Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Exekuce

Exekuce

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Šimerdová
Šetření:08. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj lidičky,
prosím o chvilku času, který budete potřebovat k vyplnění tohoto dotazníku. Informace z dotazníku mi budou sloužit k dodělání mé bakalářské práce s názvem EXEKUCE. Vím, že někteří lidé si nechtějí přiznat, že mají problém se splácením svých dluhů, anebo že sami byli účastníky exekuce. A proto je tento dotazník zcela anonymní.
Mockrát Vám děkuji za odpovědi. :)

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5162,96 %62,96 %  
muž3037,04 %37,04 %  

Graf

2. Jakého jste věku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. 21-30 let4454,32 %54,32 %  
c. 31-50 let2834,57 %34,57 %  
a. 15-20 let67,41 %7,41 %  
d. 51 a více let33,7 %3,7 %  

Graf

3. Vyjádřete jednou větou, co si představujete pod pojem exekuce.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zabavení majetku911,11 %11,11 %  
Zabavení majetku.22,47 %2,47 %  
Vymáhání peněz nebo majetku od dlužníků.11,23 %1,23 %  
krádež za účelem zaplacení dluhů11,23 %1,23 %  
výkon nějakého rozhodnutí11,23 %1,23 %  
zabaveni majetku neplaticum dluhu11,23 %1,23 %  
Výkon rozhodnutí (exekučních titulů) soudním exekutorem podle právních předpisů na návrh veřitele.11,23 %1,23 %  
zabavení věcí 11,23 %1,23 %  
řízení při kterém dochází k prodeji majetku dlužníka, tak aby byl alespoň částečně umořen dluh vůči věřiteli11,23 %1,23 %  
zabavení majetku na základě nesplacení dluhu; poprava11,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi cílené zabavení majetku, popřípadě mzdy za účelem zplacení neuhrazeného dluhu
Pokud dlužím peníze a nesplácím, přijdou exekutoři a zabavý mi věci
státem vymáhané zabavení majetku
exekuce na plat a exekuce na majetek dlužníka, zablokování účtů
teror
zabavení majetku dlužníka
peníze často přinášejí problémy
uskutečnění soudního rozhodnutí postihující zejména dlužníky
přijde nabušený týpek a sebere mi komp
zablokovani uctu, prijit o majetek, byt, dom, hovnotne veci, auto, ...
zabavení majetku za účelem vyrovnání dluhů dlužníka
Pod pojmem exekuce si představuji pány, které oblepí byt žlutými samolepkami.
kruh
Zabavení majetku dlužníka.
Je to činnost, kterou byl pověřený exekutorský úřad, respektive soudní exekutor soudem.
Soudní zabavení majetku ve prospěch věřitele.
zabavení majetku pro nesolventnost
Pokud povinný odmítá dobrovolně splnit svoji povinnost, tak plnění je zajištěno exekucí nebo výkonem rozhodnutí.
zabavení majetku věřitelem prostřednictvím exekutora nebo soudu
obstavení majetku či příjmu za účelem zplacení dluhů
Zabavení
vymáhání dluhu právní cestou
výkon rozhodnuti, pokud není plnění dobrovolně.
zabaveni majetku do vyse dluhu
nucený výkon práva
odebrání majetku + platu v době neplacení dluhů
zabavení majetku z důvodu insolvence s cílem prodeje majetku či jako zástavní právo
Zabavení majetku na soudní příkaz.
odebrání vlastních věcí z finančních důvodů
zhabaní majetku
Likvidační vymáhání pohledávek.
Zabavení nemovitého či movitého majetku z důvodu neplacení dluhů.
neschopnost splácet své závazky dobrovolně
zabavení majetku za účelem náhrady nesplaceného dluhu
Postup, kdy exekutorský úřad např. zablokuje nakládání s majetkem nebo zabaví část majetku k uspokojení pohledávky nebo k donucení plnit jinou povinnost.
Výkon rozhodnutí
Vymáhání dlužné částky s úroky exekutory/soudem.
zabavení majetku k zaplacení nesplacených závazků
Lidé , kteří zabují majetek lidí , kteří jsou neplátci
zabavení majetku dlužníka za účelem uspokojení věřitele z jeho zpeněžení
vymáhání pohledávek
soudem nařízené (nucené) vymožení většinou peněžité částky
Získání svého majetku od svého dlužníka.
exekutor = vyžírka, kurva, svině
Ztráta osobní věci za účelem prodeje ve prospěch věřitele.
Zabavení majetku při zadlužení.
odebrání majetku za účelem prodání a uhrazení dluhů
nadřazenost státní moci a ponížení dlužníků
Zabavování věcí
výkon rozhodnutí o zabavení majetku za účelem uspokojení nesplacené pohledávky
Zabavení majetku z důvodu dluhů.
hnus
Nástroj, jak z některých lidí vymoci pravomocně přiznané dluhy.
Odebrání majetku a financí na úhradu pohledávek věřitele
poprava; krádež majetku; obecně také výkon něčeho
nedobrovolné splacení dluhu
když nechceš dostát svým závazkům dobrovolně, tak to bude donucením
zabaveni majetku za účelem prodeje a splacení jeho dluhů
neplatíš, mnohem víc zaplatíš!
Legální zabavení celku/části majetku, nebo finančních prostředků dlužníka.
hrozbu a ohrožení, že bysem se dosatali do situace, kdy nebudu moci splácet
zabavení majetku (finančního, movitého, nemovitého)
6276,54 %76,54 % 

