Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport

Sport

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Schneeberger
Šetření:01. 12. 2014 - 30. 12. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem student PO1

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4279,25 %79,25 %  
Muž1120,75 %20,75 %  

Graf

2. Kolik vám je let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-401732,08 %32,08 %  
18-201630,19 %30,19 %  
20-251528,3 %28,3 %  
40-7059,43 %9,43 %  

Graf

3. Sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4381,13 %81,13 %  
Ne1018,87 %18,87 %  

Graf

4. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4x týdně2343,4 %43,4 %  
1x týdně1222,64 %22,64 %  
Nesportuji1018,87 %18,87 %  
5-6x týdně815,09 %15,09 %  

Graf

5. Vaše sportovní odvětví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné3777,08 %69,81 %  
Míčové hry36,25 %5,66 %  
Fotbal36,25 %5,66 %  
Atletika36,25 %5,66 %  
Zimní sporty24,17 %3,77 %  

Graf

6. Jak často se tomuto sportu věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4x týdně2350 %43,4 %  
Jednou za čas919,57 %16,98 %  
1x za týden919,57 %16,98 %  
5x týdně510,87 %9,43 %  

Graf

7. Sledujete sportovní přenosy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2852,83 %52,83 %  
Ano2547,17 %47,17 %  

Graf

8. Jak často? (týden)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedívám se na sportovní přenosy2852,83 %52,83 %  
1-5 hodin1935,85 %35,85 %  
5-10 hodin59,43 %9,43 %  
10-20 hodin11,89 %1,89 %  

Graf

9. Jaké sporty nejčastěji sledujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hokej1338,24 %24,53 %  
Zimní sporty1132,35 %20,75 %  
Motoristické závody411,76 %7,55 %  
Fotbal38,82 %5,66 %  
Atletiku25,88 %3,77 %  
Míčové sporty12,94 %1,89 %  

Graf

10. Nejčastěji chodím na

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné sporty1448,28 %26,42 %  
Hokej724,14 %13,21 %  
Fotbal517,24 %9,43 %  
Atletické závody13,45 %1,89 %  
Zimní sporty13,45 %1,89 %  
Míčové sporty13,45 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Sportujete?

 • odpověď Ne:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesportuji na otázku 4. Jak často?

4. Jak často?

 • odpověď Nesportuji:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Sportujete?

7. Sledujete sportovní přenosy

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-5 hodin na otázku 8. Jak často? (týden)
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedívám se na sportovní přenosy na otázku 8. Jak často? (týden)

8. Jak často? (týden)

 • odpověď Nedívám se na sportovní přenosy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Sledujete sportovní přenosy

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik vám je let

3. Sportujete?

4. Jak často?

5. Vaše sportovní odvětví

6. Jak často se tomuto sportu věnujete?

7. Sledujete sportovní přenosy

8. Jak často? (týden)

9. Jaké sporty nejčastěji sledujete?

10. Nejčastěji chodím na

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik vám je let

3. Sportujete?

4. Jak často?

5. Vaše sportovní odvětví

6. Jak často se tomuto sportu věnujete?

7. Sledujete sportovní přenosy

8. Jak často? (týden)

9. Jaké sporty nejčastěji sledujete?

10. Nejčastěji chodím na

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schneeberger, J.Sport (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43326.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.