Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální služby

Sociální služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlasta Eliášová
Šetření:23. 07. 2014 - 26. 07. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Názor veřejnosti na poskytování sociálních služeb pro seniory

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6276,54 %77,5 %  
muž1923,46 %23,75 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15 až 21otázka č. 3, 22 až 39otázka č. 3, 40 až 60otázka č. 3, 61 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 až 395669,14 %70 %  
40 až 601518,52 %18,75 %  
15 až 21911,11 %11,25 %  
61 a více11,23 %1,25 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 4, středoškolskéotázka č. 4, vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5061,73 %62,5 %  
vysokoškolské2632,1 %32,5 %  
základní56,17 %6,25 %  

Graf

4. Setkali jste se v životě se sociálními službami pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6479,01 %80 %  
ne1720,99 %21,25 %  

Graf

5. Využíváte nebo Váš rodinný příslušník v seniorském věku některou z forem sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6377,78 %78,75 %  
ano1822,22 %22,5 %  

Graf

6. Jste či je s nimi spokojen/spokojena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, tak na půlotázka č. 7, vůbec neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano950 %11,25 %  
tak na půl844,44 %10 %  
vůbec ne15,56 %1,25 %  

Graf

7. Žije či žil Vás rodinný příšlušník nebo známý V Domově pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5162,96 %63,75 %  
ano3037,04 %37,5 %  

Graf

8. Je či byl s poskytovanými službami spokojen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, tak na půlotázka č. 9, neotázka č. 9, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak na půl1343,33 %16,25 %  
ano1240 %15 %  
nevím310 %3,75 %  
ne26,67 %2,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že je současná péče o seniory dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 10, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4353,09 %53,75 %  
nevím2530,86 %31,25 %  
ano1316,05 %16,25 %  

Graf

10. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informovaná o službách pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku, nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5061,73 %62,5 %  
nevím1822,22 %22,5 %  
ano1316,05 %16,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Žije či žil Vás rodinný příšlušník nebo známý V Domově pro seniory?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je či byl s poskytovanými službami spokojen?
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tak na půl na otázku 8. Je či byl s poskytovanými službami spokojen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se v životě se sociálními službami pro seniory?

5. Využíváte nebo Váš rodinný příslušník v seniorském věku některou z forem sociálních služeb?

7. Žije či žil Vás rodinný příšlušník nebo známý V Domově pro seniory?

8. Je či byl s poskytovanými službami spokojen?

9. Myslíte si, že je současná péče o seniory dostačující?

10. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informovaná o službách pro seniory?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Setkali jste se v životě se sociálními službami pro seniory?

5. Využíváte nebo Váš rodinný příslušník v seniorském věku některou z forem sociálních služeb?

7. Žije či žil Vás rodinný příšlušník nebo známý V Domově pro seniory?

8. Je či byl s poskytovanými službami spokojen?

9. Myslíte si, že je současná péče o seniory dostačující?

10. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informovaná o službách pro seniory?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Eliášová, V.Sociální služby (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41668.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.