Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích

Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Rysová
Šetření:18. 11. 2014 - 20. 12. 2014
Počet respondentů:231
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

v rámci empirické části mé bakalářské práce na téma:"Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizací a jejich financování", Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se zaměřuje na pohled veřejnosti na tuto problematiku.

Výsledky budou veřejně přístupné k prohlédnutí a možnému dalšímu užití.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Zuzana Rysová

studentka Provozně ekonomické fakulty

České zemědělské univerzity v Praze

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15064,94 %64,94 %  
muž8135,06 %35,06 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-26 let15868,4 %68,4 %  
27-36 let4017,32 %17,32 %  
47-59 let177,36 %7,36 %  
37-46 let135,63 %5,63 %  
60 a více let31,3 %1,3 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské10947,19 %47,19 %  
vysokoškolské7532,47 %32,47 %  
základní198,23 %8,23 %  
VOŠ125,19 %5,19 %  
vyučen125,19 %5,19 %  
vyučen s maturitou41,73 %1,73 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á18881,39 %81,39 %  
ženatý/vdaná2912,55 %12,55 %  
rozvedený/á114,76 %4,76 %  
vdovec/vdova20,87 %0,87 %  
ženatý/á10,43 %0,43 %  

Graf

5. Náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání15567,1 %67,1 %  
věřící5222,51 %22,51 %  
nevím2410,39 %10,39 %  

Graf

6. Povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student13156,71 %56,71 %  
jiné5122,08 %22,08 %  
sociální pracovníci, pracovníci v zdravotnictví, pedagogičtí pracovníci208,66 %8,66 %  
nezaměstnaný156,49 %6,49 %  
OSVČ125,19 %5,19 %  
důchodce20,87 %0,87 %  

Graf

7. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha8737,66 %37,66 %  
Středočeský kraj4117,75 %17,75 %  
Jihomoravský166,93 %6,93 %  
Moravskoslezský135,63 %5,63 %  
Ústecký125,19 %5,19 %  
Vysočina125,19 %5,19 %  
Olomoucký73,03 %3,03 %  
Plzeňský73,03 %3,03 %  
Liberecký73,03 %3,03 %  
Jihočeský73,03 %3,03 %  
Pardubický62,6 %2,6 %  
Královehradecký62,6 %2,6 %  
Zlínksý62,6 %2,6 %  
Karlovarský41,73 %1,73 %  

Graf

8. Jakou stranu jste volil/a v posledních parlamentních volbách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevolil/a7130,74 %30,74 %  
TOP 093716,02 %16,02 %  
jiné2711,69 %11,69 %  
ANO 20112611,26 %11,26 %  
Strana zelených177,36 %7,36 %  
KDU-ČSL166,93 %6,93 %  
ČSSD135,63 %5,63 %  
ODS125,19 %5,19 %  
KSČM83,46 %3,46 %  
Úsvit41,73 %1,73 %  

Graf

9. Jaká je výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu (v Kč)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-999913658,87 %58,87 %  
10000-199993816,45 %16,45 %  
20000-399993716,02 %16,02 %  
40000 a více114,76 %4,76 %  
1000-1999993,9 %3,9 %  

Graf

10. Co si představíte pod pojmem "dobrovolnictví a dárcovství"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

::

...

....

AFS

Aktivita vykonávaná nezištně a z vlastní vůle ku pomoci bližnímu svému.

aktivitu pri kterou cinim dobrovolne.darovani neceho nekomu.

Aniz bych neco pozadovala nazpet,tak neco daruji.

Bezplatna prace a financni dar

být členem nějaké společnosti, musím v tom vidět smyl a společnosti prospívat. Byť jen tím, že jsem členem nebo i finančním či věcným darem.

Cinost, vykonavanou z vlastniho rozhodnuti pro vec, kterou povazuji za spravnou

činnost bez nároku na odměnu

činnost konaná bez mzdy; dárcovtsví krve nebo orgánů

Činnost nebo dar, bez nároku na odměnu.

činnost, která má za cíl pomoci ostatním bez nároku na finanční odměnu

Činnost, při které je pomáháno lidem, s tím že za to není žádná finanční odměna. "Rozptýlení" v nemocnicích, hasiči, dárcovství např. krve.

činnosti, které přinášejí užitek jiným lidem více než mně

Člověk je ochoten udělat něco bez toho, aniž by za to očekával nějaké ohodnocení.

Člověk udělá něco, co je dobré pro jiné. Je to nepovinné.

Dárcovství - bezplatné, zachranujicí život jiných, anonymní. Dobrovolnictví - např. dělat společnost nemocným, potřebným, bezplatné

dárcovství krve, dobrovolník- dobrovolnej hasič

dárcovství krve, charita

darování buď práce (volného času) či financí charitativním organizacím

darování krve, terapie se psi apod

Darování peněz chudším

dárování peněz nebo jídla a jiných věcí

darování určité peněžní částky nebo hmotné podpory bez nároku na odměnu

Darovat svůj čas v eprospěch někoho jiného, bez nároku na odměnu. Pomoct...

dary a dobrovolná činnost pomáhající nějakému prospěšnému cíli

Dělám něco zadarmo, nebo někomu něco nezištně dam

dělat něco bez nároku na odměnu

dělat něco smysluplného ve svém volném čase, čímž se snažíme pomoci společnosti

Dělat nějakou činnost k pomoci druhým. Darovat něco, co ostatní využijí. Oblečení, krev, pomáhat při povodních apod.

dělat práci nebo darovat věc bez finanční odměny

dobro

Dobročinné akce (dlouhodobé či jednorázové), nenucená pomoc bez nároku na odměnu. Většinou je zprostředkováváno neziskovými organizacemi nebo sociálními zařízeními (domovy důchodců, organizace pomáhající lidem s určitým handicapem apod)

Dobročinné aktivity pro potřebné, finanční či materiální podpora potřebným

dobrou vůli a zájem o druhé

dobrovolná činnost bez nároku na odměnu

dobrovolna pomoc druhym

dobrovolná pomoc někomu jinému

Dobrovolná pomoc potřebným v rámci svého volného času, v případě dobrovolnictví formou pomoci, osobního přispění, v případě dárcovství formou finančního příspěvku.

dobrovolná pomoc při různých akcích atd., dárcovství krve

dobrovolná pomoc v nějaké neziskové organizaci, bez nároku na honorář finanční podpora nějakého projektu, bez ziskové návratnosti

dobrovolná pomoc ve stacionáři, neziskovkách a pod. dárcovství- krve?

