Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyberšikana

Kyberšikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Horák
Šetření:30. 11. 2014 - 07. 12. 2014
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník se snaží zjistit pouze míru informovanosti o tomto jevu.

Předem děkuji

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem kyberšikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9796,04 %96,04 %  
ne43,96 %3,96 %  

Graf

2. Kde jste se dozvěděl/a o kyberšikaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4140,59 %40,59 %  
v televizi, rádiu nebo novinách3130,69 %30,69 %  
ve škole2726,73 %26,73 %  
od přátel21,98 %1,98 %  

Graf

3. Je podle vás tomuto problému věnována dostatečná mediální publicita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6766,34 %66,34 %  
ano3433,66 %33,66 %  

Graf

4. Myslíte si, že státní organizace postupují dostatečně při prevenci kyberšikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7675,25 %75,25 %  
ano2524,75 %24,75 %  

Graf

5. Vnímáte rizika, která jsou spojena s kyberšikanou jako závažná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8988,12 %88,12 %  
ne1211,88 %11,88 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy ve svém okolí svědkem kyberšikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6766,34 %66,34 %  
ano3433,66 %33,66 %  

Graf

7. Souhlasíte s tím, že v budoucnosti bude mít tento jev rostoucí tendence?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4847,52 %47,52 %  
spíše souhlasím4039,6 %39,6 %  
nevím109,9 %9,9 %  
spíše nesouhlasím21,98 %1,98 %  
nesouhlasím10,99 %0,99 %  

Graf

8. Myslíte si, že následky kyberšikany mohou mít fatální následky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9190,1 %90,1 %  
ne109,9 %9,9 %  

Graf

9. Je kyberšikana dle vašeho názoru problém pouze dětí a dospívajících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7271,29 %71,29 %  
ano1615,84 %15,84 %  
nevím1312,87 %12,87 %  

Graf

10. Zveřejnil někdy někdo na internetu bez vašeho svolení fotografie či video s vámi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5352,48 %52,48 %  
ano4847,52 %47,52 %  

Graf

11. Zveřejńujete o sobě soukromé informace na internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7372,28 %72,28 %  
ano2827,72 %27,72 %  

Graf

12. Zneužil někdy někdo vaše soukromé informace ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8988,12 %88,12 %  
ano1211,88 %11,88 %  

Graf

13. Je podle vás kyberšikana horší než běžná šikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5150,5 %50,5 %  
ne3635,64 %35,64 %  
ano1413,86 %13,86 %  

Graf

14. Žijete ve městě nebo obci, která má počet obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 500 tisíc obyvatel2928,71 %28,71 %  
méně než 2 tisíce obyvatel1615,84 %15,84 %  
více než 200 tisíc obyvatel1514,85 %14,85 %  
více než 10 tisíc obyvatel109,9 %9,9 %  
více než 50 tisíc obyvatel98,91 %8,91 %  
více než 20 tisíc obyvatel87,92 %7,92 %  
více než 5 tisíc obyvatel76,93 %6,93 %  
více než 100 tisíc obyvatel54,95 %4,95 %  
více než 2 tisíce obyvatel21,98 %1,98 %  

Graf

15. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 až 25 let3837,62 %37,62 %  
26 až 30 let2221,78 %21,78 %  
15 až 19 let1514,85 %14,85 %  
35 a více let1110,89 %10,89 %  
31 a více let76,93 %6,93 %  
50 a více let54,95 %4,95 %  
14 a méně let32,97 %2,97 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4948,51 %48,51 %  
vysokoškolské3837,62 %37,62 %  
základní1110,89 %10,89 %  
střední bez maturity / vyučen32,97 %2,97 %  

Graf

17. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6665,35 %65,35 %  
muž3534,65 %34,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Souhlasíte s tím, že v budoucnosti bude mít tento jev rostoucí tendence?

  • odpověď souhlasím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Je podle vás kyberšikana horší než běžná šikana?

10. Zveřejnil někdy někdo na internetu bez vašeho svolení fotografie či video s vámi?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 a více let na otázku 15. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem kyberšikana?

2. Kde jste se dozvěděl/a o kyberšikaně?

3. Je podle vás tomuto problému věnována dostatečná mediální publicita?

4. Myslíte si, že státní organizace postupují dostatečně při prevenci kyberšikany?

5. Vnímáte rizika, která jsou spojena s kyberšikanou jako závažná?

6. Byl/a jste někdy ve svém okolí svědkem kyberšikany?

7. Souhlasíte s tím, že v budoucnosti bude mít tento jev rostoucí tendence?

8. Myslíte si, že následky kyberšikany mohou mít fatální následky?

9. Je kyberšikana dle vašeho názoru problém pouze dětí a dospívajících?

10. Zveřejnil někdy někdo na internetu bez vašeho svolení fotografie či video s vámi?

11. Zveřejńujete o sobě soukromé informace na internetu?

12. Zneužil někdy někdo vaše soukromé informace ?

13. Je podle vás kyberšikana horší než běžná šikana?

14. Žijete ve městě nebo obci, která má počet obyvatel?

15. Jaký je váš věk?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jste muž nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se již někdy s pojmem kyberšikana?

2. Kde jste se dozvěděl/a o kyberšikaně?

3. Je podle vás tomuto problému věnována dostatečná mediální publicita?

4. Myslíte si, že státní organizace postupují dostatečně při prevenci kyberšikany?

5. Vnímáte rizika, která jsou spojena s kyberšikanou jako závažná?

6. Byl/a jste někdy ve svém okolí svědkem kyberšikany?

7. Souhlasíte s tím, že v budoucnosti bude mít tento jev rostoucí tendence?

8. Myslíte si, že následky kyberšikany mohou mít fatální následky?

9. Je kyberšikana dle vašeho názoru problém pouze dětí a dospívajících?

10. Zveřejnil někdy někdo na internetu bez vašeho svolení fotografie či video s vámi?

11. Zveřejńujete o sobě soukromé informace na internetu?

12. Zneužil někdy někdo vaše soukromé informace ?

13. Je podle vás kyberšikana horší než běžná šikana?

14. Žijete ve městě nebo obci, která má počet obyvatel?

15. Jaký je váš věk?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jste muž nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horák, D.Kyberšikana (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43898.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.