Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jazykové znalosti studentů Pdf

Jazykové znalosti studentů Pdf

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Sochorová
Šetření:08. 01. 2015 - 06. 02. 2015
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):76 / 53.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme Vás o pravdivé vyplnění dotazníku k jazykovým znalostem studentů pedagogických fakult.
Dotazník je zcela anonymní a je určen studentům pedagodických fakult, převážně na bakalářském
programu, kteří nemají jako aprobaci cizí jazyk.
Děkujeme za Váš čas a vstřícnost, studenti Pdf UHK.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214825,95 %25,95 %  
224021,62 %21,62 %  
202412,97 %12,97 %  
242111,35 %11,35 %  
23168,65 %8,65 %  
19137,03 %7,03 %  
2573,78 %3,78 %  
2663,24 %3,24 %  
2731,62 %1,62 %  
3521,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi 29
14
56
48
17
52,7 %2,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.91
Minimum:19
Maximum:26
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.65
Směrodatná odchylka:1.63
Medián:22
Modus:21

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14678,92 %78,92 %  
muž3921,08 %21,08 %  

Graf

3. Ročník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36334,05 %34,05 %  
15027,03 %27,03 %  
24323,24 %23,24 %  
5179,19 %9,19 %  
4126,49 %6,49 %  

Graf

4. Obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciální pedagogika73,78 %3,78 %  
IT63,24 %3,24 %  
Čj-Rj52,7 %2,7 %  
sociální pedagogika42,16 %2,16 %  
matematika, fyzika42,16 %2,16 %  
Historie31,62 %1,62 %  
Geografie31,62 %1,62 %  
Matematika, Geografie21,08 %1,08 %  
Matematika21,08 %1,08 %  
chemie-matematika21,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi Pedagogika
zsv-geo
aplikovaná geografie
čj-d
-
MTS
politologie
psychologie
Výtvarná výchova
vychovatelství
učitelství - český jazyk, zsv
učitelství - matematika, základy techniky
učitelství - matematika, zsv
učitelství - český jazyk, dějepis
učitelství - matematika, fyzika
ČJ - ZSV
učitelství pro 1. st.
1. stupeň
1. st. zš
PG - ZSV
Český jazyk a Dějepis
učitelství geografie a tělesné výchovy pro střední školy
PNJB, PCJB
Francouzská filologie
dějepis, základy společenských věd
tvs-zs
učitelství MŠ
Matematika v přírodních vědách
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace
matematika-geografie
čeština, zsv
zsv
český jazyk - základy společenských věd
Obchodní podnikání
Jazyky
Předškolní a mimoškolní pedagogika
historie, český jazyk
čj-hv
Finance a služby
chemie
Diplomovaný zdravotnický záchranář
Fyzika - Informatika
už žádný
umš
NJ-ZSV
geografie-historie
AJ- Rj
ZL
1. stupeň ZŠ
SPPG
Anglistika- Amerikanistika
Logika
Estetika
Dějiny umění
Sociální politika a sociální práce
Jihovýchodoevropská studia
Italianistika
VV
Specializace v pedagogice
obchodní ruch
čj-hi-vz
SPA
Učitelství pro 1. stupeň
1.st.Zš + SP
TV-AJ
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Dějepis - Zeměpis
Transkulturní komunikace
čj-sv
ČJ-SVVZ
Čj-HV VZ
ČJ HV VZ
aktivity v přírodě
čj sv vz
pvč
Filosofie humanitních věd
ekonomický
učitelství - český jazyk, výtvarná výchova
český jazyk, dějepis
zsv, český jazyk
učitelství - výtvarná výchova, zsv
učitelství - výtvarná výchova, český jazyk
učitelství - český jazyk, historie
učitelství - matematika, biologie
učitelství - základy techniky, biologie
učitelství - matematika základy techniky
učitelství - informatika, základy techniky
učitelství - historie
učiotelství - zsv a dějepis
učitelství - dějepis, zsv
učitelství - dějepis, zsv, BAR
učitelství - dějepis, český jazyk
učitelství - fyzika, historie
učitelství - ivt a výtvarná výchova
učitelství - historie, zsv
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
čj-on
učitelství pro 1. st. žš
učitelství I. st.
uč. 1. st.
I. st. zš
D - ZSV
učit. 1. st.
učitelství 1. st. zš
Bi - ČJ - ZSV
ČJ - D
SPG - ČJ
N CJ - ZSV
Bi - VZ
ČJ - FJ
B AJ - ČJ
NJ - ZSV
B ČJ - FJ
zš I (s NJ)
ČJ - RJ
PSY - SPP
Psychologie a spec. pedagogika
andrahogika
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura
Ekonomika-vybrané předměty v anglickém jazyce
Marketing a management
učitelství 2.stupně
Učitelství AJ-ZSV
Vzdělávání dospělých
Ekonomika a management
Učitelství matematiky a výchovy ke zdraví pro 2 st. ZŠ
Marketingové komunikace
14779,46 %79,46 % 

Graf

5. Město, ve kterém studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha8244,32 %44,32 %  
Hradec Králové3619,46 %19,46 %  
Ústí nad Labem2915,68 %15,68 %  
Brno84,32 %4,32 %  
Liberec84,32 %4,32 %  
Olomouc63,24 %3,24 %  
Zlín52,7 %2,7 %  
Plzeň31,62 %1,62 %  
České Budějovice21,08 %1,08 %  
Ostrava10,54 %0,54 %  
Opava10,54 %0,54 %  
Karlovy Vary10,54 %0,54 %  
Kladno10,54 %0,54 %  
Jihlava 10,54 %0,54 %  
Znojmo10,54 %0,54 %  

Graf

6. Typ VŠ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogická bakalář10657,3 %57,3 %  
Pedagogická magistr3921,08 %21,08 %  
FF126,49 %6,49 %  
Přírodovědecká bakalář52,7 %2,7 %  
Přírodovědecká fakulta UHK42,16 %2,16 %  
neuvedeno21,08 %1,08 %  
Filosofická magistr10,54 %0,54 %  
Přírodovědecká balalář10,54 %0,54 %  
jsem na gymnáziu10,54 %0,54 %  
Pedagogická10,54 %0,54 %  
10,54 %0,54 %  
VOŠ zdravotnická10,54 %0,54 %  
Inženýr10,54 %0,54 %  
nMgr. / 1. ročník10,54 %0,54 %  
Technická bakalář10,54 %0,54 %  
bakalářské ČZU10,54 %0,54 %  
Přírodovědecká10,54 %0,54 %  
fakulta humanitních studií, bakalář10,54 %0,54 %  
nechodím na VŠ10,54 %0,54 %  
soukromá ekonomická10,54 %0,54 %  
psch10,54 %0,54 %  
Zemedelska magistr10,54 %0,54 %  
marketing bakalář10,54 %0,54 %  

Graf

7. Od dětství jsem se s cizím jazykem setkával:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky na ZŠ15583,78 %83,78 %  
cizí jazyk již v MŠ2412,97 %12,97 %  
v bilingvní rodině63,24 %3,24 %  

