Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využívání kadeřnických služeb

Využívání kadeřnických služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Tiralova
Šetření:11. 01. 2015 - 28. 01. 2015
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Prosím o vyplnění mého dotazníku, získaná data budou použita ve školní práci. 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte kadeřnické služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12477,5 %77,99 %  
ne3622,5 %22,64 %  

Graf

2. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13987,42 %87,42 %  
muž2012,58 %12,58 %  

Graf

3. Do které věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307647,8 %47,8 %  
15-202716,98 %16,98 %  
31-402113,21 %13,21 %  
41-50148,81 %8,81 %  
21-20148,81 %8,81 %  
51-6053,14 %3,14 %  
61 a více21,26 %1,26 %  

Graf

4. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (s maturitou)8553,46 %53,46 %  
vysokoškolské5534,59 %34,59 %  
základní127,55 %7,55 %  
středoškolské (bez maturity)74,4 %4,4 %  

Graf

5. Ve kterém kraji je vaše bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský5940,69 %37,11 %  
Jihomoravský2517,24 %15,72 %  
Severomoravský2013,79 %12,58 %  
Východočeský1711,72 %10,69 %  
Jihočeský85,52 %5,03 %  
Severočský85,52 %5,03 %  
Západočeský85,52 %5,03 %  

Graf

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 000 - 15 000 Kč4831,58 %30,19 %  
do 5 000 Kč4328,29 %27,04 %  
26 000 a více2214,47 %13,84 %  
16 000 - 20 000 Kč2214,47 %13,84 %  
21 000 - 25 000 Kč1711,18 %10,69 %  

Graf

7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za 3 měsíce4830,38 %30,19 %  
nikdy3220,25 %20,13 %  
1x za rok2817,72 %17,61 %  
1x za 6 měsíců2515,82 %15,72 %  
1x měsíčně2415,19 %15,09 %  
1x za 14 dní10,63 %0,63 %  

Graf

8. Máte stálého kadeřníka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8956,33 %55,97 %  
ne6943,67 %43,4 %  

Graf

9. Byli jste spokojeni s navštívenými kadeřníky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy7245,28 %45,28 %  
ano5937,11 %37,11 %  
ne2817,61 %17,61 %  

Graf

10. Navštívili byste nově otevřené kadeřnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8553,8 %53,46 %  
ano7346,2 %45,91 %  

Graf

11. Jaká reklama by vás přiměla jej navštívit.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení známých12896,97 %80,5 %  
leták ve schránce1410,61 %8,81 %  
inzerát v tisku86,06 %5,03 %  

Graf

12. Kolik jste ochotni zaplatit za kadeřnické služby.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 Kč5635,9 %35,22 %  
do 1 000 Kč3321,15 %20,75 %  
do 200 Kč2817,95 %17,61 %  
do 700 Kč2717,31 %16,98 %  
1 000 a více127,69 %7,55 %  

Graf

13. Jaké další služby byste uvítali v salonu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradenství4236,84 %26,42 %  
líčení3429,82 %21,38 %  
manikúra1513,16 %9,43 %  
pedikúra97,89 %5,66 %  
nic21,75 %1,26 %  
permanentní líčení10,88 %0,63 %  
vlasy a vousy, víc nežádám10,88 %0,63 %  
Zadne10,88 %0,63 %  
Tohle je mi jedno. Jdu tam kvůli vlasům. 10,88 %0,63 %  
bohatě by stačilo, kdyby se většina kadeřníků doopravdy naučila stříhat10,88 %0,63 %  
masáže hlavy10,88 %0,63 %  
žádné... 10,88 %0,63 %  
Chci jen zastřihnout dlouhé vlasy, bez mytí a levně. Což se hledá bohužel dost složitě.10,88 %0,63 %  
využívám manikúru, pedikúru10,88 %0,63 %  
Poradenství, ale ne ve smyslu, že mi kadeřnice bude "cpát" své produkty jen proto, aby vydělala, ale naopak, abych jí mohla věřit a opravdu ty produkty za to stály.10,88 %0,63 %  
žádné10,88 %0,63 %  
kosmetologie10,88 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte kadeřnické služby?

 • odpověď ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?

3. Do které věkové skupiny patříte?

 • odpověď 15-20:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 4. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

8. Máte stálého kadeřníka?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x měsíčně na otázku 7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Využíváte kadeřnické služby?

10. Navštívili byste nově otevřené kadeřnictví?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi leták ve schránce na otázku 11. Jaká reklama by vás přiměla jej navštívit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte kadeřnické služby?

2. Pohlaví

3. Do které věkové skupiny patříte?

4. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Ve kterém kraji je vaše bydliště?

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem.

7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?

8. Máte stálého kadeřníka?

9. Byli jste spokojeni s navštívenými kadeřníky?

10. Navštívili byste nově otevřené kadeřnictví?

11. Jaká reklama by vás přiměla jej navštívit.

12. Kolik jste ochotni zaplatit za kadeřnické služby.

13. Jaké další služby byste uvítali v salonu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte kadeřnické služby?

2. Pohlaví

3. Do které věkové skupiny patříte?

4. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Ve kterém kraji je vaše bydliště?

6. Jaký je váš průměrný měsíční příjem.

7. Jak často navštěvujete kadeřnický salon?

8. Máte stálého kadeřníka?

9. Byli jste spokojeni s navštívenými kadeřníky?

10. Navštívili byste nově otevřené kadeřnictví?

11. Jaká reklama by vás přiměla jej navštívit.

12. Kolik jste ochotni zaplatit za kadeřnické služby.

13. Jaké další služby byste uvítali v salonu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tiralova, L.Využívání kadeřnických služeb (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44843.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.