Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jaká je prevence týrání dětí

Jaká je prevence týrání dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Ševčík
Šetření:07. 07. 2014 - 14. 07. 2014
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych zjistil, jaká je informovanost lidí o prevenci proti týrání a zanedbávání dětí.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s názorem, že nikdo nemá týrat, zneužívat či sexuálně zneužívat jiného člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano14996,13 %96,13 %  
Spíše ne21,29 %1,29 %  
Spíše ano21,29 %1,29 %  
Určitě ne21,29 %1,29 %  

Graf

2. Myslíte, že existuje konkrétní zákon či norma, která chrání děti před týráním, zneužíváním či zanedbáváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano7347,1 %47,1 %  
Spíše ano5233,55 %33,55 %  
Spíše ne2516,13 %16,13 %  
Určitě ne53,23 %3,23 %  

Graf

3. Jaké jsou podle Vás tresty za týrání, zneužívání a zanedbávání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mírné13788,39 %88,39 %  
Přísné1811,61 %11,61 %  

Graf

4. Je podle Vás institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6743,23 %43,23 %  
Nevim4629,68 %29,68 %  
Ano4227,1 %27,1 %  

Graf

5. Domníváte se, že pachatelem týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je především muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10567,74 %67,74 %  
Ano5132,9 %32,9 %  

Graf

6. Domníváte se, že se obětí týrání, zneužívání a zanedbávání stávají zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti nenápadné, tiché, hodné11674,84 %74,84 %  
Děti tělesně a duševně postižené2918,71 %18,71 %  
Děti vyzývavé, vulgární, drzé106,45 %6,45 %  

Graf

7. Jaké jsou podle Vás nejčastější zdravotní následky týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné7548,39 %48,39 %  
Jizvy6240 %40 %  
Popáleniny1811,61 %11,61 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější psychické následky týrání dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malá sebedůvěra10366,45 %66,45 %  
Jiné3019,35 %19,35 %  
Pomočování1912,26 %12,26 %  
Koktání21,29 %1,29 %  
Tiky10,65 %0,65 %  

Graf

9. Máte za to, že se okolí aktivně zajímá o syndrom CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10970,32 %70,32 %  
Určitě ne2516,13 %16,13 %  
Spíše ano1912,26 %12,26 %  
Určitě ano21,29 %1,29 %  

Graf

10. Domníváte se, že je potřebné mít zřízené státní a nestátní organizace, které zabezpečují pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano11473,55 %73,55 %  
Spíše ano2717,42 %17,42 %  
Spíše ne95,81 %5,81 %  
Určitě ne53,23 %3,23 %  

Graf

11. Znáte konkrétní preventivní program na ochranu dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11775,48 %75,48 %  
Ano3824,52 %24,52 %  

Graf

12. Jaká forma prevence je podle vás nejúspěšnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U zjištěného případu týrání, zneužívání čí zanedbávání se snažit pracovat s rodiči takovým způsobem, aby k opětovným projevům násilí opět nedošlo4327,74 %27,74 %  
Vyhledávání a vzdělávání osob, u kterých je riziko dopouštění se týrání, zneužívání či zanedbávání na dětech3522,58 %22,58 %  
Jiné formy3019,35 %19,35 %  
Přednášky na školách2214,19 %14,19 %  
Kampaně v médiích (novinách, rozhlasu)1912,26 %12,26 %  
U zjištěného případu týrání, zneužívání čí zanedbávání se snažit pracovat s rodiči takovým způsobem, aby k opětovným projevům násilí opět nedošlo63,87 %3,87 %  

Graf

13. Existuje podle vás více úrovňová ochrana dětí před týráním, zneužíváním a zanedbáváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevim9863,23 %63,23 %  
Ne3522,58 %22,58 %  
Ano2214,19 %14,19 %  

Graf

14. Myslíte si, že by mělo smysl zavést povinné preventivní programy pro děti na základních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano7649,03 %49,03 %  
Spíše ano4931,61 %31,61 %  
Spíše ne2415,48 %15,48 %  
Určitě ne63,87 %3,87 %  

Graf

15. Znáte alespoň jednu organizaci zabývající se prevencí syndromu CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12077,42 %77,42 %  
Ano3522,58 %22,58 %  

