Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oceňování hudebních nástrojů (znalci, odhadci, instituce)

Oceňování hudebních nástrojů (znalci, odhadci, instituce)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sylva Jablonská
Šetření:08. 12. 2014 - 12. 12. 2014
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):18 / 8.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit způsoby a stav oceňování hudebních nástrojů v ČR. Výsledky dotazníku budou použity pro výzkum. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [znalec/odhadceotázka č. 2, muzeum/orchestr/školaotázka č. 7, výrobce/prodejce hudebních nástrojůotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muzeum/orchestr/škola1435 %35 %  
výrobce/prodejce hudebních nástrojů1332,5 %32,5 %  
znalec/odhadce512,5 %12,5 %  
znalec410 %10 %  
orchestr25 %5 %  
výrobce hudebních nástrojů12,5 %2,5 %  
obchodník s hudebními nástroji12,5 %2,5 %  

Graf

2. Jak často oceňujete hudební nástroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 x ročně444,44 %10 %  
10-20 x ročně333,33 %7,5 %  
cca 1 za dva roky111,11 %2,5 %  
Jsem soudní znalec, výrobce i prodejce smyčcových nástrojů. Nástroje oceňuji téměř denně, například při převzetí nástrojů k opravě, abych zákazníka informoval jestli cena opravy nepřsáhne cenu nástroje.111,11 %2,5 %  

Graf

3. Kdo bývá nejčastěji žadatelem o toto ocenění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
instituce777,78 %17,5 %  
veřejnost555,56 %12,5 %  
státní orgány111,11 %2,5 %  
nejčastěji umělec111,11 %2,5 %  

Graf

4. Za jakým účelem nástroje oceňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupě nebo prodej nástroje888,89 %20 %  
pro potřeby státních orgánů222,22 %5 %  
inventarizace222,22 %5 %  
poradenství222,22 %5 %  
daňová oblast111,11 %2,5 %  
výpůjčky111,11 %2,5 %  

Graf

5. Jakým způsobem stanovujete cenu obvyklou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porovnávací metodou777,78 %17,5 %  
Opusové číslo - stáři nástroje.jeho stavu.a mnoho dalších věci. mechanika nástroje, materiál, a pod.111,11 %2,5 %  
Zák. 151/1997 Sb. - §2 Způsoby oceňování majetku a služeb §2 (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Hudební nástroj je movitou věcí, proto Vaše otázka ukazuje na Vaše nepochopení litery zákona111,11 %2,5 %  
nákladovou metodou111,11 %2,5 %  

Graf

6. Jakých zdrojů využíváte při stanovování ceny nástroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní znalosti9100 %22,5 %  
katalogy a databáze777,78 %17,5 %  
aukční katalogy222,22 %5 %  
zejména pak jiné informace o DOSAŽENÝCH prodejích. 111,11 %2,5 %  

Graf

7. Existují u Vás nějaká pravidla nebo vnitřní pokyny týkající se oceňování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %20 %  
ne850 %20 %  

Graf

8. Oceňujete, resp. necháváte ocenit hudební nástroje ve vlastnictví Vaší instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %22,5 %  
ne743,75 %17,5 %  

Graf

9. Jak často toto ocenění provádíte (necháváte provést)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 x ročně444,44 %10 %  
dle potřeby222,22 %5 %  
dle prodeje111,11 %2,5 %  
podle potřeby111,11 %2,5 %  
při koupi hudebního nástroje do sbírky111,11 %2,5 %  

Graf

10. Z jakého důvodů nejčastěji potřebujete znát cenu nástroje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koupě nebo prodej nástroje666,67 %15 %  
inventarizace333,33 %7,5 %  
pro potřebu státních orgánů222,22 %5 %  
výpůjčky222,22 %5 %  
pojištění222,22 %5 %  
pro pojištění, příp. proclení na zájezdy orchestru111,11 %2,5 %  

Graf

11. Kdo toto ocenění provádí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externí znalec nebo odhadce888,89 %20 %  
komise pro oceňování111,11 %2,5 %  
kurátor111,11 %2,5 %  

Graf

12. Jaký způsob preferujete při určování ceny vlastních nástrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porovnávací způsob1250 %30 %  
nákladový způsob625 %15 %  
výnosový způsob28,33 %5 %  
Kombinaci nákladů a výnosů14,17 %2,5 %  
Omlouvám se, neznám odpověď14,17 %2,5 %  
sami neurčujeme, dle ceny pořízení14,17 %2,5 %  
kvalita zvuku14,17 %2,5 %  
kombinace všech tří možností14,17 %2,5 %  
respektuji znalecký posudek14,17 %2,5 %  
odhad znalce14,17 %2,5 %  

Graf

13. Jakých zdrojů využíváte při stanovování ceny nástroje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní znalosti1252,17 %30 %  
služby externích soudních znalců a odhadců939,13 %22,5 %  
katalogy a databáze521,74 %12,5 %  
nová média417,39 %10 %  
muzejní záznamy313,04 %7,5 %  
aukční katalogy28,7 %5 %  
jako výrobce a soudní znalec určuji ceny hlavně na základě realizovaných prodejů14,35 %2,5 %  
expertní poradenství14,35 %2,5 %  
jako otázka 1214,35 %2,5 %  

Graf

14. Jsou Vaše nástroje pojištěné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jako celek1548,39 %37,5 %  
ne1341,94 %32,5 %  
ano, jedlotlivě39,68 %7,5 %  