Dobrovolna prace bez nuceni, ochotna pomoc druhym

dobrovolná práce v domovech důchodců, armáda spásy darování krve

dobrovolné = člověk má na výběr, zda ano nebo ne dárcovství = dát někomu něco zdarma

Dobrovolne darcovstvi krve, kostni drene, organu a podobne.

Dobrovolné darování dárcovského příspěvku někomu v nouzi

dobrovolně daruji cokoliv

Dobrovolne neco daruju :D

dobrovolně někomu něco dám

dobrovolné podílení na cíleně či veřejně prospěšných aktivitách

dobrovolně pomáhat druhým darovat krev, orgán...

Dobrovolné přispění, ať už finančně, hmotně nebo jinou formou, různým sociálně znevýhodněným skupinám, handicapovaných, postiženým katastrofou ale i pomoc zvířatům.

dobrovolné příspěvky potřebným

Dobrovolníci a dárci.

dobrovolnické cesty do Afriky a dárcovství krve

dobrovolnické práce

dobrovolnictví - činnost vykonávanou bez nároku na mzdu, dárcovství - darování něčeho, co již sám nebudu potřebovat někomu, komu to pomůže

dobrovolnictví - jedinec pomáhá svou činností organizaci bez finanční odměny dárcovství - dobrovolný dar organizaci (finanční nebo věcný), ideální je pro organizaci dárce, který daruje pravidelně.

dobrovolnictví - když někdo vykoná práci pro druhé nezišťně dárcovství - nezištně poskytnutí daru

dobrovolnictví - osobní pomoc, konkrétně vykonaná mnou dárcovství - darování něčeho (finanční částky, materiální pomoci....)

dobrovolnictví - pomáhat mentálně postiženým, pomáhat při záplavách, pomáhat obecně lidem co potřebují pomoct - dobrovolně dárcovství - darovat něco ze sebe - krev,plasmu, dřeň, ledvinu

Dobrovolnictví - práce bez nároku na odměnu Dárcovství - věnování věci / peněz bez protiplnění

Dobrovolnictví - práce pro dobročinné účely, zadarmo Dárcovství - něco darujeme na dobrovolné účely

dobrovolnictvi - prace provedena zadarmo darcovstvi - darovani predmetu zadarmo

dobrovolnictví = práci zadarmo dárcovství = darování krve

dobrovolnictví a dárcovství

dobrovolnictví dělá osoba dobrovolně, nepobírá mzdu. poskytuje tak pomoc slabším

Dobrovolnictví jako práci v různých odvětvích, za kterou není vyplácena mzda. Dárcovství jako opětovné darování prakticky čehokoli.

Dobrovolnictví je činnost - opatrování či starání se o někoho, kdo potřebuje zvláštní péči (děti v dětských domovech a v nemocnicích, mentálně postižení, tělesně postižení, senioři) bez nároku na odměnu. Dárcovství je ochota těmto cílovým skupinám pomoci věcně - neinvestuji tedy čas a práci, ale hmotné statky ať už finance, věcné dary, jídlo nebo dárcovství v nemocnici (např. krev)

dobrovolnictví je ochota a nadšení pracovat pro dobrou věc (o které si myslím, že je dobrá) dárcovství je tu dobrou věc podpořit darem

Dobrovolnictví je pomoc za minimální nebo žádný obnos peněz. Dárcovství je darování předmětu, peněz, čehokoli, většinou pro dobrou věc, pro pomoc dalším.

dobrovolnictví je pro mě jako dobrovolnici práce bez nároku finanční odměny ať už z ČR nebo v místě působení neziskovky. Dárcovství je pak finanční podpora takového projektu od člověka, který v něm jako dobrovolník nepůsobí.

Dobrovolnictvi vnimam jako urcitou cinnost, kterou clovek vykonava aby pomohl nekomu jinemu, at uz znamemu ci nekomu, koho nikdy nepotkal. Tuto cinnost vykonava protoze sam chce a neocekava vysoke ci napriklad zcela nedostava za to hmotne odmeny. Darcovstvi je v podstate velmi podobne, jen zde clovek daruje neco - at uz penize co treba krev - co je jeho "vlastnictvim".

Dobrovolnictvi- dovrovolne darovat . Darcovstvi-darovat co nekdo potrebuje

Dobrovolnictví- vlastní nenucenné rozhodování; dárvovství - vzdání se nějakého např. předmětu pro někoho kdo určený předmět potřebuje.

dobrovolník - dělá různé činnosti bez nároku na mzdu (např. docházení za starými nebo nemocnými lidmi, vyučuje třeba v rozvojových zemích...), dárcovství - darování něčeho tomu, kdo to potřebuje (potraviny, hračky, peníze)

dobrovolník je blbec, který v dnešní společnosti je schopen dělat něco zadarmo dárcovství ať činí, ten, kdo na to má -klaus kalousek, šláfenberg

dobrovolnnictvo - praca ktoru zadarmo vykonavam vo volnom case; darcovstvo - financna alebo materialna podpora

Dobrovolnou práci bez nároku na odměnu s cílem pomoci těm, kdo to potřebují, darování finanční částky, případně nefinančního daru na podporu potřebným.

dobrovolnou práci pro neziskovku, v případě dárcovství třeba darování krve, obnosu peněz pro neziskový sektor atp

Dobrovolnou výpomoc pro dobrou věc.

