Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní parky České republiky

Národní parky České republiky

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kurečková
Šetření:09. 05. 2014 - 08. 06. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):29 / 29.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Lucie Kurečková a studuji na Univerzitě Jana Amose Komenského. Prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Sběr dat by se měl týkat preferencí potenciálních zájemců o poznávací zájezd do národních parků České republiky. Výsledky by měly přispět k následnému vytvoření vlastního poznávacího zájezdu podle přání a požadavků klienta. Čas potřebný k vyplnění nepřesahuje 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Navštíval/a jste některý z národních parků v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NP Krkonoše3037,04 %37,5 %  
Ano, všechny1923,46 %23,75 %  
NP Šumava1214,81 %15 %  
Ne1113,58 %13,75 %  
NP České Švýcarsko67,41 %7,5 %  
NP Podyjí44,94 %5 %  

Graf

2. Co znamená dle Vašeho názoru Národní park?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chráněné území45,06 %5 %  
Chráněná příroda22,53 %2,5 %  
CHKO22,53 %2,5 %  
Oblast22,53 %2,5 %  
nevim22,53 %2,5 %  
Oblast,ktera je pod zvysenou ochranou z duvodu sve jedinecnosti22,53 %2,5 %  
nedotčená příroda22,53 %2,5 %  
státem chráněná přírodní rezervace11,27 %1,25 %  
významná přírodní památkou, zahrnující faunu i floru11,27 %1,25 %  
prirodni pamatka11,27 %1,25 %  
ostatní odpovědi území se zvětšenou ochranou přírody
krásná příroda
Lokalita s původní faunou a florou nezničená civilizací
nejvyšší stupeň ochrany přírody
chráněná oblast na území daného státu
Velký park, který má na starost stát.
Národní park - území s určitým stupněm ochrany
Nejvyšší stupeň plošné ochrany přírodní oblasti.
oblast s vyskytující se faunou a florou, do které človek zasahuje minimálně nebo šetrně
Chráněné území,příroda
chráněná oblas/ území
Chráněná oblast s unikátními přírodními podmínkami a množtvím, chráněných druhů rostlin a živočichů...
Území, kde by se mělo hledět na přírodní aspekt a ne na hospodářský.
chráněná oblast
ochrana přírody
chráněná přírodní oblast
Cast prirody nejvyssi zakonne ochrany.
významná a zajímavá přírodní oblast
legislativni oznaceni chreneneho uzemi
krasna priroda
území, které je chráněné a minimálně dotčené lidmi
místo, které lidi ještě nestihli přetvořit podle sebe
velký zachovalý úsek přírody se zvýšenou ochranou
významná krajinná oblast s jedinečným charakterem a typickými prvky živé i neživé přírody
území,kde se ma zachovat vše co nejvice prirode a minimalni zasah cloveka
Území, kde by měla převládat "vláda přírody" nad "vládou člověka"
chráněné místo
významná přírodní lokalita, kde je zákonem omezena činnost člověka (např. stavby domů, silnic atp.)
chráněné přírodní území
Krásné místo
les
přírodní oblast která stojí za to chránit
Je zde původní člověkem málo ovlivněná příroda, která je potřeba chránit. (u všech otázek by měl být multiple choice - většinou sedí více odpovědí)
Jenom pro Český národ
část přírody ponechaná volně přírodě
zvláště chráněné území nadnárodního charakteru
Přísněji chráněné území.
V měřítku pro ČR je to velkoplošné chráněné území obsahující mimořádné krajinné prvky, a kde můžeme najít zajímavé druhy organismů.
Někdy dobnrá, někdy až šikanozní ochrana vymezeného území
chráněná území
K ot. č.1 nelze zatrhnout 3 možnosti
příroda
území s individuálním řešimem za účelem ochrany přírody
Nejvyšší stupeň ochrany přírody v daném (našem) státě.
Uzemí chráněné přírody
uzemi s mensi ochranou prirody nez jsou chko nebo rezervace, ale o to vetsi byrokracií, humbukem a buzeraci.
nejpřísněji chráněné území
chráněné území , dělené do různých zón ochrany přírody s volným či omezeným přístupem návštěvníků
záruka toho, že se stát stará, aby krajina nebyla zničena - tak to od toho očekávám - kromě krajiny také další "vymoženosti"
Chráněné území mající významný charakter
určité území, kde je příroda chráněna
chráněná příroda navštěvovaná lidmi
Oblast se zvýšenou ochranou přírody
pika pika
niv
Chráněnou krajinu, ke které se po všech stránkách citlivě chováme
chráněné uzrmí
národní park.
Určitá přírodní oblast, která je něčím výjimečná a je tedy potřeba ji nějakým způsobem chránit
přísně chráněnná území
zákonem chráněnné území
6075,95 %75 % 

