Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Role otce v rodině

Role otce v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Heřmánková
Šetření:27. 05. 2014 - 17. 06. 2014
Počet respondentů:309
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jsem  studentka Vyšší odborné školy sociální a pedagogické v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku k mé ročníkové práci, která se tímto tématem také zabývá. Zajímá mne jaký vztah měla dnešní společnost ke svému otci v dětství a jaký vztah k němu má v současné době.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere jenom chvilku.  

Předem děkuji za vyplnění.

Heřmánková Karolína

 

Odpovědi respondentů

1. V jakém typu rodiny jste vyrůstali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Funkční rodina21870,55 %70,55 %  
Neúplná rodina5417,48 %17,48 %  
Dysfunkční rodina3711,97 %11,97 %  

Graf

2. Pomáhal Váš otec s domácími pracemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17757,28 %57,28 %  
Ne13242,72 %42,72 %  

Graf

3. Staral se o Vás otec v období raného vývoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18459,55 %59,55 %  
Nevím, nepamatuji si to6721,68 %21,68 %  
Ne5818,77 %18,77 %  

Graf

4. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24779,94 %79,94 %  
Muž6220,06 %20,06 %  

Graf

5. Trávil s Vámi otec svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23576,05 %76,05 %  
Ne7423,95 %23,95 %  

Graf

6. Projevoval Vám otec hodně pozornosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18760,52 %60,52 %  
Ne12239,48 %39,48 %  

Graf

7. Kritizoval Vás otec často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18559,87 %59,87 %  
Ano12440,13 %40,13 %  

Graf

8. Byli jste někdy otcem fyzicky trestáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16954,69 %54,69 %  
Ano14045,31 %45,31 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30let16252,43 %52,43 %  
18-20 let6721,68 %21,68 %  
31-39let5016,18 %16,18 %  
40-49let227,12 %7,12 %  
50let a více82,59 %2,59 %  

Graf

10. Měli jste v dětství k otci pozitivní vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23776,7 %76,7 %  
Ne7223,3 %23,3 %  

Graf

Pokud Váš otec už nežije, tak vyplňte tak jak byste se domnívali že by to bylo kdyby žil.

11. Je v současné době váš vztah k otci pozitivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24579,29 %79,29 %  
Ne6420,71 %20,71 %  

Graf

Pokud Váš otec už nežije, tak vyplňte tak jak byste se domnívali že by to bylo kdyby žil.

12. Jste rádi v přítomnosti svého otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22673,14 %73,14 %  
Ne8326,86 %26,86 %  

Graf

Pokud Váš otec už nežije, tak vyplňte tak jak byste se domnívali že by to bylo kdyby žil.

13. Domníváte se, že váš otec je pro vás emoční oporou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17757,28 %57,28 %  
Ano13242,72 %42,72 %  

Graf

Pokud Váš otec už nežije, tak vyplňte tak jak byste se domnívali že by to bylo kdyby žil.

14. Poskytuje Vám otec materiální pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21368,93 %68,93 %  
Ne9631,07 %31,07 %  

Graf

15. Stýskalo se Vám v dětství po otci, když byl mimo domov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21067,96 %67,96 %  
Ne9932,04 %32,04 %  

Graf

Pokud Váš otec už nežije, tak vyplňte tak jak byste se domnívali že by to bylo kdyby žil.

16. Domníváte se, že Váš otec bude úspěšně zvládat roli prarodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23275,08 %75,08 %  
Ne7724,92 %24,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Projevoval Vám otec hodně pozornosti?

  • odpověď Ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Trávil s Vámi otec svůj volný čas?

13. Domníváte se, že váš otec je pro vás emoční oporou?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Je v současné době váš vztah k otci pozitivní?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Jste rádi v přítomnosti svého otce?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Domníváte se, že Váš otec bude úspěšně zvládat roli prarodiče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém typu rodiny jste vyrůstali?

2. Pomáhal Váš otec s domácími pracemi?

3. Staral se o Vás otec v období raného vývoje?

4. Jakého jste pohlaví?

5. Trávil s Vámi otec svůj volný čas?

6. Projevoval Vám otec hodně pozornosti?

7. Kritizoval Vás otec často?

8. Byli jste někdy otcem fyzicky trestáni?

9. Kolik je Vám let?

10. Měli jste v dětství k otci pozitivní vztah?

11. Je v současné době váš vztah k otci pozitivní?

12. Jste rádi v přítomnosti svého otce?

13. Domníváte se, že váš otec je pro vás emoční oporou?

14. Poskytuje Vám otec materiální pomoc?

15. Stýskalo se Vám v dětství po otci, když byl mimo domov?

16. Domníváte se, že Váš otec bude úspěšně zvládat roli prarodiče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém typu rodiny jste vyrůstali?

2. Pomáhal Váš otec s domácími pracemi?

3. Staral se o Vás otec v období raného vývoje?

4. Jakého jste pohlaví?

5. Trávil s Vámi otec svůj volný čas?

6. Projevoval Vám otec hodně pozornosti?

7. Kritizoval Vás otec často?

8. Byli jste někdy otcem fyzicky trestáni?

9. Kolik je Vám let?

10. Měli jste v dětství k otci pozitivní vztah?

11. Je v současné době váš vztah k otci pozitivní?

12. Jste rádi v přítomnosti svého otce?

13. Domníváte se, že váš otec je pro vás emoční oporou?

14. Poskytuje Vám otec materiální pomoc?

15. Stýskalo se Vám v dětství po otci, když byl mimo domov?

16. Domníváte se, že Váš otec bude úspěšně zvládat roli prarodiče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heřmánková, K.Role otce v rodině (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41038.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.