Graf

4. Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, nevímotázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano81100 %100 %  

Graf

5. Pokud ano, napište dále, kde jste se s tímto pojmem setkali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi6377,78 %77,78 %  
na internetu5466,67 %66,67 %  
v denním tisku4758,02 %58,02 %  
doma2935,8 %35,8 %  
ve škole2227,16 %27,16 %  

Graf

6. Byli jste někdy sami nebo někdo ve Vašem okolí účastníkem exekuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4251,85 %51,85 %  
ne3745,68 %45,68 %  
nevím22,47 %2,47 %  

Graf

7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebyl/(la) jsem účastníkem exekuce3948,15 %48,15 %  
nesplácení dluhů2733,33 %33,33 %  
nezaplacení pokuty1113,58 %13,58 %  
nezaplacení poplatků za poskytované služby67,41 %7,41 %  
penále zdravotní pojišťovny67,41 %7,41 %  
nesetkal11,23 %1,23 %  
podaná exekuce z důvodů neplacení výživného11,23 %1,23 %  
neoprávněná exekuce-podvod11,23 %1,23 %  
Nikoho exekucí postiženého osobně neznám. 11,23 %1,23 %  
administrativní chyba úředníka11,23 %1,23 %  
jsem oprávněná osoba, dluží mi peníze11,23 %1,23 %  
alimenty11,23 %1,23 %  
Ohrožení dluhy zcela cizího dlužníka na stejné adrese11,23 %1,23 %  
nebyl11,23 %1,23 %  
člen rodiny nesplácel dluhy11,23 %1,23 %  
tohle by měla být nepovinná otázka11,23 %1,23 %  

Graf

8. Vy sami máte nebo jste měli nějaký dluh? Daří se Vám ho splácet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nikdy jsem neměl/(la)4555,56 %55,56 %  
ano mám a nemám problém se splácením1923,46 %23,46 %  
měl/(la) jsem, ale už je splacený1012,35 %12,35 %  
ano mám a mám problém se splácením78,64 %8,64 %  

Graf

9. Kdo si myslíte, že v České republice je více zadlužen. Muži nebo ženy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži4251,85 %51,85 %  
ženy1214,81 %14,81 %  
nevím22,47 %2,47 %  
oboji11,23 %1,23 %  
nastejno11,23 %1,23 %  
muzi11,23 %1,23 %  
Ženy.11,23 %1,23 %  
obě pohlaví11,23 %1,23 %  
muži... proč je tu textové pole?11,23 %1,23 %  
pul na pul11,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi netuším - obě skupiny stejně?
oboje
Půl na půl.
myslím, že se to nedá určit
asi podobně stejně
obojí stejně
na stejno
stejně
Muží.
Dříve to byly muži.Dnes je to tak 50/50
Myslím, že nezáleží na pohlaví.
nedokážu posoudit
nemohu říci
Rodiny
co je to pane bože za otázku?
v mém okolí si nesmyslně půjčují pouze muži (koníčky), ženy naopak dluží spíše logicky (nová pračka na splátky)
Nemyslím si, že se to nějak výrazně liší.
ženy, mám pocit ze své praxe, že sebere půjčka/ůvěr a píše se na ženu (konkrétně v rodinách s nižšími příjmy)
1822,22 %22,22 % 

Graf

10. Dlužníky jsou nejčastěji lidé v jakém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) 35-50 let5567,9 %67,9 %  
b) 20-35 let4251,85 %51,85 %  
e) důchodci1113,58 %13,58 %  
d) 50-60 let1012,35 %12,35 %  
a) 15-20 let33,7 %3,7 %  

Graf

11. Kde v ČR si myslíte, že žije nejméně dlužníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha, Jihomoravský a Plzeňský kraj3138,27 %38,27 %  
Zlínský kraj a Kraj Vysočina1720,99 %20,99 %  
Středočeský, Jihočeský a Královehradecký kraj1316,05 %16,05 %  
Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj78,64 %8,64 %  
Pardubický a Olomoucký kraj78,64 %8,64 %  
Moravskoslezský kraj67,41 %7,41 %  