Graf

3. Z jakého informačního zdroje jste se dověděl/a o národních parcích České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola2935,8 %36,25 %  
Rodina, přátelé2024,69 %25 %  
Internet1214,81 %15 %  
Televize78,64 %8,75 %  
Časopis44,94 %5 %  
rodina, škola, televize, časopisy, vlastní poznání11,23 %1,25 %  
mapy11,23 %1,25 %  
odevšud11,23 %1,25 %  
škola, média, internet11,23 %1,25 %  
jsem fanda Krkonoš11,23 %1,25 %  
Nelze uvést více možnbostí: internet, škoila, televize, knihy, 11,23 %1,25 %  
Kombinace školní výuky, informací z knih a časopsů a od rodinných příslušníků11,23 %1,25 %  
všechny zdroje11,23 %1,25 %  
ngfrvfjzewf11,23 %1,25 %  
život11,23 %1,25 %  

Graf

4. Jakým atraktivitám dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhlédnutí co nejvíce přírodních atraktivit5061,73 %62,5 %  
Fotografování přírody1619,75 %20 %  
sport33,7 %3,75 %  
Službám ubytovacího zařízení33,7 %3,75 %  
pohyb v pěkné přírodě11,23 %1,25 %  
pohyb a pobyt v přírodě11,23 %1,25 %  
turistika11,23 %1,25 %  
sezení na prdeli doma u pc a tv11,23 %1,25 %  
klidným nenáročným procházkám přírodou11,23 %1,25 %  
zhlédnutí+focení11,23 %1,25 %  
Všem uvedeným. Ani na ot.další (6, 7, 13), nelze zatrhnout více možností, které považuji za správné - dotazník je nerelevantní.11,23 %1,25 %  
rad chodim po krajině11,23 %1,25 %  
mrdat prdel tvrdym hovnem11,23 %1,25 %  
...11,23 %1,25 %  

Graf

5. Měly by být podle Vás i další území v České republice vyhlášeny národními parky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4251,85 %52,5 %  
Ano3138,27 %38,75 %  
Ne911,11 %11,25 %  

Graf

6. V České republice jsou národní parky ve významných oblastech, které funkce by podle Vás měly splňovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ochrana živočichů, rostlin3948,15 %48,75 %  
Zachování krajiny3340,74 %41,25 %  
Navrácení původních čivočichů78,64 %8,75 %  
Rekreace, výlety33,7 %3,75 %  

Graf

7. Myslíte si, že národní parky hrají mimo jiné důležité postavení v oblasti cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7086,42 %87,5 %  
Nevím911,11 %11,25 %  
Ne33,7 %3,75 %  

Graf

8. Dochází podle Vás v národních parcích k vysokému užívání prostranství a infrastruktury ze strany turistů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4251,85 %52,5 %  
Nevím2733,33 %33,75 %  
Ne1316,05 %16,25 %  

Graf

9. Měl/a byste zájem o větší medializaci národních parků České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3441,98 %42,5 %  
Ano3340,74 %41,25 %  
Nevím1518,52 %18,75 %  

