Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Pánková
Šetření:01. 10. 2014 - 16. 10. 2014
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dělám jednoduchý průzkum o šikaně a budu Vám moc vděčná za zodpovězení několika otázek. 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3510957,98 %57,98 %  
16-204423,4 %23,4 %  
35 a více2513,3 %13,3 %  
10-15105,32 %5,32 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13270,21 %70,21 %  
muž5629,79 %29,79 %  

Graf

3. Ze kterého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3217,02 %17,02 %  
Jihomoravský kraj2412,77 %12,77 %  
Moravskoslezský kraj179,04 %9,04 %  
Ústecký kraj179,04 %9,04 %  
Středočeský kraj168,51 %8,51 %  
kraj Vysočina147,45 %7,45 %  
Zlínský kraj136,91 %6,91 %  
Plzeňský kraj115,85 %5,85 %  
Olomoucký kraj105,32 %5,32 %  
Liberecký kraj105,32 %5,32 %  
Královéhradecký kraj94,79 %4,79 %  
Pardubický kraj63,19 %3,19 %  
Karlovarský kraj52,66 %2,66 %  
Jihočeský kraj42,13 %2,13 %  

Graf

4. Dosavadní ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola - maturita7740,96 %40,96 %  
Vysoká škola6132,45 %32,45 %  
Základní škola3820,21 %20,21 %  
Střední škola - výuční list63,19 %3,19 %  
Vyšší odborná škola63,19 %3,19 %  

