Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele dětí s ADHD

Dotazník pro učitele dětí s ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Nováková
Šetření:17. 04. 2014 - 24. 04. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:38,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou vyšší pedagogické školy a prosím Vás o vyplnění dotazníku k mé absolventské práci na téma SPECIFIKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU DĚTÍ S ADHD.
Dotazník je anonymní, proto Vás žádám o jeho pravdivé vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení skutečné situace. (Označte vždy jednu možnost.)

Odpovědi respondentů

1. Jak dobře jste obeznámen s problematikou ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41134,38 %34,38 %  
3928,13 %28,13 %  
5- Zcela obeznámen721,88 %21,88 %  
239,38 %9,38 %  
1- Vůbec26,25 %6,25 %  

Graf

2. Do jaké míry myslíte, že chápete potřeby dětí s ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41340,63 %40,63 %  
31031,25 %31,25 %  
2412,5 %12,5 %  
5- Zcela chápu412,5 %12,5 %  
1- Vůbec13,13 %3,13 %  

Graf

3. Zjednodušujete dítěti s ADHD úkoly/postupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31650 %50 %  
2928,13 %28,13 %  
1-Vždy39,38 %9,38 %  
426,25 %6,25 %  
5-Nikdy26,25 %6,25 %  

Graf

4. Vyberte tvrzení, které nejlépe vystihuje situaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě s ADHD sedí v první lavici.2578,13 %78,13 %  
Dítě s ADHD sedí uprostřed.39,38 %9,38 %  
Dítě s ADHD sedí v lavici, která stojí mimo.26,25 %6,25 %  
Dítě s ADHD sedí v zadní lavici.13,13 %3,13 %  
Dítě s ADHD sedí přímo u učitelského stolu.13,13 %3,13 %  

Graf

5. Popište, jakým způsobem sdělujete dítěti s ADHD instrukce. (Říkáte je všem najednou, nebo je tomuto dítěti ještě zopakujete, dodržujete jistá pravidla v komunikaci s ním?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2x zopakuji, jinak jednám jako s ostatními

ADHD není skutečný problém. Dříve se tomu říkalo nebo "denní snění" nebo "zlobivost". Rodiče jen potřebovali "lékařský" argument, aby mohl zakrýt svoji neschopnost spacifikovat si dítě.

celé třídě, poté jemu individuálně s názornou ukázkou, počkám až opravdu začne pracovat

Dítě získává informaci několikrát, podle potřeby (momentální situace). Nejprve spolu s ostatními, pak opakovaně - od učitele, asistenta pedagoga, případně je možné využití pomůcky - písemný návod, nákres...

Dítěti říkám instrukci jednou (s případným opakováním), důležitý je oční kontakt, takže se "snížím" do úrovně očí dítěte. Někdy jej jemně držím za zápěstí...

Dítěti s ADHD sděluji instrukce po částech. Pokud bych ho jimi zahltila, bylo by zmatené. Používám jasné a stručné pokyny. Chválím za splněný úkol. Dítě s ADHD potřebuje kontrolu a jasně vymezená pravidla.

Dodržuji pravidla domluvená s dítětem, rodiči a školou

individiuálně - ale jsem učitelkou ve spec.škole

informace sděluji postupně

instrukce sděluji všem dětem najednou a dítěte s adhd se většinou ptám individuálně, zda pochopil nebo ho nechám instrukce zopakovat

instrukci podávám všem dětem najednou. Ale dítěti s ADHD pak ještě instrukci vícekrát opakuji a volím i jednodušší výrazy. Stručné, jasné věty. Aby nebylo zahlceno informacemi. Úkoly se snažím dělit na dílčí části a zadávat je postupně.

Instukce řeknu všem najedou, potom je zopakuji, + je zopakuji u lavice dětí s ADHD

Ještě u je zopakuji

ještě zopakuji (ale nejen jemu)

Komunikacia rovnakym monotonym hlasom jasne zrozumitelne bez kricania a prikazov postupne riesenie ciastkovych uloh nie vsetko naraz metodou najprv toto potom druhe vedenie k tomu aby vzdy blo dotiahnuta uloha do konca

Má asistenta, ten mu vše potřebné přetlumočí.

Nic zvlastniho

Opakuji a přesvědčím se, že mi rozumí.

Opakuji několikrát, průběžně kontroluji zda pracuje, upozorňuji, motivuji...

Práci rozfázujeme na dílčí kroky. Mám ovšem chlapečka, který, i když vypadá, že vůbec nemůžete vědět, o čem hovoříme, zvládne všechny kroky najednou. Ví, co má dělat, ale často je třeba jej vracet k práci. Nemusí se mu často ani říkat, kde skončil, jak pokračovat, jen vrátit k tématu od činnosti, která ho momentálně zaujala více.

Řeknu vše najednou, zopakuji dítěti s ADHD, ujistím se, zda pochopil. Instrukce jsou krátké a jednoduché.

Říkám instrukce postupně, vždy bod po bodu

říkám všem najednou a pro dítě jen zopakuji po jednotlivých úkolech postupně.

