Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak na Vás působí?

Jak na Vás působí?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magdalena Schneiderová
Šetření:25. 10. 2014 - 04. 11. 2014
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte, prosím, několik minut vyplnění mého dotazníku zaměřeného na sociální vnímání a poznávání druhých osob. Pomůžete mi tím k přiblížení se konci studia Psychologie na FF UK.

Předem Děkuji!

Magdalena Schneiderová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3768,52 %68,52 %  
muž1731,48 %31,48 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22712,96 %12,96 %  
2459,26 %9,26 %  
2359,26 %9,26 %  
2135,56 %5,56 %  
2035,56 %5,56 %  
4635,56 %5,56 %  
3235,56 %5,56 %  
2635,56 %5,56 %  
1523,7 %3,7 %  
1623,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 40
36
25
44
43
34
18
58
35
29
39
27
19
42
55
1833,33 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.76
Minimum:16
Maximum:46
Variační rozpětí:30
Rozptyl:73.74
Směrodatná odchylka:8.59
Medián:24
Modus:22

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ2240,74 %40,74 %  
vysokoškolské1629,63 %29,63 %  
středoškolské1222,22 %22,22 %  
základní23,7 %3,7 %  
student SŠ23,7 %3,7 %  

Graf

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1 000 000 obyvatel1629,63 %29,63 %  
10 000 – 99 999 obyvatel1324,07 %24,07 %  
100 000 – 1 000 000 obyvatel916,67 %16,67 %  
do 1000 obyvatel916,67 %16,67 %  
1000 – 9 999 obyvatel712,96 %12,96 %  

Graf

Nyní si, prosím, pozorně přečtěte následující úryvek, popisující život určité osoby. Následně vyplňte přiložený dotazník.

Marie Nováková je 39 letá žena z Prahy. Vystudovala střední školu zakončenou maturitou a v současné době pracuje ve státní správě jako referentka na odboru pozemních komunikací na Ministerstvu dopravy. Za svou práci pobírá plat 28 500 Kč. Je vdaná se a má dvě děti, které navštěvují základní školu. S manželem a dětmi bydlí v pronajatém bytě v Praze, kde rodina také chová morče a rybičky. O domácí práce se dělí s manželem. Ranní vypravování dětí do školy obstarává Marie, její manžel pak doprovází děti na odpolední kroužky. Víkendy nejčastěji rodina tráví na chatě u Berouna, odkud Marie pochází. Ve volném čase ráda vaří, nejčastěji italskou a francouzskou kuchyni, chodí běhat a cestuje. Ještě za svobodna procestovala severní a východní Evropu, teď s rodinou cestují nejvíce po českých horách, ať už v létě na za turistikou či v zimě lyžovat. Pravidelně jednou za 14 dní se schází s pár přáteli ze střední školy na pivo, víno, nebo třeba bowling. Za svůj život měla Marie celkem sedm sexuálních partnerů. Uvádí, že je bez náboženského vyznání. Má čistý trestní rejstřík, vlastní řidičský průkaz skupiny B. Mateřským jazykem je jí čeština, dorozumí se ale i německy.

Před Vámi se nachází seznam osobnostních charakteristik. Vaším úkolem je každé z nich přiradit hodnotu podle toho, nakolik podle Vás daná charakteristika vystihuje paní Marii. Rozhodujte se při tom na základě vlastního dojmu či pocitu.

5. obhajuje své názory

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2342,59 %42,59 %  
spíše ano1935,19 %35,19 %  
téměř úplně712,96 %12,96 %  
spíše ne35,56 %5,56 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  

Graf

6. láskyplná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2648,15 %48,15 %  
téměř úplně1833,33 %33,33 %  
někdy ano, někdy ne47,41 %7,41 %  
spíše ne35,56 %5,56 %  
úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

7. svědomitá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2648,15 %48,15 %  
téměř úplně1833,33 %33,33 %  
úplně611,11 %11,11 %  
spíše ne23,7 %3,7 %  
někdy ano, někdy ne11,85 %1,85 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