Graf

8. Absolvoval/a jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyřleté gymnázium6736,22 %36,22 %  
osmileté gymnázium3619,46 %19,46 %  
ekonomickou SŠ2614,05 %14,05 %  
+ pomaturitní jazykové studium105,41 %5,41 %  
šestileté gymnázium84,32 %4,32 %  
pedagogická52,7 %2,7 %  
jazykovou SŠ42,16 %2,16 %  
soš42,16 %2,16 %  
střední odbornou školu21,08 %1,08 %  
průmyslová21,08 %1,08 %  
SPŠS21,08 %1,08 %  
průmyslová střední škola21,08 %1,08 %  
hotelová 21,08 %1,08 %  
pedagogickou SŠ10,54 %0,54 %  
bakalářské studium10,54 %0,54 %  
odbornou SŠ10,54 %0,54 %  
SOS prof. Svejcara10,54 %0,54 %  
střed ní pedagogickou školu10,54 %0,54 %  
odborná (architektura)10,54 %0,54 %  
zdravotní10,54 %0,54 %  
střední odborná škola soc. správní činnost10,54 %0,54 %  
škola Hamr10,54 %0,54 %  
hotelnictví a turismus10,54 %0,54 %  
soš sociální10,54 %0,54 %  
střední školu s výukou angličtiny od rodilého mluvčího10,54 %0,54 %  
umělecká SŠ10,54 %0,54 %  
Pedagogické lyceum10,54 %0,54 %  
Střední odbornou školu veterinární10,54 %0,54 %  
SPŠ10,54 %0,54 %  
strojárna10,54 %0,54 %  
SPŠ HK (průmyslovka)10,54 %0,54 %  
průmyslová SŠ - technické lyceum10,54 %0,54 %  
uměleckoprůmyslová10,54 %0,54 %  
obor socialni pece - pecovatelska cinnost10,54 %0,54 %  
pedagogickou10,54 %0,54 %  
SUPŠ10,54 %0,54 %  
střední ped. 10,54 %0,54 %  
střední odborná 10,54 %0,54 %  
výpočetní techniku 10,54 %0,54 %  
soš logistické služby 10,54 %0,54 %  
lyceum10,54 %0,54 %  
jazykovou základní školu v Praze10,54 %0,54 %  
(stále navštěvuji)10,54 %0,54 %  
Rocni zahranicni vymenny pobyt10,54 %0,54 %  
SŠ hotelnictví a turismus10,54 %0,54 %  

Graf

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtinu17996,76 %96,76 %  
němčinu9852,97 %52,97 %  
francouzštinu4725,41 %25,41 %  
ruštinu2010,81 %10,81 %  
španělštinu94,86 %4,86 %  
latinu21,08 %1,08 %  
španělština21,08 %1,08 %  
latina21,08 %1,08 %  
španělštinu a latinu10,54 %0,54 %  
italštinu10,54 %0,54 %  
romštinu10,54 %0,54 %  
italština10,54 %0,54 %  
Zaklady latiny10,54 %0,54 %  

Graf

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-3820,65 %20,54 %  
angličtinu3217,39 %17,3 %  
ŽÁDNÉ2714,67 %14,59 %  
nic179,24 %9,19 %  
francouzštinu126,52 %6,49 %  
ruštinu84,35 %4,32 %  
žádný další CJ84,35 %4,32 %  
španělštinu73,8 %3,78 %  
němčinu73,8 %3,78 %  
žádné další CJ73,8 %3,78 %  
žádný další jazyk63,26 %3,24 %  
žádné další jazyky52,72 %2,7 %  
žádný42,17 %2,16 %  
latinu21,09 %1,08 %  
žádný jazyk21,09 %1,08 %  
nepovinou italštinu10,54 %0,54 %  
žádnou10,54 %0,54 %  
mimo výuku žádné jiné10,54 %0,54 %  
mimo školní výuku už jsem další jazyk neměla10,54 %0,54 %  
zadne10,54 %0,54 %  
Neučila jsem se mimo školu10,54 %0,54 %  
latinu, turečtinu10,54 %0,54 %  
již žádné další jazyky10,54 %0,54 %  
žádný další cizí jazyk10,54 %0,54 %  
žádní další CJ10,54 %0,54 %  
italštinu10,54 %0,54 %  
latinu, španělštinu10,54 %0,54 %  
nic naštěstí10,54 %0,54 %  
esperanto 10,54 %0,54 %  
italština10,54 %0,54 %  
srbštinu10,54 %0,54 %  
španělština10,54 %0,54 %  

Graf

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny17292,97 %92,97 %  
němčiny14075,68 %75,68 %  
ruštiny3116,76 %16,76 %  
francouzštiny2513,51 %13,51 %  
neměla na výběr 10,54 %0,54 %  
-10,54 %0,54 %  
italštiny 10,54 %0,54 %  

Graf

12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16086,49 %86,49 %  
ne2513,51 %13,51 %  

Graf

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
66943,13 %37,3 %  
52918,13 %15,68 %  
7159,38 %8,11 %  
2116,88 %5,95 %  
3116,88 %5,95 %  
495,63 %4,86 %  
985 %4,32 %  
153,13 %2,7 %  
831,88 %1,62 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.37
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.83
Směrodatná odchylka:1.35
Medián:6
Modus:6

Graf

14. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36842,5 %36,76 %  
24729,38 %25,41 %  
4148,75 %7,57 %  
542,5 %2,16 %  
142,5 %2,16 %  
-31,88 %1,62 %  
631,88 %1,62 %  
2-321,25 %1,08 %  
4 hod21,25 %1,08 %  
3-421,25 %1,08 %  
ostatní odpovědi 2 (první třída) -5 (devátá třída)
nejspíš 4
Už si nepamatuju, myslím, že 3h-4h týdně.
to už si fakt nepamatuju, asi 4
To už si nepamatuju
?
3 hod
nevím
neuvedeno
už si nepamatuji, asi 3 hodiny týdně?
2 hodiny týdně
116,88 %5,95 % 

Graf

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12265,95 %65,95 %  
ano6334,05 %34,05 %  

Graf

16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61523,81 %8,11 %  
41320,63 %7,03 %  
21117,46 %5,95 %  
3914,29 %4,86 %  
1711,11 %3,78 %  
546,35 %2,16 %  
923,17 %1,08 %  
1.511,59 %0,54 %  
711,59 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.8
Minimum:1
Maximum:6
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.8
Směrodatná odchylka:1.67
Medián:4
Modus:6

Graf

17. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22031,75 %10,81 %  
31523,81 %8,11 %  
11320,63 %7,03 %  
557,94 %2,7 %  
446,35 %2,16 %  
myslím, že 111,59 %0,54 %  
1-211,59 %0,54 %  
?11,59 %0,54 %  
3 hod11,59 %0,54 %  
2-311,59 %0,54 %  
ostatní odpovědi 2 hodiny 11,59 %0,54 % 

Graf

18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17494,05 %94,05 %  
ano115,95 %5,95 %  

Graf

19. Kolik let ses učil/a ruštinu na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3436,36 %2,16 %  
2327,27 %1,62 %  
6218,18 %1,08 %  
119,09 %0,54 %  
419,09 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.61
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:3
Modus:3

Graf

20. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2436,36 %2,16 %  
1327,27 %1,62 %  
-19,09 %0,54 %  
419,09 %0,54 %  
určitě 4 hodiny, určitě 19,09 %0,54 %  
neuvedeno 19,09 %0,54 %  

Graf

21. Na ZŠ jsem se učil ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17594,59 %94,59 %  
ano105,41 %5,41 %  

Graf

22. Jaký další cizí jazyk jsem se na ZŠ učil?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzštinu220 %1,08 %  
fj220 %1,08 %  
francouštinu110 %0,54 %  
ruština, němčina110 %0,54 %  
francouzština110 %0,54 %  
francouzský110 %0,54 %  
aj110 %0,54 %  
latina110 %0,54 %  

Graf

23. Kolik let a kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 rok, 2 hodiny

2 1 týdně

2 roky , 3x týdně

2roky 4x

3 roky 1 hod/týdně

3 roky, 2 týdně

4 roky a 2 hodiny

6 let, 2 hodiny

7 let, 2 hod. týdně

nepamatuji si

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny16595,38 %89,19 %  
němčiny15690,17 %84,32 %  
francouzštiny10460,12 %56,22 %  
ruštiny8347,98 %44,86 %  
španělštiny137,51 %7,03 %  
španělština42,31 %2,16 %  
latina, ruština10,58 %0,54 %  
italštiny a španělštiny10,58 %0,54 %  
latiny a španělštiny10,58 %0,54 %  
latiny10,58 %0,54 %  
žádný10,58 %0,54 %  
výběr nebyl, německé gymnázium, k tomu povinná angličtina10,58 %0,54 %  
španělštiny, italštiny a latiny10,58 %0,54 %  
italština, čínština10,58 %0,54 %  
bez odpovědi10,58 %0,54 %  
španělština, italština 10,58 %0,54 %  
Spanelstina10,58 %0,54 %  

Graf

25. Na SŠ jsem se učil/a angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18097,3 %97,3 %  
ne52,7 %2,7 %  

Graf

26. Kolik let ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
414480 %77,84 %  
82413,33 %12,97 %  
663,33 %3,24 %  
542,22 %2,16 %  
310,56 %0,54 %  
110,56 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.47
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:4
Modus:4

