Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Četba knih

Četba knih

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Němečková
Šetření:18. 12. 2014 - 07. 01. 2015
Počet respondentů:570
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tento dotazník se týká četby a knih. Pod pojmem kniha rozumíme nejen tištěnou verzi, ale také elektronickou (e-knihy). Dotazník není věkově omezen. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často čtete knihu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 2, Několikrát týdněotázka č. 2, Alespoň jednou týdněotázka č. 2, Nepravidelněotázka č. 2, Nečtu knihyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně16729,25 %29,3 %  
Denně16028,02 %28,07 %  
Nepravidelně15527,15 %27,19 %  
Alespoň jednou týdně7513,13 %13,16 %  
Nečtu knihy142,45 %2,46 %  

Graf

2. U knih upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tištěnou verzi49188,15 %86,14 %  
Elektronickou verzi6611,85 %11,58 %  

Graf

3. Kolik knih za rok přibližně přečtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1027950,09 %48,95 %  
5 – 1015628,01 %27,37 %  
2 – 510318,49 %18,07 %  
Jednu193,41 %3,33 %  

Graf

4. Máte oblíbeného autora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několik39270,38 %68,77 %  
Ne13524,24 %23,68 %  
Ano, jednoho305,39 %5,26 %  

Graf

5. Jakou formu literatury preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prózu52393,9 %91,75 %  
Poesii183,23 %3,16 %  
Drama (divadelní hry)162,87 %2,81 %  

Graf

6. Jaké knihy máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám vyhraněný názor29452,78 %51,58 %  
Jednodílné16329,26 %28,6 %  
Na pokračování (vícedílné)8915,98 %15,61 %  
Knihy s několika na sebe nenavazujícími povídkami (popř. básněmi)111,97 %1,93 %  

Graf

7. Navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas24643,08 %43,16 %  
Ano, často16528,9 %28,95 %  
Ne16028,02 %28,07 %  

Graf

8. Preferujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy47382,84 %82,98 %  
Internetové články6210,86 %10,88 %  
Časopisy295,08 %5,09 %  
Denní tisk (noviny)71,23 %1,23 %  

Graf

9. Čtete svým dětem knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti44978,63 %78,77 %  
Ano, pravidelně6511,38 %11,4 %  
Ano, občas437,53 %7,54 %  
Ne142,45 %2,46 %  

Graf

10. Myslíte si, že je správné zadávat konkrétní knižní tituly dětem jako povinnou četbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30152,71 %52,81 %  
Ne, děti by měly číst to, co se jim líbí25043,78 %43,86 %  
Ne, děti by se do četby neměly vůbec nutit203,5 %3,51 %  

Graf

11. Četl vám v dětství někdo z rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně31054,29 %54,39 %  
Ano, občas21437,48 %37,54 %  
Ne478,23 %8,25 %  

Graf

12. Považujete knihu za vhodný dárek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano56098,07 %98,25 %  
Ne111,93 %1,93 %  

Graf

13. Preferujete určitý příběh v knižní, nebo filmové podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtu knihy i sleduji filmy20435,73 %35,79 %  
Záleží na konkrétních příkladech19834,68 %34,74 %  
V knižní14024,52 %24,56 %  
Ve filmové274,73 %4,74 %  
Nečtu, ani se nedívám na filmy20,35 %0,35 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3031054,29 %54,39 %  
15-2012922,59 %22,63 %  
Více než 3012021,02 %21,05 %  
10- 15122,1 %2,11 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena43876,71 %76,84 %  
Muž13323,29 %23,33 %  

Graf

16. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou24542,91 %42,98 %  
Vysokoškolské21938,35 %38,42 %  
Základní škola9015,76 %15,79 %  
Odborné s výučním listem172,98 %2,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často čtete knihu?

  • odpověď Nepravidelně:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednu na otázku 3. Kolik knih za rok přibližně přečtete?

14. Věk:

  • odpověď Více než 30:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Čtete svým dětem knihy?

16. Dosažené vzdělání

  • odpověď Základní škola:
    • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10- 15 na otázku 14. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často čtete knihu?

2. U knih upřednostňujete:

3. Kolik knih za rok přibližně přečtete?

4. Máte oblíbeného autora?

5. Jakou formu literatury preferujete?

6. Jaké knihy máte nejraději?

7. Navštěvujete knihovnu?

8. Preferujete

9. Čtete svým dětem knihy?

10. Myslíte si, že je správné zadávat konkrétní knižní tituly dětem jako povinnou četbu?

11. Četl vám v dětství někdo z rodiny?

12. Považujete knihu za vhodný dárek?

13. Preferujete určitý příběh v knižní, nebo filmové podobě?

14. Věk:

15. Pohlaví:

16. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často čtete knihu?

2. U knih upřednostňujete:

3. Kolik knih za rok přibližně přečtete?

4. Máte oblíbeného autora?

5. Jakou formu literatury preferujete?

6. Jaké knihy máte nejraději?

7. Navštěvujete knihovnu?

8. Preferujete

9. Čtete svým dětem knihy?

10. Myslíte si, že je správné zadávat konkrétní knižní tituly dětem jako povinnou četbu?

11. Četl vám v dětství někdo z rodiny?

12. Považujete knihu za vhodný dárek?

13. Preferujete určitý příběh v knižní, nebo filmové podobě?

14. Věk:

15. Pohlaví:

16. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němečková, V.Četba knih (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44415.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.