Samostatně zopakuji ještě jednou, častěji se zastavím a opět ukážu, co by měl ještě udělat

Sděluji opakovaně. Mám však specializovanou třídu plnou dětí s touto diagnózou. Mám k dispozici asistenta pedagoga, který to opakuje semnou.

Stručně v povelech, musí mi zopakovat, co jsem říkala. Pravidla dodržovat!

tomuto dítětei ještě zopakuji, protože je stále nesoustředěný a nedává pozor

Všem majednou.

všem najednou, případné zopakování

Vysvětluji všem najednou, pokud dítě s ADHD postup práce nepochopilo, znovu mu jej zopakuji individuálně. Při složitějším úkolu mu vysvětluji jednotlivé kroky postupně.

zatím jsem vždy měla k těmto dětem asistenta, který instrukce znovu vysvětloval/je. Pokud zrovna z nějakého důvodu ve třídě as. nebyl opakovala jsem těmto chlapcům vše znovu a většinou i trochu jinak.

zopakuju,kontroluju,zopakuju

6. Dáváte dítěti s ADHD lehčí úkoly než ostatním žákům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31237,5 %37,5 %  
5-Nikdy825 %25 %  
4825 %25 %  
2412,5 %12,5 %  

Graf

7. Rozkládáte dítěti s ADHD dlouhodobé úkoly na jednotlivé krátkodobé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21237,5 %37,5 %  
3928,13 %28,13 %  
4412,5 %12,5 %  
1-Vždy412,5 %12,5 %  
5-Nikdy39,38 %9,38 %  

Graf

8. Má dítě s ADHD v bezprostřední blízkosti objekty, které ho mohou rozptylovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okno1031,25 %31,25 %  
Žádné825 %25 %  
Dveře412,5 %12,5 %  
Nástěnka26,25 %6,25 %  
Vždy se objeví něco, co ho rozptýlit.13,13 %3,13 %  
spolužáky ;)13,13 %3,13 %  
spolužáky13,13 %3,13 %  
rusive elementy pocas vyuc. procesu odstranujem ako napr. ze sa pocas hodiny zacne hrat s flaskou...ale zas vzdy kludne monotone a s vysvetlenim najprv toto potom hra ak je toho moc dovolim mu a aj ostatnym ziakom kratku prestavku 13,13 %3,13 %  
nejhorší jsou spolužáci a každý jejch pohyb13,13 %3,13 %  
sice žádnéí v těsné blízkosti, ale máme tak malou třídu, že i ze svého místa bez problémů vidí z okna atp. Prostorově máme velmi málo možností, jak si poradit. 13,13 %3,13 %  
spolužáci okolo13,13 %3,13 %  
umyvadlo13,13 %3,13 %  

Graf

9. Chválíte/odměňujete dítě s ADHD když udělá něco správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-Vždy1753,13 %53,13 %  
2928,13 %28,13 %  
439,38 %9,38 %  
326,25 %6,25 %  
5-Nikdy13,13 %3,13 %  

Graf

10. Chválíte/odměňujete dítě s ADHD i za malé dílčí úspěchy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21546,88 %46,88 %  
1-Vždy1340,63 %40,63 %  
326,25 %6,25 %  
5-Nikdy13,13 %3,13 %  
413,13 %3,13 %  

Graf

11. Snažíte se ujistit dítě, že ho máte rádi, i když se Vám nelíbí, jak se právě zachovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2887,5 %87,5 %  
Ne412,5 %12,5 %  

Graf

12. Jakým způsobem dítě opravujete/napomínáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny varianty využívám stejně často, dle konkrétní situace.2578,13 %78,13 %  
Ve třídě, ale tiše, aby to neslyšeli ostatní spolužáci.412,5 %12,5 %  
U dítěte ADHD upřednostňuji kritiku v soukromí.26,25 %6,25 %  
Nahlas před celou třídou.13,13 %3,13 %  

Graf

13. Pochybujete někdy zda „toto“ je vůči stanoveným pravidlům vhodné či nevhodné chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31753,13 %53,13 %  
2825 %25 %  
4412,5 %12,5 %  
5-Nikdy26,25 %6,25 %  
1-Vždy13,13 %3,13 %  

Graf

14. Má u Vás dítě s ADHD místo, kam se může uchýlit, když má pocit, že se mu věci vymykají z rukou, nebo když se potřebuje zklidnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1856,25 %56,25 %  
koutek vzadu ve třídě s molitanovými kostkami13,13 %3,13 %  
relax.třída13,13 %3,13 %  
sedací vak v rohu třídy13,13 %3,13 %  
riesime to tym ze ak u dietata vidim naznak nekludu ci az agresivity je vylucene do lavice s tym ze si moze kreslit a po ukludneni cca5min sa moze vratit do kolektivu zo zaciatku narocne aby dieta pochopilo ze ucitel mu chce dobre musi byt vo vych.laska13,13 %3,13 %  
kabinet13,13 %3,13 %  
koutek vzadu třídy s koberce, gymnastickým míčem, molitanovými kostkami. 13,13 %3,13 %  
před třídou stolek, o přestávce do kabinetu13,13 %3,13 %  
Koberec 13,13 %3,13 %  
pracovní stůl mimo ostatní13,13 %3,13 %  
samostatnou lavici, koberec13,13 %3,13 %  
ke třídě patří kabinet s prosklenou stěnou směrem ke třídě, jsou tam matrace na zemi a odpočívací pytel13,13 %3,13 %  
chodba - dohled nad dítětem zajistí AP13,13 %3,13 %  
Želví lavice. Lavice navíc pod kterou si dítě zaleze. Jsou tam polštáře a přikrývka.13,13 %3,13 %  
chodba před učebnou13,13 %3,13 %  