Graf

5. Víte co je to šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18698,94 %98,94 %  
Ne21,06 %1,06 %  

Graf

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, krátce šikanu definujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické týrání21,55 %1,06 %  
ponižování, fyzické i psychické, vyčlenění z kolektivu10,78 %0,53 %  
psychycké nebo fyzické vydírání slabších jedinců10,78 %0,53 %  
sada bičíků v černém kufříku10,78 %0,53 %  
fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu10,78 %0,53 %  
jednání vedoucí k psychickému nebo fyzickému omezování a trýznění, zpravidla je šikanován jednotlivec kolektivem10,78 %0,53 %  
je to vyhrožování, ubližování slabším nebo jejich zneužívání 10,78 %0,53 %  
psychické či fyzické týrání osoby10,78 %0,53 %  
nechce se mi10,78 %0,53 %  
Cílené (fyzické/psychické) ubližování druhému, obvykle slabšímu jedinci. 10,78 %0,53 %  
ostatní odpovědi psychické i fyzické týrání člověka
Fyzické či psychické trýznění jedince, často vyčleňovaného z kolektivu
Ubližování slabším a jejich ponižování za účelem zvyšování vlastního sebevědomí
Fyzické, psychické, popřípadě sexuální či kombinované týrání jiných osob v kolektivu.
omezování, vydírání, mlácení
je nezákonné ubližování jiných
Fyzické nebo psychycké omezování svobody
úmyslné týrání člověka, fyzické i psychické... většinou před zraky ostatních, zesměšňování, posmívání,...
záměrné ponižování
donucení obejktu k činnosti, kterou sám by nekonal
opakované napadání, ubližování fyzické či psychické vůči určité osobě
týrání a zesměšňování povětšinou slabších a odlišných jedinců
fyzické nebo psychické ubližování druhé osoby
omezování svobody jedince pod výmluvou tzv. zábavy většiny, fyzicjé nebo psychické
soustavne ublizovani.
Psychické či fyzické "týrání"
utoky na druhou osobu
omezování svobody slabšího jedince
bití, ponižování a ubližování slabšímu
Psychické nebo fyzické ponižování člověka člověkem
Fyzické nebo psychické týrání slabšího jedince větší skupinou lidí
nucení druhého člověka provádět činnosti, které sám nechce za využití vydírání, strachu
Týrání
psychické či fyzické týrání člověka
zneužití síly či jiné nadřazenosti (i psychické) nad jiným člověkem (spolužákem, zaměstnancem)
omezování, zastrašování člověka za účelem kompenzování osobních nedostatků či vybití vzteku
fyzické či psychické obtěžování
neprijemne jednani, proti kteremu se sikanovany nema sanci branit
fyzické či psychické napadání
psychicke nebo fyzicke utlacovani slabsi osoby
úmyslné zesměšňování, ponižování, psychického či fyzického rázu
ponižování, urážení jedince
omezování svobody jiného, potenciálně slabšího silnějším, použití psychického i fyzického násilí
záměrné chování, jež druhému ubližuje citově, fyzicky nebo i finančně
JE VĚDOMÉ NAPADÁNÍ AT UŽ SLOVNÍ ČI FYZICKÉ JINÉ OSOBY
ponižování, psychické nebo fyzické
Je to psychické či fyzické týrání druhé osoby.
55
pravidelně někoho trápit, zpravidla v rámci kolektivu
šikana je, když jedinec nebo více lidí psychicky nebo fyzicky někomu pravidelne ubližuje
účelné omezování svobody, násilí,
určitý způsob omezování jedince, nevhodné chování a postoje, v některých případech se dá šikana nazvat NAPADENÍM a především TÝRÁNÍM
agresivita vůči jinému člověku (často skupinová) za účelem zesměšnění, ponížení
Neustálé "týrání" - fyzické nebo psychické.
fyzické či psychické týrání v rámci kolektivu
Ubližování druhému, ať už fyzicky nebo psychicky ke svému vlastnímu potěšení.
Více lidí na jednoho
zneužívání své moci nad jinou osobou
fyzické, nebo psychické omezování slabšího jedince.
Dlouhodobe tyrani at uz psychickeho nebo fyzickeho razu
agresivní, nekončící útrapy, strach
fyzické, psychické ublížení
je to upírání práv jedince, fyzické nebo psychické týrání
psychichké nebo fyzické týrání jiné osoby
Osočovani fyzicky a psychicky natlak
Jakákoli forma ubližování či ponižování jiné osoby (zejména nějaké "slabší", odlišné apod.)
psychické nebo fyzické ubližování s cílem poškodit obět
