Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření a sport

Kouření a sport

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Novák
Šetření:13. 11. 2014 - 16. 11. 2014
Počet respondentů:146
Počet otázek (max/průměr):18 / 6.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10672,6 %72,6 %  
Muž4027,4 %27,4 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223423,29 %23,29 %  
232215,07 %15,07 %  
212215,07 %15,07 %  
201711,64 %11,64 %  
24106,85 %6,85 %  
2574,79 %4,79 %  
1953,42 %3,42 %  
2632,05 %2,05 %  
3232,05 %2,05 %  
2732,05 %2,05 %  
ostatní odpovědi 16
15
29
17
44
49
41
18
39
28
31
35
48
50
2013,7 %13,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.52
Minimum:17
Maximum:32
Variační rozpětí:15
Rozptyl:6.89
Směrodatná odchylka:2.63
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Kouříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelně (alespoň obden)otázka č. 4, Příležitostně („cigareta k pivu“)otázka č. 4, Kouřil jsem, ale už nekouřím → konec dotazníku, Nekouřím a nikdy jsem nekouřil → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím a nikdy jsem nekouřil8457,53 %57,53 %  
Příležitostně („cigareta k pivu“)2718,49 %18,49 %  
Pravidelně (alespoň obden)2114,38 %14,38 %  
Kouřil jsem, ale už nekouřím149,59 %9,59 %  

Graf

4. Jak dlouho kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 – 10 let1633,33 %10,96 %  
3 – 5 let1531,25 %10,27 %  
Více než 10 let714,58 %4,79 %  
1 – 3 roky714,58 %4,79 %  
Méně než 1 rok36,25 %2,05 %  

Graf

5. Jaký typ kouření preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cigarety4287,5 %28,77 %  
Vodní dýmka612,5 %4,11 %  

Graf

6. Kolik cigaret (popřípadě doutníků, náplní do e-cigaret nebo vodních dýmek) vykouříte denně/týdně (časový údaj uveďte také)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 denne36,25 %2,05 %  
10 denne24,17 %1,37 %  
5 za měsíc24,17 %1,37 %  
40/týdně12,08 %0,68 %  
1 týdně12,08 %0,68 %  
20/tyden12,08 %0,68 %  
2 tydne12,08 %0,68 %  
3 týdně12,08 %0,68 %  
2 (30 min)12,08 %0,68 %  
5 denně12,08 %0,68 %  
ostatní odpovědi 1 za měsíc
3/tyden
12/den
2 denně
2/měsíc, v létě 5/týdně
15/den
5/týdně
2/měsíc
1/denně
3/měsíc
25/týdně
0
namátkově - např. 5 cigaret za 2 měsíce
4 mesicne
10-20 denne
20
2
4 doutníky týdně,tabák do vodní dýmky za měsíc
dvakrát do mesice
3-4/denně
7/den
2/tydne
1krabra/1rok :D
3/týdně
5/denně
15 deně
20denně
1
20 cigaret denně.
Denně 5
2 za týden
6 cigaret týdně
přes 20
100
3470,83 %23,29 % 

Graf

7. Jste sportovně aktivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3571,43 %23,97 %  
Ne1428,57 %9,59 %  

Graf

8. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x-3x v týdnu2676,47 %17,81 %  
4x-6x v týdnu720,59 %4,79 %  
1x-2x měsíčně12,94 %0,68 %  

Graf

9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2161,76 %14,38 %  
Ano, negativně1338,24 %8,9 %  

Graf

10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné zdravotní problémy2058,82 %13,7 %  
Dušnost při zátěži1132,35 %7,53 %  
Sníženou výkonnost514,71 %3,42 %  
Kašel po zátěži38,82 %2,05 %  
Jiné zdravotní problémy12,94 %0,68 %  

Graf

11. Kouříte před sportovní aktivitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2676,47 %17,81 %  
Ano823,53 %5,48 %  

Graf

12. Když kouříte těsně před sportovní aktivitou, cítíte změny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, cítím zhoršení1052,63 %6,85 %  
Beze změny842,11 %5,48 %  
Ano, cítím zlepšení15,26 %0,68 %  

Graf

13. Pokud si zapálíte před sportovní aktivitou, má to vliv na Váš psychický stav při sportu? (možno zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1684,21 %10,96 %  
Ano, kouření mě povzbuzuje315,79 %2,05 %  
Ano, mám lepší náladu210,53 %1,37 %  

Graf

14. Kouříte po sportovní aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2161,76 %14,38 %  
Ano1338,24 %8,9 %  

Graf

15. Za jak dlouho po sportovní aktivitě kouříte? (pokud jste na předchozí otázku odpověděli „Ne“, odpověď neuvádějte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl hodiny18,33 %0,68 %  
Hned.18,33 %0,68 %  
30 minut18,33 %0,68 %  
15minut18,33 %0,68 %  
1 hodina18,33 %0,68 %  
pol hodina18,33 %0,68 %  
následující den nebo za dva dny18,33 %0,68 %  
20 - 30 min.18,33 %0,68 %  
10-15 minut18,33 %0,68 %  
hned18,33 %0,68 %  
ostatní odpovědi 30min
Až u piva
216,67 %1,37 % 