Graf

27. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36737,22 %36,22 %  
44927,22 %26,49 %  
22715 %14,59 %  
51810 %9,73 %  
652,78 %2,7 %  
-21,11 %1,08 %  
5h a více10,56 %0,54 %  
3 hodiny týdně, navíc pak možnost od třeťáku dvouhodinového semináře 1x týdně10,56 %0,54 %  
?10,56 %0,54 %  
5hod10,56 %0,54 %  
ostatní odpovědi 3 hod
4 hod
2.5
2-3
neuvedeno
1
nepamatuji si přesně, asi 3 hodiny týdně
4 hodiny
84,44 %4,32 % 

Graf

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9651,89 %51,89 %  
ne8948,11 %48,11 %  

Graf

29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
47376,04 %39,46 %  
666,25 %3,24 %  
744,17 %2,16 %  
244,17 %2,16 %  
333,13 %1,62 %  
833,13 %1,62 %  
522,08 %1,08 %  
111,04 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.2
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:0.65
Směrodatná odchylka:0.8
Medián:4
Modus:4

Graf

30. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33031,25 %16,22 %  
22526,04 %13,51 %  
42020,83 %10,81 %  
588,33 %4,32 %  
122,08 %1,08 %  
2-322,08 %1,08 %  
811,04 %0,54 %  
3-511,04 %0,54 %  
2x11,04 %0,54 %  
1811,04 %0,54 %  
ostatní odpovědi ?
3 hod
2,5
neuvedeno
6 hodin
55,21 %2,7 % 

Graf

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 32, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16488,65 %88,65 %  
ano2111,35 %11,35 %  

Graf

32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41669,57 %8,65 %  
328,7 %1,08 %  
228,7 %1,08 %  
128,7 %1,08 %  
514,35 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.57
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:4
Modus:4

Graf

33. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2733,33 %3,78 %  
3733,33 %3,78 %  
4419,05 %2,16 %  
514,76 %0,54 %  
-14,76 %0,54 %  
v rodině 14,76 %0,54 %  

Graf

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, neotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12567,57 %67,57 %  
ano6032,43 %32,43 %  

Graf

35. Jaký cizí jazyk to byl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fj

Fj

FJ

FJ

FJ

FJ

francouzský a latinský

francouzský jazyk

francouzský jazyk

Francouzstina

francouzština

Francouzština

francouzština

francouzština

Francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

Francouzština

Francouzština

francouzština

francouzština

francouzština

francouzštinu

francouzštinu

Francouzštinu

Francouzštinu

Francouzštinu

Francouzštinu

Francouzštinu

francouzštinu

francouzštinu

italština

latina

latina

latina

latina

latina

latina, francouzština

romština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština

španělština a latina

španělštinu

španělštinu

36. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 rok, 2 hodiny týdně

1 rok, 2 hodiny týdně

1, 4

2 roky, 1 hodina týdně

2 roky, 1 hodina týdně

2 roky, 1 hodina týdně

2 roky, 1 týdně

2 roky, 2 hod/týdně

2 roky, 2 hodiny týdně

2 roky, 2 hodiny týdně

2 roky, 2 hodiny týdně

2 roky, 3 hodiny

2 roky, počet hodin se měnil, ale víceméně dvě hodiny týdně

3

3 roky 2 hodiny týdně

3 roky, 2 hod. týdně

3 roky, 2 hodiny týdně

3 roky, 2 hodiny týdně

3, 2x týdně

4 roky 3 hodiny/týdně

4 roky 3 hodiny/týdně

4 roky 2 hodiny týdně

4 roky 4 hodiny

4 roky a 3 hodiny

4 roky, 10 hod. týdně

4 roky, 2 hod/týdně

4 roky, 2 hodiny

4 roky, 2 hodiny

4 roky, 2 hodiny

4 roky, 2x

4 roky, 3 hod. týdně

4 roky, 3 hod. týdně

4 roky, 3 hod. týdně

4 roky, 3 hod. týdně

4 roky, 3 hod. týdně

4 roky, 3 hod/týdně

4 roky, 3 hod/týdně

4 roky, 3 hod/týdně

4 roky, 3 hodiny

4 roky, 3 hodiny

4 roky, 3 hodiny

4 roky, 3 hodiny týdně

4 roky, 3 hodiny týdně

4 roky, 3 hodiny týdně

4 roky, 3 hodiny v týdnu

4 roky, 4-6h týdně (měla jsem zvolené ještě semináře z francouzštiny)

4 roky, 7 hodin týdně

4,4

4/4

5 let, počet hodin neuveden

6

6 , 2x týdně

6 let, 2 hod. týdně

6 let, 2 hodiny

6 let, 3 hod. týdně

6 let, 3 hodiny tydne

6 let, 4 hodiny týdně

7let, 4 hodiny

fr.: 4 roky a 3 hodiny lt.: 2 roky a 4 hodiny

španělština 4 roky, latina 4 roky

37. Na vysoké škole mám výběr z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
angličtiny13778,74 %74,05 %  
němčiny9051,72 %48,65 %  
ruštiny7643,68 %41,08 %  
francouzštiny6336,21 %34,05 %  
polština2614,94 %14,05 %  
španělštiny2212,64 %11,89 %  
neučím se 63,45 %3,24 %  
bez odpovědi42,3 %2,16 %  
-31,72 %1,62 %  
latina21,15 %1,08 %  
polštiny10,57 %0,54 %  
arabština, řečtina, a mnoho dalsich10,57 %0,54 %  
ještě nejsem na VŠ :)10,57 %0,54 %  
10,57 %0,54 %  
nemám10,57 %0,54 %  
bulharština10,57 %0,54 %  
italština10,57 %0,54 %  
nevím 10,57 %0,54 %  
nic10,57 %0,54 %  
žádný 10,57 %0,54 %  
Řečtiny, latiny...10,57 %0,54 %  
nechodím na vysokou školu10,57 %0,54 %  
další10,57 %0,54 %  
Cinstina10,57 %0,54 %  

Graf

38. Na vysoké škole se učím angličtinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 39, neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12969,73 %69,73 %  
ne5630,27 %30,27 %  

Graf

39. Kolik let se učíš angličtinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19170,54 %49,19 %  
31410,85 %7,57 %  
21410,85 %7,57 %  
0.532,33 %1,62 %  
532,33 %1,62 %  
410,78 %0,54 %  
2.510,78 %0,54 %  
1.510,78 %0,54 %  
1000000010,78 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.36
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:1
Modus:1

Graf

40. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25945,74 %31,89 %  
12720,93 %14,59 %  
bez výuky1410,85 %7,57 %  
086,2 %4,32 %  
464,65 %3,24 %  
1032,33 %1,62 %  
521,55 %1,08 %  
1.521,55 %1,08 %  
2 hodiny týdně10,78 %0,54 %  
-10,78 %0,54 %  
ostatní odpovědi 7
1 hod
1,5
8
nechodím na VŠ
1 hodina
64,65 %3,24 % 

Graf

41. Na VŠ se angličtinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně6852,71 %36,76 %  
kvůli zkoušce5945,74 %31,89 %  
dobrovolně3023,26 %16,22 %  
-10,78 %0,54 %  
nechodím na VŠ10,78 %0,54 %  
jako obor, teda jak povinně tak dobrovolně (vybrala jsem si to)10,78 %0,54 %  

Graf

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 43, neotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15382,7 %82,7 %  
ano3217,3 %17,3 %  

Graf

43. Kolik let se učím němčinu VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11856,25 %9,73 %  
2721,88 %3,78 %  
3515,63 %2,7 %  
526,25 %1,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.7
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.98
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:1
Modus:1

Graf

44. Kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22062,5 %10,81 %  
1412,5 %2,16 %  
339,38 %1,62 %  
dobrovolně13,13 %0,54 %  
513,13 %0,54 %  
613,13 %0,54 %  
913,13 %0,54 %  
neuvedeno 13,13 %0,54 %  

Graf

45. Na VŠ se učím němčinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně1753,13 %9,19 %  
kvůli zkoušce1340,63 %7,03 %  
dobrovolně1134,38 %5,95 %  

