  
rozlišení muži/ženy10,31 %0,3 %  
kulturní rozdíl mezi ženou a mužem10,31 %0,3 %  
rozdíl ve vnímání, přístupu, chování, apod. k oběma pohlavím10,31 %0,3 %  
něco jako "pohlaví" ale zdaleka ne přesně. Slovo gender považuji za buzzword.10,31 %0,3 %  
pohlaví, označení rozdílnosti mužů a žen10,31 %0,3 %  
JE to zastřešující pojem pro oblast vzájemných vztahů mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
pohlaví (muž vs. žena)10,31 %0,3 %  
vytvořené rozdíly mezi ženským a mužským pohlavím10,31 %0,3 %  
pohlaví (žena, muž, ...)10,31 %0,3 %  
rozdílnost mužů a žen10,31 %0,3 %  
pohlavní podstata odrážející se v chování jedince, rozlišující se mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi pohlavím muž a žena10,31 %0,3 %  
rozlišení dle věku, pohlaví apod. 10,31 %0,3 %  
žena ( muž rozdíl10,31 %0,3 %  
Např.postavení ženy na pracovním trhu, doma vrs. muž10,31 %0,3 %  
vnímání rozdílů mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
rozdílnost mezi pohlavím10,31 %0,3 %  
nerovnost pohlaví, ponižování žen10,31 %0,3 %  
vztahy založené na rozdílech - muž - žena10,31 %0,3 %  
rodíl mezi ženami a muži10,31 %0,3 %  
bicí hudební nástroj10,31 %0,3 %  
Pojem je mi sice znám, ale přesně mu nerozumím. Má to být něco jako "pohlavní role ve společnosti". Tápu ale, co do něj spadá a kde jsou hranice. Třeba rázná emancipovaná feministka a stereotypní submisivní matka kvočna - mají ještě stejný gender? 10,31 %0,3 %  
rovnost mezi mužem a ženou10,31 %0,3 %  
rozdíl názorů v různém věku10,31 %0,3 %  
pohlaví v moderním pojetí10,31 %0,3 %  
stereotyp10,31 %0,3 %  
sociálně vytvářené představy o mužství a ženství10,31 %0,3 %  
rod/pohlavie10,31 %0,3 %  
Je rozdíl mezi mužem a ženou. Generova problematika se zabírá tím jak daný problém vidí muži a ženy.10,31 %0,3 %  
kulturní rozdíly mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
vytvořené rozdíly mezi pohlavími10,31 %0,3 %  
specifikuje rozdíl mezi ženou a mužem10,31 %0,3 %  
generační rozdíly10,31 %0,3 %  
rozdělení rolí10,31 %0,3 %  
rozlišování meži ženami a muži (kulturně)10,31 %0,3 %  
rozdílné vnímání rolí mužů a žen10,31 %0,3 %  
rozdíly - muži a ženy10,31 %0,3 %  
rozlišení společnosti (buď dle pohlaví, či věku atd)10,31 %0,3 %  
rozdíly mazi muži a ženami10,31 %0,3 %  
Role muže a ženy10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi ženami a muži v závislosti na kultuře10,31 %0,3 %  
znám ho ,ale nechce si mi tady páchat definici10,31 %0,3 %  
rovnost mezi pohlavím10,31 %0,3 %  
Pohlaví, žena nebo muž10,31 %0,3 %  
skupina osob stejného pohlaví10,31 %0,3 %  
rozdíly mezi muži a ženami a upřednostňování jednoho z nich10,31 %0,3 %  
poukazování na rozdílnost v přístupu mezi ženským a mužským pohlavím10,31 %0,3 %  
socialni rozdily mezi muzem a zenou10,31 %0,3 %  
pohlaví, charakteristické znaky osob určitého pohlaví10,31 %0,3 %  
něco co se týká pohlaví10,31 %0,3 %  
pohlavní předsudek10,31 %0,3 %  
týká se sociálních rozdílů mezi muži a ženami10,31 %0,3 %  
pohlaví, respektive rozdělení pohlaví10,31 %0,3 %  
sociální pohlaví10,31 %0,3 %  
subjektivne vnimana identita, identifikace s nejakym pohlavim10,31 %0,3 %  
soubor vlastností, se kterými je spojována osoba na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
rozdíly mezi muži a ženami, zejména v kulturní oblasti10,31 %0,3 %  
rovnoprávost ýen10,31 %0,3 %  
Pohlaví ve smyslu muž, žena, (dítě)10,31 %0,3 %  
rodové rozdíly mezi pohlavím10,31 %0,3 %  
tento pojem je mi znam10,31 %0,3 %  
rozdíl mezi mužem a ženou10,31 %0,3 %  
pohlaví ve smyslu rozdělení muž, žena10,31 %0,3 %  
ROZDÍL MEZI m/ž10,31 %0,3 %  
rod (žena/muž/neurčité)10,31 %0,3 %  
problematika rovnosti pohlaví10,31 %0,3 %  
rovné příležitosti žen a mužů10,31 %0,3 %  