Soustavné psychické a fyzické terorizování slabšího jedince silnějším (případně více osobami)
psychicky či fyzicky napadat člověka...nadávky, facky, braní věcí
soustavne slovni ci fyzicke napadani skupinou ci jednotlivcem jedne osoby ci vice za ucelem zesmesneni, ponizeni apod.
dlouhodobé a opakované fyzické nebo psychické týrání člověka s cílem ponížit
Jeden či více agresorů opakovaně a cíleně provádí psychickou či fyzickou újmu oběti.
Psychické, případně fxzické, týrání jednotlivce kolektivem
chování vůči jiné osobě, které je této osobě nepříjemné, obtěžuje ji, a původce i přes upozornění nehodlá svého chování zanechat, popř. své chování stupňuje.
Jedná se cílené ubližování, ponižování a shazování druhého člověka. Může být psychická i fyzická, a nejen ve škole, ale i v kolektivu nebo od nadřízeného apod.
Bezdůvodné psychické či fyzické týrání slabšího člověka.
psychické a fyzické ubližování
jedná se o psychické či fyzické napadání jedince jiným jedincem či skupinou osob
Úmyslné fyzické či psychické utlačování.
psychické či fyzické týrání
týrání druhého bez zjevného důvodu
úmyslné ubližování druhé osobě
záměrné ubližování jedinci
omezování práv druhého...npř. ve škole, na pracovišti
Fyzické či psychické ubližování druhému člověku ve škole, na pracovišti,...
psychické či fyzické ubližování druhému
fyzická nebo psychická forma agrese, která může mít různépodoby a závažnost
psychické terorizování
zastrašování a zesměšňování slabších
využívání slabších jedinců silnějšími různým způsobem
opakované ubližování (nejen fyzické) slabšímu i stejně rovnému člověku
Fyzické nebo/a psychické týrání
někdo si hojí mindrák na druhém (stručně řečeno)
no coment
psychické nebo fyzické omezování
Působení na druhého takovým způsobem, který je mu nepříjemný a nedobrovolný
.
Povyšování,ponižování,psychické týrání
psychické alebo fyzické týranie, časté až pravidelné, v rámci nejakej komunity alebo lokality
Vydírání, omezování práv jedince jiným jedincem či skupinou v pozici síly.
ubližování, nadávky, psychický nátlak, výhružky,...
šikana je fyzický nebo psychický trest silnějšího jedince na slabšího
zesměšňování, urážení a i fyzické napadání jedince který se vymiká
psychické, fyzické obtěžování daného člověka
psychické či fyzické napadání druhého jedince
Nejcasteji se jedna o opakovane narusovani suverenity jedince.
ponižování, fyzické či psychické, mladších jedinců staršími či neúspěsné úspěšnými a pod.
K šik. osobě se někdo chová nehezky, obtěžuje ho a i když to ví, dělá mu to stále naschvál. Může jít buď o fyzickou - např. kopání, podrážení nohou, mlácení, nebo je psychická, např. vydírání kvůli penězům, má mu udělat nějakou službu, nebo ho čeká trest.
psychické či fyzické ubližování
účelová nadřazenost jedince nad druhým jedincem a zneužívání své fyzické síly nebo duševní týrání
chování, které vede k opakovanému ubližování nebo zastrašování
Týrání někoho, psychické i fyzické
Psychické či fyzické trýznění jiné osoby spojené s jejím ponižováním.
Psychické a fyzické týrání odlišného jedince od skupiny
fyzické i psychické týrání slabšího jedince
obět šikany je jako živý terč pro děti/lidi, kteří se vyžívají ve slovním či fyzickém napadání jiných
jednotlivec nebo skupina lidí fyzicky nebo psychicky týrají slabou osobu
opakované způsobování fyzického nebo psychického násilí jednotlivce nebo skupiny vůči jinému člověku, zpravidla na základě odlišnosti šikanové osoby - vzhledové, sociální, inteligenční
Záměrné ubližování danému jedinci, skupinou nebo silnějším.
ubližování zdánlivě nezávadným způsobem
fyzicky útok, nekdy i psychický
utiskování, vydírání, fyzické i psychické týrání
psychické i fyzické ubližování ostatním
Jedná se o fyzické či psychické týrání dítěte nejčastěji starším a silnějším jedincem
jde o psychické či fyzické ubližování
psychicke ci fyzicke tyranie, obmedzovanie
záměrné ubližování druhé osobě
Psychicky či fyzicky vyvinutý nátlak na jedince nebo skupinu.
11891,47 %62,77 % 