Graf

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 47, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13572,97 %72,97 %  
ano5027,03 %27,03 %  

Graf

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14692 %24,86 %  
236 %1,62 %  
512 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.04
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.04
Směrodatná odchylka:0.21
Medián:1
Modus:1

Graf

48. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23060 %16,22 %  
1510 %2,7 %  
648 %2,16 %  
448 %2,16 %  
824 %1,08 %  
-12 %0,54 %  
312 %0,54 %  
712 %0,54 %  
1 hod12 %0,54 %  
2 hod12 %0,54 %  

Graf

49. Na VŠ se ruštinu učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli zkoušce2346 %12,43 %  
dobrovolně2040 %10,81 %  
povinně1734 %9,19 %  
obor24 %1,08 %  

Graf

50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 51, neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16890,81 %90,81 %  
ano179,19 %9,19 %  

Graf

51. Kolik let se na VŠ učím francouzštinu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11055,56 %5,41 %  
3316,67 %1,62 %  
2316,67 %1,62 %  
515,56 %0,54 %  
10000000000015,56 %0,54 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.81
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.36
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:1
Modus:1

Graf

52. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2950 %4,86 %  
1316,67 %1,62 %  
1015,56 %0,54 %  
1.515,56 %0,54 %  
315,56 %0,54 %  
815,56 %0,54 %  
neuvedeno 15,56 %0,54 %  
1000000000000000015,56 %0,54 %  

Graf

53. Francouzštinu se na VŠ učím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinně741,18 %3,78 %  
dobrovolně635,29 %3,24 %  
kvůli zkoušce635,29 %3,24 %  
je to oborový jazyk15,88 %0,54 %  
nechodím na VŠ15,88 %0,54 %  

Graf

54. Na VŠ se učím ještě jiný cizí jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 55, neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17192,43 %92,43 %  
ano147,57 %7,57 %  

Graf

55. Jaký další cizí jazyk to je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
španělština753,85 %3,78 %  
latina323,08 %1,62 %  
polština215,38 %1,08 %  
kečuánština, japonština, čínština17,69 %0,54 %  
italština17,69 %0,54 %  

Graf

56. Kolik let a kolik hodin týdně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

1 rok, 1 h tydne

1 rok, 1 hod/týdně

1 rok, 2 hodiny

10000000000000

1rok a 1 hodina týdně

2 roky 2 hodiny týdně

3

3 roky 5 hodin týdně

4 roky, 5 hdoin týdně

4, 4x týdně

kečuánština - 2 roky, 2 hodiny týdně japonština - 1,5 roku, 1 hodiny týdně čínština - 0,5 roku, 2 hodiny týdně

Rok a je to hodina týdně

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 58, neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10456,22 %56,22 %  
ne8143,78 %43,78 %  

Graf

58. Jak a kde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

anglický kurz

bakalářská práce

bez odpovědi

Byla jsem 1 měsíc ve Francii - 2 roky po sobě

cestování, doučování

cestování, práce

cíleně nepracuji, pouze pasivně sledování filmů a seriálů v AJ

četba odborné literatury k bakalářské práci

četba v cizím jazyce, placené hodiny konverzace

četba, filmy

četba, poslech

člen ESN Ústí

čtení denních zpráv v cizím jazyce

čtu cizojazyčné knihy, dívam se na filmy a seriály bez dabingu a titulků

čtu příručky, doma

dívám se na filmy a seriály

doma

doma

doma - samostudium

Doma a jak se mi chce

doma čtením knihy

Doma s přítelem

Doma u her a filmu

Doma, domácí úkoly

doma, sleduji anglické pořady a seriály

Doma, sleduju filmy/seriály v angličtině, někdy s titulkama, když se mi na ně nechce čekat, tak bez :D

Doučuji

doučuji anglický jazyk, čtu anglické knihy, koukám na filmy, komunikuji s cizinci

Doučuji jazyk. Jezdím do Německa.

Duolingo- Francoužština Aj- prostředí

film, komunikace při online hraní

Filmy v originále, poslouchali hudby, čtení anglické literatury potřebné ke studiu

filmy, hudba

filmy, hudba, přátelé-cizinci, cestování

filmy, seriály s titulky, hra

Internet

internet

jako samouk

jaz. kurzy (letní), au-pair (léto)

jazyková škola, soukromé hodiny s native speakerem

jazykové kurzy, výměnné pobyty, konverzace s rodilými mluvčími a dopisování

Jazykovky

jazykový kurz ve Zlíně

Jedině doma, domácí úkoly, výjimečně si pustím v ruštině film

jen příležitostně

jsem nárazový samouk

konverzace AJ

koukám na filmy v AJ

kurz norštiny přes jazykovku (původně), pokračovala jsem v soukromém kurzu se stejnou vyučující

mluvím doma

mluvím s cizinci

na internetu

Na internetu

na internetu v diskuzích i s rodilým mluvčím

občas

občas se učím

Opakování si gramatiky + doučování bratra. Sledování seriálů v AJ.

pobyt v zahraničí

pracuji v nadnárodní společnosti, kde se bez aj neobejdu

Prazdniny travim brigadami v zahranici (Rakousko)

Především poslech autentických cizojazyčných materiálů a četba a psaní cizojazyčných materiálů, doma.

při konverzaci s erasmus studenty

ruština

sama

sama doma

Samostudium , soukrome kurzy

samostudium doma

samostudium, aktivní komunikace s cizinci

samouk

samouk, doma

samouk, kurzy

Seriály, cestování, angličtí přátelé

seriály, filmy, hry

seriály, filmy, knížky

seriály, procvičování, konverzace s angličanem

sledováním filmů a seriálů v původním jazyce

sledováním filmů, čtení knih, časopisů

Sledováním německých filmů a čtení německých knih

Sleduji seriály v originálním znění. Čtu komiksy v angličtně.

sleduji v angličtině filmy a seriály, čtu v angličtině knihy, používám vzdělávací aplikace v telefonu (duolingo)

soukromé doučování

studijní a jazykové pobyty, doučování, seriály v aj

studium knih na bakalářskou práci

Učím na Zš /6.TŘÍDA)

Učím se doma.

v jazykovém kurzu

V kurzech jazykové školy.

v práci

V zahraničí

Volím si volitelné předměty z jazyků, které nejsou dotované, ani těžké. Povinné jazyky nám fakulta nenabízí.

59. Kolik hodin v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-2120,19 %11,35 %  
21615,38 %8,65 %  
398,65 %4,86 %  
587,69 %4,32 %  
bez odpovědi76,73 %3,78 %  
165,77 %3,24 %  
443,85 %2,16 %  
neuvedeno43,85 %2,16 %  
1032,88 %1,62 %  
821,92 %1,08 %  
ostatní odpovědi 0,5 hodiny
0 - 2 :)
Jak kdy...
40
1,5h
netusim
Tak... podle možností, ale dle pravidelně sledovaných seriálů tedy asi čtyři
6
24 hodin/ 7 dní v týdnu
pořád
0
1 hod
1,5
168
2444
jsem nárazový samouk
jen příležitostně
16
nevím
21
3 hod. týdně
podle času
kolik to jde
2423,08 %12,97 % 

Graf

60. Na ZŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6032,43 %32,43 %  
spíše souhlasím5831,35 %31,35 %  
spíše nesouhlasím3921,08 %21,08 %  
nesouhlasím2412,97 %12,97 %  
nevím52,7 %2,7 %  

Graf

61. Na výuce jazyků na ZŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
baví mě jazyky7138,38 %38,38 %  
sympatický vyučující6836,76 %36,76 %  
využití v budoucnu6032,43 %32,43 %  
aktivní hodiny5730,81 %30,81 %  
zajímavé hodiny5529,73 %29,73 %  
motivace vyučujícím5127,57 %27,57 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)4222,7 %22,7 %  
nemusel jsem nic dělat4122,16 %22,16 %  
komunikativní hodiny3619,46 %19,46 %  
využití v současnosti3518,92 %18,92 %  
možnost zahraničních výjezdů179,19 %9,19 %  
možnost jazykové návaznosti168,65 %8,65 %  
-115,95 %5,95 %  
žádná možnost 94,86 %4,86 %  
získání certifikátu63,24 %3,24 %  
rodilý mluvčí42,16 %2,16 %  
bez odpovědi21,08 %1,08 %  
již se nepamatuji10,54 %0,54 %  
nepamatuji se10,54 %0,54 %  
nic10,54 %0,54 %  
nebavili mě na zš10,54 %0,54 %  
nelíbilo se mi nic10,54 %0,54 %  
--10,54 %0,54 %  
nejvíce sem se naučila sama10,54 %0,54 %  
pouze poslední 2 roky10,54 %0,54 %  
nebylo nic, co by se mi líbilo10,54 %0,54 %  
Jednoduchost10,54 %0,54 %  

