Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o IT firmách

Povědomí o IT firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Štiková
Šetření:14. 05. 2014 - 21. 05. 2014
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):20 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý  den,  jsem  studentka  3.  ročníku  VOŠ  v  Plzni,  obor  marketing.   Chtěla  bych  Vás  požádat o vyplnění dotazníku, který je nutný pro vypracování mé absolventské práce na VOŠ. Dotazník je delší, neboť musím do absolventské práce vytvořit rozsáhlou analýzu o IT službách. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž571,43 %71,43 %  
Žena228,57 %28,57 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující student228,57 %28,57 %  
Student228,57 %28,57 %  
Zaměstnanec228,57 %28,57 %  
Nezaměstnaný114,29 %14,29 %  

Graf

3. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26228,57 %28,57 %  
48114,29 %14,29 %  
23114,29 %14,29 %  
50114,29 %14,29 %  
40114,29 %14,29 %  
18114,29 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:33
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:164.33
Směrodatná odchylka:12.82
Medián:26
Modus:26

Graf

4. V jakém městě/ kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinde než v Plzeňském kraji571,43 %71,43 %  
přímo v Plzni228,57 %28,57 %  

Graf

5. Jmenujte firmy (min.1 – max.3) poskytující IT služby. (Jsou myšleny IT služby jako: oprava a servis PC, správa PC sítí, IT poradenství, pronájem serverů, tvorba webových stránek atd.).

Napište prosím 1-3 firmy, které Vás napadnou ve spojitosti s IT službami !

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Abax, Xh, Xpert computer

AIT, Beránek, Ivan Růžička

Autocont, Alza, ČD Telematika, IBM, Dell, Mironet, Delta computers,

Inter informatics, euro software, skeleton, syntactic sugar, unicorn, čdt,

Kohra Group s.r.o., Habro, Computer Systems

netuším

V našem městě znám osobně 4 firmy, pak i několik globálních jako Autocont, Comfor...

6. Využil jste již nějakou IT firmu poskytující IT služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

7. Pokud jste využil IT služeb, u jaké společnosti (název firmy) + v jakém městě?

Napište prosím název firmy (+ místo), kde jste využil IT služeb !

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Abax, Praha

Ivan Růžička, Buštěhrad

Kohra Groups s.r.o. Prostějov

ne

Nevyuzil

v kraji HK Autocont, Comfor, a dvě malé místní firmy

v Praze - Alza, Delta, Mironet

8. Byli jste spokojeni se službami této firmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
ne342,86 %42,86 %  

Graf

9. Preferujete využití IT služeb telefonicky či osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně571,43 %71,43 %  
Obojí228,57 %28,57 %  

Graf

10. Uveďte, které z následujících vlastností považujete za nejdůležitější při volbě (IT) služeb. (Max. 3. možnosti !)

Max. 3 odpovědi !

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhodné ceny685,71 %85,71 %  
Odbornost zaměstnanců685,71 %85,71 %  
Kvalita nabízených služeb342,86 %42,86 %  
Rychlost služeb a vyřízení zakázek228,57 %28,57 %  
Dopravní dostupnost firmy228,57 %28,57 %  
Poskytování slev, akcí…114,29 %14,29 %  

Graf

11. Pokuste se prosím ohodnotit IT firmu, ve které jste využili IT služby, podle následujících kritérií (1 = výborně, 5 = velmi špatné):

Prosím ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = velmi špatné) !!

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umístění firmy/ dosažitelnost1.8572.408
Vzhled kanceláře1.7141.347
Kvalita služeb1.5711.388
Pestrost nabídky služeb1.2860.776
Výhodné ceny1.5712.531
Propagace/ reklama2.4291.959
Ochota a vstřícnost personálu1.4291.959
Odbornost personálu1.8571.551
Internetové stránky22

Graf

12. Odkud jste se o Vámi využité firmě dozvěděli? (max. 3 možnosti !)

Max. 3 odpovědi !

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení od známých571,43 %71,43 %  
internet342,86 %42,86 %  
Jiné228,57 %28,57 %  
billboardy, reklama v MHD114,29 %14,29 %  

Graf

13. Jakou IT službu jste v IT firmě využili? (zvolte 1-5 možností !)

Zvolte min. 1, max. 5 odpovědi !

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
servis a opravy PC457,14 %57,14 %  
prodej IT produktů a jejich příslušenství457,14 %57,14 %  
Jiné114,29 %14,29 %  
IT poradenství, školení114,29 %14,29 %  
serverhostingové služby = pronájem serveru u IT firmy114,29 %14,29 %  
správa počítačových sítí, serverů, pc, notebooků, webových prezentací114,29 %14,29 %  
tvorba webových stránek114,29 %14,29 %  

Graf

14. Znáte IT firmu jménem XH CZ a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám ani jednu z firem685,71 %85,71 %  
Znám obě firmy114,29 %14,29 %  

Graf

15. Využil jste již IT služby od firmy XH CZ a.s.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7100 %100 %  

Graf

Otázky č. 16-20 vyplňují pouze ti, kteří již využili IT služeb u firmy XH CZ a.s. !!!

16. Pokud jste zvolili u otázky č. 15 ANO, tak prosím vyplňte: Kterou IT službu jste u firmy XH CZ a.s. využili? (1-5 odpovědí !)

Zvolte min. 1, max. 5 odpovědi !

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi
Otázky č. 16-20 vyplňují pouze ti, kteří již využili IT služeb u firmy XH CZ a.s. !!!

17. Byli jste spokojeni se službami firmy XH CZ a.s. ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi
Otázky č. 16-20 vyplňují pouze ti, kteří již využili IT služeb u firmy XH CZ a.s. !!!

18. Pokuste se prosím ohodnotit firmu XH CZ a.s., ve které jste využil IT služby, podle následujících kritérií (1 = výborně, 5 = velmi špatné !)

Prosím ohodnoťte jako ve škole (1 = výborně, 5 = velmi špatné) !!

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umístění firmy/ dosažitelnost00
Vzhled kanceláře00
Kvalita služeb00
Pestrost nabídky služeb00
Výhodné ceny00
Propagace/ reklama00
Ochota a vstřícnost personálu00
Odbornost personálu00
Internetové stránky00

Graf

Otázky č. 16-20 vyplňují pouze ti, kteří již využili IT služeb u firmy XH CZ a.s. !!!

19. Odkud jste se o firmě XH CZ a.s. dozvěděli? (max. 3 možnosti !)

Max. 3 odpovědi !

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi
Otázky č. 16-20 vyplňují pouze ti, kteří již využili IT služeb u firmy XH CZ a.s. !!!

20. Co byste doporučili ve firmě XH CZ a.s. zlepšit?

Napište prosím, co byste firmě doporučili zlepšit !

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štiková, B.Povědomí o IT firmách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40762.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.