Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazykové znalosti studentů Pdf v ČR

Jazykové znalosti studentů Pdf v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Sochorová
Šetření:05. 12. 2014 - 28. 12. 2014
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):76 / 54.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:28 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme Vás o pravdivé vyplnění dotazníku k jazykovým znalostem studentů pedagogických fakult. Dotazník je zcela anonymní a je určen studentům pedagodických fakult, převážně na bakalářském programu, kteří nemají jako aprobaci cizí jazyk. 

Děkujeme za Váš čas a vstřícnost, studenti Pdf UHK.

PS: Nelekejte se množství otázek (76), podle toho, co odpovíte, některé otázky automaticky přeskočíte.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24420 %20 %  
22420 %20 %  
25315 %15 %  
20315 %15 %  
21315 %15 %  
27210 %10 %  
2615 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.06
Minimum:20
Maximum:27
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.41
Směrodatná odchylka:2.1
Medián:23
Modus:24

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1680 %80 %  
muž420 %20 %  

Graf

3. Ročník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2630 %30 %  
3525 %25 %  
1420 %20 %  
4315 %15 %  
5210 %10 %  

Graf

4. Obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemie-matematika210 %10 %  
český jazyk a dějepis15 %5 %  
IT technologie15 %5 %  
učitelství geografie a tělesné výchovy pro střední školy 15 %5 %  
PNJB, PCJB15 %5 %  
D-ZSV15 %5 %  
tvs-zs15 %5 %  
učitelství pro MŠ15 %5 %  
Matematika v přírodních vědách15 %5 %  
matematika-geografie15 %5 %  
Matematika15 %5 %  
Specialne pedagogicka pece o osoby s poruchami komunikace15 %5 %  
matematika - geografie15 %5 %  
Matematika/geografie15 %5 %  
čj-zsv15 %5 %  
zsv15 %5 %  
bakalářké studium; český jazyk - základy společenských věd 15 %5 %  
Pedagogika15 %5 %  
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání15 %5 %  

Graf

5. Město, ve kterém studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha840 %40 %  
Ústí nad Labem735 %35 %  
Ostrava15 %5 %  
Opava15 %5 %  
Zlín15 %5 %  
Hradec Králové15 %5 %  
Benesov nad Ploucnici15 %5 %  

Graf

6. Typ VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogická bakalář840 %40 %  
Pedagogická magistr630 %30 %  
přírodověděcká bakalář420 %20 %  
Inženýr15 %5 %  
Prirodovedecka bakalář 15 %5 %  

Graf

7. Od dětství jsem se s cizím jazykem setkával:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky na ZŠ1575 %75 %  
cizí jazyk již v MŠ525 %25 %  

Graf

8. Absolvoval/a jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyřleté gymnázium840 %40 %  
osmileté gymnázium525 %25 %  
ekonomickou SŠ420 %20 %  
+ pomaturitní jazykové studium315 %15 %  
pedagogickou SŠ15 %5 %  
jazykovou SŠ15 %5 %  
střední odbornou školu15 %5 %  
Odbornou SŠ15 %5 %  

Graf

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtinu20100 %100 %  
němčinu1365 %65 %  
francouzštinu210 %10 %  
španělštinu210 %10 %  
spanelstina15 %5 %  
ruštinu15 %5 %  
latina15 %5 %  
španělštinu a latinu15 %5 %  
latinu, španělštinu15 %5 %  

Graf

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtinu630 %30 %  
nic525 %25 %  
španělštinu210 %10 %  
žádný210 %10 %  
francouzštinu210 %10 %  
neucila15 %5 %  
němčinu15 %5 %  
mimo vyuku nic15 %5 %  
Zádný dalsi15 %5 %  
Latinu15 %5 %  

Graf

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny20100 %100 %  
němčiny1680 %80 %  
ruštiny630 %30 %  
francouzštiny210 %10 %  
španělštiny15 %5 %  

Graf

12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1890 %90 %  
ne210 %10 %  

Graf

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61161,11 %55 %  
9211,11 %10 %  
7211,11 %10 %  
215,56 %5 %  
315,56 %5 %  
415,56 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.6
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:6
Modus:6

