Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Hrubá
Šetření:14. 04. 2014 - 30. 04. 2014
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se týká vztahů mezi partnery a o to jak se společnost dívá na domácí násilí.Potřebuji tento průzkum ke studijním účelům.Děkuji že si najdete čas a tento dotazník vyplníte.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13876,24 %76,67 %  
muž4323,76 %23,89 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-205329,28 %29,44 %  
21-255228,73 %28,89 %  
26-304022,1 %22,22 %  
36-40116,08 %6,11 %  
31-3594,97 %5 %  
41-4563,31 %3,33 %  
do 1542,21 %2,22 %  
více42,21 %2,22 %  
46-5021,1 %1,11 %  

Graf

3. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9552,49 %52,78 %  
zaměstnaný7440,88 %41,11 %  
nezaměstnaný116,08 %6,11 %  
důchodce10,55 %0,56 %  

Graf

4. Rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á8949,17 %49,44 %  
zadaný/á6234,25 %34,44 %  
ženatý/vdaná2413,26 %13,33 %  
rozvedený/á42,21 %2,22 %  
vdovec/vdova21,1 %1,11 %  

Graf

5. Víte,co znamená pojem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17998,9 %99,44 %  
ne10,55 %0,56 %  
nejsem si jistý/á10,55 %0,56 %  

Graf

6. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi15384,53 %85 %  
na internetu14077,35 %77,78 %  
ve škole8647,51 %47,78 %  
od přátel6535,91 %36,11 %  
od rodiny5329,28 %29,44 %  
v radiu3318,23 %18,33 %  
v zaměstnání2212,15 %12,22 %  

Graf

7. Byli jste někdy obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14278,45 %78,89 %  
ano3921,55 %21,67 %  

Graf

8. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí nebo rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10356,91 %57,22 %  
ne7843,09 %43,33 %  

Graf

9. Kdo si myslíte,že je nejčastější oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14077,35 %77,78 %  
dítě3318,23 %18,33 %  
senior73,87 %3,89 %  
muž10,55 %0,56 %  

Graf

10. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické (ponižování,zesměšňování,křik,vyhrožování)16892,82 %93,33 %  
fyzické(bití)10859,67 %60 %  
sociální(izolace,zákaz styku s rodinou,zákaz chodit do zaměstnání)3318,23 %18,33 %  
ekonomické(kontrola účtu,neposkytování finančních prostředků na domácnost)3318,23 %18,33 %  
sexuální(znásilnění)2413,26 %13,33 %  

Graf

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí na koho byste se obrátil/a o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přítel/kyně9653,04 %53,33 %  
policie5128,18 %28,33 %  
anonymní telefonická linka2815,47 %15,56 %  
lékař63,31 %3,33 %  

Graf

12. Domníváte se,že domácí násilí je pouze soukromí problém,který by si členové rodiny měli vyřídit sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16188,95 %89,44 %  
možná168,84 %8,89 %  
ano42,21 %2,22 %  

Graf

13. Jaké jsou podle vás příčiny domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol14379,01 %79,44 %  
povahové rysy13373,48 %73,89 %  
agresivita12770,17 %70,56 %  
žárlivost12267,4 %67,78 %  
drogy9351,38 %51,67 %  
výchova7641,99 %42,22 %  
stres5731,49 %31,67 %  
blížící se rozvod nebo rozchod4725,97 %26,11 %  
nezaměstnanost4625,41 %25,56 %  

Graf

14. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12569,06 %69,44 %  
ne5630,94 %31,11 %  

Graf

15. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli kladně,napište alespoň jednu tuto instituci.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Linka bezpečí8062,02 %44,44 %  
Linka důvěry8062,02 %44,44 %  
Policie7054,26 %38,89 %  
Bílý kruh bezpečí6751,94 %37,22 %  
ROSA2620,16 %14,44 %  
Sociální odbor1914,73 %10,56 %  
jiné64,65 %3,33 %  

Graf

16. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10658,56 %58,89 %  
ano7541,44 %41,67 %  

Graf

17. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14479,56 %80 %  
ne3720,44 %20,56 %  

Graf

18. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7943,65 %43,89 %  
možná7139,23 %39,44 %  
ne3117,13 %17,22 %  

Graf

19. Myslíte si, že současný právní systém v ČR dostatečně ochraňuje oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6837,57 %37,78 %  
ne6535,91 %36,11 %  
nevím2714,92 %15 %  
spíše ano168,84 %8,89 %  
ano52,76 %2,78 %  

Graf

20. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10%-25%11564,25 %63,89 %  
méně než 10%3117,32 %17,22 %  
25%-50%2614,53 %14,44 %  
50% a více73,91 %3,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jsem:

  • odpověď student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16-20 na otázku 2. Věk:
  • odpověď zaměstnaný:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-40 na otázku 2. Věk:

15. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli kladně,napište alespoň jednu tuto instituci.

  • odpověď Policie:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální odbor na otázku 15. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli kladně,napište alespoň jednu tuto instituci.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jsem:

4. Rodinný stav?

5. Víte,co znamená pojem domácí násilí?

6. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí?

7. Byli jste někdy obětí domácího násilí?

8. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí nebo rodině?

9. Kdo si myslíte,že je nejčastější oběti domácího násilí?

10. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí na koho byste se obrátil/a o pomoc?

12. Domníváte se,že domácí násilí je pouze soukromí problém,který by si členové rodiny měli vyřídit sami?

13. Jaké jsou podle vás příčiny domácího násilí?

14. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

15. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli kladně,napište alespoň jednu tuto instituci.

16. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

17. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

18. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

19. Myslíte si, že současný právní systém v ČR dostatečně ochraňuje oběti domácího násilí?

20. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jsem:

4. Rodinný stav?

5. Víte,co znamená pojem domácí násilí?

6. Kde jste se setkal/a s pojmem domácí násilí?

7. Byli jste někdy obětí domácího násilí?

8. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím ve svém okolí nebo rodině?

9. Kdo si myslíte,že je nejčastější oběti domácího násilí?

10. Jakou formu domácího násilí považujete za nejčastější?

11. Pokud byste se stal/a obětí domácího násilí na koho byste se obrátil/a o pomoc?

12. Domníváte se,že domácí násilí je pouze soukromí problém,který by si členové rodiny měli vyřídit sami?

13. Jaké jsou podle vás příčiny domácího násilí?

14. Znáte nějaké organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí?

15. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli kladně,napište alespoň jednu tuto instituci.

16. Setkal/a jste se v poslední době s nějakou kampaní proti domácímu násilí?

17. Myslíte si, že tyto kampaně jsou užitečné?

18. Domníváte se, že prevence může snižovat počty případů domácího násilí?

19. Myslíte si, že současný právní systém v ČR dostatečně ochraňuje oběti domácího násilí?

20. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrubá, Z.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39848.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.