Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odpadové hospodářství Jirkova

Odpadové hospodářství Jirkova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Reinerová
Šetření:14. 10. 2014 - 13. 11. 2014
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Dotazník byl vytvořen pro účely bakalářské práce na téma „Vývoj hustoty sběrných míst a jeho vliv na výtěžnost komunálních odpadů v Jirkově.“ Prosím, odpovídejte pravdivě a pouze za sebe, nikoliv za celou domácnost. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let666,67 %66,67 %  
31 - 50 let333,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou666,67 %66,67 %  
Vysokoškolské222,22 %22,22 %  
Střední bez maturity / vyučen111,11 %11,11 %  

Graf

3. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano777,78 %77,78 %  
Ne222,22 %22,22 %  

Graf

4. Jaké složky odpadu separujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast7100 %77,78 %  
Papír685,71 %66,67 %  
Sklo457,14 %44,44 %  
Elektrozařízení a baterie457,14 %44,44 %  
Nebezpečný odpad342,86 %33,33 %  
Velkoobjemový odpad342,86 %33,33 %  
Kovy228,57 %22,22 %  
Nápojové kartony228,57 %22,22 %  

Graf

5. Jaká je vzdálenost sběrných nádob na papír, sklo a plast od místa Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100 m666,67 %66,67 %  
Od 101 do 200 m222,22 %22,22 %  
Nad 200 m111,11 %11,11 %  

Graf

6. Jste spokojeni se vzdáleností sběrných míst od místa Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaká je četnost svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně555,56 %55,56 %  
Nevím222,22 %22,22 %  
2x týdně111,11 %11,11 %  
3x týdně111,11 %11,11 %  

Graf

8. Jste spokojeni s četností svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

9. V Jirkově se nenacházejí kontejnery na nápojové kartony. Do jakého kontejneru je lze odložit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast555,56 %55,56 %  
Papír333,33 %33,33 %  
Sklo111,11 %11,11 %  

Graf

10. Kde v obci můžete odevzdat elektroodpad a elektrozařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lze ho odevzdat na sběrný dvůr777,78 %77,78 %  
Lze ho odložit do kontejneru k tomuto účelu určenému555,56 %55,56 %  
Lze ho odevzdat na prodejnu prostřednictvím zpětného odběru444,44 %44,44 %  
Lze ho vyhodit do jakéhokoliv kontejneru222,22 %22,22 %  

Graf

11. Nachází se v Jirkově kontejnery na sběr nepotřebného textilu? Pokud ano, využíváte je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil a využívám je666,67 %66,67 %  
Ne, v Jirkově se nenachází kontejnery na textil222,22 %22,22 %  
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil, ale nevyužívám je111,11 %11,11 %  

Graf

12. Jsou v Jirkově k dispozici nádoby na bioodpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, u rodinných domů a na otevřeném prostranství, přístupné všem666,67 %66,67 %  
Nevím222,22 %22,22 %  
Ne111,11 %11,11 %  

Graf

13. Je v Jirkově k dispozici sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano555,56 %55,56 %  
Ne444,44 %44,44 %  

Graf

14. Využívá Vaše rodina sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne555,56 %55,56 %  
ano444,44 %44,44 %  

Graf

15. Jak nakládáte s nebezpečnými odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebezpečný odpad odevzdám na sběrný dvůr555,56 %55,56 %  
Nebezpečný odpad odložím do nejbližšího kontejneru333,33 %33,33 %  
pokud není velkého objemu, přiznávám,nikam se s ním nevláčím (myslím tím nádoby od chemických prostředků, ne baterie a malé spotřebiče), pokud je to něco většího, musím objednat odvoz na sběrný dvůr-nevlastníme auto111,11 %11,11 %  

Graf

16. Kam lze uložit stavební odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sběrný dvůr (za poplatek)333,33 %33,33 %  
Do velkoobjemových kontejnerů333,33 %33,33 %  
Stavební odpad může byt odložen do nádob na komunální odpad333,33 %33,33 %  

Graf

17. Víte, co je „Plán odpadového hospodářství“? Vypracovává město Jirkov POH?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, co je POH444,44 %44,44 %  
Vím, co je POH. Město Jirkov vypracovává POH333,33 %33,33 %  
Vím, co je POH. Město Jirkov nevypracovává POH222,22 %22,22 %  

Graf

18. Víte, v jakém rozmezí se pohybuje místní poplatek (za kalendářní rok) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na osobu v obci Jirkov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
401 - 600 Kč666,67 %66,67 %  
200 - 400 Kč222,22 %22,22 %  
801 - 1000 Kč111,11 %11,11 %  

Graf

19. Má město Jirkov na svém území zřízenou kompostárnu? Jestliže ne, postrádáte ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Město Jirkov na svém území má zřízenou kompostárnu → konec dotazníku, Na území Jirkova se kompostárna nenachází a postrádám ji → konec dotazníku, Na území Jirkova se kompostárna nenachází, ale přesto ji nepostrádámotázka č. 20, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím444,44 %44,44 %  
Město Jirkov na svém území má zřízenou kompostárnu333,33 %33,33 %  
Na území Jirkova se kompostárna nenachází, ale přesto ji nepostrádám111,11 %11,11 %  
Na území Jirkova se kompostárna nenachází a postrádám ji111,11 %11,11 %  

Graf

20. Z jakého důvodu nepostrádáte kompostárnu na území města Jirkova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám vlastní kompost1100 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reinerová, Š.Odpadové hospodářství Jirkova (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42491.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.