Graf

2. Pojem SEXISMUS:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tento pojem mi není znám.9027,52 %27,44 %  
diskriminace na základě pohlaví103,06 %3,05 %  
upřednostňování jednoho pohlaví před druhým51,53 %1,52 %  
Upřednostňování jednoho pohlaví20,61 %0,61 %  
snižování jednoho pohlaví20,61 %0,61 %  
sexuální podtext20,61 %0,61 %  
diskriminace podle pohlaví20,61 %0,61 %  
podmanění žen muži20,61 %0,61 %  
Při rozhodování brát v potaz pohlaví10,31 %0,3 %  
snižování postavení žen ve společnosti10,31 %0,3 %  
zobrazení sexuálních rozdílů10,31 %0,3 %  
předpoklad že jedno pohlaví je lepší/horší než druhé10,31 %0,3 %  
nadřazenost pohlaví10,31 %0,3 %  
nadřazování jednoho pohlaví nad druhé10,31 %0,3 %  
sexuální objektifikace žen10,31 %0,3 %  
pojem vztahující se k lidské sexualitě10,31 %0,3 %  
zvýšená náklonost k podvědomému sexuálnímu chování, ať už narážky nebo obdobné..10,31 %0,3 %  
Pojem co tvrdi, ze jedno pohlavi je spolecensky nize nez druhe10,31 %0,3 %  
objektivizace na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
zneužívání pohlavních rozdílů mezi mužem a ženou, poukazovaní na tyto rozdíly, diskriminace, znehodnocování 10,31 %0,3 %  
vnucování nahoty do TV10,31 %0,3 %  
závislost10,31 %0,3 %  
názor, že jedno pohlaví na vyšší úrovni než druhé10,31 %0,3 %  
jedno z pohlaví je nižší, méně důležité nebo schopné10,31 %0,3 %  
Odsuzovani dle pohlavi10,31 %0,3 %  
diskriminace, zneucťování jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
Jedná se o pocit, že jedno pohlaví je nadřazeno tomu druhému; muž může mít pocit, že např. žena musí být u plotny, vařit pro něj a plodit mu děti, že on je "něco víc"10,31 %0,3 %  
vnímání muže nebo ženy jako objekt sexuální touhy10,31 %0,3 %  
pocit nadřazenosti nad opačném pohlaví10,31 %0,3 %  
nevhodné vyjadrovani, ohledne sexuality10,31 %0,3 %  
chování inklinující k degradaci nějaké osoby10,31 %0,3 %  
Znevyhodneni jednoho pohlavi10,31 %0,3 %  
nadazování jednoho pohlaví nad druhé10,31 %0,3 %  
projev zaměřený na pohlavní rysy10,31 %0,3 %  
přesvědčení, že jedno pohlaví je nadřazené druhému10,31 %0,3 %  
narážka na sex10,31 %0,3 %  
přesvědčení nebo představa, že jedno z pohlaví je slabší, než to druhé10,31 %0,3 %  
"diskriminace" či znehodnocování jednoho pohlaví vůči druhému10,31 %0,3 %  
vyzývavé jednání se sexuálním podtextem10,31 %0,3 %  
Nevhodné chování v oblastni sexu10,31 %0,3 %  
pojednává o pohlavní orientaci10,31 %0,3 %  
Problémy týkající se sexuality10,31 %0,3 %  
preferování jednoho pohlaví (ne sexuálně)10,31 %0,3 %  
jak je pohlaví bráno ve spoelčnost10,31 %0,3 %  
důraz na rozdílnost pohlaví10,31 %0,3 %  
podtrhavani rozdilu mezi muzi a zenami,v negativnim slova smyslu utlak jednoho z pohlavi10,31 %0,3 %  
přesvědčení že jedno pohlaví je "výš" (lepší) než to druhé10,31 %0,3 %  
posuzování člověka podle toho, jakého je pohlaví10,31 %0,3 %  
Mizivá emocionální inteligence způsobující obhroublé chování vůči druhému pohlaví (např. verbální shazování protějšku kvůli "typickým" vlastnostem onoho pohlaví10,31 %0,3 %  
Diskriminace žen/mužů. 10,31 %0,3 %  
Stereotypy, většinou urážlivé, znevažující některé pohlaví10,31 %0,3 %  
nadřazenost jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
nehezké zacházení zejm. s ženami (ze strany mužů), ale i naopak10,31 %0,3 %  