Graf

14. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3738,89 %35 %  
2422,22 %20 %  
4316,67 %15 %  
2 hodiny v první třídě až tuším 5 hodin v deváté třídě15,56 %5 %  
to si nepamatuju, nejspíš 415,56 %5 %  
Už si nepamatuju, myslím, že 3h-4h týdně.15,56 %5 %  
Asi 3 nebo 4, nevím15,56 %5 %  

Graf

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %65 %  
ano735 %35 %  

Graf

16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4228,57 %10 %  
3114,29 %5 %  
5114,29 %5 %  
1114,29 %5 %  
6114,29 %5 %  
1.5114,29 %5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.25
Směrodatná odchylka:1.8
Medián:4
Modus:4

Graf

17. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3342,86 %15 %  
4114,29 %5 %  
1114,29 %5 %  
2114,29 %5 %  
5114,29 %5 %  

Graf

18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1995 %95 %  
ano15 %5 %  

Graf

19. Kolik let ses učil/a ruštinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31100 %5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21100 %5 %  

Graf

21. Na ZŠ jsem se učil ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1890 %90 %  
ano210 %10 %  

Graf

22. Jaký další cizí jazyk jsem se na ZŠ učil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rj a NJ150 %5 %  
Francouzštinu150 %5 %  

Graf

23. Kolik let a kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 roky 1x týdně150 %5 %  
8 let, 3-4 hodiny týdně, záleželo na ročníku150 %5 %  

Graf

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny20100 %100 %  
němčiny1995 %95 %  
francouzštiny1575 %75 %  
ruštiny1575 %75 %  
španělštiny420 %20 %  
spanelstiny15 %5 %  
italština, španělština15 %5 %  
latiny, španělštiny15 %5 %  
španělština15 %5 %  
Latiny15 %5 %  

Graf

25. Na SŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20100 %100 %  

Graf

26. Kolik let ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41890 %90 %  
8210 %10 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.22
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:4
Modus:4

Graf

27. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3840 %40 %  
4315 %15 %  
6315 %15 %  
5210 %10 %  
2210 %10 %  
5h a více.15 %5 %  
4-5 hodin15 %5 %  

Graf

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1365 %65 %  
ne735 %35 %  

Graf

29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41292,31 %60 %  
617,69 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

30. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4430,77 %20 %  
3430,77 %20 %  
2215,38 %10 %  
817,69 %5 %  
3-517,69 %5 %  
517,69 %5 %  

Graf

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1890 %90 %  
ano210 %10 %  

Graf

32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %5 %  
1150 %5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:1.5
Modus:2

Graf

33. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %5 %  
1150 %5 %  

Graf

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, neotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1050 %50 %  
ano1050 %50 %  

Graf

35. Jaký cizí jazyk to byl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
latina330 %15 %  
španělština220 %10 %  
fr.110 %5 %  
zadny - v poslednich odpovedich neslo vybrat odpoved ne, jinak me to nepustilo110 %5 %  
španělština a latina110 %5 %  
Francouzština110 %5 %  
Francouzština, španělština, latina110 %5 %  

Graf

36. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 rok, dvě hodiny týdně110 %5 %  
3110 %5 %  
1,2110 %5 %  
4,3110 %5 %  
-110 %5 %  
1, 4110 %5 %  
španělština 4 roky, latina 4 roky110 %5 %  
4 roky, 4-6h týdně (měla jsem zvolené ještě semináře z francouzštiny)110 %5 %  
3 roky, 2 hodiny týdně110 %5 %  
fj - 8 let, 4-5 hodin týdně. Španělština - 2 roky, 2 hodiny týdně. Latina - 2 roky, 2 hodiny týdně.110 %5 %  

Graf

37. Na vysoké škole mám výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny20100 %100 %  
němčiny1470 %70 %  
francouzštiny840 %40 %  
ruštiny735 %35 %  
španělštiny210 %10 %  
polštiny15 %5 %  

Graf

38. Na vysoké škole se učím angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 39, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1365 %65 %  
ne735 %35 %  

