Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrání, zneužívání a zanedbávání

Týrání, zneužívání a zanedbávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Flossová
Šetření:07. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:49,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka prvního ročníku VOŠ, tento dotazník použiji ve své ročníkové práci, prosím o vyplnění, pravé odpovědi a děkuji za Váš čas. :)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2784,38 %84,38 %  
Muž515,63 %15,63 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České národnosti3196,88 %96,88 %  
Cizinecké národnosti13,13 %3,13 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26let2681,25 %81,25 %  
15-18let618,75 %18,75 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2268,75 %68,75 %  
zaměstnaný721,88 %21,88 %  
na MD26,25 %6,25 %  
nezaměstnaný13,13 %3,13 %  

Graf

5. Byly jste v dětství svědky týrání,zneužívání nebo zanedbávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2268,75 %68,75 %  
ano618,75 %18,75 %  
nevím412,5 %12,5 %  

Graf

6. Chválili vás v dětství rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2062,5 %62,5 %  
ne721,88 %21,88 %  
nevím515,63 %15,63 %  

Graf

7. Jak jste se cítili/cítíte při příchodu domů s vysvědčením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobře1031,25 %31,25 %  
zcela dobře825 %25 %  
ani dobře, ani špatně721,88 %21,88 %  
spíše špatně515,63 %15,63 %  
zcela špatně26,25 %6,25 %  

Graf

8. Máte/měli jste ve škole problém, sdělíte to rodičům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1134,38 %34,38 %  
spíše nesouhlasím928,13 %28,13 %  
souhlasím515,63 %15,63 %  
nevím412,5 %12,5 %  
nesouhlasím39,38 %9,38 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy v rodině s týráním, zneužíváním nebo zanedbáváním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %75 %  
ano515,63 %15,63 %  
nevím39,38 %9,38 %  

Graf

10. Zažili jste někdy fyzické tresty? (alespoň 1x za život)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3093,75 %93,75 %  
ne26,25 %6,25 %  

Graf

11. Nastala ve vašem životě vícekrát situace, kdy jste se po hovoru s rodiči cítili nepotřební, nechtěli existovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1134,38 %34,38 %  
spíše souhlasím928,13 %28,13 %  
spíše nesouhlasím618,75 %18,75 %  
nevím39,38 %9,38 %  
nesouhlasím39,38 %9,38 %  

Graf

12. Ve vaší rodině se cítíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše šťastně1443,75 %43,75 %  
zcela šťasně721,88 %21,88 %  
nevím618,75 %18,75 %  
spíše nešťastně412,5 %12,5 %  
zcela nešťastně13,13 %3,13 %  

Graf

13. Pokud by se vás toto téma osobně týkalo na koho byste se obrátili o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím515,63 %15,63 %  
policie26,25 %6,25 %  
Kamarád26,25 %6,25 %  
linka bezpečí26,25 %6,25 %  
mamka, přítel13,13 %3,13 %  
svého přítele13,13 %3,13 %  
Na kamarády.13,13 %3,13 %  
na linku bezpečí13,13 %3,13 %  
.13,13 %3,13 %  
11213,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi Pokud bych nebyla zbytečná i pro širší rodinu, pak tam.
přátelé, další příbuzní, psycholog, kazatel
Na rodiče nebo kamarády
rodina, kamarádi
kamarádi
psycholog
nikoho
rodiče
na nikoho
linka bezpeci
..
asi na kamarády
Nikoho
kamarádka
policie, ospod, učitelky, lékař
1546,88 %46,88 % 

Graf

14. Zhodnoťte svůj vztah s rodiči/rodičem známkou jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1546,88 %46,88 %  
výborný721,88 %21,88 %  
dobrý618,75 %18,75 %  
dostatečný26,25 %6,25 %  
nedostatečný26,25 %6,25 %  

Graf

15. Souhlasíte s nynější prevencí v týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a mladistvých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1134,38 %34,38 %  
nevím928,13 %28,13 %  
souhlasím928,13 %28,13 %  
nesouhlasím26,25 %6,25 %  
spíše nesouhlasím13,13 %3,13 %  

Graf

16. Dokážete uvést alespoň 3 společnosti zabývající se, pomáhající se týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a mladisvým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2681,25 %81,25 %  
Ano618,75 %18,75 %  

Graf

17. Uveďte tyto zařízení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Linka bezpeci

Linka bezpečí, Azyláky, psychologové

Linka Bezpečí, Bílý kruh Bezpečí, Nadace dětem,

linka bezpečí, sociální pracovnice, zařízení pro mládež

Linka důvěry, Linka bezpečí, FOD Klokánek

sos vesničky,klokánek,opora dětem

18. Jmenujte jaké jsou podle vás nejčastější problémy v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a mladistvých: (alespoň 3)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

sebevědomí dítěte, strach, bolest

.

....

bezdomovectví, alkoholismus, nezaměstnanost

bití, nedostatečný zájem, citová oploštělost

Deprese, nízké sebevědomí, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy

deprese, vztahy v partnerství, nedůvěra

Duševní poruchy, fyzické projevy

Nadměrný stres, strach ze společnosti, vážné tělesné poškození některých částí těla

návikové látky v rodině rozvedení rodiče a jejich současný partner agrese v rodině

neúplná rodina, pracovní vytíženost, nezájem rodičů

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nízké sebevědomí, pocit zbytečnosti na světě, neustálý strach, rozvoj psychické nemoci (obsedantně konvulzivní porucha, úzkostná nebo panická porucha, deprese...)

omamné látky, nedostatek peněz, nedostatek lásky

pomočování,deprese,úzkost

psychická újma, uzavření se do sebe, cítit se nepotřebně

psychické - potíže s důvěrou k lidem, k sama sobě, navazování vztahů, uzavřenost. i fyzická zranění

psychické, fyzické a sociální problémy

rodiče hodně pracují, rodiče samy pochází ze zanedbávaných rodin, nechtěné dítě, rodič si nedokáže udělat citový vztah sdítětem

snížené sebevědomí, neláska sama k sobě, pocit méněcennosti, nedůvěra k ostatním, neláska svého těla, stud

Strach, nízké sebevědomí, špatný vývoj

Strach, stres, alkoholismus.

strach,neduvera,precitlivelost,osamelost,agrese

šikana, drogy, sebevražda

Únik pomocí drog. Neschopnost dávat nebo cítit lásku. Agrese. Špatné sebevědomí. Nedůvěra v sebe samém...

vyčlenění z kolektivu, ztráta sebevědomí, nevážení sebe sama

Vzhled Jiná povaha Věk

Zdravotní problémy, nízké sebevědomí, přenesení tyrani na svou rodinu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Flossová, A.Týrání, zneužívání a zanedbávání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43229.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.