Graf

7. Zažil/a jste šikanu někdy osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11360,11 %60,11 %  
Ne7539,89 %39,89 %  

Graf

8. Znáte někoho kdo se stal obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15280,85 %80,85 %  
Ne3619,15 %19,15 %  

Graf

9. Znáte způsob jak šikanu řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10455,32 %55,32 %  
Ne8444,68 %44,68 %  

Graf

10. Pokud jste v předchozí otázce zvolil/a odpověď ano, napište prosím, jak byste šikanu řešil/a vy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oznámení šikany rodičům, popřípadě ve škole, nebo se obrátit na linku bezpečí11,28 %0,53 %  
nabonzovat11,28 %0,53 %  
vyřešil bych to fyzicky11,28 %0,53 %  
šikanu oznámit (učiteli, vedení, policii), poskytnout psychickou oporu oběti a naučit ji obranným mechanismům proti manipulaci a agresi, pracovat s agresory i klimatem skupiny, případně odchod z šikanujícího prostředí11,28 %0,53 %  
vždy se musí šikanovaný obrátit na autoritu a také se bránit11,28 %0,53 %  
PČR11,28 %0,53 %  
efektivně se bránit11,28 %0,53 %  
Prevencí, bořením předsudků, utvářením pevnějšího kolektivu (teambuildingové akce)11,28 %0,53 %  
Oznámení autoritě - rodičům, učitelům, policii ...11,28 %0,53 %  
kamarádi 11,28 %0,53 %  
ostatní odpovědi Kontakt rodičů a učitelů u dětí, kontakt zaměstnavatele v práci.
dotyčné osobě se postavit
za děti já s učitelem a osobně postupně: nápomenutí, upozornění učitele, upozornění rodiče,...
Jestliže jde o šikanu dítěte, lze řešit se zákonným zástupcem, učitelem či důvěrníkem oného dítěte, popřípadě existují stránky s proškolenými mentory, kam se tito lidé mohou obracet.
domluvit se a dát těm šikanovačům přes držku
více informací o ní a případné potrestání viníků
postavit se agresorovi
s policií
oznámením - řediteli školy, rodičům, případně policii
Nebát se a říct to.
S rodiči, učiteli
pokud jde o šikanu ve škole, řešit přes rodiče, učitele a ředitele
problém je vždy v rodičích, musí se začít u nich, pokud jsou rodiče ignoranti, děti budou ještě horší oosobnosti
velmi komplikovaná otázka
oznámit
u psychické formy šikany je často účinné tzv. obrátit útočníkovy zbraně proti němu samému, u fyzické těžko říci
Pokud by nepomohl rozhovor k člověkem, který šikanuje, je třeba obrátit se na jiné. (rodinu, přátele, odborníky)
55
někdy ještě lze komunikací, někdy je nutné změnit prostředí
důležité je se někomu svěřit a pak záleží na tom v jakém stadiu se šikana nachází - změna školy, vyloučení agresora ze školy, speciální pedagog, policie
záleží na tom, kde by byla
vyhledat pomoc (učitel, rodič, kamarád, kolega), svěřit se a hledat řešení (kárný postih, přechod na jinou školu/pracoviště jeli to nutné)
Jestliže se odehrává ve škole, okamžitě se musí nahlásit.
Svěřit se někomu důvěryhodnému (rodičům, učiteli) a zajistit trest pro šikanistu
podáním trestního oznámení
Nezvratne dukazy, pohovory s agresory, obeti, komunikace...
jako jediná a účinná se osvědčila tvrdá odezva. nebát se ! a agresora napadnout a tvrdě uzemnit, nic jiného nefungovalo, bohužel !
záleží na tom kdo šikanuje pokud je to spolužák řešit s rodiči a školou, pokud je to učitel řešit s policií
jako šikanované dítě jsem východisko neznala, nyní jako dospělá kdybych zjistila, že někdo šikanuje mé dítě, tak bych se nejprve snažila promluvit se zák.zástupcem dítěte, případně vedením školy, pokud by to nepomohlo, tak bych dala dítěti co proto!
fyzicky
Nahlásit rodičům, učitelům - jedná-li se o školu; dále v práci řešit s nadřízenými
Doživotí v kamenolomu s pracovní dobou 20 hod/denně. 1x týdně suchý chleba, 1x měsíčně možnost se umýt (možná). Soustavná buzerace a šikana ze strany ozbrojených psychopatických dozorců.
Klicove je resit sikanu v soukromi pouze se subjekty, kterych se tato problematika tyka. Nechat obe strany promluvit, co je vedlo k jejich chovani a najit kompromis. Pokud toto nepomuze na miste je pomoc psychologa, ktery bude jak s agresorem ci obeti pra