Graf

62. Na ZŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná motivace učitelem5228,42 %28,11 %  
nezajímavé hodiny4625,14 %24,86 %  
učebnice3418,58 %18,38 %  
nepřipravenost učitele3217,49 %17,3 %  
nebaví mě jazyky3217,49 %17,3 %  
nemusel jsem nic dělat3016,39 %16,22 %  
nesympatický vyučující2714,75 %14,59 %  
nevidím možnost využití189,84 %9,73 %  
výuka nenavazovala co se týče úrovně179,29 %9,19 %  
výuka odpoledne168,74 %8,65 %  
-158,2 %8,11 %  
"těžký" jazyk147,65 %7,57 %  
musel jsem se moc učit126,56 %6,49 %  
žádná možnost105,46 %5,41 %  
aktivní hodiny94,92 %4,86 %  
bez odpovědi94,92 %4,86 %  
nevím, proč se učit cizí jazyk52,73 %2,7 %  
nebylo nic, co by se mi nelíbilo52,73 %2,7 %  
nic31,64 %1,62 %  
již se nepamatuji10,55 %0,54 %  
nevzpomínám si na nic, co by se mi nelíbilo10,55 %0,54 %  
nepamatuji se10,55 %0,54 %  
spolužáci10,55 %0,54 %  
nic z uvedenych10,55 %0,54 %  
přísný učitel10,55 %0,54 %  
špatná jazyková úroveň učitele10,55 %0,54 %  
nic mi tak nevadilo10,55 %0,54 %  
nekvalifikovaný jazykář10,55 %0,54 %  
Zš učitelka byla lekci před námi10,55 %0,54 %  
asi není nic, co by se mi nelíbilo10,55 %0,54 %  
žádné10,55 %0,54 %  
neuvedeno10,55 %0,54 %  
asi nic, nebo si nepamatuju10,55 %0,54 %  
chyběl mi lepší tréning konverzace a výslovnosti10,55 %0,54 %  

Graf

63. Na SŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6736,22 %36,22 %  
spíše souhlasím6434,59 %34,59 %  
spíše nesouhlasím3820,54 %20,54 %  
nesouhlasím105,41 %5,41 %  
nevím63,24 %3,24 %  

Graf

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití v budoucnu11763,24 %63,24 %  
využití v současnosti8948,11 %48,11 %  
sympatický vyučující8646,49 %46,49 %  
baví mě jazyky8445,41 %45,41 %  
motivace vyučujícím8143,78 %43,78 %  
aktivní hodiny7741,62 %41,62 %  
komunikativní hodiny7741,62 %41,62 %  
zajímavé hodiny7540,54 %40,54 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)7339,46 %39,46 %  
možnost zahraničních výjezdů5931,89 %31,89 %  
rodilý mluvčí4926,49 %26,49 %  
možnost jazykové návaznosti4423,78 %23,78 %  
získání certifikátu3418,38 %18,38 %  
nemusel jsem nic dělat2513,51 %13,51 %  
-21,08 %1,08 %  
nic10,54 %0,54 %  
to samy jako u zakladni10,54 %0,54 %  
němčina byla výborná, angličtina méně10,54 %0,54 %  
bez odpovědi10,54 %0,54 %  
nic se mi nelíbilo10,54 %0,54 %  

Graf

65. Na SŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná motivace učitelem5328,8 %28,65 %  
nezajímavé hodiny4423,91 %23,78 %  
učebnice4323,37 %23,24 %  
nesympatický vyučující3820,65 %20,54 %  
výuka jazykovou úrovní nenavazovala3418,48 %18,38 %  
výuka odpoledne3016,3 %16,22 %  
nepřipravenost učitele2614,13 %14,05 %  
musel jsem se moc učit2614,13 %14,05 %  
nebaví mě jazyky2614,13 %14,05 %  
nemusel jsem nic dělat2312,5 %12,43 %  
"těžký" jazyk189,78 %9,73 %  
-179,24 %9,19 %  
nevidím možnost využití115,98 %5,95 %  
aktivní hodiny115,98 %5,95 %  
žádná možnost 84,35 %4,32 %  
bez odpovědi52,72 %2,7 %  
nic42,17 %2,16 %  
každý rok jiný učitel21,09 %1,08 %  
nebylo nic, co by se mi nelíbilo21,09 %1,08 %  
bylo to v pořádku10,54 %0,54 %  
rovnez10,54 %0,54 %  
angličtina - střídání učitelů, nenávaznost, špatný přístup učitele10,54 %0,54 %  
nic takového nebylo, na SŠ jsem byla s výukou spokojená10,54 %0,54 %  
na původní střední to byla šikana ze strany učitele10,54 %0,54 %  
nebylo by nic, co by se mi nelíbilo10,54 %0,54 %  
caste stridani profesoru10,54 %0,54 %  
žádná mpžnost 10,54 %0,54 %  
Přílišná orientace na gramatiku a ne na komunikaci, špatný přístup učitele, orientace na výkon10,54 %0,54 %  

Graf

66. Na VŠ jsem spokojen/a s výukou cizích jazyků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5328,65 %28,65 %  
souhlasím4222,7 %22,7 %  
nesouhlasím3720 %20 %  
spíše nesouhlasím3016,22 %16,22 %  
nevím2312,43 %12,43 %  

Graf

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití v budoucnu8143,78 %43,78 %  
sympatický vyučující6937,3 %37,3 %  
baví mě jazyky5831,35 %31,35 %  
komunikativní hodiny5730,81 %30,81 %  
využití v současnosti5529,73 %29,73 %  
zajímavé hodiny4725,41 %25,41 %  
aktivní hodiny4524,32 %24,32 %  
možnost zahraničních výjezdů4323,24 %23,24 %  
motivace vyučujícím4222,7 %22,7 %  
efektivní hodiny (hodně jsem se naučil)4222,7 %22,7 %  
rodilý mluvčí4122,16 %22,16 %  
nemusel jsem nic dělat2312,43 %12,43 %  
možnost jazykové návaznosti2111,35 %11,35 %  
získání certifikátu158,11 %8,11 %  
žádná možnost 105,41 %5,41 %  
-52,7 %2,7 %  
bez odpovědi52,7 %2,7 %  
není nic, co by se mi líbilo31,62 %1,62 %  
nic21,08 %1,08 %  
nemám na VŠ cizí jazyk21,08 %1,08 %  
na VŠ nestuduji jazyk10,54 %0,54 %  
nelíbí10,54 %0,54 %  
nejsem na vš10,54 %0,54 %  
Nemám cizí jazyk10,54 %0,54 %  
.10,54 %0,54 %  
neúčastním se10,54 %0,54 %  
výuka angličtiny neprobíhá, pouze konzultační hodiny10,54 %0,54 %  
nelíbí se mi nic10,54 %0,54 %  
neučím se na VŠ cizí jazyk 10,54 %0,54 %  
ne VŠ10,54 %0,54 %  
přístup učitele, který chápal, že jde o povinný jazyk10,54 %0,54 %  

