Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Logopedie

Logopedie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mrázková
Šetření:17. 11. 2014 - 01. 12. 2014
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka vyšší odborné školy pedagogické, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Touto cestou bych Vás chtěla poprosit o vyplnění mého dotazníku, jehož výsledky použiji do své seminárí práce. Účelem průzkumu je zjisit zájem o logopedickou péči. Vyplnění dotazníku Vám zabere 3 minuty.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1754,84 %54,84 %  
muž1445,16 %45,16 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let1548,39 %48,39 %  
31-40 let1032,26 %32,26 %  
18-20 let39,68 %9,68 %  
41-50 let26,45 %6,45 %  
51 let a více13,23 %3,23 %  

Graf

3. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4722,58 %22,58 %  
6619,35 %19,35 %  
5516,13 %16,13 %  
0412,9 %12,9 %  
226,45 %6,45 %  
813,23 %3,23 %  
713,23 %3,23 %  
2113,23 %3,23 %  
2313,23 %3,23 %  
313,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 32
1
26,45 %6,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.38
Minimum:0
Maximum:23
Variační rozpětí:23
Rozptyl:25.53
Směrodatná odchylka:5.05
Medián:5
Modus:4

Graf

4. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání1548,39 %48,39 %  
osoba samostatně výdělečně činná619,35 %19,35 %  
student516,13 %16,13 %  
mateřská dovolená39,68 %9,68 %  
úřad práce/nezaměstnanost26,45 %6,45 %  

Graf

5. Navštěvujete s dítětem ordinaci logopeda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1754,84 %54,84 %  
ano1445,16 %45,16 %  

Graf

6. Odkud jste se o logopedické péči dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina1135,48 %35,48 %  
mateřská škola722,58 %22,58 %  
lékař516,13 %16,13 %  
nikde412,9 %12,9 %  
internet39,68 %9,68 %  
jiný zdroj13,23 %3,23 %  

Graf

7. Je pro Vás návštěva logopeda časově náročná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1445,16 %45,16 %  
logopeda nenavštěvuji1032,26 %32,26 %  
ano722,58 %22,58 %  

Graf

8. Ocenil(a) byste návštěvy logopeda v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2580,65 %80,65 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

9. Pokud ano, kolikrát v týdnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x1142,31 %35,48 %  
2x1142,31 %35,48 %  
5x311,54 %9,68 %  
3x13,85 %3,23 %  

Graf

10. Kolik let bylo Vašemu dítěti při první návštěvě logopedické ordinace?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51135,48 %35,48 %  
01135,48 %35,48 %  
4516,13 %16,13 %  
339,68 %9,68 %  
213,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.79
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:4.81
Směrodatná odchylka:2.19
Medián:4
Modus:5

Graf

11. Ocenil(a) byste informační letáky o logopedické péči v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2787,1 %87,1 %  
ne412,9 %12,9 %  

Graf

12. V kolika letech dítěte je podle Vás vhodné poprvé navštívit logopedickou ordinaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31341,94 %41,94 %  
4825,81 %25,81 %  
5722,58 %22,58 %  
226,45 %6,45 %  
613,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.72
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.78
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:4
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mrázková, L.Logopedie (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43537.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.