individuální intervence s postiženým a agresorem
promluva s nadřízeným (učitel, vedoucí, šéf), rada odborníka (pedagogicko-psychologická poradna), linka důvěry, nahlášení policii
Šikana ve škole. Kontaktovala jsem ředitele školy, popsala situaci, ten situaci vyřešil. Vyslechl postupně útočníky i oběť, zajistil nápravu. při opakování stejný postup + kontaktování rodiče dítěte.
Řekla bych, že otázka byla položena špatně. Jsou různé druhy šikany a je zřejmá, že každá šikana má různé druhy řešení. Školní šikanu, kdy je šikanováno dítě od učitele nebo od žáků, je třeba řešit doma i ve škole. Mělo by se začínat s prevencí.
Snažila bych se vyzvednout pozitivní vlastnosti šikanovaného, případně bych se obrátila na kolegy o radu či pedagogicky psychologickou poradnu
vyřešila jsem to osobně, slovně a ten člověk už si to nikdy nedovolil
mlátit a mlátit
Požádat někoho o pomoc.
domluvou, oznámením
Nahlásila bych šikanu na vyšších místech nebo odešla z prostředí šikany - změnila školu, zaměstnání..
nenechávat si to pro sebe
dle metodické pokynu MŠMT, knih Koláře apod.
rozbít dotyčné osobě hubu
tělesný trest
nahlášení, žádost o pomoc
kdokoli (když to dotyčný nedokáže sám, tak přítel, známí nebo jenom člověk z okolí) by to měl ohlásit rodičům, učiteli ve škole nebo jiné autoritě
u svých šikanovaných dětí - udělal jsem ve škole povyk + zveřejnění a škola je nucena to trvale řešit s psychologickou pomocí...
nejlepší je prevence, snažit se působit tak, aby si potenciální útočník radši šikanu rozmyslel, když to nefunguje, nedávat najevo strach a razantně se bránit, případně se nebát ohlásit to
prevence, komunikace
Systematicky prevenciou, udržiavaním morálky a zavedením exemplárnych trestov za šikanu
šla bych to nahlásit učiteli, případně bych se pokusila slabšímu pomoci, či silnějšího zesměšnit, před jeho kamarýdy
tomu kdo šikanuje bych odepřel všechna jeho práva, peníze, sladkosti, hezké oblečení, mobil, pc, hry, soukromí, nedostával by sladkosti, ani dárky dokud by neukázal, že si to zaslouží
Snažit se to vyřešit nejprve domluvou (zjistit příčiny šikany), když to nepomůže tak to řešit trestem či psychologem
Pokud by se jednalo o někoho jiného, snažila bych to říci nějaké spolehlivé osobě a spolu s ní nějak pomoci. Kdyby se to stalo mně, nejspíš bych to nikomu nedokázala říct, ale napsala bych do nějaké internet. poradny,v obou případech by mě to trápilo.
šikanovat šikanujícího, aby věděl jaké to je
osobním přispěním, zjistit potřebné informace, dodat pocit důvěry, izolovat oběť od agresora
Snažit se to co nejdříve řešit s někým, kdo nám může pomoc
říct to rodičům, učitelovi, výchovnýmu poradci
Udělala bych jim to samé aby poznali jaké to je
zastat se oběti před agresorem, nahlásit šikanu povolané osobě (učitel, školní psycholog, vedoucí skupiny, kde k šikaně dochází)
škola, rodina
svěřit se někomu kdo vám může pomoct, nebo se vzepřít a dokázat jim že jste lepší než oni
nahlášení
sveření se někomu kompetentnímu, kdo nám může pomoci
Požádal bych o pomoc člověka kterému věřím (rodič, starší kamarád, vyučující,..)
6887,18 %36,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Dosavadní ukončené vzdělání?

  • odpověď Základní škola:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10-15 na otázku 1. Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Jste?

3. Ze kterého kraje pocházíte?

4. Dosavadní ukončené vzdělání?

5. Víte co je to šikana?

7. Zažil/a jste šikanu někdy osobně?

8. Znáte někoho kdo se stal obětí šikany?

9. Znáte způsob jak šikanu řešit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Jste?

3. Ze kterého kraje pocházíte?

4. Dosavadní ukončené vzdělání?

5. Víte co je to šikana?

7. Zažil/a jste šikanu někdy osobně?

8. Znáte někoho kdo se stal obětí šikany?

9. Znáte způsob jak šikanu řešit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pánková, H.Šikana (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42288.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.