Diskriminace na zaklade pohlavy10,31 %0,3 %  
jde o přesvědčení, že je jedno pohlaví (které asi) nižší než druhé10,31 %0,3 %  
Pocit, ze jedno pohlavi je nadrazene10,31 %0,3 %  
moc hezká věcička10,31 %0,3 %  
myšlenka podřazenosti/nadřazenosti jednoho pohlaví nad druhým10,31 %0,3 %  
pojem, který značí podřazenost jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
ménědůležitos jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
Iracionální poškozující chování ve společnosti založené na odlišnosti pohlaví10,31 %0,3 %  
Ženské pravo10,31 %0,3 %  
Zbytečný sex v reklamě:)10,31 %0,3 %  
rodově stereotyplné prezentovaní sveta10,31 %0,3 %  
pohlaví10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví nadřazené druhému10,31 %0,3 %  
hnutí za sex 10,31 %0,3 %  
přehnaně užívaný10,31 %0,3 %  
nadřazování jednoho plaví10,31 %0,3 %  
myšlenka, že jedno pohlaví je nadřazenější druhému? potažmo schopnější než druhé10,31 %0,3 %  
jak je kdo sexy10,31 %0,3 %  
Zaujaté chování založené na genderových rozdílech10,31 %0,3 %  
nadřazenost jednoho pohlavi na druhym10,31 %0,3 %  
chování, které připisuje určitému pohlaví určité zesměšňující nebo zneucťující atributy10,31 %0,3 %  
stereotypní uvažování o jednom z pohlaví10,31 %0,3 %  
sexuální podtext a narážky10,31 %0,3 %  
přehnaná touha po všem, co se týká sexu10,31 %0,3 %  
sexualní narážka v reklamě10,31 %0,3 %  
když je ve všem zkrytě sexualita10,31 %0,3 %  
přesvědčení,že jedno pohlaví je méně schopné než druhé10,31 %0,3 %  
upřednnostnování, upozadování určitého pohlaví10,31 %0,3 %  
erotika10,31 %0,3 %  
Usili o pravidelny sex10,31 %0,3 %  
uplatňování předností jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
upřednostňování jednoho či druhého pohlaví10,31 %0,3 %  
Způsob jednání vyzdvihující genderové rozdíly a sexualitu10,31 %0,3 %  
předsudky vůči opačnému pohlavý10,31 %0,3 %  
Preferování/Znevýhodňování člověka na základě jeho pohlaví.10,31 %0,3 %  
genderová diskriminace10,31 %0,3 %  
upřednostňování nebo diskriminace jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
když je nejakymu pohlaví nadržováno10,31 %0,3 %  
něco co sexuální tématikou uráží druhé pohlaví10,31 %0,3 %  
obtezovani10,31 %0,3 %  
Umělecký styl popírající svého předchůdce - ROMANTISMUS.10,31 %0,3 %  
přesvědčení o méněcennosti určitého pohlaví10,31 %0,3 %  
shazování druhýho pohlaví10,31 %0,3 %  
Přehnané užití sexuálně laděné tématiky ve veřejném prostoru10,31 %0,3 %  
prcání zadečků10,31 %0,3 %  
diskriminace některého pohlaví10,31 %0,3 %  
nechce se mi psat10,31 %0,3 %  
Pripisovani urcitych zivotnich roli/chovani jako charakteristicke pouze pro jedno ci druhe pohlavi.10,31 %0,3 %  
jinak chápán gender..tak, že ti druzí...jsou vždy podřadní....samozřejmě ti druzí...záleží individuálně na myslícím jednotlivci...oficiálně společenský problem...10,31 %0,3 %  
mužský - ženský, jde o protěžování, zvýhodňování jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
zneužívající sex, především ženskost, k propagaci, k zaujetí10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví je míň než druhé10,31 %0,3 %  
přehnané využívání sexuálních motivů10,31 %0,3 %  
omezování či ponižování žen kvůli svému pohlaví10,31 %0,3 %  
slabost a podřízenost jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví nižší než druhé10,31 %0,3 %  
