Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislosti

Závislosti

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Kůrka
Šetření:16. 01. 2015 - 30. 01. 2015
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme, o vyplnění dotazníku o závislostech. Z vašich odpovědí vypracujeme statistiku, která

poslouží jako výstupní data pro náš školní projekt v předmětu INFORMATIKA. Vše je 

anonymní, dobrovolné a bude použito pouze pro studijní účely.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-49 let9693,2 %93,2 %  
méně než 18 let54,85 %4,85 %  
50 a více21,94 %1,94 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8178,64 %78,64 %  
muž2221,36 %21,36 %  

Graf

3. Použil(a) jste někdy nějakou drogu? (i cigareta je droga!)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7875,73 %75,73 %  
ne2524,27 %24,27 %  

Graf

4. Jaký druh drogy jste požil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cigaretu7292,31 %69,9 %  
marihuanu5874,36 %56,31 %  
LSD911,54 %8,74 %  
extáze67,69 %5,83 %  
alkohol 67,69 %5,83 %  
kokain56,41 %4,85 %  
pervitin56,41 %4,85 %  
vodní dýmku22,56 %1,94 %  
lysohlávky, hašiš11,28 %0,97 %  
kofein; tein; čokoláda; cukr; pšenice; sport11,28 %0,97 %  
alkohol + hromadu dalších11,28 %0,97 %  
vodni dymka11,28 %0,97 %  
houbičky11,28 %0,97 %  
a chlast samozřejmě11,28 %0,97 %  
alkohol - dříve11,28 %0,97 %  
Alkohol. 11,28 %0,97 %  
MDMA, mefedron11,28 %0,97 %  

Graf

5. Důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábava6887,18 %66,02 %  
řešení problémů810,26 %7,77 %  
jsem k tomu nucen(a) - platí i v případě, že chcete obstát před ostatními22,56 %1,94 %  

Graf

6. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8582,52 %82,52 %  
ne1817,48 %17,48 %  

Graf

7. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce3743,53 %35,92 %  
několikrát do roka2934,12 %28,16 %  
několikrát do týdne1821,18 %17,48 %  
denně11,18 %0,97 %  

Graf

8. Jak často jste kvůli pití během posledních 12 měsíců neudělal(a) to, co se od Vás běžně očekávalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1* za měsíc7385,88 %70,87 %  
1* za měsíc1112,94 %10,68 %  
1* za týden11,18 %0,97 %  

Graf

9. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyl(a) schopný(á) si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4654,12 %44,66 %  
velice výjimečně2731,76 %26,21 %  
několikrát do roka1011,76 %9,71 %  
často (několikrát do měsíce)22,35 %1,94 %  

Graf

10. Potýkáte se s posměchem ve společnosti, že nepijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne840 %7,77 %  
výjimečně840 %7,77 %  
ano420 %3,88 %  

Graf

11. Jaký je váš důvod abstinence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechutná mi to211,11 %1,94 %  
nechutná211,11 %1,94 %  
nelíbí se mi to a je to drahé15,56 %0,97 %  
abych se nevožrala, alkohol je mi nepříjemný15,56 %0,97 %  
nemám k tomu důvěru a nechutná mi to15,56 %0,97 %  
nenávidím alkohol, tu hnusnou vůni a hnusné hospodske typy chlapů a ozratych zen15,56 %0,97 %  
Alkohol mi nechutná.15,56 %0,97 %  
chutná to hnusně15,56 %0,97 %  
abstinující alkoholik15,56 %0,97 %  
zdravotní stav15,56 %0,97 %  
rodina (geny alkoholika...)15,56 %0,97 %  
alkohol mi nepřináší potěšení (komu taky jo, že....)15,56 %0,97 %  
nechutná mi15,56 %0,97 %  
nemám zájem pít15,56 %0,97 %  
nechutná mi, nebaví mě, zbytečné utrácení...15,56 %0,97 %  
zdravotní důvody15,56 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký druh drogy jste požil(a)?

  • odpověď marihuanu:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát do roka na otázku 9. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyl(a) schopný(á) si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Použil(a) jste někdy nějakou drogu? (i cigareta je droga!)

4. Jaký druh drogy jste požil(a)?

5. Důvod:

6. Pijete alkohol?

7. Jak často pijete alkohol?

8. Jak často jste kvůli pití během posledních 12 měsíců neudělal(a) to, co se od Vás běžně očekávalo?

9. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyl(a) schopný(á) si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Použil(a) jste někdy nějakou drogu? (i cigareta je droga!)

4. Jaký druh drogy jste požil(a)?

5. Důvod:

6. Pijete alkohol?

7. Jak často pijete alkohol?

8. Jak často jste kvůli pití během posledních 12 měsíců neudělal(a) to, co se od Vás běžně očekávalo?

9. Jak často během posledních 12 měsíců jste nebyl(a) schopný(á) si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kůrka, P.Závislosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45001.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.