Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manželství

Manželství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Procházková
Šetření:18. 05. 2014 - 25. 05. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6387,5 %88,73 %  
muž912,5 %12,68 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let4968,06 %69,01 %  
31-45 let1216,67 %16,9 %  
1-18 let912,5 %12,68 %  
46-55 let11,39 %1,41 %  
více než 55 let11,39 %1,41 %  

Graf

3. Jste pro, nebo proti manželství? :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro6286,11 %87,32 %  
Proti: stačí mi partnerský vztah mi stačí811,11 %11,27 %  
Proti: rozvod je příliš nákladný11,39 %1,41 %  
Proti: svatba je příliš nákladná11,39 %1,41 %  

Graf

4. Jste pro, nebo proti registrovanému partnerství? :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro5475 %76,06 %  
Nevím, je mi to jedno1115,28 %15,49 %  
Proti79,72 %9,86 %  

Graf

5. Jste ženatý/vdaná?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5981,94 %83,1 %  
ano1318,06 %18,31 %  

Graf

6. Jste rozvedený/á?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne72100 %101,41 %  

Graf

7. Jak dlouho by měl trvat vztah partnerů před uzavřením manželského sňatku?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 roky3954,17 %54,93 %  
3-5 let2331,94 %32,39 %  
5 let a více56,94 %7,04 %  
pár měsíců-1 rok56,94 %7,04 %  

Graf

8. Myslíte si, že neplánované otěhotnění partnerky je důvodem k uzavření manželského sňatku?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4461,11 %61,97 %  
ano2838,89 %39,44 %  

Graf

9. Většina manželských sňatků podle vás vzniká na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lásky6083,33 %84,51 %  
vidiny finančního zabezpečení (prachy)79,72 %9,86 %  
neplánovaného otěhotnění partnerky56,94 %7,04 %  

Graf

10. Myslíte si, že je pro manželství důležité, kdo z partnerů má vyšší finanční příjem?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nezáleží na tom6793,06 %94,37 %  
ano vždy muž56,94 %7,04 %  

Graf

11. Jsou vaši rodiče rozvedení?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4765,28 %66,2 %  
ano2534,72 %35,21 %  

Graf

12. myslíte si, že rozvod je něco, za co by se měl člověk stydět?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5981,94 %83,1 %  
ano1318,06 %18,31 %  

Graf

13. Myslíte si, že je správné setrvávat v nefungujícím manželství kvůli dětem?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4866,67 %67,61 %  
nevím1825 %25,35 %  
ano68,33 %8,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste pro, nebo proti manželství? :

4. Jste pro, nebo proti registrovanému partnerství? :

5. Jste ženatý/vdaná?:

6. Jste rozvedený/á?:

7. Jak dlouho by měl trvat vztah partnerů před uzavřením manželského sňatku?:

8. Myslíte si, že neplánované otěhotnění partnerky je důvodem k uzavření manželského sňatku?:

9. Většina manželských sňatků podle vás vzniká na základě:

10. Myslíte si, že je pro manželství důležité, kdo z partnerů má vyšší finanční příjem?:

11. Jsou vaši rodiče rozvedení?:

12. myslíte si, že rozvod je něco, za co by se měl člověk stydět?:

13. Myslíte si, že je správné setrvávat v nefungujícím manželství kvůli dětem?:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jste pro, nebo proti manželství? :

4. Jste pro, nebo proti registrovanému partnerství? :

5. Jste ženatý/vdaná?:

6. Jste rozvedený/á?:

7. Jak dlouho by měl trvat vztah partnerů před uzavřením manželského sňatku?:

8. Myslíte si, že neplánované otěhotnění partnerky je důvodem k uzavření manželského sňatku?:

9. Většina manželských sňatků podle vás vzniká na základě:

10. Myslíte si, že je pro manželství důležité, kdo z partnerů má vyšší finanční příjem?:

11. Jsou vaši rodiče rozvedení?:

12. myslíte si, že rozvod je něco, za co by se měl člověk stydět?:

13. Myslíte si, že je správné setrvávat v nefungujícím manželství kvůli dětem?:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, V.Manželství (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40873.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.