Dobrý skutek .. lidé s dobrým srdcem

Dobrý skutek na základě dobré vůle

dobrý skutek pro společnost

dobrý skutek, dobrého člověka :)

Dobře využitý volný čas a peníze

Financni i nefinanci pomoc ci podpora neziskoveho sektoru

Hádejte

Charita, akce Z

Charita.

Chut pomáhat

j

Jakákoli pomoc, práce či darování nějaké věci zadarmo

Když člověk ve přispívá neziskovým organizacím ať už svým volným časem nebo majetkem (penězi, oblečením...)

když například věnuji nějaký finanční obnos či nějakou věc nějaké konkrétní organizaci

lidé, kteří dělají práci, kterou je potřeba udělat, ale nikdo jiný to dělat nechce (nebo aspoň ne zadarmo). neočekávají za to mzdu, dělají to pro vlastní dobrý pocit, ze své vůle. dárci darují potřebným a neziskovkám dary, nejčastěji finanční, pro podporu jejich existence.

Lidi co v metru prodávají drobné přeměty za účelem vybrat peníze pro různé organizace.

Lidi, co je jim nutno hodně poděkovat!

Lidi, co se snaží pomoci

Lidi, kteří konají hodnotné a úctyhodné věci, po jejichž boku bych ráda stanula.

milodary

nabídka pomoc bez finanční či materiální odměny

naše daně a republika jsou rozkradeny, tak jsou lidé citově vydíráni, aby se postarali o potřebné tak nějak ještě jednou, někdo si tím léčí špatné svědomí, některé organizace jsou zneužívány politicky (Člověk v tísni), proto je dobré pečlivě vybírat

Něco co mě naplňuje i bez movitého zisku

něco co z vlastní vůle dám nebo něco pro někoho udělám

něco dělat nebo dávat zadarmo

něco nekomu darovat jen tak (zadarmo)

Neco nekomu venovat bez ocekovani nejake protisluzby. A nemame to nijak povinne, pomahame jen ze sve vule, ze chceme :)

něco zdarma

něco, co člověk dělá pro dobrý pocit, chce pomoci a nic za to nehodlá přijmout :)

něco, co člověk dělá zadarmo

Něco, co dávám lidem, aniž bych za to něco požadovala.

Něco, pro co se rozhodnu sám, že jsem ochotný dělat

nějaká činnost konaná ve prospěch druhých lidí, bez nároku na finanční či jinou odměnu

Nekdo neco někomu dává ci ho podporuje zdarma

několik hodin týdně dělám zadarmo, ... ale jsou i jiné způsoby

Někomu darujete něco aniž byste po něm chtěli něco naoplátku.

někomu něco dát a nic za to nechtít

nesobecké sdílení času, energie, peněz bez nároku na zpětné proplacení vynaloženého úsilí

neziskovost

Neziskový sektor

nezištná činnost nebo dar, který někdo poskytl nebo činnost, kterou vykonal. Bez nároku na peněžní ohodnocení.

nezištná pomoc

nezištná pomoc ostatním

Nezištná pomoc potřebným, ale i životnímu prostředí ap. nejen na našem území.

Nezištná pomoc,jen proto že chci být užitečný.

Nezištně pracovat resp. finančně přispívat.

nezištné věnování času, dovedností nebo peněz

Nezištnou výpomoc dobré věci

nic

ochota

otravná činnost na ulici

pojem dobrovolnictví si spojuji s dobrovolnou bezplatnou pomocí, tam, kde je to třeba. např zvířecí útulek, záchranná stanice živočichů atd... dárcovství ve mě evokuje věnování krve, či kostní dřeně

pomáhám někomu bez finanční odměny (jakékoli odměny - krom skvělého pocitu :))

pomáhání

pomáhání

Pomáhání těm, kteří to potřebují, zadarmo.

Pomahat jinym a nic za to nechtit

pomáhat lidem

pomahat nekomu

pomáhat nezištně lidem

pomáhat těm co to potřebují

pomáhat zadarmo

Pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

pomoc

Pomoc bez nároku na finanční odměnu

pomoc blížnímu svému

Pomoc bližnímu, sebenaplnění

Pomoc druhému.

pomoc druhým

Pomoc druhým

pomoc druhým

pomoc druhým za kterou nečekám odměnu

pomoc lidem

Pomoc lidem

pomoc lidem

pomoc lidem v nouzi

pomoc potřebným

pomoc potřebným

Pomoc potřebným - finančně či jinak materiálně

Pomoc potřebným.

Pomoc slabým a ohroženým (lidem, zvířatům, přírodě), solidárnost

pomoc těm, kteří to potřebují (sociálně slabší, nemocní apod.)

pomoc, příspěvěk,

pomoci ostatním lidem

pomoct druhým, kteří to potřebují

pořádání různých sbírek např. pro děti z dětských domovů, organizace různých akcí pro např. děti z dětských domovů, děti v nemocnici, seniory, postižené lidi, pomáhání lidem, kteří pomoc potřebují - to vše bez nároku na jakoukoliv finanční nebo jinou odměnu, pouze z dobré vůle, odměnou pro nás je radost lidí, kterým pomáháme

Poskytnutí jakéhokoliv prostředku na pomoc lidem, kteří to potřebují. Dobrovolně, bez vidiny následného zisku.