Rozlišování lidí dle pohlaví. 10,31 %0,3 %  
pouziti motivu sexu, sexualnich narazek k dosazeni urcitych cilu10,31 %0,3 %  
omezení na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
preference jednoho pohlaví před druhým10,31 %0,3 %  
důraz na pohlaví10,31 %0,3 %  
zobecňování na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
Nepřiměřené narážky na ženy, na to, že jsou "ženy"10,31 %0,3 %  
upoutani pozornosti sexualni provokaci10,31 %0,3 %  
pohlavni nerovnopravnost - jedno pohlavi je nize, nez druhe10,31 %0,3 %  
nadřazení jednoho pohlaví nad druhým10,31 %0,3 %  
zdurazneni sexualnich rozdilu u pohlavi, poukazovani na ne, prevazne v erotickem slova smyslu10,31 %0,3 %  
urážlivé chování k jinému pohlaví10,31 %0,3 %  
nevhodné dvoření10,31 %0,3 %  
stereotypní předsudky, resp. způsob uvažování, škatulkování, o jednom z pohlaví, obvykle o ženách10,31 %0,3 %  
pokud oslovím policistku "ahoj kočičko, nechceš mě spoutat?" jen proto, že je žena.10,31 %0,3 %  
nerovnost pohlaví, s tím, že jedno je významnější - zejména muž10,31 %0,3 %  
zdůrazňování sexuality10,31 %0,3 %  
přisuzování nižší hodnoty člověku na základě příslušnosti k pohlaví10,31 %0,3 %  
Přílišné lpění na rozdílech mezi pohlavími a zneužívání sexuality10,31 %0,3 %  
rozdílný přístup na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
Neobjektivní posuzování na základě sexuální přitažlivosti10,31 %0,3 %  
když se žena či muž objektivizuje jako sexuální objekt10,31 %0,3 %  
orientace na sex a vše kolem něj10,31 %0,3 %  
vyvišování jednoho z pohlaví nad jiným, úchylné poznámky, pocit že ženy dělají vše pro to aby se líbily mužům, ...10,31 %0,3 %  
povyššené až urážlivé chování mužů k ženám10,31 %0,3 %  
zneužití role mužů a žen, nevhodně použitá nahota v reklamě10,31 %0,3 %  
vyzdvihování jednoho pohlaví 10,31 %0,3 %  
diskriminace vuci urcity pohlavy10,31 %0,3 %  
nadužívání sexuální tematiky v oblastech, kam nepatří10,31 %0,3 %  
ženy a sex10,31 %0,3 %  
Nahlížení na ženu jako na sexuální objekt10,31 %0,3 %  
snižování jednoho pohlavý10,31 %0,3 %  
preferování mužské rasy10,31 %0,3 %  
vliv pohlaví v různých životních oblastech 10,31 %0,3 %  
rozdílnost mezi pohlavím10,31 %0,3 %  
že,je druhé pohlaví méně schopné10,31 %0,3 %  
nerovnost pohlaví, ponižování ženy10,31 %0,3 %  
vshdjfnfh10,31 %0,3 %  
sexuální témata10,31 %0,3 %  
postoj založený na nerovnoměrnosti mezi vnímáním pohlaví muž - žena10,31 %0,3 %  
diskriminace z důvodů pohlaví10,31 %0,3 %  
Sexuální narážky 10,31 %0,3 %  
Pohrdání některým pohlavím. Předsudečné připisování negativních stereotypních charakteristik (žena -> slepice, mrcha; muž -> blbec, hajzl). 10,31 %0,3 %  
zamereni pozornosti na pohlavni znaky, napr. muzu na zenska nadra10,31 %0,3 %  
diskriminace např. ženy, "jen proto, že je žena"10,31 %0,3 %  
sexismus škatulkuje lidi podle toho zda jsou muži, ženy, homosexuálové, heterosexuálové... každému přisuzuje určité typické vlastnosti10,31 %0,3 %  
poukazování na rozdíly mezi pohlavími10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví je méněcenné než druhé10,31 %0,3 %  
přesvědčení o menší vyspělosti či inteligenci opačného pohlaví10,31 %0,3 %  
uzurpovani k zenam10,31 %0,3 %  
ponižující zobrazování jakéhokoliv pohlaví (avšak většinou ženského)10,31 %0,3 %  
diskriminácia istého pohlavia10,31 %0,3 %  
