Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ROLE MOKŘADŮ V KRAJINĚ

ROLE MOKŘADŮ V KRAJINĚ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Hovorka
Šetření:06. 05. 2014 - 30. 05. 2014
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):34 / 33.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je poznání názorů odborníků ze zemědělské praxe na některé mimoprodukční funkce kulturní krajiny. Průzkum poslouží jako podkladový materiál pro vyhodnocení možnosti obhospodařování či jiného využití podmáčených či zaplavovaných ploch (tzv. mokřadů) v krajině. Na zodpovězení Vám bude stačit cca. 5-10 minut. Dotazník je zcela anonymní. Předem Vám velmi děkujeme.

Odpovědi respondentů

A1. Vaše názory na produkční a mimoprodukční funkce mokřadů

1. A1.1 Drobné mokřady považuji za přínosnou složku krajiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

2. A1.3 Mokřady působí příznivě na klima a mírní teplotní rozdíly.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

3. A1.2 Mokřady mají význam pro retenci (zdržení) a akumulaci (nahromadění) vody v krajině.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

4. A1.4 Mokřady mohou zmírnit povodňovou vlnu na toku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

5. A1.6 Po vysušení a rozorání mokřadů se ztrácí organická hmota z půdy a zvyšují se emise CO2.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

6. A1.5 Z mokřadů uniká metan, čímž se významně zhoršuje skleníkový efekt.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4100 %100 %  

Graf

7. A1.7 Mokřady přispívají k zachycení splachu ornice do vodotečí a akumulaci minerálních látek (živin) ze zemědělské půdy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím375 %75 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

8. A1.9 Drobné mokřady v zemědělské krajině zvyšují její prostupnost pro migrující živočichy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

9. A1.8 Mokřady mají význam pro zachování druhové pestrosti (biodiverzity) v krajině.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %75 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

10. A1.11 Mokřady je možné využít jako produkční systémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím250 %50 %  
spíše souhlasím125 %25 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

11. A1.10 Přítomností mokřadů se zvýší atraktivita krajiny (rekreace, turistika, zájmová činnost apod.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
spíše nesouhlasím250 %50 %  

Graf

12. A1.12 Váš vlastní názor na mokřady v zemědělské krajině:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno133,33 %25 %  
prospěšné, jsem pro zachování133,33 %25 %  
žádný neznám133,33 %25 %  

Graf

A2. Vztah k mokřadům ve vlastní hospodářské činnosti.

13. A2.1Utrpěl Váš podnik v posledních pěti letech významné finanční ztráty v důsledku extrémních srážek a/nebo povodní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %75 %  
souhlasím125 %25 %  

Graf

14. A2.2 Docházelo v posledních pěti letech ve Vašem podniku k významným splachům ornice z obhospodařovaných pozemků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %75 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

15. A2.6 Cítíte se být dostatečně informován o funkcích mokřadů v zemědělské krajině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím375 %75 %  
nesouhlasím125 %25 %  

Graf

16. A2.4 Je Vaše profesní činnost nějak spjata s obhospodařováním či s ochranou mokřadů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
spíše souhlasím125 %25 %  

Graf

17. A2.3 Utrpěl Váš podnik v posledních pěti letech významné finanční ztráty způsobené nedostatkem vody v půdě v průběhu roku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím375 %75 %  
nevím125 %25 %  

Graf

18. A2.5 Cítíte se být dostatečně informován o dotačních titulech využitelných pro začlenění mokřadů do zemědělské krajiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím250 %50 %  
souhlasím125 %25 %  
spíše nesouhlasím125 %25 %  

Graf

19. A3.1 Vyskytují se ve Vašem podniku podmáčené či zaplavované plochy? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podmáčené louky250 %50 %  
ne125 %25 %  
dočasné průlehy na orné půdě125 %25 %  
vegetační čistírny125 %25 %  
zaplavované pásy podél vodotečí a vodních těles125 %25 %  

Graf

20. A3.2 Máte zavedena (či zavádíte) opatření k prevenci splachů ornice z obhospodařovaných pozemků? (i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuto situaci neřeším375 %75 %  
není třeba125 %25 %  

Graf

21. A3.3 Má Váš podnik vlastní zdroj vody (vrty, povrchovou vodu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano, vlastní zdroj pokrývá více než 50% spotřeby125 %25 %  

Graf

22. A3.4 Problematiku v zemědělství sleduji zejména prostřednictvím (možnost více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV (uveďte pořad)250 %50 %  
problematiku nesleduji125 %25 %  
internetu125 %25 %  
tisku a odborných časopisů (jakého)125 %25 %  
známých a přátel125 %25 %  

Graf

23. A3.5 Jak řešíte čištění odpadní vody z Vašeho podniku? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místní kanalizace250 %50 %  
chemická čistírna250 %50 %  
tuto situaci neřeším125 %25 %  
akumulační a filtrační nádrž125 %25 %  

Graf

24. A3.6 Řešil Váš podnik v posledních pěti letech pojistnou událost, která spočívala v poničení pěstované kultury v důsledku některého z těchto vlivů? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %100 %  

Graf

25. A3.7 Do jaké zemědělské výrobní oblasti se řadí převážnou rozlohou Váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kukuřičná výrobní oblast250 %50 %  
pícninářská výrobní oblast125 %25 %  
obilnářská výrobní oblast125 %25 %  

Graf

26. A3.8 Jaká je rozloha podniku, kde hospodaříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 ha250 %50 %  
100-499,9 ha125 %25 %  
5-9,9 ha125 %25 %  

Graf

27. A3.9 Půdu, na které hospodaříte, vlastníte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 25%250 %50 %  
z více než 75%125 %25 %  
25-50%125 %25 %  

Graf

28. A3.10 Druh zemědělské výroby:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konvenční výroba %?250 %50 %  
integrovaná výroba %?250 %50 %  

Graf

29. A3.11 Zaměření zemědělské výroby (možnost i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rostlinná + živočišná250 %50 %  
rostlinná125 %25 %  
živočišná125 %25 %  
sadařství a ovocnářství125 %25 %  

Graf

30. A3.12 Provozuje podnik bioplynovou stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %100 %  

Graf

A4. Osobní údaje respondenta

31. A4.1 Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena250 %50 %  
muž250 %50 %  

Graf

32. A4.2 Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let375 %75 %  
31-40 let125 %25 %  

Graf

33. A4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské375 %75 %  
vysokoškolské125 %25 %  

Graf

34. A4.4 Pozice v rámci podniku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativní pracovník250 %50 %  
SHR125 %25 %  
předseda družstva125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hovorka, F.ROLE MOKŘADŮ V KRAJINĚ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40528.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.