Graf

10. Je důležité být obeznámen s návštěvním řádem národních parků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7187,65 %88,75 %  
Ne67,41 %7,5 %  
Nevím56,17 %6,25 %  

Graf

11. Je podle Vás národní park jako atraktivita cestovního ruchu pro turisty větším lákadlem, než chráněná krajinná oblast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4555,56 %56,25 %  
Nevím1923,46 %23,75 %  
Ne1720,99 %21,25 %  

Graf

12. Myslíte si, že národní parky významně přispívají k podpoře a propagaci regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7086,42 %87,5 %  
Nevím67,41 %7,5 %  
Ne67,41 %7,5 %  

Graf

13. Do jakého z národních parků České republiky byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NP České Švýcarsko3340,74 %41,25 %  
NP Podyjí2227,16 %27,5 %  
NP Šumava1720,99 %21,25 %  
NP Krkonoše911,11 %11,25 %  

Graf

14. Upřednostil/a byste organizovaný poznávací zájezd do národního parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6074,07 %75 %  
Ano2125,93 %26,25 %  

Graf

15. Jakou finanční částku byste byl/a ochoten/tna dát za poznávací zájezd? Tato částka je myšlena na osobu a jsou v ní zahrnuty veškeré služby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 000 Kč6580,25 %81,25 %  
Do 10 000 Kč1518,52 %18,75 %  
10 000 Kč a více11,23 %1,25 %  

Graf

16. Kolika denní poznávací zájezd byste si přál/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 7 denní7187,65 %88,75 %  
7 - 10 denní56,17 %6,25 %  
10 a více denní56,17 %6,25 %  

Graf

17. V jakých měsících byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Červen - srpen4150,62 %51,25 %  
Září - listopad2227,16 %27,5 %  
Březen - květen1619,75 %20 %  
Prosinec - únor22,47 %2,5 %  

Graf

18. V kolika hvězdičkovém ubytovacím zařízení byste chtěl/a být ubytován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
***4049,38 %50 %  
**1619,75 %20 %  
*1113,58 %13,75 %  
****911,11 %11,25 %  
*****56,17 %6,25 %  

Graf

19. Jaké byste si přál/a stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polopenze5061,73 %62,5 %  
Snídaně1214,81 %15 %  
Plná penze89,88 %10 %  
Bez stravy78,64 %8,75 %  
All inclusive44,94 %5 %  

Graf

20. V jak velké vzdálenosti od národního parku byste si přál/a být ubytován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 km4353,09 %53,75 %  
Přímo v národním parku2328,4 %28,75 %  
6 - 10 km1316,05 %16,25 %  
Pokud by to byla původní chalupa, tak klidně tam. Pokud by to byl nově vystavený penzion, tak rozhodně ne v parku.11,23 %1,25 %  
na jeho hranici11,23 %1,25 %  

Graf

21. Měl/a byste zájem o celodenní organizovaný program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3745,68 %46,25 %  
Kombinace programu s osobním volnem3138,27 %38,75 %  
Ano1316,05 %16,25 %  

Graf

22. Jste ochotna/ten během dne cestovat autobusem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6782,72 %83,75 %  
Ne1417,28 %17,5 %  

Graf

23. Jaké služby očekáváte od organizovaného poznávacího zájezd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ubytování6681,48 %82,5 %  
Doprava5972,84 %73,75 %  
Stravování5669,14 %70 %  
průvodce22,47 %2,5 %  
průvodce a podrobné informace11,23 %1,25 %  
organizaci11,23 %1,25 %  
očekávám i jiná, než turisticky profláklá místa11,23 %1,25 %  
pojištění, průvodce11,23 %1,25 %  
kombinaci vseho11,23 %1,25 %  
Zajištění programu, průvodce11,23 %1,25 %  
žádné11,23 %1,25 %  
průvodce, info materiály11,23 %1,25 %  
kompletní servis11,23 %1,25 %  
kvalitní průvodce, který ví hodně o daném území11,23 %1,25 %  
Nevím11,23 %1,25 %  
Všechny uvedené + průvodce11,23 %1,25 %  
maximum informací11,23 %1,25 %  
organizování času a jinou buzeraci11,23 %1,25 %  
organizace doplňkového zábavního či sportovního programu11,23 %1,25 %  
hyalalala11,23 %1,25 %  