Poskytnutí peněžité či nepeněžité podpory

Poskytování služeb nebo peněz bez nároku na kompenzaci.

potřebná činnost

prace a pomoc zdarma bez naroku na fin. odmenu

Práce bez nároku na finanční odměnu, pomoc potřebným...

práce pro neziskové organizace, finanční příspěvky

práce u armády spásy, posílat měsíčně peněžní dar na lékaře bez hranic, potravinová banka

práce zadarmo, pomoc zadarmo

práce zdarma pro dobro věci a finanční příspěvek

práce, která není finančně ohodnocena

Prispet a pomoci tem, kteri to potrebuji - a to nejen materialne.

prispevky na charitu, darcovstvi krve, vajicek, atd, dobrovolnickaa osetrovatelska prace apodobne fakt se mi to nechce vypisovat

Prispivani na dobrou věc

prospesna prace pro spolecnost bez naroku na mzdu a darovani prostredku

prospěšná práce nebo dar poskytnutý bez nároku na odměnu

představuju si že supluju stát ČR který od člověka který již nevydělává tak dává ruce pryč a mi blbci to vše máme zachraňovat

Přispění/pomoc těm, kteří pomoc potřebují dobrovolnictví - pomoc např. při odklízení po povodních dárcovtví - např. darování krve, kostní dřeně, potravinová pomoc

Přispěvek na charitu.

přispívání na charitu, pomáhání

Přispívání organizacím, které potřebují nějakou podporu občanů, aby mohly "přežít".

přispívat svojí prací nebo penězi na dobrou věc

Rada pomohu, mohu-li

Sbirky, charitativni koncerty a jine akce, Food not bombs....

Skupiny lidí kteří pomáhají ostatním (zvířatům i lidem) kteří ti potřebují

služby dobrovolníků ve prospěch všech potřebných

smysluplnost

socialni citeni, navstevy nemocnych, domovu duchodcu, hospicova pece, sponzorstvi v socialni oblasti

sport

špatně položená otázka

To že se něco dělá, pomáhá, dává, protože člověk sám chce a nečeká žádné protislužby, vděčnost atd.

To, co ta slova vyjadřují - něco dělám dobrovolně ve prospěch druhých a obdarovávám z vlastní vůle druhé...

udělat něco pro někoho potřebného, dát něco potřebnému

Utrhování si od úst

Věc, kterou dělá člověk pro druhé s radostí a naplňuje ho, aniž by za to něco chtěl.

Věnování osobního času nebo pohodlí kvůli jiné lidské bytosti

věnovat čas něčemu, co nemusím, co pomůže někomu jinému, i když za to nedostanu žádnou hmotnou odměnu

věnovat, darovat pozitivně přispět z vlastní vůle

Vykonávání činnosti/darování bez odměny

vysávaní hlupáků

vysávání hlupáků

vytvářet konzum

x

Záleží jen na nás,jestli do toho půjdeme.A dárcovství,že někomu darujeme své části těla nebo krev.

Záleží v čem a kdo se o to stará. Někdo dělá dobro, jiný se stará sám o sebe i tímto způsobem.

zdarma

zpusob jak zlepsit tento svet a pomoct potrebnym,darovat radost, krev, penize...dobrovolne se vzdat penez ci casu ve prospech druhych

Ztratu casu a peněz

Že daruji peníze prostřednictvím DMS nebo převodem na účet nebo hračky pro děti v nemocnicích a dětských domovech, dobrovolnictví třeba sázet stromky bez nároku na finanční odměnu

Že je to z vlasti vůle a přesvědčení, není to z donucení, a je to na každém

že mě nemůže nikdo do ničeho nutit, musím to dělat prostě z radosti...

že něco dělám zadarmo ve svém volném čase nebo někomu něco dám

11. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro společnost důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20689,18 %89,18 %  
ne2510,82 %10,82 %  

Graf

12. Proč si myslíte, že je důležité podporovat neziskové organizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Protože jsou pro společnost důležité - vzdělávání, podpora například sociálně slabých skupin atd.

a

Aby lide videli, ze na to nejsou sami

Aby mohly existovat

Aby se dále rozvíjeli a podporovali své zájmy.

ano

ano

ano, protože se kdykoli stát, že se stát není schopen nebo nemůže postarat o některé věci o které se může postarat nezisková organizace

Často dělají práci, kterou jiní dělat nechtějí.

Často zabezpečují péči o nemocné či jinak znevýhodněné skupiny

Dejali neco dduleziteho a nic od toho neocekavaji

Dělají to co stát nezajistí.

Dobra motivace pro ostatni lidi

dobrá věc

DOkáží přinést společnosti jiný typ kvalit něž komerční sféra či státní sektor.

Doufám, že to dělají z přesvědčení pro potřebné

Hlavne kuli tomu, ze mame moznost pomahat lidem, kteri si to opravdu zaslouzi a pomoc potrebuji at uz po socialni nebo zdravotni strance.

je nutné je podporovat protože, i když zrovna od nadačních fondů nepotřebujeme pomoci jsou zde lidé, kteří pomoc potřebují a i mi se můžeme dostat do situace kdy od těchto organizací budeme potřebovat podporu

je spousta projektů, které stát nepodporuje

je to důležité, ALE.... ne všechny, je mezi nimi pečlivě vybírat. Že se někdo vydává neziskovou organizaci neznamená, že je prospěšný. Všechny poskytnuté dotace je třeba kontrolovat. Dále je třeba preferovat organizace poskytující pomoc v rámci ČR, než v zahraničí.

Je to způsob projevení občanské společnosti.

Jejich zisky jsou omezené ale velmi důležité pro jejich aktivitu

jinak by tu pro člověka nikdo nic neudělal

jsem členem jedné z největších neziskovek u nás a vím, že pro ostatní dělá velmi moc.

