Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Rongeová
Šetření:26. 10. 2014 - 16. 11. 2014
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění mého dotazníku. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16276,06 %76,06 %  
Muž5123,94 %23,94 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2514969,95 %69,95 %  
26-403717,37 %17,37 %  
41 a více146,57 %6,57 %  
0-15136,1 %6,1 %  

Graf

3. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20596,24 %96,24 %  
Ne83,76 %3,76 %  

Graf

4. Jaké nejčastěji používáte soc. sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook19290,14 %90,14 %  
Youtube13362,44 %62,44 %  
Google9544,6 %44,6 %  
Seznam6630,99 %30,99 %  
Jiné3014,08 %14,08 %  
Twitter3014,08 %14,08 %  

Graf

5. Kolik času denně strávíte na soc. sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 hodiny8941,78 %41,78 %  
1 hodinu a méně5525,82 %25,82 %  
3-5 hodin4018,78 %18,78 %  
více jak 5 hodin2913,62 %13,62 %  

Graf

6. Jaký je hlavní důvod, proč soc. sítě využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontakt s přáteli12357,75 %57,75 %  
Zdroj informací7334,27 %34,27 %  
Jiný157,04 %7,04 %  
Hledání vztahu20,94 %0,94 %  

Graf

7. Mění sociální sítě svět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20294,84 %94,84 %  
Ne115,16 %5,16 %  

Graf

8. Jak vnímáte reklamu na soc. sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ignoruji jí11353,05 %53,05 %  
Občas mě osloví6329,58 %29,58 %  
Vůbec mě neoslovuje3114,55 %14,55 %  
Oslovuje mě, reaguji na ni62,82 %2,82 %  

Graf

9. Měli jste problém v zaměstnání, škole, s rodinou díky soc. sítím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16979,34 %79,34 %  
Ano4420,66 %20,66 %  

Graf

10. Trávíte čas s lidmi spíše ve společnosti nebo na soc. sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji osobní kontakt13161,5 %61,5 %  
Na stejno7133,33 %33,33 %  
Preferuji sociální sítě115,16 %5,16 %  

Graf

11. Měli byste velký problém zrušit svůj účet na soc. sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7736,15 %36,15 %  
Ano6831,92 %31,92 %  
Vůbec3516,43 %16,43 %  
Nevím3315,49 %15,49 %  

Graf

12. Jsou sociální sítě pro Vás důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11051,64 %51,64 %  
Ne5425,35 %25,35 %  
Nevím4923 %23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Trávíte čas s lidmi spíše ve společnosti nebo na soc. sítích?

  • odpověď Preferuji osobní kontakt:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 hodinu a méně na otázku 5. Kolik času denně strávíte na soc. sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké nejčastěji používáte soc. sítě?

5. Kolik času denně strávíte na soc. sítích?

6. Jaký je hlavní důvod, proč soc. sítě využíváte?

7. Mění sociální sítě svět?

8. Jak vnímáte reklamu na soc. sítích?

9. Měli jste problém v zaměstnání, škole, s rodinou díky soc. sítím?

10. Trávíte čas s lidmi spíše ve společnosti nebo na soc. sítích?

11. Měli byste velký problém zrušit svůj účet na soc. sítích?

12. Jsou sociální sítě pro Vás důležité?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké nejčastěji používáte soc. sítě?

5. Kolik času denně strávíte na soc. sítích?

6. Jaký je hlavní důvod, proč soc. sítě využíváte?

7. Mění sociální sítě svět?

8. Jak vnímáte reklamu na soc. sítích?

9. Měli jste problém v zaměstnání, škole, s rodinou díky soc. sítím?

10. Trávíte čas s lidmi spíše ve společnosti nebo na soc. sítích?

11. Měli byste velký problém zrušit svůj účet na soc. sítích?

12. Jsou sociální sítě pro Vás důležité?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rongeová, D.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42831.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.