Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mentální anorexie

Mentální anorexie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Červenková
Šetření:15. 11. 2014 - 15. 12. 2014
Počet respondentů:612
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Tato anketa slouží k vytvoření ročníkové práce na téma mentální anorexie. Výsledky budou zveřejněny 15.12.2014.Předem Vám děkuji za Váš čas.

S pozdravem

Lucie Červenková, studentka osmiletého gymnázia.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena50081,57 %81,7 %  
Muž11318,43 %18,46 %  

Graf

2. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2530750,08 %50,16 %  
15-1815324,96 %25 %  
25-408914,52 %14,54 %  
nad 40365,87 %5,88 %  
pod 15284,57 %4,58 %  

Graf

3. Jste spokojen/a se svojí současnou váhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, přál/a bych si zhubnout35658,08 %58,17 %  
Ano21234,58 %34,64 %  
Ne, přál/a bych si přibrat457,34 %7,35 %  

Graf

4. Pokoušel/a jste se někdy držet dietu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano37961,83 %61,93 %  
Ne23438,17 %38,24 %  

Graf

5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojenost se vzhledem35089,74 %57,19 %  
Společenský nátlak6717,18 %10,95 %  
Sport5012,82 %8,17 %  
Zdravotní problémy4712,05 %7,68 %  
Nevím102,56 %1,63 %  

Graf

6. Znáte někoho, kdo trpí mentální anorexií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34556,28 %56,37 %  
Ano26843,72 %43,79 %  

Graf

7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1812746,01 %20,75 %  
15-1811642,03 %18,95 %  
pod 153311,96 %5,39 %  

Graf

8. Myslíte si, že současné trendy ovlivňují častější výskyt poruch příjmů potravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano37060,36 %60,46 %  
Spíše ano19331,48 %31,54 %  
Spíše ne345,55 %5,56 %  
Nevím91,47 %1,47 %  
Rozhodně ne71,14 %1,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokoušel/a jste se někdy držet dietu?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní problémy na otázku 5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společenský nátlak na otázku 5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespokojenost se vzhledem na otázku 5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?

6. Znáte někoho, kdo trpí mentální anorexií?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 18 na otázku 7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pod 15 na otázku 7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Jste spokojen/a se svojí současnou váhou?

4. Pokoušel/a jste se někdy držet dietu?

5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?

6. Znáte někoho, kdo trpí mentální anorexií?

7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?

8. Myslíte si, že současné trendy ovlivňují častější výskyt poruch příjmů potravy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Vaše pohlaví:

2. Uveďte Váš věk:

3. Jste spokojen/a se svojí současnou váhou?

4. Pokoušel/a jste se někdy držet dietu?

5. Jestliže ano, jaký byl Váš důvod?

6. Znáte někoho, kdo trpí mentální anorexií?

7. Jestliže ano, jaký je její/jeho věk?

8. Myslíte si, že současné trendy ovlivňují častější výskyt poruch příjmů potravy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Červenková, L.Mentální anorexie (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43494.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.