Když ne já, tak by to nemusel nakonec dělat nikdo...

kvůli fungování

mají malý přísun financí a starají se o lidi v nouzi atd.

mají přehled,kde je opravdu potřeba pomoci a pomoc tam směřují

měli by se podporovat pokud mají přínosný vliv

Mnoho neziskových organizací nevytváří zisk, ze kterého by byla schopna se uživit. Proto je velmi důležité tyto organizace podporovat finančně i hmotně.

Možná 5 procent nejsou vyčůránci zneužívající lidské conformity

myslím si, že ve většině případů pomáhají užitečným projektům, tak proto...

Nabízejí zajímavé služby lidem, kteří by si jejich realizaci nemohli za normálních okolností dovolit.

nahrazují péči státu

ne všechny, ale některé je dobré podporovat, protože lidé zabývající se rozvojem NO tvoří zaplnění mezery, mezi státní sférou a podnikatelskou sférou. Podporovat by ji tak měl stát i podnikatelé. Každý dle vlastního uvážení a pocitu.

Nekdo se musi starat o slabsi / jakkoli znevyhodnene

Nektere jsou uzitecne a potrebuji to, nekteri nikoliv

někteří lidé potřebují pomoci a to neziskové organizace můžou zařídit

Nemělo by jim jít o zisk (osobní ohodnocení), ale hlavně o pomoct ostatním

Nezisková organizace by bez dobrovolných příspěvků neměla prostředky na provozování svých činností. Ze strany státu tyto organizace víceméně nejsou podporovány.

Neziskova organizace je treba Mezinarodni organizace cerveny kriz, ktera se snazi v nevyspelich zemich pomahat s nemocemi apod. Kdyby jich nebylo, tak dneska uz lidstvo snad ani neni...

občas někomu pomůžou a lidem je dobré připomínat, aby nemyslely jen na sebe

Ochota, lidé z neziskovek dělají práci kterou vnímají jako duležitou

peníze pro účelné věci

podporovat jak které, např děti země nedělají nic, nesehnutí se zase snaží zabírat příliš velké spektrum zájmů, bohužel se ničím nezabývají skutečně do hloubky. oprati tomu svoboda zvířat, či jiné neziskovky věnující se zvířatům zaslouží nesmírnou úctu i podporu. a to od každého z nás.

Podporujou lidi, na který stát nepřispívá.

pomahaji lidem

pomahaji lidem

pomáhají lidem v nouzi

pomáhají potřebným

Pomahaji v oblastech,ktere nejsou atraktivni pro ziskove sektory.

pomahaji znevyhodnenym

Pomáhající profese jsou náročné fyzicky i psychicky. Kontakt a jakákoli pomoc zaměstnancům nebo pacientům je podle mě vstřícné gesto. Sama činnost v dobrovolnictví plánuji, ráda činím dobré skutky.

poskytují podporu potřebným

Pracuji v neziskovce, která pomáhá přežít ohroženým druhům zvířat, bez pomoci neziskovek by se o jejich záchranu pravděpodobně nikdo nesnažil, protože není nijak výnosná. Druhá neziskovka, pro kterou pracuji zajišťuje vzdělání v malé komunitě v Kamerunu a pomáhá tak chránit deštný les, který se nám sice může zdát daleko, ale když tam nebude, může se to projevit i tady :)

Pro jejich funkci a nasledny rozvoj

Pro jejich lepsi chod, funkcnost a vytvoreni vnitrni reklamy

pro siciální pomoc společnosti

Protože bez podpory by přestaly existovat...

protože by jinak zanikly

protože dělají velice prospěšnou činnost na kterou by se ostatní třeba nezmohli

Protože je to důležité pro ty nemocné lidi.

Protože jsou to většinou organizace, které se snaží něco zlepšit

Protože každý z nás se může ocitnout v nezáviděníhodné situaci.

protože mají dobré úmysly(většina)

protože ne vše stát zvládá zařídit sám

Protože některé funkce ve společnosti komerční organizace / stát nezastanou (neumí či nechtějí)

protože nikdo jiný jejich roli nezastane

protože pomáhají dalším lidem, kteří to nezbytně potřebuji k životu.

Protože pomáhají dobré věci - lidem, zvířatům, atd.. Pomáhat by se mělo, protože se chce pomoct, ne protože se musí. A ne každá organizace má dostatek finančních prostředků na pomoc, nehledě na to, že pomoc je stále potřebná.

Protože pomáhají lidem v nouzi

protože pomáhají lidem, kteří to potřebují

Protože pomáhají lidem, kteří to potřebují

Protože pomáhají lidem, kteří to potřebují. Například nemocným nebo dětem v dětských domovech.

protože pomáhají potřebným

Protože pomáhají tam, kde je potřeba

protože sami nemají zisky

protože stát ji moc nepomůže

protože stát nefunguje jak má a o potřebné se sám postarat neumí, navíc lidé v neziskováh mají často k problémům blíže a lépe do problematiky vidí

Protože stát v sociální oblasti permanentně selhává a neziskovky jsou jediná možnost jak situaci zachránit...

protože to potřebují

Protože to ukazuje že nám záleží na lidech,kteří se nemají tak dobře jako my

Protože v 11. otázce jsem odpověděl ANO

protože v naší společnosti se tyto organizace podílí významnou měrou na fungování důležitých procesů ve společnosti! Samozřejmě záleží, co konkrétně a s jakým výsledky daná organizace dělá, dle toho by se částečně mohlo přihlížet i k případné podpoře ze strany státu, sponzorů atd

protože zajišťují činnosti, které jsou potřebné a nedělá je nikdo jiný

protože zprostředkovaně můžu pomoct někde, kde fyzicky sám pomoci nemohu.

Proverene a spravne fungujici neziskove organizace jsou casto jedinou pomoci pro mnohe lidi/zvirata v nouzi. Dobre vedena "neziskovka" muze lepe pomoci nez samotny jedinec ci skupina nezavislych dobrovolniku uz jen tim, ze dokaze zorganizovat a vest darcovske/dobrovolnicke akce.