Graf

68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímavé hodiny3418,58 %18,38 %  
-3418,58 %18,38 %  
výuka odpoledne3318,03 %17,84 %  
výuka nenavazovala jazykovou úrovní2714,75 %14,59 %  
špatná motivace učitelem2111,48 %11,35 %  
učebnice1910,38 %10,27 %  
nemusel jsem nic dělat1910,38 %10,27 %  
musel jsem se moc učit189,84 %9,73 %  
nebaví mě jazyky189,84 %9,73 %  
"těžký" jazyk179,29 %9,19 %  
nesympatický vyučující137,1 %7,03 %  
žádná možnost 137,1 %7,03 %  
nepřipravenost učitele126,56 %6,49 %  
nevidím možnost využití126,56 %6,49 %  
aktivní hodiny63,28 %3,24 %  
bez odpovědi52,73 %2,7 %  
nic21,09 %1,08 %  
na VŠ nestuduji jazyk10,55 %0,54 %  
jsem spokojená10,55 %0,54 %  
bylo to v pořádku10,55 %0,54 %  
nehodnotím - bez výuky10,55 %0,54 %  
nejsem na vš10,55 %0,54 %  
malá šance na zapsání cizího jazyka10,55 %0,54 %  
.10,55 %0,54 %  
rozdílná úroveň znalosti jazyka spolužáků a nemožnost synchronizace či pokroku10,55 %0,54 %  
nemám na VŠ cizí jazyk10,55 %0,54 %  
Nemám na VŠ jazyk10,55 %0,54 %  
každý jazyk jen jeden rok - rychlé tempo a nedostatek procvičování10,55 %0,54 %  
nezaměřeno na odbornou stránku10,55 %0,54 %  
výuka angličtiny neprobíhá, pouze konzultační hodiny10,55 %0,54 %  
bez dopovědi10,55 %0,54 %  
neuvedeno10,55 %0,54 %  
nevím, proč se učit cizí jazyky10,55 %0,54 %  
neměla jsem problém s ničím10,55 %0,54 %  
nic mi to nedává10,55 %0,54 %  
není možnost se učit jazyky 10,55 %0,54 %  
nevím 10,55 %0,54 %  
neučím se na VŠ cizí jazyk 10,55 %0,54 %  
žádná možnost -10,55 %0,54 %  
ne VŠ10,55 %0,54 %  

Graf

69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

...

aby se na základních školách učily jen základy ke komunikaci a na sš se poznatky prohlubovaly, naše výuka na sš se orientovala jen k přípravě k maturitě, což je škoda

aby učili skutečně vystudovaní učitelé či native speakeři s pedagogickým minimem (pokud se bavíme o konverzačních hodinách atd.) ne aby učil někdo, kdo je jen o pár lekcí dál než děti nebo aby přeučený ruštinář učil angličtinu

aby učitelé ten jazyk pořádně uměli aby byla zvýšená hodinová dotace angliny

Adekvátní vzdělání jazykářů.

aktivizační metody, větší důraz na konverzaci

aktivnější přístup k výuce nestřídání učitelů na CJ během studia

aktivní komunikace v cizím jazyku (moje zkušenost s výukou jazyků probíhala pouze v pasivní formě)

aprobovanost učitelů, aktivní hodiny zaměřené na komunikaci, možnost setkat se s rodilým mluvčím

asi nic

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

bez odpovědi

častější zapojení rodilých mluvčí do výuky, převahu znalostí záskaných zábavou/interaktivní formou nad učením se zpaměti

dat detem najevo, že cizí jazyk je jen nástor - prostredek k dorozumění. více se tedy soustředit na samotnou možnost uchopení jazyka v praxi tj. exkurze, výměnné pobyty, kde pochopí, že důležité je umět mluvit.. na co znát složitou gramatiku, kdyz jí vlastne k beznému životu v zahraničí nebudou potrebovat? (pokud ano naučí se jí lépe za pochodu... )

Doporučila bych povinné jazyky s výukou/ nebo možnost konverzací, což na UHK není Uvítala bych také výuku s rodilým mluvčím

důraz na komunikaci, vhodně vybrat učebnici, kvalitní učitel

důraz na komunikaci, vhodně vybrat učebnici, kvalitní učitel

Efektivnější výuku.

eseje

jednoduchá učebnice pro I. stupeň, vhodní učitelé s motivací a správným přízvukem, zajímavé oživení hodin, akce

Jiné učitele

Komenského metody

kvalifikace učitelů, možnost širšího výběru jazyků (Fj, Rj, Šp), interaktivní hodiny, domácí úkoly na téma, které je žákům blízké - mohou si zvolit

Kvalifikované pedagogy

kvalitnější učitele

Kvalitní učebnice + individuální přístup

Lepší motivace, lepší vyučující, více rodilych mluvčí, zajímavějšíi hodiny

lepší organizaci výuky Aj na VŠ v rámci povinně volitelných bloků

lepší učitele učitel by měl dobře ovládat jazyk, který učí využívat různé metody v hodinách

lepší učitele

Lepší učitele cizích jazyků

lepší učitele na ZŠ

lepší učitele němčiny

lepší učitele-> kvalifikovanější

lepší učitele, interaktivní metody, rodilé mluvčí

lepší volba učebnic

mít nějaký předmět v aj (např. matiku, zemák)

mluvit, mluvit mluvit

Mluvit, mluvit, mluvit. Nejlépe s rodilým mluvčím! Teorie je sice hezká, ale základy k jazyku mi stačily ze základní školy, dál už se učivo víceméně jen opakuje, případně mírně rozvíjí. Ale na úrok mluvy, což je škoda. Málo se se studentama mluví. A hodně jich má blok mluvit právě proto, že buď nikdy nebo velmi málo mluvilo, a navíc se bojí, že něco řeknou špatně. Takže asi vstřícného mluvčího, který vás ochotně opraví a pomůže vám tak se zlepšit.

na toto téma jsem nepřemýšlela a opravdu nevím

neučit věci, které v životě nevyužiji, zaměřit se na mluvení a ne na psanou gramatiku

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevim

nevím, asi větší zájem a připravenost učitele

nezodpovězeno

nic

nic

nic

oddělit úrovně žáků

pár hodin s rodilým mluvčím

Povinné jazyky na Pedf UK.

Přidat nám na VŠ možnost studovat jazyky.

připravenost učitelů praktické využití

reformovat školství

rodilé mluvčí

rodilé mluvčí

rodilé mluvčí do škol

rodilé mluvčí, diskuze

rodilé mluvčí, hry, mnoho možnosti mluvit s cizincem

rodilé mluvčí, výjezdové pobyty v rodinách

Rodilé mluvčí.

Rodilého mluvčí, komunikace v hodinách tzv. mluvící hodiny.

rodilého mluvící ho

rodilí mluvčí

rodilí mluvčí, více hodin jazyků

rodilý mluvčí, komunikovat co nejvíce, nejdříve se naučit komunikovat, pak gramatika, slovní zásobu rozšířit, možnost vyjet do zahraničí

rozšířit kapacitu kurzů či jejich počet na Vš

řádné testování vyučujícího před jeho přijetím na místo učitele cizího jazyka

Sjednotit úroveň jazyků na školách

Sympatičtější učitele, kteří jsou pro věc zapálení, ale zároveň si nemyslí, že je nutnost dokonale vše umět.

Učení hrou a vice komunikace

učit mandarínskou čínstinu rodilými mluvčími

Učit od velmi mladého věku- školka, Je to velmi strojené

učitele - rodilého mluvčího

učitele, kteří byli v zahraničí a umí mluvit

Úplně jiný systém.

v NJ lepší učebnice, učitele, kteří doopravdy umí jazyk a zaujmout žáky, na zš a sš víc konverzace a využití jazyka jinak než v písemkách

větší hodinová dotace

větší motivace rodilý mluvčí

Větší orientaci na komunikaci a umění praktického využití jazyka v každodenních situacích, méně na gramatiku tak, jak je prezentovaná v učebnicích - obvykle nezáživně a nevhodně zpracované, gramatická pravidla nechat vyplynout z aktivního využívání jazyka, aktivnější hodiny, ale menší orientace na výkon a výsledky, individuální přistup, originální a zajímavé metody výuky, využívání moderních multimediálních zdrojů ve výuce.

větší připravenost učitelů větší schopnost zaujmout

větší rozsah

větší výběr předmětů, kpacita předmětů, erasmus do aj mluvicích zemí pro oboor ZSV

Větší využití rodilých mluvčích

Větši zaměření na komunikaci než na gramatiku

víc komunikace

víc rodilých mluvčích, víc výjezdů do zahraničí (musí být ale většina výdajů hrazena školou)

