Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výběrové řízení

Výběrové řízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katarína Barnová
Šetření:21. 12. 2014 - 10. 01. 2015
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit co nejvíce informací o průběhu výběrového řízení, spokojenost či nespokojenost s jeho průběhem. Dotazník je anonymní a slouží pouze jako průzkum k bakalářské práci.

Katarína Barnová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12073,17 %73,62 %  
muž4426,83 %26,99 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 35 let11167,68 %68,1 %  
36 – 45 let2515,24 %15,34 %  
46 – 55 let137,93 %7,98 %  
do 20 let116,71 %6,75 %  
nad 56 let42,44 %2,45 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou7445,12 %45,4 %  
vysoká škola – magister, inženýr, doktor3420,73 %20,86 %  
vysoká škola – bakalář3320,12 %20,25 %  
vyšší odborná škola84,88 %4,91 %  
základní škola84,88 %4,91 %  
střední škola bez maturity74,27 %4,29 %  

Graf

4. Počet let praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – 8 let4628,05 %28,22 %  
0,5 – 2 roky4527,44 %27,61 %  
žádná2515,24 %15,34 %  
24 – 34 let169,76 %9,82 %  
9 – 15 let148,54 %8,59 %  
16 – 23 let148,54 %8,59 %  
nad 35 let42,44 %2,45 %  

Graf

5. Zúčastnili jste se někdy průběhu přijímacího procesu na určitou pracovní pozici a kolikrát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13481,71 %82,21 %  
ne3018,29 %18,4 %  

Graf

6. Výběrového řízení jsem se zúčastnil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 3 krát6750 %41,1 %  
4 – 7 krát4029,85 %24,54 %  
8 – 11 krát2115,67 %12,88 %  
víc než 12 krát64,48 %3,68 %  

Graf

7. Výběrového řízení jsem se nezúčastnil/a protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem byl/a přijat/á na základě doporučení1550 %9,2 %  
student/ka1136,67 %6,75 %  
jsem OSVČ26,67 %1,23 %  
majitel/ka firmy26,67 %1,23 %  

Graf

8. Jak jste se dozvěděli o přijímacím pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím inzerátu na internetu7656,72 %46,63 %  
od lidí v mém okolí3324,63 %20,25 %  
prostřednictvím médií (inzerát v novinách a jiných periodikách)2014,93 %12,27 %  
na Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny53,73 %3,07 %  

Graf

9. Jakou formou probíhal proces, kterého jste se zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohovoru7757,46 %47,24 %  
kombinace víš uvedených (tzv. Assessment centre)5138,06 %31,29 %  
poskytnutím životopisu21,49 %1,23 %  
testu21,49 %1,23 %  
dotazníku21,49 %1,23 %  

Graf

10. Průběh a metodu výběrového řízení byste zhodnotil jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovoval mi, odpovídal nabízený pracovní pozici10679,1 %65,03 %  
nevyhovoval mi, nebyl zaměřený na oblast nabízené pozice1914,18 %11,66 %  
na konkrétní pozici byl náročný, nevyhovoval mi96,72 %5,52 %  

Graf

11. Znáte metodu Assessment centre?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7354,48 %44,79 %  
ano6145,52 %37,42 %  

Graf

12. Jak byste zhodnotili metodu Assessment centre?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bylo to náročné, ale vhodné na výběr z většího množství zaměstnanců3454,84 %20,86 %  
dlouhý a nudný proces1219,35 %7,36 %  
příliš náročné a nezaměřující se na konkrétní nabízenou pozici812,9 %4,91 %  
líbilo se mi široké zaměření výběrového procesu812,9 %4,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zúčastnili jste se někdy průběhu přijímacího procesu na určitou pracovní pozici a kolikrát?

  • odpověď ne:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem byl/a přijat/á na základě doporučení na otázku 7. Výběrového řízení jsem se nezúčastnil/a protože:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka na otázku 7. Výběrového řízení jsem se nezúčastnil/a protože:

11. Znáte metodu Assessment centre?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bylo to náročné, ale vhodné na výběr z většího množství zaměstnanců na otázku 12. Jak byste zhodnotili metodu Assessment centre?
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhý a nudný proces na otázku 12. Jak byste zhodnotili metodu Assessment centre?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Počet let praxe?

5. Zúčastnili jste se někdy průběhu přijímacího procesu na určitou pracovní pozici a kolikrát?

6. Výběrového řízení jsem se zúčastnil/a:

7. Výběrového řízení jsem se nezúčastnil/a protože:

8. Jak jste se dozvěděli o přijímacím pohovoru?

9. Jakou formou probíhal proces, kterého jste se zúčastnili?

10. Průběh a metodu výběrového řízení byste zhodnotil jako:

11. Znáte metodu Assessment centre?

12. Jak byste zhodnotili metodu Assessment centre?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Počet let praxe?

5. Zúčastnili jste se někdy průběhu přijímacího procesu na určitou pracovní pozici a kolikrát?

6. Výběrového řízení jsem se zúčastnil/a:

7. Výběrového řízení jsem se nezúčastnil/a protože:

8. Jak jste se dozvěděli o přijímacím pohovoru?

9. Jakou formou probíhal proces, kterého jste se zúčastnili?

10. Průběh a metodu výběrového řízení byste zhodnotil jako:

11. Znáte metodu Assessment centre?

12. Jak byste zhodnotili metodu Assessment centre?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barnová, K.Výběrové řízení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44454.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.