sex10,31 %0,3 %  
přesppříliš sexu10,31 %0,3 %  
nadřazování jednoho pohlaví nad druhým10,31 %0,3 %  
mužské podmanění si žen10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví je nadrazeno druhému10,31 %0,3 %  
nadřazení mužské rasy10,31 %0,3 %  
urazky spojene s pohlavym10,31 %0,3 %  
přisuzování vlastností na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
určité zobrazování nahoty10,31 %0,3 %  
Náhled na ženu jako na sexuální objekt - chování v tomto duchu10,31 %0,3 %  
vnímání skupiny osob na základě pohlaví jako méně schopné10,31 %0,3 %  
shazování určitého pohlaví10,31 %0,3 %  
harašení10,31 %0,3 %  
předsudky či diskriminace na základě pohlaví10,31 %0,3 %  
vyzívavost10,31 %0,3 %  
ani přesně nevím10,31 %0,3 %  
...10,31 %0,3 %  
nadradenosť jedného pohlavia10,31 %0,3 %  
preferování jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
nevhodný až urážlivý sexuální podtext10,31 %0,3 %  
sexualni narazky10,31 %0,3 %  
někdy trochu přehnaná záležitost dělající ze sexu něco víc, než podle mě je10,31 %0,3 %  
nadřazenost jednoho pohlavím nad druhým10,31 %0,3 %  
podřadnost jednoho z pohlaví10,31 %0,3 %  
nadřazenost jednoho pohlaví nad druhým10,31 %0,3 %  
obtezovani, narazky se sexualnim podtextem10,31 %0,3 %  
zdůrazňování irelevantních rozdílů mezi pohlavími10,31 %0,3 %  
něco se sexualitou či znevýhodňování jednoho z pohlaví10,31 %0,3 %  
nepěkné názory na opačné pohlaví10,31 %0,3 %  
nadřazování jednoho pohlaví10,31 %0,3 %  
diskriminace pohlavi/ třeba zneužití ženského těla pro reklamu10,31 %0,3 %  
je dávám důraz např. na ženská prsa ne na ženu jako takovou10,31 %0,3 %  
diskriminace na zaklade pohlavi nebo genderu10,31 %0,3 %  
nadřazenost jednoho pohlaví druhým za použití pohlavních znaků10,31 %0,3 %  
znevýhodňování, zesměšňování, ponižování, diskriminace, atd. osob kvůli jejich pohlaví10,31 %0,3 %  
předsudky ohledně pohlaví atd10,31 %0,3 %  
neumím vysvětlit10,31 %0,3 %  
názory na mužskost a ženskost. Většinou odlišné. Negativní, až nenávistné10,31 %0,3 %  
Něco o sexu10,31 %0,3 %  
Určité stereotypní uvažování vycházející z rozdílů mezi mužem a ženou, v němž jedno pohlaví - zpravidla mužské - je nadřazeno druhému. Přičemž je důležité, že na rozdíl od pohlavního šovinismu obsahuje sexuální podtext. 10,31 %0,3 %  
diskriminace pohlaví10,31 %0,3 %  
Zvýhodňování či znevýhodňování z důvodu pohlaví10,31 %0,3 %  
jedno pohlaví je lepší než ostatní10,31 %0,3 %  
tento pojem je mi znam10,31 %0,3 %  
módní termín, sloužící k dehonestaci protivníka na základě obvinění z pohlavního obtěžování.10,31 %0,3 %  
diskriminace dle pohlaví10,31 %0,3 %  
sexuální nepatřičné narážky, vtipny, komentáře, které mohou působit nevhodně10,31 %0,3 %  
ZAVÁNÍ SEXEM10,31 %0,3 %  
sexualite, sexuálne prvky10,31 %0,3 %  
nepříjemné sexuální vyzařování, projevování10,31 %0,3 %  
diskriminiace z hlediska pohlaví10,31 %0,3 %  
pejorativní nahlížení na osobu určitého pohlaví, přiřazení jemu určité rysy a vlastnosti10,31 %0,3 %  
sexismus10,31 %0,3 %  
přehnaný steretypní pohled na muže a ženy10,31 %0,3 %  
rozhodování se na základě pohlaví dané osoby10,31 %0,3 %  
diskriminácia na základe pohlavia10,31 %0,3 %  
zneužití rozdílů v pohlaví10,31 %0,3 %  
využívání pohlavních rozdílů k odlišení se a zesměšnění druhého10,31 %0,3 %  
pěkná sračka10,31 %0,3 %  