Graf

24. Jaký typ turismu byste upřednostnil/a během poznávacího zjezdu do národního parku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Turismus zaměřený na přírodní atraktivity4555,56 %56,25 %  
Rekreační (relaxační) turismus1619,75 %20 %  
Kulturně poznávací turismus1316,05 %16,25 %  
Sportovně orientovaný turismus78,64 %8,75 %  

Graf

25. S kým byste na poznávací zájezd do národního parku jel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S rodinou3948,15 %48,75 %  
S přáteli3239,51 %40 %  
s partnerem22,47 %2,5 %  
Sám22,47 %2,5 %  
vidělo by se...11,23 %1,25 %  
s tím kdo by chtěl11,23 %1,25 %  
s přítelkyní11,23 %1,25 %  
nejel bych ani s čertem11,23 %1,25 %  
oboje11,23 %1,25 %  
hlídej si sví děvky11,23 %1,25 %  

Graf

26. Jaký je celkový čistý měsíční příjem Vaší domáctnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 000 Kč4353,09 %53,75 %  
30 000 - 50 000 Kč2632,1 %32,5 %  
70 000 Kč a více67,41 %7,5 %  
50 000 - 70 000 kč67,41 %7,5 %  

Graf

27. Počet členů Vaší domáctnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 dospělí3037,04 %37,5 %  
2 dospělí a 1 - 2 děti2834,57 %35 %  
1 dospělý33,7 %3,75 %  
133,7 %3,75 %  
3 dospělí22,47 %2,5 %  
2 dospělí a 3 děti22,47 %2,5 %  
322,47 %2,5 %  
jeden dospělý11,23 %1,25 %  
1 dospělí a 1 dítě11,23 %1,25 %  
2 dospělí, 2 dospělé děti11,23 %1,25 %  
Tři dospělí11,23 %1,25 %  
511,23 %1,25 %  
2 dospeli 3 deti11,23 %1,25 %  
2 dospělí + 2 děti partnera ob 2 týdny11,23 %1,25 %  
5 dospělých11,23 %1,25 %  
1 dospělý a 1 dítě11,23 %1,25 %  
mamaja11,23 %1,25 %  
blá otázka když se první nezeptáte jestli rodinu vůbec mám.11,23 %1,25 %  

Graf

28. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5264,2 %65 %  
Muž2935,8 %36,25 %  

Graf

29. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 39 let3644,44 %45 %  
Do 25 let2935,8 %36,25 %  
40 - 59 let1417,28 %17,5 %  
60 a více let22,47 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že národní parky hrají mimo jiné důležité postavení v oblasti cestovního ruchu?

  • odpověď Ano:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Je důležité být obeznámen s návštěvním řádem národních parků?

10. Je důležité být obeznámen s návštěvním řádem národních parků?

  • odpověď Ano:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Myslíte si, že národní parky hrají mimo jiné důležité postavení v oblasti cestovního ruchu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštíval/a jste některý z národních parků v České republice?

3. Z jakého informačního zdroje jste se dověděl/a o národních parcích České republiky?

4. Jakým atraktivitám dáváte přednost?

5. Měly by být podle Vás i další území v České republice vyhlášeny národními parky?

6. V České republice jsou národní parky ve významných oblastech, které funkce by podle Vás měly splňovat?

7. Myslíte si, že národní parky hrají mimo jiné důležité postavení v oblasti cestovního ruchu?

8. Dochází podle Vás v národních parcích k vysokému užívání prostranství a infrastruktury ze strany turistů?

9. Měl/a byste zájem o větší medializaci národních parků České republiky?

10. Je důležité být obeznámen s návštěvním řádem národních parků?

11. Je podle Vás národní park jako atraktivita cestovního ruchu pro turisty větším lákadlem, než chráněná krajinná oblast?

