Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita

Homosexualita

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zuzana molčanová
Šetření:28. 11. 2009 - 10. 12. 2009
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cieľom tohto dotazníka je zistiť postoje a názory heterosexuálov
na homosexualitu, zistiť rozdiely názorov medzi mužmi a ženami, katolíkmi
a ateistami, medzi ľuďmi s rozličným stupňom ukončeného vzdelania a ľuďmi, ktorí
osobne poznajú a ľuďmi, ktorí nepoznajú homosexuála.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6060 %60,61 %  
muž4040 %40,4 %  

Graf

2. Vek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 30 rokov6565 %65,66 %  
menej ako 18 rokov3030 %30,3 %  
31 až 50 rokov33 %3,03 %  
51 až 65 rokov22 %2,02 %  

Graf

3. Vierovyznanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
som ateista4747 %47,47 %  
som katolík3636 %36,36 %  
iné1313 %13,13 %  
som evanjelik33 %3,03 %  
som budhista11 %1,01 %  

Graf

4. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské4545 %45,45 %  
základné3838 %38,38 %  
vysokoškolské1717 %17,17 %  

Graf

5. Aký je váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to prejav ľudskej sexuality4141 %41,41 %  
je to prejav ľudskej sexuality2020 %20,2 %  
je to neškodná odchýlka od normálu1313 %13,13 %  
je to choroba, za ktorú dotyčný nemôže1111 %11,11 %  
je to škodlivá odchýlka od normálu88 %8,08 %  
nestaram sa donich, je mi to jedno 11 %1,01 %  
CHOROBAAA11 %1,01 %  
vrození dexuální orientace11 %1,01 %  
je to zlozvyk11 %1,01 %  
je to přirozené, pokud se tak člověk cítí11 %1,01 %  
sexuální preference11 %1,01 %  
niččč11 %1,01 %  

Graf

6. Myslíte si, že ľudia v SR sú tolerantní k homosexuálom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem3939 %39,39 %  
skôr nie3838 %38,38 %  
skôr áno1414 %14,14 %  
určite nie88 %8,08 %  
určite áno11 %1,01 %  

Graf

7. Poznáte osobne gaja alebo lesbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno5959 %59,6 %  
nie2525 %25,25 %  
neviem1616 %16,16 %  

Graf

8. Mali by mať homosexuáli právo na registrované partnerstvo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite áno5353 %53,54 %  
skôr áno2121 %21,21 %  
určite nie1616 %16,16 %  
skôr nie77 %7,07 %  
neviem33 %3,03 %  

Graf

9. Mali by mať právo homosexuáli adoptovať deti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite nie2929 %29,29 %  
skôr áno2626 %26,26 %  
určite áno2222 %22,22 %  
neviem1212 %12,12 %  
skôr nie1111 %11,11 %  

Graf

10. Myslíte si, že v budúcnosti bude homosexualita prijímaná ako niečo rovnocenné heterosexualite?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno4848 %48,48 %  
neviem2626 %26,26 %  
nie2626 %26,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

  • odpověď základné:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi menej ako 18 rokov na otázku 2. Vek?

8. Mali by mať homosexuáli právo na registrované partnerstvo?

  • odpověď určite áno:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určite áno na otázku 9. Mali by mať právo homosexuáli adoptovať deti?

9. Mali by mať právo homosexuáli adoptovať deti?

  • odpověď určite nie:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi určite nie na otázku 8. Mali by mať homosexuáli právo na registrované partnerstvo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie?

2. Vek?

3. Vierovyznanie?

4. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

5. Aký je váš názor na homosexualitu?

6. Myslíte si, že ľudia v SR sú tolerantní k homosexuálom?

7. Poznáte osobne gaja alebo lesbu?

8. Mali by mať homosexuáli právo na registrované partnerstvo?

9. Mali by mať právo homosexuáli adoptovať deti?

10. Myslíte si, že v budúcnosti bude homosexualita prijímaná ako niečo rovnocenné heterosexualite?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie?

2. Vek?

3. Vierovyznanie?

4. Aké je vaše najvyššie ukončené vzdelanie?

5. Aký je váš názor na homosexualitu?

6. Myslíte si, že ľudia v SR sú tolerantní k homosexuálom?

7. Poznáte osobne gaja alebo lesbu?

8. Mali by mať homosexuáli právo na registrované partnerstvo?

9. Mali by mať právo homosexuáli adoptovať deti?

10. Myslíte si, že v budúcnosti bude homosexualita prijímaná ako niečo rovnocenné heterosexualite?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

molčanová, z.Homosexualita (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://4416.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.