Graf

12. Jak si myslíte, že se v posledních deseti letech vyvíjel počet exekucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roste6883,95 %83,95 %  
kolísá78,64 %8,64 %  
rovnoměrný vývoj56,17 %6,17 %  
klesá11,23 %1,23 %  

Graf

13. Zkuste odhadnout, kolik exekucí v průměru připadá na jednoho dlužníka dle odhadu Exekutorské komory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 5 exekucí3948,15 %48,15 %  
a) 2 exekuce3138,27 %38,27 %  
c) 8 exekucí67,41 %7,41 %  
311,23 %1,23 %  
d) 15 exekucí11,23 %1,23 %  
nevím11,23 %1,23 %  
nemám ponětí11,23 %1,23 %  
nerozumím otázce11,23 %1,23 %  

Graf

14. Zkuste odhadnout, jaká je průměrná výše dluhu, kvůli kterému věřitel žaluje dlužníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kolem 50 0003948,15 %48,15 %  
kolem 85 0002125,93 %25,93 %  
kolem 25 0001720,99 %20,99 %  
kolem 120 00044,94 %4,94 %  

Graf

15. Když dojde v průběhu exekuce k obstavení neboli k zablokování účtu, máme právo jako dlužníci si vybrat nějaké peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a to ve výši životního minima3037,04 %37,04 %  
nevím2429,63 %29,63 %  
rozhodně ne1518,52 %18,52 %  
ano a to ve výši dvojnásobku životního minima911,11 %11,11 %  
Jen pokud je obnos na účtu vyšší než výše dluhu. 11,23 %1,23 %  
ano, ale nevím kolik11,23 %1,23 %  
ani ne tak vybrat, ajko pobírat, zbytek jde na dluhy11,23 %1,23 %  

Graf

16. Co Vám exekutor může zabavit?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud ano, napište dále, kde jste se s tímto pojmem setkali:

 • odpověď na internetu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl/(la) jsem, ale už je splacený na otázku 8. Vy sami máte nebo jste měli nějaký dluh? Daří se Vám ho splácet?

6. Byli jste někdy sami nebo někdo ve Vašem okolí účastníkem exekuce?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesplácení dluhů na otázku 7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaplacení pokuty na otázku 7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?

16. Co Vám exekutor může zabavit?

 • odpověď běžné součásti oděvu, běžné vybavení domácnosti=ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaplacení pokuty na otázku 7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?
 • odpověď dávky sociální péče=ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dávky v hmotné nouzi=ano na otázku 16. Co Vám exekutor může zabavit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jakého jste věku?

4. Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

5. Pokud ano, napište dále, kde jste se s tímto pojmem setkali:

6. Byli jste někdy sami nebo někdo ve Vašem okolí účastníkem exekuce?

7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?

8. Vy sami máte nebo jste měli nějaký dluh? Daří se Vám ho splácet?

9. Kdo si myslíte, že v České republice je více zadlužen. Muži nebo ženy?

10. Dlužníky jsou nejčastěji lidé v jakém věku?

11. Kde v ČR si myslíte, že žije nejméně dlužníků?

12. Jak si myslíte, že se v posledních deseti letech vyvíjel počet exekucí?

13. Zkuste odhadnout, kolik exekucí v průměru připadá na jednoho dlužníka dle odhadu Exekutorské komory?

14. Zkuste odhadnout, jaká je průměrná výše dluhu, kvůli kterému věřitel žaluje dlužníka?

15. Když dojde v průběhu exekuce k obstavení neboli k zablokování účtu, máme právo jako dlužníci si vybrat nějaké peníze?

16. Co Vám exekutor může zabavit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jakého jste věku?

4. Setkali jste se někdy s tímto pojmem?

5. Pokud ano, napište dále, kde jste se s tímto pojmem setkali:

6. Byli jste někdy sami nebo někdo ve Vašem okolí účastníkem exekuce?

7. Pokud ano, co bylo důvodem této exekuce?

8. Vy sami máte nebo jste měli nějaký dluh? Daří se Vám ho splácet?

9. Kdo si myslíte, že v České republice je více zadlužen. Muži nebo ženy?

10. Dlužníky jsou nejčastěji lidé v jakém věku?

11. Kde v ČR si myslíte, že žije nejméně dlužníků?

12. Jak si myslíte, že se v posledních deseti letech vyvíjel počet exekucí?

13. Zkuste odhadnout, kolik exekucí v průměru připadá na jednoho dlužníka dle odhadu Exekutorské komory?

14. Zkuste odhadnout, jaká je průměrná výše dluhu, kvůli kterému věřitel žaluje dlužníka?

15. Když dojde v průběhu exekuce k obstavení neboli k zablokování účtu, máme právo jako dlužníci si vybrat nějaké peníze?

16. Co Vám exekutor může zabavit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimerdová, J.Exekuce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39611.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.