Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující výběr dovolené u různých věkových skupin obyvatel

Faktory ovlivňující výběr dovolené u různých věkových skupin obyvatel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Matůšová
Šetření:02. 01. 2015 - 01. 02. 2015
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5884,06 %84,06 %  
Muž1115,94 %15,94 %  

Graf

2. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě5478,26 %78,26 %  
Na venkově1521,74 %21,74 %  

Graf

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let4869,57 %69,57 %  
41-50 let811,59 %11,59 %  
31-40 let710,14 %10,14 %  
Jiné57,25 %7,25 %  
51-60 let11,45 %1,45 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující4057,97 %57,97 %  
Student2840,58 %40,58 %  
Nepracující11,45 %1,45 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3550,72 %50,72 %  
Střední se zakončením maturitou2231,88 %31,88 %  
Základní710,14 %10,14 %  
Vyšší odborné57,25 %7,25 %  

Graf

6. Odkud čerpáte informace při výběru dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet5376,81 %76,81 %  
Vlastní zkušenosti1014,49 %14,49 %  
Jiné34,35 %4,35 %  
Katalog CK22,9 %2,9 %  
TV11,45 %1,45 %  

Graf

7. Jaký typ dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytový zájezd3246,38 %46,38 %  
Poznávací zájezd2028,99 %28,99 %  
All inclusive811,59 %11,59 %  
Stan811,59 %11,59 %  
Festivaly, koncerty11,45 %1,45 %  

Graf

8. Co rozhoduje při výběru CK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Necestuji s CK2028,99 %28,99 %  
Nabídka dovolených1826,09 %26,09 %  
Cena1724,64 %24,64 %  
Reference1014,49 %14,49 %  
Jiné22,9 %2,9 %  
Doporučení přátel22,9 %2,9 %  

Graf

9. Jaký typ dovolené kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží5275,36 %75,36 %  
Last minute1420,29 %20,29 %  
First moment34,35 %4,35 %  

Graf

10. Jakou formu nákupu dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internet3347,83 %47,83 %  
Osobně, na pobočce CK2536,23 %36,23 %  
Jiné1115,94 %15,94 %  

Graf

11. Kolik jste ochotni utratit za dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.000 a víc2231,88 %31,88 %  
10-20.000,-2130,43 %30,43 %  
5-10.000,-1724,64 %24,64 %  
0-5.000,-913,04 %13,04 %  

Graf

12. Jakou volíte dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letecky3347,83 %47,83 %  
Vlastní2637,68 %37,68 %  
Autobusem1014,49 %14,49 %  

Graf

13. Jaký typ ubytování volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hotel3144,93 %44,93 %  
Jiné1217,39 %17,39 %  
Penzion1217,39 %17,39 %  
Chatky710,14 %10,14 %  
Stan710,14 %10,14 %  

Graf

14. Jaký tyo stravování upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní2840,58 %40,58 %  
Polopenze2434,78 %34,78 %  
All inclusive1724,64 %24,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jakou volíte dopravu?

  • odpověď Letecky:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi All inclusive na otázku 14. Jaký tyo stravování upřednostňujete?

13. Jaký typ ubytování volíte?

  • odpověď Hotel:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi All inclusive na otázku 14. Jaký tyo stravování upřednostňujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Bydlíte:

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

4. Jste:

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Odkud čerpáte informace při výběru dovolené?

7. Jaký typ dovolené preferujete?

8. Co rozhoduje při výběru CK?

9. Jaký typ dovolené kupujete?

10. Jakou formu nákupu dovolené preferujete?

11. Kolik jste ochotni utratit za dovolenou?

12. Jakou volíte dopravu?

13. Jaký typ ubytování volíte?

14. Jaký tyo stravování upřednostňujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Bydlíte:

3. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

4. Jste:

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Odkud čerpáte informace při výběru dovolené?

7. Jaký typ dovolené preferujete?

8. Co rozhoduje při výběru CK?

9. Jaký typ dovolené kupujete?

10. Jakou formu nákupu dovolené preferujete?

11. Kolik jste ochotni utratit za dovolenou?

12. Jakou volíte dopravu?

13. Jaký typ ubytování volíte?

14. Jaký tyo stravování upřednostňujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matůšová, M.Faktory ovlivňující výběr dovolené u různých věkových skupin obyvatel (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://41380.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.