Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing

Mobbing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kittnerová
Šetření:05. 01. 2015 - 12. 01. 2015
Počet respondentů:197
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předložený dotazník je součástí výzkumu v rámci bakalářské práce , řešené při
studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor Manažerská studia.
Dotazník zkoumá míru šikany na Vašem pracovišti. Je anonymní a nemůže být
v žádném případě zneužit proti vám. Pro statistické vyhodnocení jste žádáni o
vyjádření názoru u všech otázek.

Odpovědi respondentů

Základní údaje

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15880,2 %80,2 %  
Muž3919,8 %19,8 %  

Graf

2. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 29 let9648,73 %48,73 %  
30-45 let5427,41 %27,41 %  
45 let a více4723,86 %23,86 %  

Graf

3. Vaše současné vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8844,67 %44,67 %  
Vysokoškolské4924,87 %24,87 %  
Středoškolské bez maturity4723,86 %23,86 %  
Základní136,6 %6,6 %  

Graf

Pojem mobbing

4. Slyšel/a jste někdy pojem Mobbing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10754,31 %54,31 %  
ne9045,69 %45,69 %  

Graf

5. Mobbing je druh šikany na pracovišti. Stal/a jste se někdy obětí mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14573,6 %73,6 %  
ano5226,4 %26,4 %  

Graf

6. Znáte někoho, kdo se stal obětí mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10050,76 %50,76 %  
ano9749,24 %49,24 %  

Graf

7. Znáte někoho, kdo je tzv. mobber? (pachatel mobbingu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10754,31 %54,31 %  
ano9045,69 %45,69 %  

Graf

Upozornění na mobbing na pracovišti

8. Upozornili byste na výskyt mobbingu na Vašem pracovišti svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15478,17 %78,17 %  
ne4321,83 %21,83 %  

Graf

9. Myslíte si, že by na mobbera upozornil každý z Vašich kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17186,8 %86,8 %  
ano2613,2 %13,2 %  

Graf

10. Pokud jste v předchozí otázce vyplnil/a ne, z jakého důvodu si myslíte, že by některý z Vašich kolegů na mobbing neupozornil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach z mobbera9856 %49,75 %  
Nezájem o dění a vztahy na pracovišti5732,57 %28,93 %  
Připojení se k mobberovi2011,43 %10,15 %  

Graf

Šikana na pracovišti

11. Máte pocit, že s Vámi kolegové záměrně nekomunikují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16583,76 %83,76 %  
ano3216,24 %16,24 %  

Graf

12. Stává se Vám, že kolegové dělají vtipy na Vaší osobu? (vzhled, oblečení...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11357,36 %57,36 %  
občas ano6231,47 %31,47 %  
ano2211,17 %11,17 %  

Graf

13. Přerušují Vás běžně druzí v hovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14372,59 %72,59 %  
ano5427,41 %27,41 %  

Graf

14. Stává se Vám, že Vaši kolegové zmlknou, vstoupíte-li do místnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15679,19 %79,19 %  
ano4120,81 %20,81 %  

Graf

15. Máte pocit, že Vaše osoba a práce je neustále kontrolována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14372,59 %72,59 %  
ano5427,41 %27,41 %  

Graf

16. Stává se, že je Vám připisována odpovědnost za špatné výsledky práce, na které se podíleli i kolegové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13568,53 %68,53 %  
ano6231,47 %31,47 %  

Graf

17. Býváte v zaměstnání padodován/a, imitován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17689,34 %89,34 %  
ano2110,66 %10,66 %  

Graf

18. Stává se Vám, že jste terčem nadávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18593,91 %93,91 %  
ano126,09 %6,09 %  

Graf

19. Dostáváte výhružné dopisy či telefonáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18493,4 %93,4 %  
ano136,6 %6,6 %  

Graf

20. Bylo Vám v zaměstnání někdy vyhrožováno fyzickým násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18794,92 %94,92 %  
ano105,08 %5,08 %  

Graf

21. Bylo proti Vám někdy v zaměstnání použito fyzické násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18995,94 %95,94 %  
ano84,06 %4,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte někoho, kdo je tzv. mobber? (pachatel mobbingu)

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Mobbing je druh šikany na pracovišti. Stal/a jste se někdy obětí mobbingu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Je Vám:

3. Vaše současné vzdělání je:

4. Slyšel/a jste někdy pojem Mobbing?

5. Mobbing je druh šikany na pracovišti. Stal/a jste se někdy obětí mobbingu?

6. Znáte někoho, kdo se stal obětí mobbingu?

7. Znáte někoho, kdo je tzv. mobber? (pachatel mobbingu)

8. Upozornili byste na výskyt mobbingu na Vašem pracovišti svého nadřízeného?

9. Myslíte si, že by na mobbera upozornil každý z Vašich kolegů?

10. Pokud jste v předchozí otázce vyplnil/a ne, z jakého důvodu si myslíte, že by některý z Vašich kolegů na mobbing neupozornil?

11. Máte pocit, že s Vámi kolegové záměrně nekomunikují?

12. Stává se Vám, že kolegové dělají vtipy na Vaší osobu? (vzhled, oblečení...)

13. Přerušují Vás běžně druzí v hovoru?

14. Stává se Vám, že Vaši kolegové zmlknou, vstoupíte-li do místnosti?

15. Máte pocit, že Vaše osoba a práce je neustále kontrolována?

16. Stává se, že je Vám připisována odpovědnost za špatné výsledky práce, na které se podíleli i kolegové?

17. Býváte v zaměstnání padodován/a, imitován/a?

18. Stává se Vám, že jste terčem nadávek?

19. Dostáváte výhružné dopisy či telefonáty?

20. Bylo Vám v zaměstnání někdy vyhrožováno fyzickým násilím?

21. Bylo proti Vám někdy v zaměstnání použito fyzické násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Je Vám:

3. Vaše současné vzdělání je:

4. Slyšel/a jste někdy pojem Mobbing?

5. Mobbing je druh šikany na pracovišti. Stal/a jste se někdy obětí mobbingu?

6. Znáte někoho, kdo se stal obětí mobbingu?

7. Znáte někoho, kdo je tzv. mobber? (pachatel mobbingu)

8. Upozornili byste na výskyt mobbingu na Vašem pracovišti svého nadřízeného?

9. Myslíte si, že by na mobbera upozornil každý z Vašich kolegů?

10. Pokud jste v předchozí otázce vyplnil/a ne, z jakého důvodu si myslíte, že by některý z Vašich kolegů na mobbing neupozornil?

11. Máte pocit, že s Vámi kolegové záměrně nekomunikují?

12. Stává se Vám, že kolegové dělají vtipy na Vaší osobu? (vzhled, oblečení...)

13. Přerušují Vás běžně druzí v hovoru?

14. Stává se Vám, že Vaši kolegové zmlknou, vstoupíte-li do místnosti?

15. Máte pocit, že Vaše osoba a práce je neustále kontrolována?

16. Stává se, že je Vám připisována odpovědnost za špatné výsledky práce, na které se podíleli i kolegové?

17. Býváte v zaměstnání padodován/a, imitován/a?

18. Stává se Vám, že jste terčem nadávek?

19. Dostáváte výhružné dopisy či telefonáty?

20. Bylo Vám v zaměstnání někdy vyhrožováno fyzickým násilím?

21. Bylo proti Vám někdy v zaměstnání použito fyzické násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kittnerová, K.Mobbing (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44679.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.