Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kapesné

Kapesné

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Mládková
Šetření:30. 04. 2014 - 07. 05. 2014
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):3 / 2.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím o vyplnění dotazníku. Jedná se o pár otázek k obhajobě mé maturitní práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké kapesné dostáváš při studiu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01219,05 %19,05 %  
5001117,46 %17,46 %  
1000711,11 %11,11 %  
20069,52 %9,52 %  
300046,35 %6,35 %  
200046,35 %6,35 %  
80034,76 %4,76 %  
60023,17 %3,17 %  
1000023,17 %3,17 %  
150023,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 700
6000
6500
50
370
100
2500
400
13541638439784638479836413648938793684368437364368
1015,87 %15,87 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1010.88
Minimum:0
Maximum:6500
Variační rozpětí:6500
Rozptyl:1726297.43
Směrodatná odchylka:1313.89
Medián:500
Modus:0

Graf

2. Stačí ti na pokrytí všech výdajů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3961,9 %61,9 %  
ano2438,1 %38,1 %  

Graf

3. Z jaké jsi školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium711,29 %11,11 %  
Střední34,84 %4,76 %  
VUT FSI23,23 %3,17 %  
VOŠ23,23 %3,17 %  
čzu23,23 %3,17 %  
VŠE23,23 %3,17 %  
23,23 %3,17 %  
gympl23,23 %3,17 %  
jihlava23,23 %3,17 %  
MU11,61 %1,59 %  
ostatní odpovědi SUPŠS v Železném Brodě
Masarykova univerzita
střední pedagogická
Ostravská univerzita
FSS MU
Arcibiskupské gymnázium v Praze
zču plzeň
zcu
UK
Právnická fakulta UK
GA
Miroslav
gymnazium prachatice
voš kroměříž
Friedrich-Schiller-Gymnasium
SŠUM
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ta tohle je dotazník na hovno :-)
Informační technologie
Střední škola
,,,
Vysoká škola Báňská
Gymnázium Českolipská
VŠE v Praze
obchodní akademie
Života.
Ze základní
Z Metropolitní univerzity Praha
CZU
SSINFOTECH

Gyohavl
Večerní univerzita marxismu a leninismu
vysoká škola, FSV UK
univerzita karlova
Karlova Universita
OP Mars
3759,68 %58,73 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké kapesné dostáváš při studiu?

2. Stačí ti na pokrytí všech výdajů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké kapesné dostáváš při studiu?

2. Stačí ti na pokrytí všech výdajů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mládková, L.Kapesné (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40353.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.