Graf

15. Snažíte se zajistit dítěti s ADHD kamaráda s vhodným modelem chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesnažil/a jsem se.1650 %50 %  
Snažil/a jsem se několikrát, ale přátelství nevydrželo.1031,25 %31,25 %  
Snažil/a jsem se jednou a přátelství vydrželo.26,25 %6,25 %  
Snažil/a jsem se jednou, ale přátelství nevydrželo.26,25 %6,25 %  
Snažil/a jsem se několikrát a poslední přátelství vydrželo.26,25 %6,25 %  

Graf

16. Pomáháte dítěti s ADHD, aby nebylo spolužáky odmítáno a udržet vztahy s nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne515,63 %15,63 %  
Ne, o to se stará někdo jiný412,5 %12,5 %  
zapojování do aktivit dle jeho možností, zadáváním úkolů, které jsou pro něj splnitelné a zároveň prospějí celku - např. skupině při práci...13,13 %3,13 %  
při hrách13,13 %3,13 %  
Chválím 13,13 %3,13 %  
žáci jsou seznámeni s tím, že spolužák je "jiný"13,13 %3,13 %  
rozhovor, vysvětlení13,13 %3,13 %  
nm13,13 %3,13 %  
zařazuji společné činnosti13,13 %3,13 %  
dieta musi vediet ze pokial ma neziaduce spravane ze na deti utoci dostane trest zakazu hry v koletive pomaha to viac ako poznamka a dieta to lepsie chape a znazi sa to eliminovat13,13 %3,13 %  
Často hrajeme hry, ať už ve skupinkách, či dvojicích.. Snažím se, aby děti s ADHD byly ve dvojicích s někým rozumým, chválím je, jak jim práce jde.. V rámci možností dětem ukazuje, že mezi nimi nedělám žádné rozdíly, že děti s ADHD mají stejná pravidla.13,13 %3,13 %  
Ne, protože většina třídy měla už mockrát vyrvané vlasy, mají jizvy v tvářích i jinde na těle (od drápů i zubů), všichni se ho bojí a nedokáží se soustředit na práci, pokud ho nemají na očích - přesto se cítí v ohrožení, jsou stále ve střehu13,13 %3,13 %  
děláme komunitní kruhy, povídáme si, vysvětlujeme si, hrajeme hry na spolupráci.. 13,13 %3,13 %  
Vysvětluji ostatním, důsledně dodržujeme pravidla komunikace13,13 %3,13 %  
Reaguji citlivě na kritiku ze strany druhých dětí mířenou vůči dítěti s ADHD. Snažím se vysvětlit, že každý má své silné a slabé stránky. Dávám možnost dítěti ukázat kolektiv u své klady.13,13 %3,13 %  
kolektivní chování13,13 %3,13 %  
zapojuji ostatní do motivace k práci, pomoci s úkoly13,13 %3,13 %  
bavím se s dětmi o tom, proč tak zlobí a že s ním mají vydržet13,13 %3,13 %  
zastávám se ho13,13 %3,13 %  
obměnuji skupiny při skupinové práci,sleduji zapojení všech žáků a snažím se případně ovlivnit,aby každý ve skupině měl svou úlohu13,13 %3,13 %  
na komunitním kruhu pochvala od dětí, co se mu dnes podařilo, sama ho pochválím před celou třídou za dílčí úkol13,13 %3,13 %  
motivací ke společným činnostem13,13 %3,13 %  
Každé dítě má nějaké nedostatky tak se s tím snažíme vycházet. Děti vědí že každý má svůj propblém a nemají pak důvod si ubližovat.13,13 %3,13 %  
komunikace13,13 %3,13 %  
dávám jim společné úkoly, na kterých musí spolupracovat13,13 %3,13 %  

Graf

17. Máte vytvořený základní přehled chování, který lze snadno monitorovat a sdílet například s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2578,13 %78,13 %  
písemný kontakt prostřednictvím notýsku13,13 %3,13 %  
smajlík za každou hodinu13,13 %3,13 %  
ano na dietati predom vidim ze to na neho ide da sa to lahkym sledovanim odpozorovat a potm s nim pracovat13,13 %3,13 %  
zapisuje asistentka pedagoga, v jakých situacích došlo k afektu, kdy byl šikovný atd. 13,13 %3,13 %  
ano13,13 %3,13 %  
na nástěnce - pravidla13,13 %3,13 %  
smajlíky v pracovním deníčku13,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, P.Dotazník pro učitele dětí s ADHD (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39971.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.