Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Celoživotní vzdělávání zdravotníků nelékařů

Celoživotní vzdělávání zdravotníků nelékařů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Bartošová
Šetření:03. 11. 2014 - 28. 11. 2014
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pouze pro zdravotníky nelékařských profesí (zdravotní sestry, laboranti, asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, nutriční terapeuti, psychologové, logopedi, sanitáři, maséři...).

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7186,59 %86,59 %  
muž1113,41 %13,41 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let3846,34 %46,34 %  
do 25 let1821,95 %21,95 %  
36 - 45 let1315,85 %15,85 %  
46 - 55 let89,76 %9,76 %  
nad 55 let56,1 %6,1 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (Bc.)3340,24 %40,24 %  
2226,83 %26,83 %  
VOŠ1619,51 %19,51 %  
nižší než SŠ67,32 %7,32 %  
VŠ (Mgr.)56,1 %6,1 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání mimo obor zdravotnictví (např. pedagogika, andragogika...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší než SŠ3441,46 %41,46 %  
2834,15 %34,15 %  
VŠ (Bc.)1012,2 %12,2 %  
VŠ (Mgr.)67,32 %7,32 %  
VOŠ44,88 %4,88 %  

Graf

5. S registrací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6174,39 %74,39 %  
ne2125,61 %25,61 %  

Graf

6. Délka praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let3137,8 %37,8 %  
6 - 10 let1619,51 %19,51 %  
21 - 30 let1113,41 %13,41 %  
11 - 20 let1113,41 %13,41 %  
do 1 roku (absolvent)1012,2 %12,2 %  
nad 30 let33,66 %3,66 %  

Graf

7. Pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ergoterapeut2530,49 %30,49 %  
zdravotní sestra1923,17 %23,17 %  
fyzioterapeut1113,41 %13,41 %  
porodní asistentka67,32 %7,32 %  
sanitář56,1 %6,1 %  
laborant44,88 %4,88 %  
Hygienický specialista11,22 %1,22 %  
učitelka odborných předmětů SZŠ11,22 %1,22 %  
ergoterapeut. farmaceut11,22 %1,22 %  
logoped11,22 %1,22 %  
dětská sestra11,22 %1,22 %  
zdravotnický asistent11,22 %1,22 %  
farmaceutický asistent11,22 %1,22 %  
biomedicínský inženýr11,22 %1,22 %  
ošetřovatel11,22 %1,22 %  
dentální hygienistka11,22 %1,22 %  
it11,22 %1,22 %  
perioperacni sestra11,22 %1,22 %  

Graf

8. Pracujete převážně v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lůžkové části3441,46 %41,46 %  
ambulantní části2125,61 %25,61 %  
jiné1923,17 %23,17 %  
intenzivní péči78,54 %8,54 %  
laboratoři11,22 %1,22 %  

Graf

9. Pracujete (jste zaměstnán/a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve státním zdravotnickém zařízení2834,15 %34,15 %  
v soukromém zdravotnickém zařízení2530,49 %30,49 %  
jsem na MD910,98 %10,98 %  
ve zdravotnickém zařízení krajském, městském, obecním67,32 %7,32 %  
jako OSVČ na ŽL44,88 %4,88 %  
Střední zdravotnická škola11,22 %1,22 %  
akutálně mimo zdravotnictví11,22 %1,22 %  
nestátní nezisková organizace11,22 %1,22 %  
městské zařízení v sociálních službách11,22 %1,22 %  
Domov pro seniory11,22 %1,22 %  
pobytová sociální služba11,22 %1,22 %  
Obecně prospěšná společnost11,22 %1,22 %  
domácí péče, soukromé zařízení11,22 %1,22 %  
zdravotnické zařízení u speciální školy11,22 %1,22 %  
student VŠ11,22 %1,22 %  

Graf

10. Informace o vzdělávacích akcích získáváte převážně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4453,66 %53,66 %  
v zaměstnání (intranet, nadřízený, kolega atp.)2732,93 %32,93 %  
v rámci profesní organizace67,32 %7,32 %  
nezajímám se o vzdělávací akce44,88 %4,88 %  
v odborném tisku11,22 %1,22 %  