Graf

3. Odhalování lidského těla v reklamě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mi nevadí22769,21 %69,21 %  
mi vadí7422,56 %22,56 %  
mi vadí jen v případě mužů216,4 %6,4 %  
mi vadí jen v případě žen61,83 %1,83 %  

Graf

4. Slovní a písemné sexuální narážky v reklamě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mi nevadí18255,49 %55,49 %  
mi vadí13842,07 %42,07 %  
mi vadí jen v případě mužů41,22 %1,22 %  
mi vadí jen v případě žen41,22 %1,22 %  

Graf

5. Odhalování lidského těla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není potřeba omezit15747,87 %47,87 %  
by se mělo v obou případech omezit12939,33 %39,33 %  
by se mělo v případě žen omezit288,54 %8,54 %  
by se mělo v případě mužů omezit144,27 %4,27 %  

Graf

6. Sexuální narážky v reklamě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by se měly v obou případech omezit18456,1 %56,1 %  
není potřeba omezit13039,63 %39,63 %  
by se měly v případě žen omezit92,74 %2,74 %  
by se měly v případě mužů omezit51,52 %1,52 %  

Graf

7. Znázornění žen jako sexuálních objektů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
postavení žen ve společnosti poškozuje18656,71 %56,71 %  
nepoškozuje je14243,29 %43,29 %  

Graf

8. Znázornění mužů jako sexuálních objektů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoškozuje je21866,46 %66,46 %  
postavení mužů ve společnosti poškozuje11033,54 %33,54 %  

Graf

9. Zisk z reklamy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití sexu v reklamě neospravedlňuje26079,27 %79,27 %  
využití sexu v reklamě ospravedlňuje6820,73 %20,73 %  