Graf

39. Kolik let se učíš angličtinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1861,54 %40 %  
3215,38 %10 %  
517,69 %5 %  
417,69 %5 %  
217,69 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.73
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:1
Modus:1

Graf

40. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2753,85 %35 %  
1215,38 %10 %  
4215,38 %10 %  
1017,69 %5 %  
Pořád, je to můj hlavní obor17,69 %5 %  

Graf

41. Na VŠ se angličtinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně753,85 %35 %  
kvůli zkoušce538,46 %25 %  
dobrovolně323,08 %15 %  

Graf

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 43, neotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %85 %  
ano315 %15 %  

Graf

43. Kolik let se učím němčinu VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5133,33 %5 %  
2133,33 %5 %  
neslo vybrat ne - neucim se ji!!133,33 %5 %  

Graf

44. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolně3100 %15 %  

Graf

45. Na VŠ se němčinu učím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolně266,67 %10 %  
neucim, je to spatne nastavene133,33 %5 %  

Graf

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 47, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1890 %90 %  
ano210 %10 %  

Graf

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12100 %10 %  

Graf

48. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22100 %10 %  

Graf

49. Na VŠ se ruštinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně150 %5 %  
kvůli zkoušce150 %5 %  
dobrovolně150 %5 %  

Graf

50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 51, neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1995 %95 %  
ano15 %5 %  

Graf

51. Kolik let se na VŠ učím francouzštinu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11100 %5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:1
Maximum:1
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:1
Modus:1

Graf

52. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neucim, neslo vybrat ne1100 %5 %  

Graf

53. Francouzštinu se na VŠ učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neucim1100 %5 %  

Graf

54. Na VŠ se učím ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 55, neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %80 %  
ano420 %20 %  

Graf

55. Jaký další cizí jazyk to je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
španělština125 %5 %  
polština125 %5 %  
latina125 %5 %  
opet neslo vybrat ne125 %5 %  

Graf

56. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a 4 125 %5 %  
1 rok, 2 hodiny125 %5 %  
2 roky 2 hodiny týdně125 %5 %  
neucim125 %5 %  

Graf

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 58, neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
ne630 %30 %  

Graf

58. Jak a kde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bakalářská práce

Ctěni denních zpráv v cizím jazyku.

doma

Filmy v originále, poslouchali hudby, čtení anglické literatury potřebné ke studiu

jazyková škola, soukromé hodiny s native speakerem

jazykový kurz ve Zlíně, 1x týdně

Kurzy

Opakovani si gramatiky + doucovani bratra. Sledovani serialu v aj.

Převážně doma, studuji věci, které mě zajímají + mám kamarády z anglicky mluvících zemí.

samostudium doma

Seriály, cestování, angličtí přátelé

seriály, procvičování, konverzace s angličanem

V kurzech jazykové školy.

Volím si volitelné předměty z jazyků, které nejsou dotované, ani těžké. Povinné jazyky nám fakulta nenabízí.

59. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1

1,5h

2

2

2

2

2

3

3

4

40

Jak kdy..

Jednou

Nevím, je to individuální

60. Na ZŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím735 %35 %  
souhlasím525 %25 %  
nesouhlasím315 %15 %  
spíše nesouhlasím315 %15 %  
nevím210 %10 %  

Graf

61. Na výuce jazyků na ZŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
baví mě jazyky945 %45 %  
využití v budoucnu945 %45 %  
sympatický vyučující840 %40 %  
využití v současnosti735 %35 %  
aktivní hodiny630 %30 %  
komunikativní hodiny525 %25 %  
motivace vyučujícím525 %25 %  
zajímavé hodiny525 %25 %  
nemusel jsem nic dělat525 %25 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)420 %20 %  
získání certifikátu315 %15 %  
rodilý mluvčí210 %10 %  
možnost jazykové návaznosti210 %10 %  
možnost zahraničních výjezdů210 %10 %  
již si nepamatuji15 %5 %  
nepamatuji se15 %5 %  