Graf

15. Ovlivňuje podle Vás cena určená znalcem výši kupní ceny nástroje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2055,56 %50 %  
nevím1027,78 %25 %  
ne616,67 %15 %  

Graf

16. S jakými nedostatky znaleckých posudků nebo odhadů ceny hudebních nástrojů se v praxi nejčastěji setkáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez nedostatků825 %20 %  
neprůkaznost618,75 %15 %  
obsahové nedostatky515,63 %12,5 %  
formální nedostatky412,5 %10 %  
netransparentnost39,38 %7,5 %  
metodologické nedostatky39,38 %7,5 %  
orchestry si cucají ceny z prstu, nereflektují ceny v zahraničí, spíše se řídí zájmy vlastních hudebníků. Mnohdy se jedná o znalce, neznalce!!! 13,13 %2,5 %  
Neodbornost některých znalců, chybí odborné vzdělání, v neposlední řadě chybí řádné zkoušky u Krajského Soudu a možná i větší kontrola znalců. Ke kontrolele se posílá pouze znakecký deník.13,13 %2,5 %  
se znaleckými posudky do kontaktu nepřicházím, odhady cen tvořím jako kurátor sama13,13 %2,5 %  
Za mého působení v muzeu (od roku 2007) jsme žádný hudební nástroj (ve sbírkách jich je pouze pět desítek) neoceňovali.13,13 %2,5 %  
bývá jimi často vlastní neodbornost v oblasti hudebních nástrojů13,13 %2,5 %  
nesetkávám13,13 %2,5 %  
nemám příliš zkušeností13,13 %2,5 %  
neodbornost znalců13,13 %2,5 %  
neznalost a nezkušenost znalců z praxe13,13 %2,5 %  
jiné nedostatky13,13 %2,5 %  
Nedávali jsme oceňovat hudební nástroje ve sbírkách.13,13 %2,5 %  
V poslední době nevyužíváme znaleckých posudků, odrážíme se od tržní ceny.13,13 %2,5 %  

Graf

17. V čem spatřujete důvody těchto nedostatků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná odbornost zpracovatelů1152,38 %27,5 %  
záměrné zkreslování výsledků oceňování733,33 %17,5 %  
nedefinování obecně přijímaných postupů314,29 %7,5 %  
nedostatečná legislativní úprava29,52 %5 %  
Korupce, neodfbornost14,76 %2,5 %  
Kontrola znalců jejich odbornost a způsobilost.14,76 %2,5 %  
Nízký počet vyhledaných realizovaných obchodů s obdobnou věcí, což souvisí s pracností. Ta ovšem implikuje vysokou cenu posudku, kterou mnohdy není objednatel ochoten hradit.14,76 %2,5 %  
Viz výše. 14,76 %2,5 %  
V mém oboru pracují znalci, kteří nemají odborné vzdělání a nemůžou se erudovaně vyjadřovat k pracovním a výrobním postupům, což je při určování původu a následném ocenění důležité. Např. nástroje z Itálie jsou poměrně cennější než z ČR.14,76 %2,5 %  
znalecké odhady nemají vliv na prodejní cenu nástroje14,76 %2,5 %  

Graf

18. Jaké prostředky by podle Vás pomohly tyto nedostatky odstranit, popř. zmírnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
intenzivnější (kvalitnější) výuka odhadců a znalců a kontinuální vzdělávání940,91 %22,5 %  
existence obecně přijímaných postupů (metodik)627,27 %15 %  
existence nezávislé kontrolní instituce (komise) pro oblast oceňování418,18 %10 %  
větší volnost hodnotitele ve výběru oceňovacích způsobů313,64 %7,5 %  
změna, případně úprava legislativy313,64 %7,5 %  
zákonná úprava základních náležitostí a obsahu posudků29,09 %5 %  
změna na postech odpovědných úředníků. Nákupy a prodeje orchestrů jsou ve velké míře ovládány mafií!!!14,55 %2,5 %  
Kontrolovat odbornost znalců jejich profesionalitu - snažit se vyřadit lidi, kteří tomu nerozumí.14,55 %2,5 %  
Zvýšení povědomí o tom, že znalecká činnost je do značné míry činností špičkovou, pročež je spojena s adekvátní výší odměny znalci.14,55 %2,5 %  
bude to pořád stejné14,55 %2,5 %  
Viz výše. 14,55 %2,5 %  
znalec musí mít nakoukáno14,55 %2,5 %  
vyžadovat odbornost a praxi před jmenováním znalců14,55 %2,5 %  
cena se určuje podle poptávky a nabídky14,55 %2,5 %  
výchova14,55 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

12. Jaký způsob preferujete při určování ceny vlastních nástrojů?

13. Jakých zdrojů využíváte při stanovování ceny nástroje?

14. Jsou Vaše nástroje pojištěné?

15. Ovlivňuje podle Vás cena určená znalcem výši kupní ceny nástroje?

17. V čem spatřujete důvody těchto nedostatků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

12. Jaký způsob preferujete při určování ceny vlastních nástrojů?

13. Jakých zdrojů využíváte při stanovování ceny nástroje?

14. Jsou Vaše nástroje pojištěné?

15. Ovlivňuje podle Vás cena určená znalcem výši kupní ceny nástroje?

17. V čem spatřujete důvody těchto nedostatků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (88 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jablonská, S.Oceňování hudebních nástrojů (znalci, odhadci, instituce) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43982.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.