Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum názorů obyvatel Chudenicka

Průzkum názorů obyvatel Chudenicka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sjednocené Chudenicko
Šetření:06. 09. 2014 - 20. 09. 2014
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.53
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen především pro obyvatele Chudenicka. Byl vytvořen sdružením nezávislých kandidátů "Sjednocené Chudenicko". 

Odpovědi respondentů

1. Ve které obci v rámci Chudenicka bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chudenice1789,47 %89,47 %  
Lučice15,26 %5,26 %  
Slatina15,26 %5,26 %  

Graf

2. Chtěl(a) byste na Chudenicku bydlet i za 10 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím842,11 %42,11 %  
spíše souhlasím421,05 %21,05 %  
nevím421,05 %21,05 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  
spíše nesouhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

3. Pracuje obecní úřad podle Vašich představ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím631,58 %31,58 %  
nevím526,32 %26,32 %  
nesouhlasím526,32 %26,32 %  
souhlasím210,53 %10,53 %  
spíše souhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

4. Jste spokojen(a) s tím, jak s Vámi obecní úřad komunikuje? (forma, kvalita, frekvence…)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím842,11 %42,11 %  
spíše souhlasím526,32 %26,32 %  
nesouhlasím421,05 %21,05 %  
souhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

5. Zajímá Vás jak obec nakládá se svým ročním rozpočtem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1263,16 %63,16 %  
spíše souhlasím631,58 %31,58 %  
nesouhlasím15,26 %5,26 %  

Graf

6. Je z Vašeho pohledu hospodaření obce transparentní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím947,37 %47,37 %  
spíše nesouhlasím315,79 %15,79 %  
nevím315,79 %15,79 %  
souhlasím210,53 %10,53 %  
spíše souhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

7. Jak jste spokojen(a) se stavem pozemních komunikací a chodníků ve své obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný1052,63 %52,63 %  
dobrý315,79 %15,79 %  
chvalitebný315,79 %15,79 %  
dostatečný315,79 %15,79 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) s kvalitou vody v obecním vodovodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný842,11 %42,11 %  
dostatečný526,32 %26,32 %  
chvalitebný315,79 %15,79 %  
dobrý315,79 %15,79 %  

Graf

9. Zúčastníte se voleb do obecního zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1473,68 %73,68 %  
spíše souhlasím421,05 %21,05 %  
nevím15,26 %5,26 %  

Graf

10. Uveďte 1-3 věci (oblasti, problémy,...), kterými by se nově zvolené zastupitelstvo mělo prioritně zabývat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Komunikace 2. Oprava Mírového nám. s rekultivací rybníka (požární nádrže) 3. Naplnění bytovek

celým chudenickem

Čistička odpadních vod. Dodělání kanalizace. Komunikace.

finance, budova školy, škola pro obec

komunikace ,voda

Komunikace, vodovrty, školství

korupce kriminalita kurvy

Neopomínat spádové obce

Obnovení školy,alespoň 1 stupně

Pozemky pro výstavbu,školka,Kultura jako akce masopust,pouť atd...

správa obce; kulturní akce; podpora svazů

Stav vody Náměstí a rybník, jeho stav a využití Sokolovna

11. Pokud chcete, uveďte do které věkové skupiny patříte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40529,41 %26,32 %  
21-30529,41 %26,32 %  
51-60317,65 %15,79 %  
61-70211,76 %10,53 %  
41-50211,76 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chudenicko, S.Průzkum názorů obyvatel Chudenicka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42040.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.