Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internet jako rozmanitý zdroj informací

Internet jako rozmanitý zdroj informací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Sudová
Šetření:26. 11. 2009 - 03. 12. 2009
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvod, proč tento průzkum provádím je moje závěrečná maturitní práce. Téma, které jsem si vybrala se nazývá Novodobá informační masmédia.

Cílem dotazníku je zjistit jakési generační rozdíly mezi lidmi v oblasti internetu.

Internet v dnešní době využívá téměř každá gerace, ale každá k něčemu jinému, každá na internetu tráví rozdílný podíl času, každá generace navštěvuje jiné stránky....apod.

A dalším cílem je populace umí používat samotný počítač a pracovat s ním (bez internetu).

Dlouhodobé průzkumy prokazují, že především střední a starší věková kategorie dokáže přijmout a orientovat se na internetu, ale pracovat s počítačem jako takovým nikoli.

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-298270,69 %70,69 %  
30-452118,1 %18,1 %  
46-60 (a více)1311,21 %11,21 %  

Graf

2. Používáte internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano116100 %100 %  

Graf

3. K jaké činnosti internet nejčastěji využíváte?(mimo práci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace6959,48 %59,48 %  
Zábava2420,69 %20,69 %  
Zjišťování aktuálních zpráv2319,83 %19,83 %  

Graf

4. Kolik času trávíte denně na internetu? (mimo práci)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hodiny6253,45 %53,45 %  
4 a více hodin2824,14 %24,14 %  
1 hodina2622,41 %22,41 %  

Graf

5. Jaký vyhledávač na internetu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google6757,76 %57,76 %  
Seznam4740,52 %40,52 %  
Jiný21,72 %1,72 %  

Graf

6. Považujete internet za přehledný zdroj informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9783,62 %83,62 %  
ne1916,38 %16,38 %  

Graf

7. Jaké programy, stránky používáte nejčastěji ke komunikaci přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ICQ, Skype6152,59 %52,59 %  
E-mail5143,97 %43,97 %  
Chat (na různých serverech)43,45 %3,45 %  

Graf

8. Kde nejčastěji využíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma9581,9 %81,9 %  
V práci, ve škole2118,1 %18,1 %  

Graf

9. Máte vytvořený svůj profil na nějakém serveru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8775 %75 %  
ne2925 %25 %  

Graf

10. Potřebujete internet ke své práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8573,28 %73,28 %  
ne3126,72 %26,72 %  

Graf

11. Kolik času trávíte na internetu v práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 hodinu4247,73 %36,21 %  
2 - 3 hodiny2629,55 %22,41 %  
4 a více hodin2022,73 %17,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké programy, stránky používáte nejčastěji ke komunikaci přes internet?

  • odpověď E-mail:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-60 (a více) na otázku 1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Používáte internet?

3. K jaké činnosti internet nejčastěji využíváte?(mimo práci)

4. Kolik času trávíte denně na internetu? (mimo práci)

5. Jaký vyhledávač na internetu upřednostňujete?

6. Považujete internet za přehledný zdroj informací?

7. Jaké programy, stránky používáte nejčastěji ke komunikaci přes internet?

8. Kde nejčastěji využíváte internet?

9. Máte vytvořený svůj profil na nějakém serveru?

10. Potřebujete internet ke své práci?

11. Kolik času trávíte na internetu v práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Používáte internet?

3. K jaké činnosti internet nejčastěji využíváte?(mimo práci)

4. Kolik času trávíte denně na internetu? (mimo práci)

5. Jaký vyhledávač na internetu upřednostňujete?

6. Považujete internet za přehledný zdroj informací?

7. Jaké programy, stránky používáte nejčastěji ke komunikaci přes internet?

8. Kde nejčastěji využíváte internet?

9. Máte vytvořený svůj profil na nějakém serveru?

10. Potřebujete internet ke své práci?

11. Kolik času trávíte na internetu v práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sudová, J.Internet jako rozmanitý zdroj informací (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://4370.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.