8. nezávislá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2037,04 %37,04 %  
někdy ano, někdy ne1527,78 %27,78 %  
téměř úplně712,96 %12,96 %  
spíše ne47,41 %7,41 %  
téměř vůbec47,41 %7,41 %  
vůbec23,7 %3,7 %  
úplně23,7 %3,7 %  

Graf

9. solidární

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2240,74 %40,74 %  
spíše ano1935,19 %35,19 %  
téměř úplně611,11 %11,11 %  
spíše ne47,41 %7,41 %  
úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

10. náladová

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2750 %50 %  
někdy ano, někdy ne1833,33 %33,33 %  
téměř vůbec712,96 %12,96 %  
spíše ano23,7 %3,7 %  

Graf

11. asertivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2342,59 %42,59 %  
spíše ano1527,78 %27,78 %  
spíše ne1120,37 %20,37 %  
téměř úplně35,56 %5,56 %  
úplně11,85 %1,85 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

12. citlivá k potřebám druhých

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2546,3 %46,3 %  
někdy ano, někdy ne1324,07 %24,07 %  
téměř úplně814,81 %14,81 %  
téměř vůbec35,56 %5,56 %  
úplně35,56 %5,56 %  
spíše ne23,7 %3,7 %  

Graf

13. spolehlivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2546,3 %46,3 %  
téměř úplně1935,19 %35,19 %  
úplně59,26 %9,26 %  
někdy ano, někdy ne47,41 %7,41 %  
spíše ne11,85 %1,85 %  

Graf

14. silná osobnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2037,04 %37,04 %  
téměř úplně1222,22 %22,22 %  
někdy ano, někdy ne1222,22 %22,22 %  
spíše ne611,11 %11,11 %  
úplně23,7 %3,7 %  
vůbec11,85 %1,85 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

15. chápající

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2953,7 %53,7 %  
někdy ano, někdy ne1629,63 %29,63 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  
spíše ne11,85 %1,85 %  
úplně11,85 %1,85 %  

Graf

16. žárlivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2546,3 %46,3 %  
někdy ano, někdy ne1425,93 %25,93 %  
téměř vůbec712,96 %12,96 %  
vůbec47,41 %7,41 %  
spíše ano47,41 %7,41 %  

Graf

17. rázná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2037,04 %37,04 %  
spíše ano1425,93 %25,93 %  
spíše ne1222,22 %22,22 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

18. soucitná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2138,89 %38,89 %  
někdy ano, někdy ne1935,19 %35,19 %  
téměř úplně611,11 %11,11 %  
spíše ne59,26 %9,26 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  
úplně11,85 %1,85 %  

Graf

19. pravdomluvná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2342,59 %42,59 %  
spíše ano2240,74 %40,74 %  
spíše ne35,56 %5,56 %  
téměř úplně35,56 %5,56 %  
úplně23,7 %3,7 %  
vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

20. má vůdcovské dovednosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1731,48 %31,48 %  
spíše ano1425,93 %25,93 %  
někdy ano, někdy ne1425,93 %25,93 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  

Graf

21. ochotná utěšovat zraněné city

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1833,33 %33,33 %  
někdy ano, někdy ne1833,33 %33,33 %  
spíše ne712,96 %12,96 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
úplně35,56 %5,56 %  
vůbec23,7 %3,7 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

22. tajnůstkářská

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2240,74 %40,74 %  
někdy ano, někdy ne1935,19 %35,19 %  
téměř vůbec611,11 %11,11 %  
spíše ano47,41 %7,41 %  
úplně11,85 %1,85 %  
téměř úplně11,85 %1,85 %  
vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

23. ochotná riskovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne1833,33 %33,33 %  
spíše ne1425,93 %25,93 %  
spíše ano1222,22 %22,22 %  
téměř vůbec59,26 %9,26 %  
téměř úplně35,56 %5,56 %  
úplně23,7 %3,7 %  

Graf

24. vřelá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2648,15 %48,15 %  
někdy ano, někdy ne1120,37 %20,37 %  
spíše ne712,96 %12,96 %  
téměř úplně47,41 %7,41 %  
úplně35,56 %5,56 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  
vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