Více gramatických cvičení

více hodin s rodilými mluvčími

více hodin, rodilé mluvčí, více konverzace

více komunikace, méně gramatických cvičení

Více komunikovat a zapojovat žáky do diskuzí Zajímavé filmy v cizím jazyce

více koncerzace průběžné procvičování opakování slovíček a jejich fixace

více konverzace ve výuce, méně gramatiky

Více konverzací se žáky, face to face, interaktivní metody vyučování, zapojení všech

více konverzování na úkor gramatiky rodilé mluvčí

Více mluvení, méně šprtání gramatiky a slovíček.

více mluvit

více mluvních cvičení a méně vyplňování cvičení do pracovních listů, více praxe

Vice moznosti komunikovat s rodilym mluvcim + zahranicni vyjezdy, staze, vymenne pobyty.

více praktické angličtiny (více herních činností v hodinách)

více praktičnosti

Vice přeshraničních pobytů a návštěv.

více rodilý mluvčí větší motivace (možnost vycestovat apod.)

více rodilých mluvčí

více rodilých mluvčích či komunikace s nimi sledování filmů v originále

více rodilých mluvčích, či učitele, kteří byli vyjetí v zahraničí

Více se soustředit na komunikaci.

více semestrů, úrovní, konverzace, vyšší hodinová dotaze i hodiny pro začátečníky

Více využívat rodilých mluvčích; používat alespoň podobné učebnice (když se na střední škole či jinde v prvním ročníku sejdou děti z různých škol, trvá dlouho, než se sjednotí - i když jsou na stejné úrovni); používat autentické články a nahrávky (např. rádio či TV, nejen ty pomalu a pečlivě namluvené texty speciálně pro výuku); nutit žáky/studenty mluvit, mluvit, mluvit - i kdyby měli polovinu času jenom opakovat, alespoň si cvičí nové postavení mluvidel a mají tak větší šanci naučit se jazyk bez přízvuku.

vůbec nemám tušení

výjezdy tříd do zahraničí rodilí mluvčí do škol

Výuka se mi zdá dobrá.

zábavná forma, motivace

Zajímavěji stavěné hodiny, více zábavy

zajímavější hodiny - více aktivit, více hodin konverzací - střídat vyučující (aby si žáci nezvykli jen na přízvuk učitelky a v kontaktu s jinými mluvčími neměli problém)

základní- víc konverzace, hry, SŠ- rod. mluvčí

změna přístupu učitelů k výuce

Změnit učitele, kteří mě učili.

zrušit

zrušit

zvýšit hodinovou dotaci

žádná odpověď

žádná odpověď

70. Mám následující jazykové certifikáty:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aj - B2

AJ- B2

AJ- C2, Nj- A2

AJ: CAE; NJ: Zentrale Mittelstufen-Prüfung

B1

B1 - angličtina

B2 z češtiny

BI

C1 (NJ)

Cae, delf b2

CEA

čeština C1

DALF C1 z Fj

DELF

Delf A1

Delf, Dalf, PET

ESE intermediate level

FCE

FCE

FCE

FCE - angličtina, C1-angl, B1- francouzština, C1- italština

FCE First Cambridge certificate

FCE, CAE, DELE B2

FCE, CAE, maturita z němčiny

first certificate in english, english for business

Francouzský j- C1 státnice

Goethe Zertifikat B1

IELTS

IELTS (7,5), FCE, PET

maturita

maturita aj

maturita z AJ, jiná ne

maturita z RJ

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám

nemám,pouze maturita

Německá maturitní zkouška na úrovni C1

nic (maturita :-)

nj - B2

PET

PET

PET

SZZ - AJ, NJ Maturita z FRJ

TEFL

TELC

x

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné nemám

žádný

71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B16937,3 %37,3 %  
B26233,51 %33,51 %  
A22111,35 %11,35 %  
C12010,81 %10,81 %  
A194,86 %4,86 %  
angličtinu jsem se neučil42,16 %2,16 %  

Graf

72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
němčinu jsem se neučil7842,16 %42,16 %  
A13518,92 %18,92 %  
A23016,22 %16,22 %  
B11910,27 %10,27 %  
B2189,73 %9,73 %  
C152,7 %2,7 %  

Graf

73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruštinu jsem se neučil14276,76 %76,76 %  
A11910,27 %10,27 %  
A2137,03 %7,03 %  
B263,24 %3,24 %  
B142,16 %2,16 %  
C110,54 %0,54 %  

Graf

74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzštinu jsem se neučil14276,76 %76,76 %  
A2168,65 %8,65 %  
A1126,49 %6,49 %  
B173,78 %3,78 %  
B252,7 %2,7 %  
C131,62 %1,62 %  

Graf

75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

A1 – Člověk umí říci základní fráze o sobě. A2 - Člověk umí jednoduše konverzovat a číst texty o sobě, okolí, nakupování, objednávání jídel. Píše jednoduché dopisy. Ovládá minulý čas. B1 - Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, umí vyjádřit pocity. Dorozumí se v běžných životních situacích, volně diskutuje o tématech, která jsou mu známá, bez větších problémů rozumí rodilým mluvčím. Umí používat podmiňovací způsob. B2 - Většinou rozumí i televizi, filmům, běžným textům. Plynule konverzuje o problémech, napíše podrobný text. Zná odbornou terminologii. C1- Rozumí i nestrukturovanému projevu, rádiu, televizi. Rozumí literárním i odborným textům. Flexibilně komunikuje. Je schopen podrobně hovořit o různých tématech

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A1 - španělština

B2 ve španělštině

Bos/Ser/Chor- rodilý mluvčí

bulharština B2

český jazyk B2, angličtina C2 (nebyla možnost)

Italstina - zaklady

Italština - A1

Italština A1

italština C

Japonština: JLPT 5 (obdoba našho SERRJ A1) Španělština: B1/B2

latina - začátečník

nic

norština - B1

norština A2

polština A1

romština - A1

Rumunština A2 Bosenština A2

Slovenský jazyk - rodilý mluvčí

Spanelstina a2

španělština - A2

španělština - A2

španělština A2

španělština B1

španělština B1

španělština B2 (certifikát)

španělština: A2/B1

španělštinu - B1

ve srbštině - B1

věčný začátečník

žádné

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkově jsem zklamaná z výuky jazyků ve školách. Učitelé neumí tak dobře jazyk na to, aby ho mohli vyučovat, případně špatně vyslovují apod.

jazyk je nástroj jako třeba sekera, není potřeba jí mít pořád nabroušenou u sebe, když se vlastně nepoužívá.

jazyky jsou v čr katastrofálně vyučovány, žáci neumí skoro nic, neumí konverzovat, jen se biflují gramatiku, i po 12 letech učení němčiny se skoro nedorozumím a nemluvím plynule, přitom jsem z ní ve škole měla jedničky, dvojky

Je ohromný rozdíl, když se výuka cizích jazyků pojme méně tradiční a méně zkostnatělým způsobem než jak je dnes běžně prezentována na ZŠ a SŠ (moje zkušenost) a když ji vyučuje nadšený a motivovaný učitel, který ví, jak studenty zaujmout a umí používat moderních technologií a výukových postupů, které výuku oživí.

Kolik hodin jsem se učila? Myšleno, kolik hodin bylo ve škole nebo jsem se učila sama doma? :D Protože jsem se cizí jazyk nikdy moc neučila, maximálně na základní škole a to jen slovíčka.

Nejlepší bylo i pomoct Erasmákům

Podle mě výuka jazyka na škole není dostatečná. Na zš je jí málo, na sš není dost kvalitní a na vš téměř není šance se jí věnovat. Mimoškolní výuka je pro mnoho lidí nadstandard a ne každý je schopný nebo vůbec ochotný se vzdělávat sám. Proto si myslím, ž

Sprechen sie Kanada?

vadí mi poinná angličtině, proč nejde vybrat si mezi R, NJ či AJ ....aby se všichni z té debilní angličtiny nezbláznili

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 22 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Ročník

 • odpověď 3:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez výuky na otázku 40. Kolik hodin týdně?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odpovědi na otázku 69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

5. Město, ve kterém studujete:

 • odpověď Hradec Králové:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi polština na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez výuky na otázku 40. Kolik hodin týdně?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odpovědi na otázku 69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na otázku 70. Mám následující jazykové certifikáty:
 • odpověď Praha:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi FF na otázku 6. Typ VŠ:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽÁDNÉ na otázku 10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná možnost na otázku 68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi C1 na otázku 71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

6. Typ VŠ:

 • odpověď Pedagogická bakalář:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ŽÁDNÉ na otázku 10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:
 • odpověď Pedagogická magistr:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 3. Ročník

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

 • odpověď francouzštinu:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi francouzština na otázku 35. Jaký cizí jazyk to byl?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:
 • odpověď němčinu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 43. Kolik let se učím němčinu VŠ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 44. Kolik hodin týdně?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi B1 na otázku 72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Na vysoké škole se učím němčinu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 6 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 8 > na otázku 29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

 • odpověď -:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 58. Jak a kde?

