Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport

Sport

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Škuta
Šetření:15. 04. 2014 - 22. 04. 2014
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6453,78 %54,24 %  
žena5546,22 %46,61 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232924,37 %24,58 %  
221714,29 %14,41 %  
241512,61 %12,71 %  
2186,72 %6,78 %  
2565,04 %5,08 %  
2065,04 %5,08 %  
1854,2 %4,24 %  
1643,36 %3,39 %  
3032,52 %2,54 %  
2832,52 %2,54 %  
ostatní odpovědi 27
14
19
34
29
45
48
17
41
57
26
37
38
42
44
15
2319,33 %19,49 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.44
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:16.66
Směrodatná odchylka:4.08
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Patří sport mezi Vaše oblíbené zájmy?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9581,2 %80,51 %  
ne1714,53 %14,41 %  
nevím54,27 %4,24 %  

Graf

4. Které z následujících aktivit jste prováděl/a za poslední týdny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce v domácností5747,9 %48,31 %  
jízda na kole5243,7 %44,07 %  
běh5142,86 %43,22 %  
fotbal2621,85 %22,03 %  
žádný z výše uvedených2218,49 %18,64 %  
tanec2117,65 %17,8 %  
volejbal1714,29 %14,41 %  
florbal1210,08 %10,17 %  
aerobic119,24 %9,32 %  
hokej97,56 %7,63 %  

Graf

5. Jaký je důvod Vašeho sportování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upevním své zdraví8268,91 %69,49 %  
ztratím nadbytečnou váhu6554,62 %55,08 %  
získám větší sílu, zpevním svaly6352,94 %53,39 %  
zlepším své seběvědomí5243,7 %44,07 %  
cítím se méně rozladěný4638,66 %38,98 %  
budu přitažlivější4033,61 %33,9 %  
žádný z výše uvedených1512,61 %12,71 %  
budu schopen lépe vykonávat své povolání1210,08 %10,17 %  

Graf

6. Která sportovní zařízení jsou pro Vás dostupná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fit centrum, posilovna9075,63 %76,27 %  
cyklistická stezka8974,79 %75,42 %  
plavecký bazén8369,75 %70,34 %  
veřejný park8067,23 %67,8 %  
tělocvična6453,78 %54,24 %  
fotbalové hřiště5949,58 %50 %  
zimní stadion4840,34 %40,68 %  
běžecká dráha4235,29 %35,59 %  
centrum tance, aerobiku, pohybové studio3932,77 %33,05 %  
basketbalové hřiště3831,93 %32,2 %  

Graf

7. Vaše trvalé bydliště je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě9781,51 %82,2 %  
na vesnici2218,49 %18,64 %  

Graf

8. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7764,71 %65,25 %  
občas2218,49 %18,64 %  
ano2016,81 %16,95 %  

Graf

9. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 jak zdatný jste sportovec/sportovkyně (1-nejhorší, 5 - nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35546,61 %46,61 %  
22319,49 %19,49 %  
42319,49 %19,49 %  
197,63 %7,63 %  
586,78 %6,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.98
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Souhlasíte s nepsaným pravidlem "Sportem ke zdraví?"

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6050,85 %50,85 %  
souhlasím3428,81 %28,81 %  
spíše nesouhlasím1311,02 %11,02 %  
nevím75,93 %5,93 %  
nesouhlasím43,39 %3,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Která sportovní zařízení jsou pro Vás dostupná?

  • odpověď centrum tance, aerobiku, pohybové studio:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi aerobic na otázku 4. Které z následujících aktivit jste prováděl/a za poslední týdny?
  • odpověď tělocvična:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi basketbalové hřiště na otázku 6. Která sportovní zařízení jsou pro Vás dostupná?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi florbal na otázku 4. Které z následujících aktivit jste prováděl/a za poslední týdny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Patří sport mezi Vaše oblíbené zájmy?

4. Které z následujících aktivit jste prováděl/a za poslední týdny?

5. Jaký je důvod Vašeho sportování?

6. Která sportovní zařízení jsou pro Vás dostupná?

7. Vaše trvalé bydliště je:

8. Kouříte?

9. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 jak zdatný jste sportovec/sportovkyně (1-nejhorší, 5 - nejlepší)

10. Souhlasíte s nepsaným pravidlem "Sportem ke zdraví?"

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Patří sport mezi Vaše oblíbené zájmy?

4. Které z následujících aktivit jste prováděl/a za poslední týdny?

5. Jaký je důvod Vašeho sportování?

6. Která sportovní zařízení jsou pro Vás dostupná?

7. Vaše trvalé bydliště je:

8. Kouříte?

9. Ohodnoťte na stupnici 1 - 5 jak zdatný jste sportovec/sportovkyně (1-nejhorší, 5 - nejlepší)

10. Souhlasíte s nepsaným pravidlem "Sportem ke zdraví?"

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škuta, P.Sport (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39892.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.