Graf

11. Právní předpis (zákon, vyhláška, metodika) upravující celoživotní vzdělávání nelékařů je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zákon č. 96/2004 Sb.5465,85 %65,85 %  
vyhláška č. 55/2011 Sb.1012,2 %12,2 %  
vyhláška č. 369/2011 Sb.78,54 %8,54 %  
zákon č. 20/1966 Sb.56,1 %6,1 %  
nařízení vlády č. 222/2010 Sb.44,88 %4,88 %  
metodický pokyn VZP verze 6.222,44 %2,44 %  

Graf

12. Vzdělávací akci si vybírám převážně podle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavosti tématu5162,2 %62,2 %  
dostupnosti (místa konání)1214,63 %14,63 %  
ceny1214,63 %14,63 %  
kreditního ohodnocení67,32 %7,32 %  
časové náročnosti (hodinová dotace)11,22 %1,22 %  

Graf

13. Dávám přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celodennímu semináři, přednášce2834,15 %34,15 %  
krátkému semináři, přednášce2125,61 %25,61 %  
víkendovým vzdělávacím akcím1417,07 %17,07 %  
krátkodobému kurzu1012,2 %12,2 %  
dlouhodobému kurzu (min. 160 hodin)56,1 %6,1 %  
několikadenním akcím (konference, kongres)44,88 %4,88 %  

Graf

14. Většina vzdělávacích aktivit, kterých se účastním, je hrazena

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatelem2935,37 %35,37 %  
mnou, ale max. do 500,- Kč za akci2226,83 %26,83 %  
mnou, ale max. do 1000,- Kč za akci1417,07 %17,07 %  
mnou a cenu neřeším1012,2 %12,2 %  
zatím se neúčastním11,22 %1,22 %  
Jak kdy...11,22 %1,22 %  
mnou, cenu hodně řeším11,22 %1,22 %  
zatím mnou - snažím se vybírat levnější kurzy (do 1tis.) a doufám, že mi časem zaměstnavatel zaplatí nějaký dražší kurz11,22 %1,22 %  
mnou a max. do 3000Kč11,22 %1,22 %  
mnou a cenu řeším, preferuji dlouhodobé kurzy, aby mi k něčemu byly, také mi nejvíc daly ale cenu řeším hodně, pouze jeden kurz mi uhradil zaměstnavatel jinak sama a pomáhá mi partner, chtěla bych bobatha a psychoterapeteutický výcvik cenově fikce:)11,22 %1,22 %  
studen VŠ FAF UK -účast zdarma, ale bez kreditniho ohodnoceni11,22 %1,22 %  

Graf

15. Dlouhodobý kurz bych si uhradil/a pouze do výše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2500,- Kč3745,12 %45,12 %  
5000,- Kč2226,83 %26,83 %  
10000,- Kč1417,07 %17,07 %  
20000,- Kč89,76 %9,76 %  
nad 40000,- Kč11,22 %1,22 %  

Graf

16. Současné nastavení systému celoživotního vzdělávání (kreditní systém) mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vyhovuje3239,02 %39,02 %  
spíše nevyhovuje1923,17 %23,17 %  
nevyhovuje1923,17 %23,17 %  
vyhovuje1214,63 %14,63 %  

Graf

17. Výběr vzdělávacích aktivit pro můj obor hodotím jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevyhovující2732,93 %32,93 %  
spíše vyhovující2631,71 %31,71 %  
nevyhovující1518,29 %18,29 %  
vyhovující1417,07 %17,07 %  

Graf

18. Vzdělávací aktivity mi přinášejí zejména

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší orientaci v oboru4858,54 %58,54 %  
kredity1518,29 %18,29 %  
nemají žádný přínos1113,41 %13,41 %  
opakování již známého89,76 %9,76 %  

Graf

19. Zvláštní odbornou způsobilost získám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absolvováním certifikovaného kurzu2429,27 %29,27 %  
absolvováním VŠ2024,39 %24,39 %  
absolvováním odborného kurzu1214,63 %14,63 %  
není možno v mé profesi získat1113,41 %13,41 %  
atestací v oboru1012,2 %12,2 %  
neřešila jsem11,22 %1,22 %  
zatím váhám - slyšela jsem, že atestace jsou poměrně nové - letos končí 1. běh - budoucí absolventi ho hodnotí jako velmi finančně i časově náročný a nevím, jaký kurz by byl podobný rozsahem, aby sloužil jako atestace - fyzio má větší výběr11,22 %1,22 %  
specializační vzdělávání11,22 %1,22 %  
asi obojím specializace a velký kurz už asi druhý protože jsou měkké techniky pro ergo nebo ne? na dnešním semináři jsem měla vyšetřit pánev tak jak to je? mám to jako ergo umět?? rotace, sešikmení nebo ne??11,22 %1,22 %  
nevím11,22 %1,22 %  