Graf

62. Na ZŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná motivace učitelem735 %35 %  
nezajímavé hodiny630 %30 %  
učebnice630 %30 %  
nesympatický vyučující525 %25 %  
nepřipravenost učitele525 %25 %  
výuka nenavazovala jazykovou úrovní420 %20 %  
nevidím možnost využití210 %10 %  
nebaví mě jazyky210 %10 %  
musel jsem se moc učit210 %10 %  
výuka odpoledne210 %10 %  
nepamatuji si15 %5 %  
nevzpomínám si na nic, co by se mi nelíbilo15 %5 %  
"těžký" jazyk15 %5 %  
nevím, proč se učit cizí jazyky15 %5 %  
nevidim zapory15 %5 %  
nepamatuji se15 %5 %  
spolužáci15 %5 %  

Graf

63. Na SŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím735 %35 %  
souhlasím630 %30 %  
nevím420 %20 %  
spíše nesouhlasím315 %15 %  

Graf

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití v budoucnu1365 %65 %  
motivace vyučujícím1155 %55 %  
sympatický vyučující1155 %55 %  
komunikativní hodiny945 %45 %  
využití v současnosti945 %45 %  
aktivní hodiny945 %45 %  
možnost jazykové návaznosti735 %35 %  
baví mě jazyky735 %35 %  
rodilý mluvčí630 %30 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)630 %30 %  
zajímavé hodiny630 %30 %  
získání certifikátu420 %20 %  
možnost zahraničních výjezdů420 %20 %  
nemusel jsem nic dělat210 %10 %  
nic15 %5 %  
Hodiny aj byly skvělé15 %5 %  

Graf

65. Na SŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímavé hodiny630 %30 %  
nesympatický vyučující525 %25 %  
učebnice525 %25 %  
špatná motivace učitelem420 %20 %  
výuka nenavazovala jazykovou úrovní420 %20 %  
nepřipravenost učitele420 %20 %  
nemusel jsem nic dělat315 %15 %  
musel jsem se moc učit210 %10 %  
"těžký" jazyk210 %10 %  
nic15 %5 %  
nevidim zapory15 %5 %  
výuka odpoledne15 %5 %  
nebaví mě jazyky15 %5 %  
nevidím možnost využití15 %5 %  
Bylo to v poradku15 %5 %  
Výuka fj byla otřesná15 %5 %  

Graf

66. Na VŠ jsem spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím840 %40 %  
nesouhlasím420 %20 %  
souhlasím420 %20 %  
spíše nesouhlasím315 %15 %  
nevím15 %5 %  

Graf

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace vyučujícím840 %40 %  
využití v budoucnu840 %40 %  
sympatický vyučující735 %35 %  
rodilý mluvčí630 %30 %  
baví mě jazyky630 %30 %  
aktivní hodiny525 %25 %  
komunikativní hodiny525 %25 %  
využití v současnosti525 %25 %  
zajímavé hodiny525 %25 %  
možnost zahraničních výjezdů420 %20 %  
možnost jazykové návaznosti315 %15 %  
získání certifikátu315 %15 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)315 %15 %  
nemusel jsem nic dělat210 %10 %  
na vs nestuduji jazyk15 %5 %  
nic15 %5 %  
nelíbí15 %5 %  

Graf

68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výuka odpoledne735 %35 %  
výuka nenavazovala jazykovou úrovní420 %20 %  
učebnice315 %15 %  
nezajímavé hodiny315 %15 %  
nemusel jsem nic dělat315 %15 %  
špatná motivace učitelem315 %15 %  
musel jsem se moc učit210 %10 %  
nepřipravenost učitele15 %5 %  
na vs nestuduji jazyk15 %5 %  
jsem spokojená15 %5 %  
nebaví mě jazyky15 %5 %  
"těžký" jazyk15 %5 %  
Bylo to v poradku15 %5 %  
nevidím možnost využití15 %5 %  
nehodnotím15 %5 %  

Graf

69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

aby učili skutečně vystudovaní učitelé či native speakeři s pedagogickým minimem (pokud se bavíme o konverzačních hodinách atd.) ne aby učil někdo, kdo je jen o pár lekcí dál než děti nebo aby přeučený ruštinář učil angličtinu

Eseje

Kvalifikovanější vyučující. V dnešní době učí jazyk každý, kdo se jím domluví. To je dle mého názoru špatně. Často učí jazyk lidé, kteří se jím sice domluví, ale s neuvěřitelným množstvím chyb. Speciálně v oblasti jazyků si myslím, že je vlemi dobře, se učitelé musí mít odborné i pedagogické vzdělání. Je to opravdu nezbytné.