Přece nechcete, aby se o všechno staral stát?!

Při vyšší podpoře mají neziskové organizace širší možnosti pro výpomoc cílovým skupinám.

Rozhodně jsem pro podporu ověřených a důvěryhodných organizací, které zlepšují stav těch problémových skupin, které jsou organizací podporovány.

slouzi lidem v nouzi a potrebnym

sounáležitost

Specializace

Starají se o méně viditelné problémy. Jsou to hrdinové běžného dne

Stat nema moznost (a zrejme ani zaujem) o realne zlepsenie stavu niektorych veci. Neziskove organizacie vacsinou vznikaju vdaka zaujmu ludi ktori chcu nieco naozaj zmenit a su ochotni investovat do toho cas, energiu a sami seba.

Stát nemá peníze ani takovou možnost aby dokázal pomáhat všem sociálně slabým lidem a proto neziskovky plní tuto činnost a zaměřuji se na konkrétní cílové skupiny. neziskovky nevytvářejí zisk, to co získají jde znova do rozboje organizace

Suplují činnost státu v oblastech, které stát nezajímají.

takové organizace nemají jednoduchou práci a sehnat dostatečné množství sponzorů, aby činnost ufinancovali je těžké, proto by se měli zapojit dárci, kteří sympatizují s projekty dané organizace. Já podporuji organizace na ochranu zvířat.

těch důvodů je velmi mnoho, nevidím jediný důvod, proč je nepodporovat...

těžká otázka - ne každá organizace si apriori podporu zaslouží jinak z důvodů toho, že zdroje jsou mnohdy pro organizace omezené a kvalitní projekty/programy někdy končí nebo ani nevzniknou kvůli nedostatku financí

to jsem neřekl, zkontrolujte si dotazník!!

Tyto organizace nás informují o neřešených či nedostatečně řešených problémech různě znevýhodněných lidí a v oblasti životního prostředí.

V Mostě např. nezisková organizace pomáhá bývalým drogově závislým aby se zapojili do společnosti. To je užitečné, když vím, že se někdo snaží aby se nevrátili ke stejnému způsobu života..

Ve vsech zivotnich situacich je potreba dobrovolniku/darcu, kteri by byli zastiteni organizaci, ktere nejde o vydelek

vedi kdo nejvic potrebuje pomoct a jak nejlepe pomoci, maji dlouholetou zkusenost, vedi kde je pomoc potreba

věnují se problematice, která není lukrativní/důležitá pro stát či komerční firmy a tak rozšiřují možnost pomoci, tam kde je třeba

většina neziskových organizací svou činností umožňuje zlepšení životní situace v oblasti své působnosti, zaměstnává lidi a dává jim konkrétní cíle nějakou náplň práce, která má smysl a zároveň může pomoci i druhé straně, lidem kteří to potřebují.....například různé kroužky pro děti apod.

většina věci se dělá jen pro peníze, ale život není jen o penězích

Většinou dělají správnou činnsot

většinou se věnují oblastem, o které se stát moc nestará

vyplňují jakousi ''díru'' v kapitalistické společnosti, kde nikdo nic zadarmo neudělá

Za jejich práci.

zajistuji lepsi vyuziti prostredku pri resebi konkretniho problemu a rim ze to neni statni struktura posiluje autonomii obcanske spolecnosri

zajišťují oblasti ve společnosti, kde stát selhává a nedokáže adekvátně reagovat na aktuální potřeby společnosti

záleží jak které, některé mají důležitá poslání, které je zapotřebí podporovat. Člověk nikdy neví, kdy bude takovou pomoc potřebovat on sám.

Zatím je to třeba - bez podpory společnosti by toto organizace asi nebyly nebo jen v malé míře. Až lidé dozrají v neosobním životě, bude takových organizací více a nebude třeba je nijak více ze strany společnosti propagovat a podporovat. Ta doba je ještě daleko.

Zejméno ve zdravotnictvkém, sportovním a kulturní odvětví, ale třeba i dobrovolní hasiči. To jsou důležitá odvětví pro společnost.

Získávají peníze pro potřebné

13. Myslíte si, že je dobré neziskové organizace podporovat prostřednictvím dotací, grantů atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19785,28 %85,28 %  
ne3414,72 %14,72 %  

Graf

14. Vybavíte si některou neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19082,25 %82,25 %  
ne4117,75 %17,75 %  

Graf

Jestliže jste v v předchozí otázce odpověděli "ano" pokračujte otázkou číslo 14. Jestliže "ne" pokračujte na otázku číslo 15.

15. Jaké konkrétní neziskové organizace znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk v tísni17994,21 %77,49 %  
Unicef17592,11 %75,76 %  
nadace Terezy Maxové13671,58 %58,87 %  
Paraple10153,16 %43,72 %  
nadace Naše dítě10052,63 %43,29 %  
jiné7941,58 %34,2 %  
Helppes3518,42 %15,15 %  
Pestrá společnost84,21 %3,46 %  
Lékořice73,68 %3,03 %  

Graf

16. Pokud znáte jinou neziskovou organizaci vypište ji slovy.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adra

Adra

ADRA

Adra - nadace

Adra,

ADRA, Charita

Adra, lékaři bez hranic, červený kříž

Adra, safe children

American Field Service

Aqua vitae, Lékaři bez hranic, Cesta domů

Arcidiecézní charita.