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

 • odpověď ruštiny:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

 • odpověď < - 1 >:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 6 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 17. Kolik hodin v týdnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 17. Kolik hodin v týdnu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 17. Kolik hodin v týdnu?

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

 • odpověď francouzštiny:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FF na otázku 6. Typ VŠ:

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 8 > na otázku 29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 30. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 44. Kolik hodin týdně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 4 - 6 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi B1 na otázku 72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi němčinu na otázku 9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 42. Na vysoké škole se učím němčinu:
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi němčinu jsem se neučil na otázku 72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

 • odpověď ano:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 3 - 4 > na otázku 32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi francouzština na otázku 35. Jaký cizí jazyk to byl?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi španělština na otázku 35. Jaký cizí jazyk to byl?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi A1 na otázku 74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

37. Na vysoké škole mám výběr z:

 • odpověď francouzštiny:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi polština na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
 • odpověď němčiny:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi polština na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi španělštiny na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi francouzštiny na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
 • odpověď ruštiny:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi polština na otázku 37. Na vysoké škole mám výběr z:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 48. Kolik hodin v týdnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Na vysoké škole se učím ruštinu:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:

41. Na VŠ se angličtinu učím:

 • odpověď kvůli zkoušce:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez výuky na otázku 40. Kolik hodin týdně?

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

 • odpověď ano:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 43. Kolik let se učím němčinu VŠ?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 44. Kolik hodin týdně?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 45. Na VŠ se učím němčinu:

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 48. Kolik hodin v týdnu?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi FF na otázku 6. Typ VŠ:

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

 • odpověď 1:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvůli zkoušce na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi povinně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 48. Kolik hodin v týdnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Na vysoké škole se učím ruštinu:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi FF na otázku 6. Typ VŠ:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolně na otázku 49. Na VŠ se ruštinu učím:

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 58. Jak a kde?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 59. Kolik hodin v týdnu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 59. Kolik hodin v týdnu?

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

 • odpověď baví mě jazyky:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi A2 na otázku 73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:
 • odpověď využití v současnosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím možnost využití na otázku 68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

 • odpověď využití v budoucnu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi využití v současnosti na otázku 67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

70. Mám následující jazykové certifikáty:

 • odpověď nemám:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odpovědi na otázku 69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

 • odpověď -:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Ročník

5. Město, ve kterém studujete:

6. Typ VŠ:

7. Od dětství jsem se s cizím jazykem setkával:

8. Absolvoval/a jsem:

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

14. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na ZŠ?

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?

17. Kolik hodin v týdnu?

18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

19. Kolik let ses učil/a ruštinu na ZŠ?

21. Na ZŠ jsem se učil ještě jiný cizí jazyk:

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

25. Na SŠ jsem se učil/a angličtinu:

26. Kolik let ses učil/a angličtinu na SŠ?

27. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na SŠ?

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?

30. Kolik hodin v týdnu?

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

35. Jaký cizí jazyk to byl?

37. Na vysoké škole mám výběr z:

38. Na vysoké škole se učím angličtinu:

39. Kolik let se učíš angličtinu na VŠ?

40. Kolik hodin týdně?

41. Na VŠ se angličtinu učím:

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

43. Kolik let se učím němčinu VŠ?

44. Kolik hodin týdně?

45. Na VŠ se učím němčinu:

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

48. Kolik hodin v týdnu?

49. Na VŠ se ruštinu učím:

50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

51. Kolik let se na VŠ učím francouzštinu?

54. Na VŠ se učím ještě jiný cizí jazyk:

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

58. Jak a kde?

59. Kolik hodin v týdnu?

60. Na ZŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků

61. Na výuce jazyků na ZŠ se mi obecně líbilo:

62. Na ZŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

63. Na SŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků:

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

65. Na SŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

66. Na VŠ jsem spokojen/a s výukou cizích jazyků:

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

70. Mám následující jazykové certifikáty:

71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:

74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Ročník

5. Město, ve kterém studujete:

6. Typ VŠ:

7. Od dětství jsem se s cizím jazykem setkával:

8. Absolvoval/a jsem:

9. Na SŠ jsem se v rámci výuky učil/a následující jazyky:

10. Na SŠ jsem se mimo školní výuku učil/a:

11. Na základní škole jsem měl/a na výběr z:

12. Na ZŠ jsem se učil/a angličtinu:

13. Kolik let ses učil/a angličtinu na ZŠ?

14. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na ZŠ?

15. Na základní škole jsem se učil/a němčinu:

16. Kolik let ses učil/a němčinu na ZŠ?

17. Kolik hodin v týdnu?

18. Na základní škole jsem se učil/a ruštinu:

19. Kolik let ses učil/a ruštinu na ZŠ?

21. Na ZŠ jsem se učil ještě jiný cizí jazyk:

24. Na střední škole jsem měl/a na výběr z:

25. Na SŠ jsem se učil/a angličtinu:

26. Kolik let ses učil/a angličtinu na SŠ?

27. Kolik hodin týdně ses učil/a angličtinu na SŠ?

28. Na střední škole jsem se učil/a němčinu:

29. Kolik let ses učil/a němčinu na SŠ?

30. Kolik hodin v týdnu?

31. Na střední škole jsem se učil/a ruštinu:

32. Kolik let ses učil/a ruštinu na SŠ?

34. Na SŠ jsem se učil/a ještě jiný cizí jazyk:

35. Jaký cizí jazyk to byl?

37. Na vysoké škole mám výběr z:

38. Na vysoké škole se učím angličtinu:

39. Kolik let se učíš angličtinu na VŠ?

40. Kolik hodin týdně?

41. Na VŠ se angličtinu učím:

42. Na vysoké škole se učím němčinu:

43. Kolik let se učím němčinu VŠ?

44. Kolik hodin týdně?

45. Na VŠ se učím němčinu:

46. Na vysoké škole se učím ruštinu:

47. Kolik let se učím ruštinu na VŠ?

48. Kolik hodin v týdnu?

49. Na VŠ se ruštinu učím:

50. Na vysoké škole se učím francouzštinu:

51. Kolik let se na VŠ učím francouzštinu?

54. Na VŠ se učím ještě jiný cizí jazyk:

57. Sám pracuji na rozvoji svých jazykových dovedností:

58. Jak a kde?

59. Kolik hodin v týdnu?

60. Na ZŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků

61. Na výuce jazyků na ZŠ se mi obecně líbilo:

62. Na ZŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

63. Na SŠ jsem byl/a spokojen/a s výukou cizích jazyků:

64. Na výuce jazyků na SŠ se mi obecně líbilo:

65. Na SŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbilo:

66. Na VŠ jsem spokojen/a s výukou cizích jazyků:

67. Na výuce cizích jazyků na VŠ se mi obecně líbí:

68. Na VŠ se mi na výuce cizích jazyků obecně nelíbí:

69. Pro vylepšení výuky cizích jazyků na českých školách bych doporučil/a:

70. Mám následující jazykové certifikáty:

71. V angličtině dosahuji úrovně podle SERRJ:

72. V němčině dosahuji úrovně podle SERRJ:

73. V ruštině dosahuji úrovně podle SERRJ:

74. Ve francouzštině dosahuji úrovně dle SERRJ:

75. Případně doplň, jaké úrovně dosahuješ v dalších jazycích:

76. Nyní máš prostor se s námi podělit o další své názory a zkušenosti týkající se tohoto tématu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sochorová, K.Jazykové znalosti studentů Pdf (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44768.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.