Graf

10. Znázornění žen v tzv. typických rolích (pradlena, uklízečka, v domácnosti atd.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
utvrzuje stereotyp, že starost o domácnost je doménou žen25076,22 %76,22 %  
neutvrzuje tento stereotyp7823,78 %23,78 %  

Graf

11. Znázornění mužů v tzv. typických rolích (opravář, konzument tvrdého alkohoholu atd.):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
utvrzuje stereotyp, že se jedná o doménu mužů v těchto oblastech24374,09 %74,09 %  
neutvrzuje tento stereotyp8525,91 %25,91 %  

Graf

12. Znázornění žen v uvedených typických rolích:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoškozuje je18155,18 %55,18 %  
vnímání a postavení žen ve společností poškozuje či ponižuje14744,82 %44,82 %  

Graf

13. Znázornění mužů v uvedených typických rolích:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoškozuje je22869,51 %69,51 %  
vnímání a postavení mužů ve společností poškozuje či ponižuje10030,49 %30,49 %  

Graf

14. Znázoňování tzv. typických rolí dle pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není potřeba omezovat15045,73 %45,73 %  
by se mělo v obou případech omezit13942,38 %42,38 %  
by se mělo v případě žen omezit3610,98 %10,98 %  
by se mělo v případě mužů omezit30,91 %0,91 %  

Graf

15. Znázorňování tzv. typických rolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neospravedlňuje zisk z reklamy24273,78 %73,78 %  
zisk z reklamy ospravedlňuje8626,22 %26,22 %  

Graf

16. Ztvárnění tzv. ženských typických rolí v reklamě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezachycuje současné role žen24173,48 %73,48 %  
odpovídá současným rolím žen8726,52 %26,52 %  

Graf

17. Ztvárnění tzv. mužských typických rolí v reklamě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezachycuje současné role mužů20261,59 %61,59 %  
odpovídá současným mužským rolím12638,41 %38,41 %  

Graf

18. Výrobek, který propaguje reklama ponižující ženy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych si nekoupil(a)23872,56 %72,56 %  
bych si koupil(a)9027,44 %27,44 %  

Graf

19. Výrobek, který propaguje reklama ponižující muže:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych si nekoupil(a)23371,04 %71,04 %  
bych si koupil(a)9528,96 %28,96 %  

Graf

20. Zákony a organizace regulující reklamu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám21665,85 %65,85 %  
znám, ale nepovažuji je za dostatečné6319,21 %19,21 %  
znám a jsou podle mne dostatečné4914,94 %14,94 %  

Graf

21. Postavení mužů a žen ve společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepovažuji za zcela rovnoprávné21164,33 %64,33 %  
považuji za zcela rovnoprávné11735,67 %35,67 %  

Graf

22. Věk respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let17051,83 %51,83 %  
16 - 20 let7522,87 %22,87 %  
31 - 40 let3811,59 %11,59 %  
41 - 50 let309,15 %9,15 %  
51 - 60 let92,74 %2,74 %  
61 let a více41,22 %1,22 %  
do 15 let20,61 %0,61 %  

Graf

23. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20261,59 %61,59 %  
muž12638,41 %38,41 %  

Graf

24. Dosažené vzdělání respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou14945,43 %45,43 %  
vysokoškolské (bakalářské a vyšší)14343,6 %43,6 %  
základní226,71 %6,71 %  
vyučen bez maturity144,27 %4,27 %  

Graf

25. Velikost bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajské město14142,99 %42,99 %  
město5917,99 %17,99 %  
okresní město4513,72 %13,72 %  
hl.m. Praha4513,72 %13,72 %  
menší sídlo3711,28 %11,28 %  
krajské město10,3 %0,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Slovní a písemné sexuální narážky v reklamě:

 • odpověď mi nevadí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi není potřeba omezit na otázku 6. Sexuální narážky v reklamě:
 • odpověď mi vadí:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí na otázku 3. Odhalování lidského těla v reklamě:

