Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Životní styl

Životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kretková
Šetření:01. 12. 2014 - 02. 12. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník Vám nezabere víc jak 3 minuty, prosím o jehož vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3874,51 %74,51 %  
muž1325,49 %25,49 %  

Graf

2. Kolik je vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-252854,9 %54,9 %  
25-351019,61 %19,61 %  
35 a více713,73 %13,73 %  
15-20611,76 %11,76 %  

Graf

3. Kolik vážíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60-70 kg2039,22 %39,22 %  
50-60 kg1733,33 %33,33 %  
70-80 kg1019,61 %19,61 %  
80 a více47,84 %7,84 %  

Graf

4. Kolik měříte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
160-170 com2549,02 %49,02 %  
170 a více2243,14 %43,14 %  
150-160 cm47,84 %7,84 %  

Graf

5. Kouříte ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3874,51 %74,51 %  
Ano1325,49 %25,49 %  

Graf

6. Sportujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy2447,06 %47,06 %  
Ano1835,29 %35,29 %  
Ne917,65 %17,65 %  

Graf

7. Kde se nejčastěji stravujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma4792,16 %92,16 %  
V restauracích47,84 %7,84 %  

Graf

8. Jaký typ masa jíte nejčastěji ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kuřecí3876 %74,51 %  
Vepřové510 %9,8 %  
Hovězí48 %7,84 %  
Jiné36 %5,88 %  

Graf

9. Pijete alkohol ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně3874,51 %74,51 %  
Ano917,65 %17,65 %  
Ne47,84 %7,84 %  

Graf

10. Čtete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3774 %72,55 %  
Ne1326 %25,49 %  

Graf

11. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á4078,43 %78,43 %  
Ženatý/vdaná917,65 %17,65 %  
Vdovec/vdova11,96 %1,96 %  
Rozvedený/á11,96 %1,96 %  

Graf

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2650,98 %50,98 %  
Vysokoškolské1835,29 %35,29 %  
Středoškolské bez maturity35,88 %5,88 %  
Vyšší odborné23,92 %3,92 %  
Základní23,92 %3,92 %  

Graf

13. Kolik máte dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné4180,39 %80,39 %  
1611,76 %11,76 %  
3 a více23,92 %3,92 %  
223,92 %3,92 %  

Graf

14. Jste věřící?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3468 %66,67 %  
Ano1632 %31,37 %  

Graf

15. Jste spokojeni se současnou politickou situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4588,24 %88,24 %  
Ano611,76 %11,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví ?

2. Kolik je vám let ?

3. Kolik vážíte ?

4. Kolik měříte ?

5. Kouříte ?

6. Sportujete ?

7. Kde se nejčastěji stravujete ?

8. Jaký typ masa jíte nejčastěji ?

9. Pijete alkohol ?

10. Čtete ?

11. Jaký je váš rodinný stav?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Kolik máte dětí?

14. Jste věřící?

15. Jste spokojeni se současnou politickou situací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví ?

2. Kolik je vám let ?

3. Kolik vážíte ?

4. Kolik měříte ?

5. Kouříte ?

6. Sportujete ?

7. Kde se nejčastěji stravujete ?

8. Jaký typ masa jíte nejčastěji ?

9. Pijete alkohol ?

10. Čtete ?

11. Jaký je váš rodinný stav?

12. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13. Kolik máte dětí?

14. Jste věřící?

15. Jste spokojeni se současnou politickou situací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kretková, Z.Životní styl (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43935.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.