Graf

16. Stal jste se Vy sám/a ve svém dětství obětí týrání, zneužívání či zanedbávání ze strany dospělé osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13587,1 %87,1 %  
Ano2012,9 %12,9 %  

Graf

17. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11775,48 %75,48 %  
Muž3824,52 %24,52 %  

Graf

18. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-596340,65 %40,65 %  
15-254428,39 %28,39 %  
26-353824,52 %24,52 %  
60 a více106,45 %6,45 %  

Graf

19. Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední7749,68 %49,68 %  
Vysokoškolské6843,87 %43,87 %  
Základní85,16 %5,16 %  
Vyučen/a21,29 %1,29 %  

Graf

20. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město11372,9 %72,9 %  
Obec3623,23 %23,23 %  
Samota63,87 %3,87 %  

Graf

21. Máte děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7850,32 %50,32 %  
Ano7749,68 %49,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

21. Máte děti

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 60 a více na otázku 18. Váš věk
  • odpověď Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-25 na otázku 18. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s názorem, že nikdo nemá týrat, zneužívat či sexuálně zneužívat jiného člověka?

2. Myslíte, že existuje konkrétní zákon či norma, která chrání děti před týráním, zneužíváním či zanedbáváním?

3. Jaké jsou podle Vás tresty za týrání, zneužívání a zanedbávání dětí?

4. Je podle Vás institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí efektivní?

5. Domníváte se, že pachatelem týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je především muž?

6. Domníváte se, že se obětí týrání, zneužívání a zanedbávání stávají zejména:

7. Jaké jsou podle Vás nejčastější zdravotní následky týrání dětí?

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější psychické následky týrání dětí?

9. Máte za to, že se okolí aktivně zajímá o syndrom CAN?

10. Domníváte se, že je potřebné mít zřízené státní a nestátní organizace, které zabezpečují pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem?

11. Znáte konkrétní preventivní program na ochranu dětí?

12. Jaká forma prevence je podle vás nejúspěšnější?

13. Existuje podle vás více úrovňová ochrana dětí před týráním, zneužíváním a zanedbáváním?

14. Myslíte si, že by mělo smysl zavést povinné preventivní programy pro děti na základních školách?

15. Znáte alespoň jednu organizaci zabývající se prevencí syndromu CAN?

16. Stal jste se Vy sám/a ve svém dětství obětí týrání, zneužívání či zanedbávání ze strany dospělé osoby?

17. Vaše pohlaví

18. Váš věk

19. Vaše vzdělání

20. Vaše bydliště

21. Máte děti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s názorem, že nikdo nemá týrat, zneužívat či sexuálně zneužívat jiného člověka?

2. Myslíte, že existuje konkrétní zákon či norma, která chrání děti před týráním, zneužíváním či zanedbáváním?

3. Jaké jsou podle Vás tresty za týrání, zneužívání a zanedbávání dětí?

4. Je podle Vás institut vykázání násilné osoby ze společného obydlí efektivní?

5. Domníváte se, že pachatelem týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je především muž?

6. Domníváte se, že se obětí týrání, zneužívání a zanedbávání stávají zejména:

7. Jaké jsou podle Vás nejčastější zdravotní následky týrání dětí?

8. Jaké jsou podle Vás nejčastější psychické následky týrání dětí?

9. Máte za to, že se okolí aktivně zajímá o syndrom CAN?

10. Domníváte se, že je potřebné mít zřízené státní a nestátní organizace, které zabezpečují pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem?

11. Znáte konkrétní preventivní program na ochranu dětí?

12. Jaká forma prevence je podle vás nejúspěšnější?

13. Existuje podle vás více úrovňová ochrana dětí před týráním, zneužíváním a zanedbáváním?

14. Myslíte si, že by mělo smysl zavést povinné preventivní programy pro děti na základních školách?

15. Znáte alespoň jednu organizaci zabývající se prevencí syndromu CAN?

16. Stal jste se Vy sám/a ve svém dětství obětí týrání, zneužívání či zanedbávání ze strany dospělé osoby?

17. Vaše pohlaví

18. Váš věk

19. Vaše vzdělání

20. Vaše bydliště

21. Máte děti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ševčík, M.Jaká je prevence týrání dětí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41552.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.