Graf

20. Specializovanou způsobilost získám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atestací v oboru2935,37 %35,37 %  
absolvováním certifikovaného kurzu2530,49 %30,49 %  
není možno v mé profesi získat910,98 %10,98 %  
absolvováním odborného kurzu89,76 %9,76 %  
absolvováním VŠ67,32 %7,32 %  
PSS ?11,22 %1,22 %  
neřešila jsem11,22 %1,22 %  
nevidím rozdíl mezi touto a předchozí otázkou11,22 %1,22 %  
asi tak jako předchozí otázka, víc tím kurzem11,22 %1,22 %  
nevím11,22 %1,22 %  

Graf

21. Vzdělávacích akcí se účastním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jako posluchač (pasivní účast)6478,05 %78,05 %  
jako posluchač i přednášející1720,73 %20,73 %  
pouze jako přednášející (aktivní účast)11,22 %1,22 %  

Graf

22. Úroveň vzdělávacích akcí, kterých jsem se zúčastnil/a byla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vyhovující4656,1 %56,1 %  
vyhovující2530,49 %30,49 %  
spíše nevyhovující910,98 %10,98 %  
nevyhovující22,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví

 • odpověď :
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 let na otázku 6. Délka praxe

10. Informace o vzdělávacích akcích získáváte převážně

 • odpověď na internetu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi víkendovým vzdělávacím akcím na otázku 13. Dávám přednost

11. Právní předpis (zákon, vyhláška, metodika) upravující celoživotní vzdělávání nelékařů je

 • odpověď zákon č. 96/2004 Sb.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnou a cenu neřeším na otázku 14. Většina vzdělávacích aktivit, kterých se účastním, je hrazena

15. Dlouhodobý kurz bych si uhradil/a pouze do výše

 • odpověď 2500,- Kč:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 1. Pohlaví

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví

4. Nejvyšší dosažené vzdělání mimo obor zdravotnictví (např. pedagogika, andragogika...)

5. S registrací

6. Délka praxe

7. Pracovní zařazení

8. Pracujete převážně v

9. Pracujete (jste zaměstnán/a)

10. Informace o vzdělávacích akcích získáváte převážně

11. Právní předpis (zákon, vyhláška, metodika) upravující celoživotní vzdělávání nelékařů je

12. Vzdělávací akci si vybírám převážně podle

13. Dávám přednost

14. Většina vzdělávacích aktivit, kterých se účastním, je hrazena

15. Dlouhodobý kurz bych si uhradil/a pouze do výše

16. Současné nastavení systému celoživotního vzdělávání (kreditní systém) mi

17. Výběr vzdělávacích aktivit pro můj obor hodotím jako

18. Vzdělávací aktivity mi přinášejí zejména

19. Zvláštní odbornou způsobilost získám

20. Specializovanou způsobilost získám

21. Vzdělávacích akcí se účastním

22. Úroveň vzdělávacích akcí, kterých jsem se zúčastnil/a byla

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání v oboru zdravotnictví

4. Nejvyšší dosažené vzdělání mimo obor zdravotnictví (např. pedagogika, andragogika...)

5. S registrací

6. Délka praxe

7. Pracovní zařazení

8. Pracujete převážně v

9. Pracujete (jste zaměstnán/a)

10. Informace o vzdělávacích akcích získáváte převážně

11. Právní předpis (zákon, vyhláška, metodika) upravující celoživotní vzdělávání nelékařů je

12. Vzdělávací akci si vybírám převážně podle

13. Dávám přednost

14. Většina vzdělávacích aktivit, kterých se účastním, je hrazena

15. Dlouhodobý kurz bych si uhradil/a pouze do výše

16. Současné nastavení systému celoživotního vzdělávání (kreditní systém) mi

17. Výběr vzdělávacích aktivit pro můj obor hodotím jako

18. Vzdělávací aktivity mi přinášejí zejména

19. Zvláštní odbornou způsobilost získám

20. Specializovanou způsobilost získám

21. Vzdělávacích akcí se účastním

22. Úroveň vzdělávacích akcí, kterých jsem se zúčastnil/a byla

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartošová, A.Celoživotní vzdělávání zdravotníků nelékařů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43076.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.