Asistence o.p.s., APLA

Asociace turistických oddílů mládeže

bílá pastelka, lékaři bez hranic

Bohatý sirotek, Nadace Zelený život

Centrum integrace cizinců, o. s., Lékaři bez hranic, Kapka naděje, Centrum integrace dětí a mládeže, o.s., Junák - svaz skautů a skautek

Centrum podpory zdraví, Opora

Cesta 121

Cesta domů

Cesta domů

červený kříž

Děti Země, Greenpeace

Divadlo Letí

Dobrý anděl

dobry andel

Dobrý anděl, Salesiánské středisko Štěpána Trochty

Dobry andel.

DRAK

DUHA, Lékaři bez hranic, Adra, Charita ČR

Energie, CSP, Klubíčko, SNN Most (svaz neslyšících a nedoslýchavých), Diakonie, Emauzy, Mosty, Most k naději, Hospic v Mostě

ESN (Erasmus student network)

fair.o.s.

Greenpeace

Greenpeace

historické oddělení sokolovského muzea, škola VOŠ cestovního ruchu, Greenpeace

Hnutí Brontosaurus, Amnesty International, hnutí Duha, Děti Země, Tereza, Veronica

Charita

Charita

charita, život dětem

INEX-SDA, Duha

Je jich mnoho

Junák :D

Junák svaz skautů a skautek ČR

Junák, Komunitní křižovatka, Arnika,...

Junák, Pionýr, ATOM, Český svaz ochránců přírody, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus .... jsou jich mraky

kapka naděje, světluška

Kedjom-Keku

Kedjom-Keku, ISCP, Save elephants, LAGA...

kl

Klokánek,...

Kolpingovo dílo

Křesťanská charita

Křižovatka Handicap centrum o. p. s., Prostor, o. p. s.

křižovatka.cz

Kuře, manželů Havlových, Červený kříž, Lékaři bez hranic, Kola pro Afriku

Lada, Romea, Adra

Lekari bez hranic, klokanek, modry klic,

Lékaři bez hranic, červený kříž

lékaři bez hranic, havlových

Lékaři bez hranic, Kolečko, Světluška, Movember cz, Zažít rok jinak, Čmelák, Arnika, Duha, Greenpeace, Think-tank Evropské hodnoty

LIga lidských práv

Liga vozíčkářů, Právo na život, Domov u zámku, Ratolest, Fénix

Mezinarodni organizace cerveny kriz

Na Zemi, Světluška,

nadace Olgy Havlové

Nadace rozvoje občanské společnosti (S Českou televizi pořádání Pomozte dětem) Nadace Taťány Kuchařové

Nadace VIA, Adra, Charita, Nadace partnerství, Nadace pro rozvoj občanské společnosti, Hnutí duha, APUS o.p.s., Beleco, Daphné, Pomocné tlapky, Nadace proměny, Lékaři bez hranic

Naděje, Slunečnice, ČČK,...

Neposeda Beztíže Asistenece, o.s. Paprsek Česká Unie neslyšících Sananim Dropin Máme Otevřeno - už neexistuje Rozkoš bez Rizika Proxima Sociale Fond ohrožených zvířat Jahoda Lata Esset Šance pro tebe Ymca Liga vozíčkářů

Neziskovky.cz PRiorita NF Vodafone NF Lasvit

organizace nev.a slab.ČR ,TYFLOCENTRUM,Tyfloservis

OS Zivot Detem

paraple-žebrající svěrák a dokonce v televizi člověk v tísni nebo adra- vynikající trafika pro studentského vůdce z plyšáku Šimona pánka jistě to nedělá zadarmo žebrající a vybírající příživníci, nikde neřeknou, kolik se jim z vybrané částky zadřelo za nehtíky

PATA, Světluška

Pomocne tlapky, lata, fod, kapka nadeje, dobry andel, linka bezpeci, svetluska

Portus Prachatice o. p. s.

poslední cesta

Pro-Contact např.

Proutek, Okna

Ramus, svoboda zvířat

Ratolest, Spondea, DROM,...

Re-generace - začínající neziskovka (okr. Most)

rekonstrukce statu, hnuti duha

Rolnička, bílá pastelka, světluška, INSTAND,

Siriri, Do života, Charita, Lékaři bez Hranic, Adra

slepeký pes vodící pes

Slunečnice

Srdce ako dar

Stonozka

Světluška

Světluška

světluška

světuška

Svoboda zvírřat, Nadace na ochranu zvířat, Liga na ochranu zvířat.

svoboda zvířat atd

V jedné pracuji

VDV OH Greenpeace Světluška

Záchranná stanice Tawy, Court of Moravia, o.s., Na Zemi, Junák

zaměřuji se spíše na organizace, které vysílají dobrovolníky do zahraničí např. učit děti, stavět školy atd.

Země lidí o.p.s.

znám jich dalších velmi mnoho, vše se mi vypisovat nechce

znám jich hodně, to bychom tu byly dlouho

Pokud jste odpověděl/a "ano" pokračujte otázkou číslo 16. Pokud "ne" pokračujte otázkou číslo 18.

17. Podporujete sami nějakou neziskovou organizaci? (Může se jednat o dobrovolnickou činnost, finanční, nefinanční dary, firemní dobrovolnictví, dobročinné aukce, burzy, plesy aj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13558,44 %58,44 %  
ne9641,56 %41,56 %  

Graf

Jestliže jste odpověděl/a "ano" pokračujte otázkou číslo 17. Pokud "ne" přejděte na otázku číslo 18.

