Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jídlo

Jídlo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Kašparová
Šetření:30. 05. 2014 - 06. 06. 2014
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky tohoto dotazníku jsou pouze pro školní potřeby. Je určen pro lidi jakéhokoli věku. Tento výzkum je o výzkumu návyků okolo stravování.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11583,33 %83,33 %  
Muž2316,67 %16,67 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-307957,25 %57,25 %  
30-503626,09 %26,09 %  
15-201611,59 %11,59 %  
50 a více64,35 %4,35 %  
0-1510,72 %0,72 %  

Graf

3. Zajímáte se o to, co jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11986,23 %86,23 %  
ne1913,77 %13,77 %  

Graf

4. Jíte pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano6849,28 %49,28 %  
Ano3726,81 %26,81 %  
Moc se o to nestarám2719,57 %19,57 %  
Vůbec ne64,35 %4,35 %  

Graf

5. Snažíte se jíst zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu se snažím, ale nijak to nepřeháním8259,42 %59,42 %  
Ano, jsme to, co jíme3021,74 %21,74 %  
Příliš ne1813,04 %13,04 %  
Vůbec ne, je mi to jedno85,8 %5,8 %  

Graf

6. Kolikrát denně jíte ovoce nebo zeleninu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x6748,55 %48,55 %  
spíše 3x do týdne3424,64 %24,64 %  
3x3223,19 %23,19 %  
více jak 5x53,62 %3,62 %  

Graf

7. Zařazujete také do svého týdenního programu alespoň 3x týdně sportovní aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš se o to nestarám5136,96 %36,96 %  
vůbec ne3223,19 %23,19 %  
ano3122,46 %22,46 %  
ano, 3x týdně minimálně2417,39 %17,39 %  

Graf

8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne4935,51 %35,51 %  
moc ne4834,78 %34,78 %  
spíše ano3021,74 %21,74 %  
ano117,97 %7,97 %  

Graf

9. Snažíte se jíst pestře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4734,06 %34,06 %  
ano4431,88 %31,88 %  
moc ne3424,64 %24,64 %  
vůbec ne139,42 %9,42 %  

Graf

10. Kde se nejčastěji stravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma11180,43 %80,43 %  
v práci nebo ve škole2014,49 %14,49 %  
v restauraci53,62 %3,62 %  
v rychlém občerstvení21,45 %1,45 %  

Graf

11. Když si vaříte nebo si vybíráte jídlo v restauraci, snažíte se vybrat si zdravější jídlo? (např.se zeleninou)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano5036,23 %36,23 %  
občas3928,26 %28,26 %  
ne2518,12 %18,12 %  
ano2417,39 %17,39 %  

Graf

12. Rozhoduje cena o tom, jak kvalitní jídlo si kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš ne5439,13 %39,13 %  
většinou ano5237,68 %37,68 %  
ano2921,01 %21,01 %  
ne32,17 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Snažíte se jíst zdravě?

  • odpověď Ano, jsme to, co jíme:
    • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

  • odpověď vůbec ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec ne na otázku 9. Snažíte se jíst pestře?

9. Snažíte se jíst pestře?

  • odpověď ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Zajímáte se o to, co jíte?

4. Jíte pravidelně?

5. Snažíte se jíst zdravě?

6. Kolikrát denně jíte ovoce nebo zeleninu?

7. Zařazujete také do svého týdenního programu alespoň 3x týdně sportovní aktivitu?

8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

9. Snažíte se jíst pestře?

10. Kde se nejčastěji stravujete?

11. Když si vaříte nebo si vybíráte jídlo v restauraci, snažíte se vybrat si zdravější jídlo? (např.se zeleninou)

12. Rozhoduje cena o tom, jak kvalitní jídlo si kupujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Zajímáte se o to, co jíte?

4. Jíte pravidelně?

5. Snažíte se jíst zdravě?

6. Kolikrát denně jíte ovoce nebo zeleninu?

7. Zařazujete také do svého týdenního programu alespoň 3x týdně sportovní aktivitu?

8. Snažíte se vyvážit příjem sacharidů, bílkovin a tuků?

9. Snažíte se jíst pestře?

10. Kde se nejčastěji stravujete?

11. Když si vaříte nebo si vybíráte jídlo v restauraci, snažíte se vybrat si zdravější jídlo? (např.se zeleninou)

12. Rozhoduje cena o tom, jak kvalitní jídlo si kupujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašparová, S.Jídlo (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41086.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.