Graf

16. Vnímáte kouření po sportovní aktivitě jako odměnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2779,41 %18,49 %  
Ano720,59 %4,79 %  

Graf

17. Trpíte něčím z následujícího (bez vazby na sportovní aktivitu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic z uvedeného ani žádné jiné komplikace1955,88 %13,01 %  
Bolesti hlavy720,59 %4,79 %  
Zahleněnost38,82 %2,05 %  
Kašel v klidu38,82 %2,05 %  
Ranní kašel25,88 %1,37 %  
Bolest na hrudi25,88 %1,37 %  

Graf

18. S kouřením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci přestat1441,18 %9,59 %  
Budu se snažit přestat, až na sobě začnu pociťovat zdravotní problémy1235,29 %8,22 %  
Přestávat nehodlám617,65 %4,11 %  
Jsem se snažil/a přestat již několikrát38,82 %2,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký typ kouření preferujete?

 • odpověď Cigarety:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – 10 let na otázku 4. Jak dlouho kouříte?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Kouříte po sportovní aktivitě?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně (alespoň obden) na otázku 3. Kouříte:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Pokud si zapálíte před sportovní aktivitou, má to vliv na Váš psychický stav při sportu? (možno zaškrtnout více odpovědí)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Jste sportovně aktivní?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci přestat na otázku 18. S kouřením:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, negativně na otázku 9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dušnost při zátěži na otázku 10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

7. Jste sportovně aktivní?

 • odpověď Ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x-3x v týdnu na otázku 8. Jak často sportujete?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, negativně na otázku 9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dušnost při zátěži na otázku 10. Při sportovní aktivitě pozorujete:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné zdravotní problémy na otázku 10. Při sportovní aktivitě pozorujete:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Kouříte před sportovní aktivitou?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, cítím zhoršení na otázku 12. Když kouříte těsně před sportovní aktivitou, cítíte změny?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Pokud si zapálíte před sportovní aktivitou, má to vliv na Váš psychický stav při sportu? (možno zaškrtnout více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Kouříte po sportovní aktivitě?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Kouříte po sportovní aktivitě?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Vnímáte kouření po sportovní aktivitě jako odměnu?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic z uvedeného ani žádné jiné komplikace na otázku 17. Trpíte něčím z následujícího (bez vazby na sportovní aktivitu)?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budu se snažit přestat, až na sobě začnu pociťovat zdravotní problémy na otázku 18. S kouřením:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci přestat na otázku 18. S kouřením:

8. Jak často sportujete?

 • odpověď 1x-3x v týdnu:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chci přestat na otázku 18. S kouřením:

9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?

 • odpověď Ano, negativně:
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dušnost při zátěži na otázku 10. Při sportovní aktivitě pozorujete:
 • odpověď Ne:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné zdravotní problémy na otázku 10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

 • odpověď Žádné zdravotní problémy:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?

11. Kouříte před sportovní aktivitou?

 • odpověď Ne:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Kouříte po sportovní aktivitě?

16. Vnímáte kouření po sportovní aktivitě jako odměnu?

 • odpověď Ne:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Kouříte po sportovní aktivitě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Kouříte:

4. Jak dlouho kouříte?

5. Jaký typ kouření preferujete?

7. Jste sportovně aktivní?

8. Jak často sportujete?

9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?

10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

11. Kouříte před sportovní aktivitou?

12. Když kouříte těsně před sportovní aktivitou, cítíte změny?

13. Pokud si zapálíte před sportovní aktivitou, má to vliv na Váš psychický stav při sportu? (možno zaškrtnout více odpovědí)

14. Kouříte po sportovní aktivitě?

16. Vnímáte kouření po sportovní aktivitě jako odměnu?

17. Trpíte něčím z následujícího (bez vazby na sportovní aktivitu)?

18. S kouřením:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Kouříte:

4. Jak dlouho kouříte?

5. Jaký typ kouření preferujete?

7. Jste sportovně aktivní?

8. Jak často sportujete?

9. Myslíte, že kouření ovlivňuje Váš sportovní výkon?

10. Při sportovní aktivitě pozorujete:

11. Kouříte před sportovní aktivitou?

12. Když kouříte těsně před sportovní aktivitou, cítíte změny?

13. Pokud si zapálíte před sportovní aktivitou, má to vliv na Váš psychický stav při sportu? (možno zaškrtnout více odpovědí)

14. Kouříte po sportovní aktivitě?

16. Vnímáte kouření po sportovní aktivitě jako odměnu?

17. Trpíte něčím z následujícího (bez vazby na sportovní aktivitu)?

18. S kouřením:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, M.Kouření a sport (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43417.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.