Lepsi motivace, lepsi vyucujici, vice rodilych mluvci, zajimavejsi hodiny

lepší volba učebnic

nevím, asi větší zájem a připravenost učitele

pár hodin s rodilým mluvčím

Povinné jazyky na Pedf UK.

reformovat školství

Rodile mluvci

sledování filmů v oriignálním znění s titulky v cizím jazyku, čtení knihy v cizím jazyku

učitele, kteří byli v zahraničí a umí mluvit

více konverzace ve výuce, méně gramatiky

Více mluvení, méně šprtání gramatiky a slovíček.

více praktičnosti

Vice přeshraničních pobytu a návštěv.

Změna přístupu učitelů k výuce.

Zrušit

zvýšit hodinovou dotaci

70. Mám následující jazykové certifikáty:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

AJ: CAE; NJ: Zentrale Mittelstufen-Prüfung

DGT, SPG, ... ne, nemám žádný a ani nijak po nich netoužím.

English for business, first certificate in english

FCE

FCE First Cambridge certificate

FCE, CAE, DELE B2

FCE, CAE, maturita z němčiny

Goethe Zertifikat B1

Maturita

nemám

Nemam

Nemám žádné.

Zadne

Žádné

71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B2630 %30 %  
B1630 %30 %  
C1420 %20 %  
A2210 %10 %  
A115 %5 %  
angličtinu jsem se neučil15 %5 %  

Graf

72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
němčinu jsem se neučil735 %35 %  
B2420 %20 %  
A1420 %20 %  
B1210 %10 %  
A2210 %10 %  
C115 %5 %  

Graf

73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruštinu jsem se neučil1680 %80 %  
A1315 %15 %  
A215 %5 %  

Graf

74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzštinu jsem se neučil1785 %85 %  
B215 %5 %  
A215 %5 %  
B115 %5 %  

Graf

75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

Čeština - rodily mluvci

Latina - začátečník

nedosahuji

Neumím žádný jiný.

Nic

nic

norština B1

polština A1

Spanelstina B1

španělština

Španělština - úplný začátečník Latina - pasivní znalost

španělština B2 (certifikát)

španělština: A2/B1

Věčný začátečník

Zacinam se ucit cesky znakovy jazyk

žádné

žádné

žádné

Žádné dalsi

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že současná výuka jazyků na (zvláště) základních školách je naprosto tragická. Doučuji několik dětí ze ZŠ, které mi pravidelně ukazují chyby, které jejich učitelka angličtiny dělá. Neznalost paní učitelky je alarmující. Dle mého názoru nemůže mít v žádném případě vystudovaný jazyk, neb ho evidentně vůbec neovládá. V současné době se mnou studuje starší paní, která je učitelka angličtiny a potřebuje si dodělat titul. Nechápu jakým zázrakem proplouvá studiem, neboť nezvládá dát dohromady gramaticky správnou větu. Fonetická stránka jejích promluv je více než katastrofální. Znovu podotýkám, že už JE učitelkou a v současné době UČÍ. Další problém vnímám v tom, že studenti pedagogických fakult často rovněž nedosahují valných kvalit v jazyce. Myslím, že když ve druhém ročníku bakalářského studia studují lidé, kteří jsou schopni v jediné větě udělat více než 10 gramatických chyb a vyslovit aspoň 3 slova špatně, jsou požadavky na studenty proklatě nízké.

Nemám zajem

nemám žádné názory

Vše jsem uvedl v odpovedich

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sochorová, K.Jazykové znalosti studentů Pdf v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://44086.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.