Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Jarolímová
Šetření:02. 01. 2015 - 16. 01. 2015
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro ty, kteřé zajímají současné problémy společnosti. Je zaměřen na to, zda se dotazované osoby s domácím násilím setkaly, jak ho vnímají, jak by pomohly osobě blízké, kdyby se do této situace dostlala, co je  pro řešení domácího násilí důležité a jak  hodnotí situaci domácího násilí v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2511160,66 %60,66 %  
26-405228,42 %28,42 %  
41 a více2010,93 %10,93 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14880,87 %80,87 %  
muž3519,13 %19,13 %  

Graf

3. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou nebo bez maturity9250,27 %50,27 %  
vysokoškolské5731,15 %31,15 %  
základní2513,66 %13,66 %  
vyučen/a94,92 %4,92 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16489,62 %89,62 %  
ne1910,38 %10,38 %  

Graf

5. Je podle Vás domácí násilí závažný problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17092,9 %92,9 %  
ne94,92 %4,92 %  
nevím42,19 %2,19 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s osobou ohroženou domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, víckrát8445,9 %45,9 %  
vůbec6334,43 %34,43 %  
jen jednou3619,67 %19,67 %  

Graf

7. Byli jste někdy sami osobou ohroženou domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy12668,85 %68,85 %  
ano3720,22 %20,22 %  
možná2010,93 %10,93 %  

Graf

8. Věděli byste, kam se obrátit v případě, že byste se stali osobou ohroženou domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím, kam bych se obrátil/a13774,86 %74,86 %  
netuším3116,94 %16,94 %  
ano, již jsem takovou pomoc potřeboval/a158,2 %8,2 %  

Graf

9. Myslíte si, že řešení konfliktů násilím je správný způsob řešení konfliktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není to správné14981,42 %81,42 %  
občas je to správné2915,85 %15,85 %  
ano, je to správné52,73 %2,73 %  

Graf

10. Kdo je podle Vás nejvíce ohrožen domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy11462,3 %62,3 %  
děti4826,23 %26,23 %  
senioři179,29 %9,29 %  
muži42,19 %2,19 %  

Graf

11. Je podle Vás pomoc osobám ohroženým domácím násilím v České republice dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9954,1 %54,1 %  
nevím5932,24 %32,24 %  
ano2513,66 %13,66 %  

Graf

12. Jakou formu domácího násilí považujete za nejzávažnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické násilí8043,72 %43,72 %  
fyzické násilí5630,6 %30,6 %  
sexuální násilí3921,31 %21,31 %  
sociální izolace52,73 %2,73 %  
ekonomická izolace31,64 %1,64 %  

Graf

13. Je podle Vás důležité zachování partnerského vztahu kvůli dětem, i když se v tomto vztahu vyskytuje domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16992,35 %92,35 %  
nevím126,56 %6,56 %  
ano21,09 %1,09 %  

Graf

14. Myslíte si, že problému domácího násilí je v České republice věnována dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12367,21 %67,21 %  
nevím3619,67 %19,67 %  
ano2413,11 %13,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk:

 • odpověď 15-25:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Vaše vzdělání:

6. Setkali jste se někdy s osobou ohroženou domácím násilím?

 • odpověď ano, víckrát:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již jsem takovou pomoc potřeboval/a na otázku 8. Věděli byste, kam se obrátit v případě, že byste se stali osobou ohroženou domácím násilím?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Byli jste někdy sami osobou ohroženou domácím násilím?

7. Byli jste někdy sami osobou ohroženou domácím násilím?

 • odpověď ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, již jsem takovou pomoc potřeboval/a na otázku 8. Věděli byste, kam se obrátit v případě, že byste se stali osobou ohroženou domácím násilím?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Vaše vzdělání:

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Je podle Vás domácí násilí závažný problém?

6. Setkali jste se někdy s osobou ohroženou domácím násilím?

7. Byli jste někdy sami osobou ohroženou domácím násilím?

8. Věděli byste, kam se obrátit v případě, že byste se stali osobou ohroženou domácím násilím?

9. Myslíte si, že řešení konfliktů násilím je správný způsob řešení konfliktů?

10. Kdo je podle Vás nejvíce ohrožen domácím násilím?

11. Je podle Vás pomoc osobám ohroženým domácím násilím v České republice dostatečná?

12. Jakou formu domácího násilí považujete za nejzávažnější?

13. Je podle Vás důležité zachování partnerského vztahu kvůli dětem, i když se v tomto vztahu vyskytuje domácí násilí?

14. Myslíte si, že problému domácího násilí je v České republice věnována dostatečná pozornost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Vaše vzdělání:

4. Setkali jste se někdy s pojmem domácí násilí?

5. Je podle Vás domácí násilí závažný problém?

6. Setkali jste se někdy s osobou ohroženou domácím násilím?

7. Byli jste někdy sami osobou ohroženou domácím násilím?

8. Věděli byste, kam se obrátit v případě, že byste se stali osobou ohroženou domácím násilím?

9. Myslíte si, že řešení konfliktů násilím je správný způsob řešení konfliktů?

10. Kdo je podle Vás nejvíce ohrožen domácím násilím?

11. Je podle Vás pomoc osobám ohroženým domácím násilím v České republice dostatečná?

12. Jakou formu domácího násilí považujete za nejzávažnější?

13. Je podle Vás důležité zachování partnerského vztahu kvůli dětem, i když se v tomto vztahu vyskytuje domácí násilí?

14. Myslíte si, že problému domácího násilí je v České republice věnována dostatečná pozornost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarolímová, R.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44631.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.