25. přizpůsobivá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2851,85 %51,85 %  
někdy ano, někdy ne1222,22 %22,22 %  
spíše ne611,11 %11,11 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

26. dominantní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2546,3 %46,3 %  
spíše ne1629,63 %29,63 %  
spíše ano814,81 %14,81 %  
téměř úplně23,7 %3,7 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  
úplně11,85 %1,85 %  

Graf

27. něžná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne2546,3 %46,3 %  
spíše ano1324,07 %24,07 %  
spíše ne59,26 %9,26 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
téměř vůbec35,56 %5,56 %  
vůbec23,7 %3,7 %  
úplně11,85 %1,85 %  

Graf

28. ješitná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2342,59 %42,59 %  
někdy ano, někdy ne1833,33 %33,33 %  
spíše ano59,26 %9,26 %  
téměř vůbec59,26 %9,26 %  
vůbec23,7 %3,7 %  
téměř úplně11,85 %1,85 %  

Graf

29. ochotná zaujmout stanovisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2546,3 %46,3 %  
někdy ano, někdy ne1629,63 %29,63 %  
téměř úplně1120,37 %20,37 %  
úplně11,85 %1,85 %  
spíše ne11,85 %1,85 %  

Graf

30. má ráda děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2037,04 %37,04 %  
téměř úplně1629,63 %29,63 %  
úplně1527,78 %27,78 %  
někdy ano, někdy ne23,7 %3,7 %  
spíše ne11,85 %1,85 %  

Graf

31. taktní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2546,3 %46,3 %  
někdy ano, někdy ne1629,63 %29,63 %  
téměř úplně712,96 %12,96 %  
spíše ne47,41 %7,41 %  
téměř vůbec23,7 %3,7 %  

Graf

32. agresivní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2240,74 %40,74 %  
téměř vůbec1731,48 %31,48 %  
vůbec1018,52 %18,52 %  
někdy ano, někdy ne47,41 %7,41 %  
spíše ano11,85 %1,85 %  

Graf

33. jemná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy ano, někdy ne1935,19 %35,19 %  
spíše ano1833,33 %33,33 %  
spíše ne814,81 %14,81 %  
téměř úplně59,26 %9,26 %  
téměř vůbec35,56 %5,56 %  
úplně11,85 %1,85 %  

Graf

34. zakládá si na tradicích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2037,04 %37,04 %  
spíše ne1120,37 %20,37 %  
téměř úplně916,67 %16,67 %  
někdy ano, někdy ne814,81 %14,81 %  
téměř vůbec59,26 %9,26 %  
vůbec11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

5. obhajuje své názory

6. láskyplná

7. svědomitá

8. nezávislá

9. solidární

10. náladová

11. asertivní

12. citlivá k potřebám druhých

13. spolehlivá

14. silná osobnost

15. chápající

16. žárlivá

17. rázná

18. soucitná

19. pravdomluvná

20. má vůdcovské dovednosti

21. ochotná utěšovat zraněné city

22. tajnůstkářská

23. ochotná riskovat

24. vřelá

25. přizpůsobivá

26. dominantní

27. něžná

28. ješitná

29. ochotná zaujmout stanovisko

30. má ráda děti

31. taktní

32. agresivní

33. jemná

34. zakládá si na tradicích

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání, případně studentský stav?

4. Jaká je velikost Vašeho současného bydliště?

5. obhajuje své názory

6. láskyplná

7. svědomitá

8. nezávislá

9. solidární

10. náladová

11. asertivní

12. citlivá k potřebám druhých

13. spolehlivá

14. silná osobnost

15. chápající

16. žárlivá

17. rázná

18. soucitná

19. pravdomluvná

20. má vůdcovské dovednosti

21. ochotná utěšovat zraněné city

22. tajnůstkářská

23. ochotná riskovat

24. vřelá

25. přizpůsobivá

26. dominantní

27. něžná

28. ješitná

29. ochotná zaujmout stanovisko

30. má ráda děti

31. taktní

32. agresivní

33. jemná

34. zakládá si na tradicích

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schneiderová, M.Jak na Vás působí? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42799.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.