18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7051,09 %30,3 %  
ne6748,91 %29 %  

Graf

19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1 x měsícotázka č. 20, 1 x půl rokuotázka č. 20, 1 x rokotázka č. 20, jinéotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x měsíc2533,78 %10,82 %  
1 x půl roku2128,38 %9,09 %  
jiné1824,32 %7,79 %  
1 x rok1013,51 %4,33 %  

Graf

20. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dělá dobrovolníka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13658,87 %58,87 %  
ne9541,13 %41,13 %  

Graf

21. Jste nebo byl/a jste někdy dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11650,22 %50,22 %  
ano11549,78 %49,78 %  

Graf

22. Rád/a poskytnu dar neziskové organizaci, když ho pak budu moci zkontrolovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8838,1 %38,1 %  
souhlasím7934,2 %34,2 %  
nevím3615,58 %15,58 %  
spíše nesouhlasím156,49 %6,49 %  
nesouhlasím135,63 %5,63 %  

Graf

23. Neposkytl/a jsem nikdy dar neziskové organizaci, o které jsem doposud neslyšel. (Může se jednat o pouliční prodej dárkových předmětů na podporu neziskové organizace aj.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13357,58 %57,58 %  
ne9842,42 %42,42 %  

Graf

24. Lidem, kteří pomoc až už hmotnou nebo nehmotnou potřebují, pomohu přímo a ne prostřednictvím neziskové organizace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6126,41 %26,41 %  
spíše souhlasím6025,97 %25,97 %  
nevím5724,68 %24,68 %  
souhlasím3113,42 %13,42 %  
nesouhlasím229,52 %9,52 %  

Graf

25. Myslíte si, že je medializace efektivním nástrojem neziskových organizací, který zvyšuje finanční prostředky neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8939,73 %38,53 %  
souhlasím8839,29 %38,1 %  
nevím3415,18 %14,72 %  
nesouhlasím73,13 %3,03 %  
spíše nesouhlasím62,68 %2,6 %  

Graf

26. Uvítal/a byste větší informovanost veřejnosti o práci neziskových organizací, dobrovolníků a dárců.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11750,65 %50,65 %  
spíše souhlasím6628,57 %28,57 %  
nevím2711,69 %11,69 %  
spíše nesouhlasím135,63 %5,63 %  
nesouhlasím83,46 %3,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Podporujete sami nějakou neziskovou organizaci? (Může se jednat o dobrovolnickou činnost, finanční, nefinanční dary, firemní dobrovolnictví, dobročinné aukce, burzy, plesy aj.)

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x měsíc na otázku 19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x půl roku na otázku 19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x rok na otázku 19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strana zelených na otázku 8. Jakou stranu jste volil/a v posledních parlamentních volbách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský na otázku 7. Bydliště:

18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x měsíc na otázku 19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 x půl roku na otázku 19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Rodinný stav:

5. Náboženské vyznání:

6. Povolání:

7. Bydliště:

8. Jakou stranu jste volil/a v posledních parlamentních volbách?

9. Jaká je výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu (v Kč)?

10. Co si představíte pod pojmem "dobrovolnictví a dárcovství"?

11. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro společnost důležité?

13. Myslíte si, že je dobré neziskové organizace podporovat prostřednictvím dotací, grantů atd.?

14. Vybavíte si některou neziskovou organizaci?

15. Jaké konkrétní neziskové organizace znáte?

17. Podporujete sami nějakou neziskovou organizaci? (Může se jednat o dobrovolnickou činnost, finanční, nefinanční dary, firemní dobrovolnictví, dobročinné aukce, burzy, plesy aj.)

18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?

19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?

20. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dělá dobrovolníka?

21. Jste nebo byl/a jste někdy dobrovolníkem?

22. Rád/a poskytnu dar neziskové organizaci, když ho pak budu moci zkontrolovat.

23. Neposkytl/a jsem nikdy dar neziskové organizaci, o které jsem doposud neslyšel. (Může se jednat o pouliční prodej dárkových předmětů na podporu neziskové organizace aj.)

24. Lidem, kteří pomoc až už hmotnou nebo nehmotnou potřebují, pomohu přímo a ne prostřednictvím neziskové organizace.

25. Myslíte si, že je medializace efektivním nástrojem neziskových organizací, který zvyšuje finanční prostředky neziskovým organizacím?

26. Uvítal/a byste větší informovanost veřejnosti o práci neziskových organizací, dobrovolníků a dárců.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Rodinný stav:

5. Náboženské vyznání:

6. Povolání:

7. Bydliště:

8. Jakou stranu jste volil/a v posledních parlamentních volbách?

9. Jaká je výše Vašeho hrubého měsíčního příjmu (v Kč)?

10. Co si představíte pod pojmem "dobrovolnictví a dárcovství"?

11. Myslíte si, že jsou neziskové organizace pro společnost důležité?

13. Myslíte si, že je dobré neziskové organizace podporovat prostřednictvím dotací, grantů atd.?

14. Vybavíte si některou neziskovou organizaci?

15. Jaké konkrétní neziskové organizace znáte?

17. Podporujete sami nějakou neziskovou organizaci? (Může se jednat o dobrovolnickou činnost, finanční, nefinanční dary, firemní dobrovolnictví, dobročinné aukce, burzy, plesy aj.)

18. Podporujete neziskovou organizaci pravidelně?

19. Jak často neziskovou organizaci podporujete?

20. Znáte někoho ve svém okolí, kdo dělá dobrovolníka?

21. Jste nebo byl/a jste někdy dobrovolníkem?

22. Rád/a poskytnu dar neziskové organizaci, když ho pak budu moci zkontrolovat.

23. Neposkytl/a jsem nikdy dar neziskové organizaci, o které jsem doposud neslyšel. (Může se jednat o pouliční prodej dárkových předmětů na podporu neziskové organizace aj.)

24. Lidem, kteří pomoc až už hmotnou nebo nehmotnou potřebují, pomohu přímo a ne prostřednictvím neziskové organizace.

25. Myslíte si, že je medializace efektivním nástrojem neziskových organizací, který zvyšuje finanční prostředky neziskovým organizacím?

26. Uvítal/a byste větší informovanost veřejnosti o práci neziskových organizací, dobrovolníků a dárců.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rysová, Z.Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43570.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.