Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost zaměstnanců v maloobchodech

Spokojenost zaměstnanců v maloobchodech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bednářová
Šetření:18. 11. 2014 - 25. 11. 2014
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Michaela Bednářová a studuji Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na Ekonomické fakultě. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který slouží ke studijním účelům. V rámci psaní bakalářské práce na téma Specifika řízení lidských zdrojů v maloobchodě se zabývám výzkumem spokojenosti zaměstnanců v maloobchodech.

Vyplnění dotazníku zabere cca 5 minut. U každé otázky zaškrtněte prosím jen jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete v maloobchodě?

Pokud jste odpověděl/a ne, dále dotazník nevyplňujte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Ne538,46 %38,46 %  

Graf

2. Prosím uveďte, jaká je velikost firmy dle počtu zaměstnanců, kde jste nyní zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 10 zaměstnanců646,15 %46,15 %  
11 – 20 zaměstnanců538,46 %38,46 %  
51 zaměstnanců a více17,69 %7,69 %  
21 – 50 zaměstnanců17,69 %7,69 %  

Graf

3. Jak dlouho zde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než rok646,15 %46,15 %  
3 – 5 let430,77 %30,77 %  
1 – 2 roky323,08 %23,08 %  

Graf

4. Rád/a byste u tohoto zaměstnance pracoval/a i nadále?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano969,23 %69,23 %  
Ne430,77 %30,77 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o aktuálním pracovním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu538,46 %38,46 %  
Od známých538,46 %38,46 %  
Jiná možnost323,08 %23,08 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste se dostal/a na Vaší pracovní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem nezaměstnaný/á646,15 %46,15 %  
Nábor z řad vlastních zaměstnanců430,77 %30,77 %  
Byl/a jsem osloven/a přímo zaměstnavatelem na univerzitě215,38 %15,38 %  
Přes agenturu17,69 %7,69 %  

Graf

7. Jste spokojen/a se současným odměňováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne969,23 %69,23 %  
Ano430,77 %30,77 %  

Graf

8. Je ve Vaší firmě používán jiný způsob odměňování než finanční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne861,54 %61,54 %  
Ano538,46 %38,46 %  

Graf

9. Jakému způsobu odměňování přikládáte větší význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peněžní odměna1076,92 %76,92 %  
Benefity215,38 %15,38 %  
Slovní pochvala17,69 %7,69 %  

Graf

10. Považujete povinná školení ze strany zaměstnavatele za důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano538,46 %38,46 %  
Spíše ne430,77 %30,77 %  
Spíše ano430,77 %30,77 %  

Graf

11. Nabízí Vám firma možnosti dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne753,85 %53,85 %  
Ano538,46 %38,46 %  
Nejsem si vědom/a17,69 %7,69 %  

Graf

12. O jaké další vzdělání a v jaké oblasti byste měl/a zájem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejná správa17,69 %7,69 %  
zatím o žádné17,69 %7,69 %  
administrativa17,69 %7,69 %  
Zadne17,69 %7,69 %  
software17,69 %7,69 %  
u etnict i 17,69 %7,69 %  
žádné17,69 %7,69 %  
zatím nemám17,69 %7,69 %  
Nevím.17,69 %7,69 %  
vyškolení na zástupkyni17,69 %7,69 %  
nevím17,69 %7,69 %  
jazyk17,69 %7,69 %  
Komunikační dovednosti při jednání s problematickými zákazníky 17,69 %7,69 %  

Graf

13. Máte při práci v této společnosti možnost rozvíjet své profesní schopnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne646,15 %46,15 %  
ano430,77 %30,77 %  
ano, ale nechce se mi17,69 %7,69 %  
ani ne17,69 %7,69 %  
Nemám. Pracuji v maloobchodě pouze na DPP.17,69 %7,69 %  

Graf

14. Máte možnost kariérního postupu v této společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1076,92 %76,92 %  
Ano323,08 %23,08 %  

Graf

15. Vyhovuje Vám práce ve vašem pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano753,85 %53,85 %  
Spíše ne430,77 %30,77 %  
Spíše ano215,38 %15,38 %  

Graf

16. Jste spokojen/a s komunikací mezi Vámi a nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1184,62 %84,62 %  
Ne215,38 %15,38 %  

Graf

17. Jsou pro Vás podstatná neformální mimopracovní setkání s Vašimi kolegy pro upevnění pracovních vztahů? (oslava narozenin, svátku, svatba,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne753,85 %53,85 %  
Spíše ano323,08 %23,08 %  
Ano215,38 %15,38 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

18. Jsou pro Vás důležité mimopracovní aktivity realizované zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano430,77 %30,77 %  
Spíše ne430,77 %30,77 %  
Ne323,08 %23,08 %  
Ano215,38 %15,38 %  

Graf

19. Na jaké pracovní pozici se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodavačka215,38 %15,38 %  
asistent17,69 %7,69 %  
dělník17,69 %7,69 %  
pokladni, trener17,69 %7,69 %  
Prodavacka17,69 %7,69 %  
macroeconomic analyst17,69 %7,69 %  
stredni managemant17,69 %7,69 %  
baristka17,69 %7,69 %  
Asistentka prodeje17,69 %7,69 %  
pokladní17,69 %7,69 %  
projektový manažer17,69 %7,69 %  
Prodavač17,69 %7,69 %  

Graf

20. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj538,46 %38,46 %  
Pardubický kraj215,38 %15,38 %  
Plzeňský kraj215,38 %15,38 %  
Královéhradecký kraj17,69 %7,69 %  
Hlavní město Praha17,69 %7,69 %  
Olomoucký kraj17,69 %7,69 %  
Středočeský kraj17,69 %7,69 %  

Graf

21. Bydlíte ve městě nebo obci, které/á má počet obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 – 50 000 obyvatel646,15 %46,15 %  
Nad 50 001 obyvatel430,77 %30,77 %  
Do 1000 obyvatel323,08 %23,08 %  

Graf

22. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 25 let861,54 %61,54 %  
26 – 35 let323,08 %23,08 %  
36 – 45 let215,38 %15,38 %  

Graf

23. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1076,92 %76,92 %  
Muž323,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bednářová, M.Spokojenost zaměstnanců v maloobchodech (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43556.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.