Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Autismus u dětí

Autismus u dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Morávková
Šetření:31. 07. 2014 - 07. 08. 2014
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, píši ročníkovou práci a budu moc vděčná za váš čas který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. Moc mi to pomůže Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si že víte co znamená pojem ,,autismus" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím5056,18 %56,82 %  
Spíše vím3337,08 %37,5 %  
Spíše nevím55,62 %5,68 %  
Ne, nevím11,12 %1,14 %  

Graf

2. Odkud jste získali informace o autismu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu5258,43 %59,09 %  
Z literatury4247,19 %47,73 %  
Z médií3842,7 %43,18 %  
Ze školy3539,33 %39,77 %  
Od známích2426,97 %27,27 %  
Osoba v mém okolí trpí autismem2224,72 %25 %  
Jinde...1011,24 %11,36 %  
Ze zamněstnání55,62 %5,68 %  

Graf

3. Znáte někoho ve vašem okolí s poruchou autistického spektra (autismu) ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4146,07 %46,59 %  
ne4044,94 %45,45 %  
nevím88,99 %9,09 %  

Graf

Pokud souhlasíte zaškrtněte

4. Co podle vás vystihuje autismus:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autismus je celoživotní postižení7179,78 %80,68 %  
Přesné příčiny autismu nejsou známi5764,04 %64,77 %  
Většina autistických dětí mají oblíbený předmět4550,56 %51,14 %  
Autismem trpí více chlapci než dívky3134,83 %35,23 %  
Většina dětí s autismem vyhledává fyzický kontakt55,62 %5,68 %  
Autismus se dá vyléčit55,62 %5,68 %  
Autismus se u všech projevuje stejným způsobem33,37 %3,41 %  

Graf

5. V kolika letech si myslíte že se autismus projevuje ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V útlém dětství5258,43 %59,09 %  
Mladší školní věk1921,35 %21,59 %  
Může kdykoli1719,1 %19,32 %  
Puberta11,12 %1,14 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, že jsou autisté naprosto soběstační ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4550,56 %51,14 %  
nesouhlasím2224,72 %25 %  
nevím1112,36 %12,5 %  
spíše souhlasím910,11 %10,23 %  
souhlasím22,25 %2,27 %  

Graf

7. Souhlasíte s tím že je společnost o autismu dostatečně informovaná ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6876,4 %77,27 %  
nevím1921,35 %21,59 %  
souhlasím22,25 %2,27 %  

Graf

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3640,45 %40,91 %  
Vysokoškolské3134,83 %35,23 %  
Základní1617,98 %18,18 %  
Vyšší odbrné55,62 %5,68 %  
Středoškolské11,12 %1,14 %  

Graf

9. Do jaké věkové skupiny patříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let5662,92 %63,64 %  
30-45 let1820,22 %20,45 %  
méně než 18 let1112,36 %12,5 %  
46-60 let33,37 %3,41 %  
více než 60 let11,12 %1,14 %  

Graf

10. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6674,16 %75 %  
muž2325,84 %26,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte někoho ve vašem okolí s poruchou autistického spektra (autismu) ?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osoba v mém okolí trpí autismem na otázku 2. Odkud jste získali informace o autismu ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si že víte co znamená pojem ,,autismus" ?

2. Odkud jste získali informace o autismu ?

3. Znáte někoho ve vašem okolí s poruchou autistického spektra (autismu) ?

4. Co podle vás vystihuje autismus:

5. V kolika letech si myslíte že se autismus projevuje ?

6. Souhlasíte s tím, že jsou autisté naprosto soběstační ?

7. Souhlasíte s tím že je společnost o autismu dostatečně informovaná ?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

9. Do jaké věkové skupiny patříte ?

10. Vaše pohlaví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si že víte co znamená pojem ,,autismus" ?

2. Odkud jste získali informace o autismu ?

3. Znáte někoho ve vašem okolí s poruchou autistického spektra (autismu) ?

4. Co podle vás vystihuje autismus:

5. V kolika letech si myslíte že se autismus projevuje ?

6. Souhlasíte s tím, že jsou autisté naprosto soběstační ?

7. Souhlasíte s tím že je společnost o autismu dostatečně informovaná ?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?

9. Do jaké věkové skupiny patříte ?

10. Vaše pohlaví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Morávková, J.Autismus u dětí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41728.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.