6. Sexuální narážky v reklamě:

 • odpověď by se měly v obou případech omezit:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi by se mělo v obou případech omezit na otázku 5. Odhalování lidského těla:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí na otázku 3. Odhalování lidského těla v reklamě:

7. Znázornění žen jako sexuálních objektů:

 • odpověď postavení žen ve společnosti poškozuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi postavení mužů ve společnosti poškozuje na otázku 8. Znázornění mužů jako sexuálních objektů:

11. Znázornění mužů v tzv. typických rolích (opravář, konzument tvrdého alkohoholu atd.):

 • odpověď neutvrzuje tento stereotyp:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutvrzuje tento stereotyp na otázku 10. Znázornění žen v tzv. typických rolích (pradlena, uklízečka, v domácnosti atd.):

12. Znázornění žen v uvedených typických rolích:

 • odpověď nepoškozuje je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi není potřeba omezovat na otázku 14. Znázoňování tzv. typických rolí dle pohlaví:

22. Věk respondenta:

 • odpověď 16 - 20 let:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 24. Dosažené vzdělání respondenta:

23. Pohlaví respondenta:

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi by se mělo v případě mužů omezit na otázku 5. Odhalování lidského těla:
 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi by se mělo v případě žen omezit na otázku 5. Odhalování lidského těla:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem GENDER:

2. Pojem SEXISMUS:

3. Odhalování lidského těla v reklamě:

4. Slovní a písemné sexuální narážky v reklamě:

5. Odhalování lidského těla:

6. Sexuální narážky v reklamě:

7. Znázornění žen jako sexuálních objektů:

8. Znázornění mužů jako sexuálních objektů:

9. Zisk z reklamy:

10. Znázornění žen v tzv. typických rolích (pradlena, uklízečka, v domácnosti atd.):

11. Znázornění mužů v tzv. typických rolích (opravář, konzument tvrdého alkohoholu atd.):

12. Znázornění žen v uvedených typických rolích:

13. Znázornění mužů v uvedených typických rolích:

14. Znázoňování tzv. typických rolí dle pohlaví:

15. Znázorňování tzv. typických rolí:

16. Ztvárnění tzv. ženských typických rolí v reklamě:

17. Ztvárnění tzv. mužských typických rolí v reklamě:

18. Výrobek, který propaguje reklama ponižující ženy:

19. Výrobek, který propaguje reklama ponižující muže:

20. Zákony a organizace regulující reklamu:

21. Postavení mužů a žen ve společnosti:

22. Věk respondenta:

23. Pohlaví respondenta:

24. Dosažené vzdělání respondenta:

25. Velikost bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem GENDER:

2. Pojem SEXISMUS:

3. Odhalování lidského těla v reklamě:

4. Slovní a písemné sexuální narážky v reklamě:

5. Odhalování lidského těla:

6. Sexuální narážky v reklamě:

7. Znázornění žen jako sexuálních objektů:

8. Znázornění mužů jako sexuálních objektů:

9. Zisk z reklamy:

10. Znázornění žen v tzv. typických rolích (pradlena, uklízečka, v domácnosti atd.):

11. Znázornění mužů v tzv. typických rolích (opravář, konzument tvrdého alkohoholu atd.):

12. Znázornění žen v uvedených typických rolích:

13. Znázornění mužů v uvedených typických rolích:

14. Znázoňování tzv. typických rolí dle pohlaví:

15. Znázorňování tzv. typických rolí:

16. Ztvárnění tzv. ženských typických rolí v reklamě:

17. Ztvárnění tzv. mužských typických rolí v reklamě:

18. Výrobek, který propaguje reklama ponižující ženy:

19. Výrobek, který propaguje reklama ponižující muže:

20. Zákony a organizace regulující reklamu:

21. Postavení mužů a žen ve společnosti:

22. Věk respondenta:

23. Pohlaví respondenta:

24. Dosažené vzdělání respondenta:

25. Velikost bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťastný, F.Sexismus a genderové rozdíly v reklamě. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39571.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.