Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neonacismus

Neonacismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Blatecká
Šetření:23. 01. 2015 - 24. 01. 2015
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:52,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Mým cílem je zjistit jak lidí pohlížejí na neonacismus.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena960 %60 %  
Muž640 %40 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 let746,67 %46,67 %  
25-50 let533,33 %33,33 %  
50 a více let213,33 %13,33 %  
do 25 let16,67 %6,67 %  

Graf

3. Pociťujete nesympatie k některé z níže uvedených skupin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové853,33 %53,33 %  
ani jedno746,67 %46,67 %  
přistěhovalci320 %20 %  
homosexuálové16,67 %6,67 %  

Graf

4. Ke kterému politickému směru se přikláníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
levice426,67 %26,67 %  
pravice426,67 %26,67 %  
ani jedno320 %20 %  
radikální levice213,33 %13,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  
radikální pravice16,67 %6,67 %  

Graf

5. Stručně vysvětlete pojem neonacismus

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

aktuální předimenzované procítění národní příslušnosti

blabla

extrémistická politická ideologie založená na oživení národně-socialistických myšlenek, ke kterým patří militantní ultranacionalismus, antisemitismus, antikomunismus, rasismus, sociální konservatismus, militarismus a populistická demagogie

Hail 666

Jedná se o extrémní pravici, vychází z nacismu.

lk

nacismus po roce 1945

neznám tento pojem

neznám tento pojem

novodobá antipatie k romům

novodobý nacismus

novodoby nacismus

Tvrzení, že bílá rasa je nadřazená všem barevným, nenávist vůči židům, kteří podle nich mohou za veškeré zlo

ultrapravicová ideologie vycházející z myšlenek nacismu, zejména o nadřazenosti bílé rasy

6. Jsou projevy neonacismu legální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %53,33 %  
v některých zemích ano a v některých ne533,33 %33,33 %  
nevím16,67 %6,67 %  
ano16,67 %6,67 %  

Graf

7. Je podle vás případná legalita správná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neonacismus by měl být potlačen857,14 %53,33 %  
ano, každý má právo na vyjádření vlastního názoru321,43 %20 %  
nevím (nemyslí se tím, že nevíte zda je či není legální, jde čistě o váš postoj, jestli jste nebo nejste pro legalitu nebo jestli nevíte jaký postoj k tomu zaujmout)214,29 %13,33 %  
(nemyslí se tím, že nevíte zda je či není legální, jde čistě o váš postoj, jestli jste nebo nejste pro legalitu)17,14 %6,67 %  

Graf

8. Jaký máte z neonacistů pocit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám k nim negativní postoj746,67 %46,67 %  
mám z nich strach533,33 %33,33 %  
jsou mi sympatičtí320 %20 %  
jsou mi lhostejní320 %20 %  
nevadí mi213,33 %13,33 %  

Graf

9. Co podle vás představuje pro budoucnost neonacismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hrozbu1066,67 %66,67 %  
nic320 %20 %  
zhoubu213,33 %13,33 %  
naději213,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (74,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blatecká, M.Neonacismus (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45205.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.