Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití nástrojů Web 2.0

Využití nástrojů Web 2.0

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mikuláš Gangur
Šetření:15. 09. 2014 - 24. 07. 2018
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):17 / 10.58
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Anketa slouží ke zjištění využívání nástrojů Web 2.0.  Mimo jiné zjišťuje povědomí o existenci vybraných nástrojů. Výsledky výzkumu budou srovnány s výsledky podobného výzkumu prováděného v mezinárodním měřítku. Vyplnění ankety Vám zabere 5 minut Vašeho času. Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění této ankety.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte ve své práci sdílené video?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 2, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 3, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám, ale vím, o co jde5449,09 %49,09 %  
Nejsem si jist(a), co to je3935,45 %35,45 %  
Využívám1715,45 %15,45 %  

Graf

2. Sdílené video využivám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci uvnitř společnosti1164,71 %10 %  
jiným účelům529,41 %4,55 %  
komunikaci s obchodními partnery529,41 %4,55 %  
komunikaci se zákazníky317,65 %2,73 %  

Graf

3. Využíváte ve své práci blog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 4, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 5, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám, ale vím, o co jde9384,55 %84,55 %  
Využívám1210,91 %10,91 %  
Nejsem si jist(a), co to je54,55 %4,55 %  

Graf

4. Blog využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci se zákazníky654,55 %5,45 %  
jiným účelům654,55 %5,45 %  
komuikaci s obchodními partnery327,27 %2,73 %  
komunikaci uvnitř společnosti218,18 %1,82 %  

Graf

5. Využíváte ve své práci peer-to-peer sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 6, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 7, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám, ale vím, o co jde5348,18 %48,18 %  
Nejsem si jist(a), co to je3935,45 %35,45 %  
Využívám1816,36 %16,36 %  

Graf

6. Peer-to-peer sítě využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci uvnitř společnosti1266,67 %10,91 %  
jiným účelům633,33 %5,45 %  
komunikaci se zákazníky527,78 %4,55 %  
komunikaci s obchodními partnery422,22 %3,64 %  

Graf

7. Využíváte ve své práci sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 8, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 9, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám5852,73 %52,73 %  
Nevyužívám, ale vím, o co jde5045,45 %45,45 %  
Nejsem si jist(a), co to je21,82 %1,82 %  

Graf

8. Sociální sítě využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci se zákazníky3154,39 %28,18 %  
komunikaci uvnitř společnosti2950,88 %26,36 %  
jiným účelům2238,6 %20 %  
komunikaci s obchodními partnery1322,81 %11,82 %  

Graf

9. Využíváte ve své práci prediktivní trhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 10, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 11, Nejsem si jist, co to jeotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jist, co to je7770 %70 %  
Nevyužívám, ale vím, o co jde3027,27 %27,27 %  
Využívám32,73 %2,73 %  

Graf

10. Prediktivní trhy využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiným účelům266,67 %1,82 %  
komunikaci uvnitř společnosti133,33 %0,91 %  

Graf

11. Využíváte ve své práci rating?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 12, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 13, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám, ale vím, o co jde5751,82 %51,82 %  
Nejsem si jist(a), co to je4440 %40 %  
Využívám98,18 %8,18 %  

Graf

12. Rating využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikaci se zákazníky444,44 %3,64 %  
komunikaci uvnitř společnosti444,44 %3,64 %  
jiným účelům333,33 %2,73 %  
komunikaci s obchodními partnery222,22 %1,82 %  

Graf

13. Využíváte ve své práci tagging?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 14, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 15, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jist(a), co to je5751,82 %51,82 %  
Nevyužívám, ale vím, o co jde4137,27 %37,27 %  
Využívám1210,91 %10,91 %  

Graf

14. Tagging využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiným účelům545,45 %4,55 %  
komunikaci uvnitř společnosti436,36 %3,64 %  
komunikaci se zákazníky436,36 %3,64 %  
komunikaci s obchodními partnery218,18 %1,82 %  

Graf

15. Využíváte ve své práci wiki?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využívámotázka č. 16, Nevyužívám, ale vím, o co jdeotázka č. 17, Nejsem si jist(a), co to jeotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám5045,45 %45,45 %  
Nevyužívám, ale vím, o co jde3834,55 %34,55 %  
Nejsem si jist(a), co to je2220 %20 %  

Graf

16. Wiki využívám ke

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiným účelům3162 %28,18 %  
komunikaci uvnit společnosti1938 %17,27 %  
komunikaci se zákazníky918 %8,18 %  
komunikaci s obchodními partnery36 %2,73 %  

Graf

17. Vaše organizace má

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100-499 zaměstnanců3128,7 %28,18 %  
nepracuji v žádné organizaci2321,3 %20,91 %  
více než 500 zaměstnanců1816,67 %16,36 %  
10-49 zaměstnanců1614,81 %14,55 %  
1-9 zaměstnanců1211,11 %10,91 %  
50-99 zaměstnanců87,41 %7,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte ve své práci sdílené video?

 • odpověď Využívám:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci uvnitř společnosti na otázku 2. Sdílené video využivám ke

5. Využíváte ve své práci peer-to-peer sítě?

 • odpověď Využívám:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci uvnitř společnosti na otázku 6. Peer-to-peer sítě využívám ke

7. Využíváte ve své práci sociální sítě?

 • odpověď Využívám:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiným účelům na otázku 8. Sociální sítě využívám ke
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci s obchodními partnery na otázku 8. Sociální sítě využívám ke
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci se zákazníky na otázku 8. Sociální sítě využívám ke
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci uvnitř společnosti na otázku 8. Sociální sítě využívám ke
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využívám na otázku 3. Využíváte ve své práci blog?

8. Sociální sítě využívám ke

 • odpověď komunikaci se zákazníky:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci s obchodními partnery na otázku 8. Sociální sítě využívám ke

15. Využíváte ve své práci wiki?

 • odpověď Využívám:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiným účelům na otázku 16. Wiki využívám ke
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi komunikaci uvnit společnosti na otázku 16. Wiki využívám ke

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte ve své práci sdílené video?

2. Sdílené video využivám ke

3. Využíváte ve své práci blog?

5. Využíváte ve své práci peer-to-peer sítě?

6. Peer-to-peer sítě využívám ke

7. Využíváte ve své práci sociální sítě?

8. Sociální sítě využívám ke

9. Využíváte ve své práci prediktivní trhy?

11. Využíváte ve své práci rating?

13. Využíváte ve své práci tagging?

15. Využíváte ve své práci wiki?

16. Wiki využívám ke

17. Vaše organizace má

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte ve své práci sdílené video?

2. Sdílené video využivám ke

3. Využíváte ve své práci blog?

5. Využíváte ve své práci peer-to-peer sítě?

6. Peer-to-peer sítě využívám ke

7. Využíváte ve své práci sociální sítě?

8. Sociální sítě využívám ke

9. Využíváte ve své práci prediktivní trhy?

11. Využíváte ve své práci rating?

13. Využíváte ve své práci tagging?

15. Využíváte ve své práci wiki?

16. Wiki využívám ke

17. Vaše organizace má

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gangur, M.Využití nástrojů Web 2.0 (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://42108.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.