12. Myslíte si, že národní parky významně přispívají k podpoře a propagaci regionu?

13. Do jakého z národních parků České republiky byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

14. Upřednostil/a byste organizovaný poznávací zájezd do národního parku?

15. Jakou finanční částku byste byl/a ochoten/tna dát za poznávací zájezd? Tato částka je myšlena na osobu a jsou v ní zahrnuty veškeré služby.

16. Kolika denní poznávací zájezd byste si přál/a?

17. V jakých měsících byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

18. V kolika hvězdičkovém ubytovacím zařízení byste chtěl/a být ubytován/a?

19. Jaké byste si přál/a stravování?

20. V jak velké vzdálenosti od národního parku byste si přál/a být ubytován/a?

21. Měl/a byste zájem o celodenní organizovaný program?

22. Jste ochotna/ten během dne cestovat autobusem?

23. Jaké služby očekáváte od organizovaného poznávacího zájezd?

24. Jaký typ turismu byste upřednostnil/a během poznávacího zjezdu do národního parku?

25. S kým byste na poznávací zájezd do národního parku jel/a?

26. Jaký je celkový čistý měsíční příjem Vaší domáctnosti?

27. Počet členů Vaší domáctnosti?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštíval/a jste některý z národních parků v České republice?

3. Z jakého informačního zdroje jste se dověděl/a o národních parcích České republiky?

4. Jakým atraktivitám dáváte přednost?

5. Měly by být podle Vás i další území v České republice vyhlášeny národními parky?

6. V České republice jsou národní parky ve významných oblastech, které funkce by podle Vás měly splňovat?

7. Myslíte si, že národní parky hrají mimo jiné důležité postavení v oblasti cestovního ruchu?

8. Dochází podle Vás v národních parcích k vysokému užívání prostranství a infrastruktury ze strany turistů?

9. Měl/a byste zájem o větší medializaci národních parků České republiky?

10. Je důležité být obeznámen s návštěvním řádem národních parků?

11. Je podle Vás národní park jako atraktivita cestovního ruchu pro turisty větším lákadlem, než chráněná krajinná oblast?

12. Myslíte si, že národní parky významně přispívají k podpoře a propagaci regionu?

13. Do jakého z národních parků České republiky byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

14. Upřednostil/a byste organizovaný poznávací zájezd do národního parku?

15. Jakou finanční částku byste byl/a ochoten/tna dát za poznávací zájezd? Tato částka je myšlena na osobu a jsou v ní zahrnuty veškeré služby.

16. Kolika denní poznávací zájezd byste si přál/a?

17. V jakých měsících byste chtěl/a absolvovat poznávací zájezd?

18. V kolika hvězdičkovém ubytovacím zařízení byste chtěl/a být ubytován/a?

19. Jaké byste si přál/a stravování?

20. V jak velké vzdálenosti od národního parku byste si přál/a být ubytován/a?

21. Měl/a byste zájem o celodenní organizovaný program?

22. Jste ochotna/ten během dne cestovat autobusem?

23. Jaké služby očekáváte od organizovaného poznávacího zájezd?

24. Jaký typ turismu byste upřednostnil/a během poznávacího zjezdu do národního parku?

25. S kým byste na poznávací zájezd do národního parku jel/a?

26. Jaký je celkový čistý měsíční příjem Vaší domáctnosti?

27. Počet členů Vaší domáctnosti?

28. Jaké je Vaše pohlaví?

29. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kurečková, L.Národní parky České republiky (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40622.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.