Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnání studentů

Zaměstnání studentů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mikhail Sukhoverkhov
Šetření:24. 11. 2009 - 28. 11. 2009
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento malý dotazník, který Vam nabízíme vyplnit, je vytvořen za účelem zkoumání zkušenosti studentů v oblasti zaměstnání.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7570,09 %70,09 %  
muž3229,91 %29,91 %  

Graf

2. V jakém semestru studujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v jiném3229,91 %29,91 %  
52927,1 %27,1 %  
31715,89 %15,89 %  
11413,08 %13,08 %  
687,48 %7,48 %  
454,67 %4,67 %  
221,87 %1,87 %  

Graf

3. Hodláte po ukončení studia věnovat profesi podle svého oboru ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5046,73 %46,73 %  
ano3431,78 %31,78 %  
spíše ne1413,08 %13,08 %  
nevím65,61 %5,61 %  
ne32,8 %2,8 %  

Graf

4. Hodnotíte požadavky podniků na absolventy VŠ jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše přiměřené6257,94 %57,94 %  
spíše nepřiměřené2220,56 %20,56 %  
zcela přiměřené1312,15 %12,15 %  
nevím98,41 %8,41 %  
zcela nepřiměřené10,93 %0,93 %  

Graf

5. Jaké cesty pro hledání práci jste použil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoci inzeratů4542,06 %42,06 %  
pomoci doporučení znamých2119,63 %19,63 %  
dosud jsem nehledal/a práci1514,02 %14,02 %  
jsem se samostatně přihlašoval/a1211,21 %11,21 %  
přes příležitosti, které nabízí VŠE76,54 %6,54 %  
přes personální agenturu65,61 %5,61 %  
přes úřad práce10,93 %0,93 %  

Graf

6. Máte v současné době zaměstnání ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5754,29 %53,27 %  
ne4845,71 %44,86 %  

Graf

7. Pracujete podle svého oboru ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4144,57 %38,32 %  
spíše ano2021,74 %18,69 %  
ano1617,39 %14,95 %  
spíše ne1516,3 %14,02 %  

Graf

8. Kolikrát během svého studia jste měnil/a místo práce ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou nebo dvakrát4550,56 %42,06 %  
pracoval/a jsem pouze pro jednoho zaměstnavatele2932,58 %27,1 %  
třikrát1011,24 %9,35 %  
více55,62 %4,67 %  

Graf

9. Jak dlouho jste pracoval/a pro jednoho zaměstnavatele ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
délší dobu3944,32 %36,45 %  
ne déle než půlroku2022,73 %18,69 %  
rok1820,45 %16,82 %  
ne déle než 1-2 měsíce1112,5 %10,28 %  

Graf

10. Myslite si, že máte perspektivitu karierního růstu ve svém současném zaměstnání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2327,71 %21,5 %  
spíše ano1821,69 %16,82 %  
ne1720,48 %15,89 %  
ano1619,28 %14,95 %  
nevím910,84 %8,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte v současné době zaměstnání ?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi délší dobu na otázku 9. Jak dlouho jste pracoval/a pro jednoho zaměstnavatele ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. V jakém semestru studujete ?

3. Hodláte po ukončení studia věnovat profesi podle svého oboru ?

4. Hodnotíte požadavky podniků na absolventy VŠ jako:

5. Jaké cesty pro hledání práci jste použil/a?

6. Máte v současné době zaměstnání ?

7. Pracujete podle svého oboru ?

8. Kolikrát během svého studia jste měnil/a místo práce ?

9. Jak dlouho jste pracoval/a pro jednoho zaměstnavatele ?

10. Myslite si, že máte perspektivitu karierního růstu ve svém současném zaměstnání ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. V jakém semestru studujete ?

3. Hodláte po ukončení studia věnovat profesi podle svého oboru ?

4. Hodnotíte požadavky podniků na absolventy VŠ jako:

5. Jaké cesty pro hledání práci jste použil/a?

6. Máte v současné době zaměstnání ?

7. Pracujete podle svého oboru ?

8. Kolikrát během svého studia jste měnil/a místo práce ?

9. Jak dlouho jste pracoval/a pro jednoho zaměstnavatele ?

10. Myslite si, že máte perspektivitu karierního růstu ve svém současném zaměstnání ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sukhoverkhov, M.Zaměstnání studentů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://4334.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.