Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spánek

Spánek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Křeček
Šetření:27. 12. 2014 - 03. 01. 2015
Počet respondentů:274
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás poprosil o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé seminární práce z psychologie.

Dotazník je anonymní a nezabere víc než pár minut.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21076,36 %76,64 %  
Muž6523,64 %23,72 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let15757,09 %57,3 %  
25-45 let8530,91 %31,02 %  
45-65 let248,73 %8,76 %  
5-15 let72,55 %2,55 %  
65 a více let20,73 %0,73 %  

Graf

3. Charakter mé práce je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duševní11642,18 %42,34 %  
Nepracuji7527,27 %27,37 %  
Částečně duševní, částečně fyzický7125,82 %25,91 %  
Fyzický134,73 %4,74 %  

Graf

4. Se spánkem jsem spokojený/ná (dobře se mi spí a ráno se cítím ospalý/á).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím12846,55 %46,72 %  
Spíše nesouhlasím7627,64 %27,74 %  
Souhlasím5118,55 %18,61 %  
Nesouhlasím207,27 %7,3 %  

Graf

5. Trvá mi dlouho než usnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím9333,82 %33,94 %  
Spíše souhlasím7025,45 %25,55 %  
Nesouhlasím5720,73 %20,8 %  
Souhlasím5520 %20,07 %  

Graf

6. V noci se často budím (nespím klidně).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím10839,27 %39,42 %  
Nesouhlasím8530,91 %31,02 %  
Spíše souhlasím5319,27 %19,34 %  
Souhlasím2910,55 %10,58 %  

Graf

7. Deně spím průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 7 hodin9835,64 %35,77 %  
7 - 8 hodin7928,73 %28,83 %  
8 - 9 hodin4416 %16,06 %  
6 hodin a méně4114,91 %14,96 %  
9 a více hodin134,73 %4,74 %  

Graf

Ohodnoťte jednotlivé faktory jako ve škole (1 - výborná; 5 - nedostatečná)

8. Jak se mi spí, když:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
je v místnosti chladno2.4151.479
jsem odpoledne nebo večer sportoval/a (či prováděl/a jinou fyzicky náročnou aktivitu)1.8911.108
spím mimo domov (hotel...)3.1351.251
jsem ve stresu3.9311.308
mám v krvi alkohol2.6511.602
jdu spát hladový/á3.3271.107
je v místnosti, kde spím, nadměrný hluk4.1641.046
se v místnosti svítí3.8111.186

Graf

9. Trpím poruchou spánku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15154,91 %55,11 %  
nevím9936 %36,13 %  
ano259,09 %9,12 %  

Graf

10. Jakou poruchou spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netrpí/m žádnou poruchou spánku15355,64 %55,84 %  
Nevím8129,45 %29,56 %  
Parasomnie (noční můry, noční děsy - krátké noční můry)176,18 %6,2 %  
Insomnie (nespavost)114 %4,01 %  
Spánková apnoe (porucha dýchání, chrápání)72,55 %2,55 %  
Hypersomnie (nadměrná spavost)51,82 %1,82 %  
Somnambulismus (náměsíčnost)10,36 %0,36 %  

Graf

11. Někdo z rodiny trpí poruchou spánku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12144 %44,16 %  
ne8229,82 %29,93 %  
ano7226,18 %26,28 %  

Graf

12. Znám "desatero spánkové hygieny".

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23386,3 %85,04 %  
ano3713,7 %13,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Trpím poruchou spánku:

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Netrpí/m žádnou poruchou spánku na otázku 10. Jakou poruchou spánku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spím mimo domov (hotel...)=1 na otázku 8. Jak se mi spí, když:
 • odpověď nevím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 10. Jakou poruchou spánku?

10. Jakou poruchou spánku?

 • odpověď Netrpí/m žádnou poruchou spánku:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Trpím poruchou spánku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Charakter mé práce je:

4. Se spánkem jsem spokojený/ná (dobře se mi spí a ráno se cítím ospalý/á).

5. Trvá mi dlouho než usnu.

6. V noci se často budím (nespím klidně).

7. Deně spím průměrně:

8. Jak se mi spí, když:

9. Trpím poruchou spánku:

10. Jakou poruchou spánku?

11. Někdo z rodiny trpí poruchou spánku:

12. Znám "desatero spánkové hygieny".

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Charakter mé práce je:

4. Se spánkem jsem spokojený/ná (dobře se mi spí a ráno se cítím ospalý/á).

5. Trvá mi dlouho než usnu.

6. V noci se často budím (nespím klidně).

7. Deně spím průměrně:

8. Jak se mi spí, když:

9. Trpím poruchou spánku:

10. Jakou poruchou spánku?

11. Někdo z rodiny trpí poruchou spánku:

12. Znám "desatero spánkové hygieny".

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křeček, P.Spánek (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44507.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.